Commit 79c3d497 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič Committed by Rodrigo Moya
Browse files

Updated Slovenian translation

parent 648ef517
......@@ -10,14 +10,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N\n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-16 09:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-16 15:13+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-19 15:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-19 21:09+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
......@@ -7161,8 +7161,8 @@ msgid "Time to check things over before we try and connect to the server and fet
msgstr "Zadnji pregled nastavitev pred poskusom povezave s strežnikom in poskusom prejema vaše pošte."
 
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:613
#: ../mail/em-account-editor.c:2179
#: ../mail/em-account-editor.c:2300
#: ../mail/em-account-editor.c:2180
#: ../mail/em-account-editor.c:2301
msgid "Identity"
msgstr "Istovetnost"
 
......@@ -7214,7 +7214,7 @@ msgid "Back - Receiving options"
msgstr "Nazaj - Možnosti prejemanja"
 
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:618
#: ../mail/em-account-editor.c:3129
#: ../mail/em-account-editor.c:3140
msgid "Defaults"
msgstr "Privzeto"
 
......@@ -7285,7 +7285,7 @@ msgstr "Pomočnik za račune Evolution"
 
#. create the local source group
#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:342
#: ../mail/e-mail-migrate.c:743
#: ../mail/e-mail-migrate.c:744
#: ../mail/e-mail-store.c:234
#: ../mail/em-folder-tree-model.c:146
#: ../mail/em-folder-tree-model.c:149
......@@ -8302,24 +8302,24 @@ msgstr "Poslano"
msgid "Templates"
msgstr "Predloge"
 
#: ../mail/e-mail-migrate.c:132
#: ../mail/e-mail-migrate.c:133
msgid "Migrating..."
msgstr "Preseljevanje ..."
 
#: ../mail/e-mail-migrate.c:167
#: ../mail/e-mail-migrate.c:168
msgid "Migration"
msgstr "Preseljevanje"
 
#: ../mail/e-mail-migrate.c:208
#: ../mail/e-mail-migrate.c:209
#, c-format
msgid "Migrating '%s':"
msgstr "Preseljevanje '%s':"
 
#: ../mail/e-mail-migrate.c:721
#: ../mail/e-mail-migrate.c:722
msgid "Migrating Folders"
msgstr "Preselitev map"
 
#: ../mail/e-mail-migrate.c:722
#: ../mail/e-mail-migrate.c:723
msgid ""
"The summary format of the Evolution mailbox folders has been moved to SQLite since Evolution 2.24.\n"
"\n"
......@@ -8329,7 +8329,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Počakajte, medtem ko Evolution preseli vaše mape ..."
 
#: ../mail/e-mail-migrate.c:1203
#: ../mail/e-mail-migrate.c:1279
#, c-format
msgid "Unable to create local mail folders at '%s': %s"
msgstr "Ni mogoče ustvariti krajevnih map pošte v '%s': %s"
......@@ -9102,7 +9102,7 @@ msgstr "Zastavica za navezavo"
 
#. Translators: This string is a "Use secure connection" option for
#. the Mailer. It will not use an encrypted connection.
#: ../mail/em-account-editor.c:567
#: ../mail/em-account-editor.c:568
#: ../mail/mail-config.ui.h:72
#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:9
msgid "No encryption"
......@@ -9111,7 +9111,7 @@ msgstr "Brez šifriranja"
#. Translators: This string is a "Use secure connection" option for
#. the Mailer. TLS (Transport Layer Security) is commonly known by
#. this abbreviation.
#: ../mail/em-account-editor.c:571
#: ../mail/em-account-editor.c:572
#: ../mail/mail-config.ui.h:130
#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:20
msgid "TLS encryption"
......@@ -9120,43 +9120,43 @@ msgstr "Šifriranje TLS"
#. Translators: This string is a "Use secure connection" option for
#. the Mailer. SSL (Secure Sockets Layer) is commonly known by this
#. abbreviation.
#: ../mail/em-account-editor.c:575
#: ../mail/em-account-editor.c:576
#: ../mail/mail-config.ui.h:94
#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:12
msgid "SSL encryption"
msgstr "Šifriranje SSL"
 
#. Translators: "None" as an option for a default signature of an account, part of "Signature: None"
#: ../mail/em-account-editor.c:838
#: ../mail/em-account-editor.c:839
#: ../widgets/misc/e-signature-combo-box.c:75
msgctxt "mail-signature"
msgid "None"
msgstr "Brez"
 
#: ../mail/em-account-editor.c:919
#: ../mail/em-account-editor.c:920
msgid "Never"
msgstr "Nikoli"
 
#: ../mail/em-account-editor.c:920
#: ../mail/em-account-editor.c:921
msgid "Always"
msgstr "Vedno"
 
#: ../mail/em-account-editor.c:921
#: ../mail/em-account-editor.c:922
msgid "Ask for each message"
msgstr "Vprašaj za vsako sporočilo"
 
#. Translators: "None" for receiving account type, beside of IMAP, POP3, ...
#: ../mail/em-account-editor.c:1741
#: ../mail/em-account-editor.c:1742
#: ../widgets/misc/e-account-tree-view.c:131
msgctxt "mail-receiving"
msgid "None"
msgstr "Brez"
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2176
#: ../mail/em-account-editor.c:2177
msgid "Mail Configuration"
msgstr "Nastavitev pošte"
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2177
#: ../mail/em-account-editor.c:2178
msgid ""
"Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
"\n"
......@@ -9166,34 +9166,34 @@ msgstr ""
"\n"
"Kliknite \"Naprej\" za začetek."
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2180
#: ../mail/em-account-editor.c:2181
msgid "Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields below do not need to be filled in, unless you wish to include this information in email you send."
msgstr "Spodaj vnesite svoje ime in naslov elektronske pošte. Polj \"dodatno\" ni treba izpolnjevati, razen če želite tudi te podatke vključiti v elektronsko pošto, ki jo boste pošiljali."
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2182
#: ../mail/em-account-editor.c:2345
#: ../mail/em-account-editor.c:2183
#: ../mail/em-account-editor.c:2346
msgid "Receiving Email"
msgstr "Prejemanje elektronske pošte"
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2183
#: ../mail/em-account-editor.c:2184
msgid "Please configure the following account settings."
msgstr "Nastavite naslednje nastavitve računa."
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2185
#: ../mail/em-account-editor.c:2845
#: ../mail/em-account-editor.c:2186
#: ../mail/em-account-editor.c:2846
msgid "Sending Email"
msgstr "Pošiljanje elektronske pošte"
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2186
#: ../mail/em-account-editor.c:2187
msgid "Please enter information about the way you will send mail. If you are not sure, ask your system administrator or Internet Service Provider."
msgstr "Vnesite podatke o načinu pošiljanja pošte. Če niste prepričani, se obrnite na svojega sistemskega skrbnika ali ponudnika dostopa do medmrežja."
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2188
#: ../mail/em-account-editor.c:2189
#: ../mail/mail-config.ui.h:1
msgid "Account Information"
msgstr "Podrobnosti računa"
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2189
#: ../mail/em-account-editor.c:2190
msgid ""
"Please enter a descriptive name for this account below.\n"
"This name will be used for display purposes only."
......@@ -9201,11 +9201,11 @@ msgstr ""
"V spodnji prostor vnesite opisno ime tega računa.\n"
"To ime bo uporabljeno samo za prikaz."
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2193
#: ../mail/em-account-editor.c:2194
msgid "Done"
msgstr "Končano"
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2194
#: ../mail/em-account-editor.c:2195
msgid ""
"Congratulations, your mail configuration is complete.\n"
"\n"
......@@ -9219,32 +9219,32 @@ msgstr ""
"\n"
"S klikom na gumb \"Uveljavi\" bodo spremembe shranjene."
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2659
#: ../mail/em-account-editor.c:2660
msgid "Check for _new messages every"
msgstr "Samodejno preveri _novo pošto vsakih"
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2667
#: ../mail/em-account-editor.c:2668
msgid "minu_tes"
msgstr "_minut"
 
#: ../mail/em-account-editor.c:2950
#: ../mail/em-account-editor.c:2960
msgid "Please select a folder from the current account."
msgstr "Izberite mapo trenutnega računa."
 
#: ../mail/em-account-editor.c:3258
#: ../mail/em-account-editor.c:3269
#: ../mail/mail-config.ui.h:101
msgid "Security"
msgstr "Varnost"
 
#. Most sections for this is auto-generated from the camel config
#. Most sections for this is auto-generated fromt the camel config
#: ../mail/em-account-editor.c:3304
#: ../mail/em-account-editor.c:3372
#: ../mail/em-account-editor.c:3315
#: ../mail/em-account-editor.c:3383
msgid "Receiving Options"
msgstr "Možnosti prejemanja"
 
#: ../mail/em-account-editor.c:3305
#: ../mail/em-account-editor.c:3373
#: ../mail/em-account-editor.c:3316
#: ../mail/em-account-editor.c:3384
msgid "Checking for New Messages"
msgstr "Preverjanje za nova sporočila"
 
......@@ -15425,6 +15425,10 @@ msgstr ""
"\n"
"Za nadaljevanje kliknite gumb \"Naprej\". "
 
#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:606
msgid "Loading accounts..."
msgstr "Nalaganje računov ..."
#: ../plugins/addressbook-file/org-gnome-addressbook-file.eplug.xml.h:1
msgid "Add local address books to Evolution."
msgstr "Dodaj krajevni imenik v Evolution."
......@@ -15551,84 +15555,84 @@ msgid "With Graphical User Interface"
msgstr "Z grafičnim uporabniškim vmesnikom"
 
#. FIXME Will the versioned setting always work?
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:289
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:406
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:295
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:412
msgid "Shutting down Evolution"
msgstr "Izklapljanje programa Evolution"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:298
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:304
msgid "Backing Evolution accounts and settings"
msgstr "Varnostno kopiranje računov in nastavitev"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:308
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:314
msgid "Backing Evolution data (Mails, Contacts, Calendar, Tasks, Memos)"
msgstr "Varnostna kopija podatkov Evolution (pošta, imenik, koledar, naloge, zaznamki)"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:321
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:327
msgid "Back up complete"
msgstr "Varnostna kopija je uspešno ustvarjena"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:328
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:515
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:334
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:521
msgid "Restarting Evolution"
msgstr "Ponovni zagon programa Evolution"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:412
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:418
msgid "Back up current Evolution data"
msgstr "Ustvari varnostno kopijo trenutnih podatkov programa Evolution"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:420
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:426
msgid "Extracting files from back up"
msgstr "Razširjanje datotek iz varnostne kopije"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:479
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:485
msgid "Loading Evolution settings"
msgstr "Nalaganje nastavitev programa Evolution"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:496
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:502
msgid "Removing temporary back up files"
msgstr "Odstranjevanje začasnih datotek varnostnih kopij"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:508
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:514
msgid "Ensuring local sources"
msgstr "Zagotavljanje krajevnih virov"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:693
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:699
#, c-format
msgid "Backing up to the folder %s"
msgstr "Shranjevanje varnostne kopije v mapo %s"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:698
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:704
#, c-format
msgid "Restoring from the folder %s"
msgstr "Obnavljanje podatkov iz mape %s"
 
#. Backup / Restore only can have GUI. We should restrict the rest
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:722
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:728
msgid "Evolution Back up"
msgstr "Varnostna kopija programa Evolution"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:722
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:728
msgid "Evolution Restore"
msgstr "Obnavljanje Evolutiona"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:760
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:766
msgid "Backing up Evolution Data"
msgstr "Varnostna kopija podatkov programa Evolution"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:761
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:767
msgid "Please wait while Evolution is backing up your data."
msgstr "Počakajte, dokler program ne naredi varnostne kopije vaših podatkov."
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:763
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:769
msgid "Restoring Evolution Data"
msgstr "Obnovitev podatkov programa Evolution"
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:764
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:770
msgid "Please wait while Evolution is restoring your data."
msgstr "Počakajte, dokler program ne obnovi vaših podatkov."
 
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:782
#: ../plugins/backup-restore/backup.c:788
msgid "This may take a while depending on the amount of data in your account."
msgstr "Postopek je lahko dolgotrajen, saj je odvisen od količine podatkov na vašemu računu."
 
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment