Commit 64e96c20 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 7f3e4cf8
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-01 12:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-01 21:41+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-08 20:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-09 22:01+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : "
"0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:1
msgid "Enable address formatting"
......@@ -1120,10 +1120,8 @@ msgid "List of dictionary language codes used for spell checking."
msgstr "Seznam jezikovnih kod slovarjev uporabljenih za črkovanje."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:33
#, fuzzy
#| msgid "Spell checking languages"
msgid "List of recently used spell checking languages"
msgstr "Jeziki za preverjanje črkovanja"
msgstr "Seznam jezikov za preverjanje črkovanja"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:34
msgid "List of dictionary language codes used for spell checking, which had been used recently."
......@@ -1404,27 +1402,37 @@ msgid ""
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
msgid "Whether start Plain Text composer with Preformatted paragraph mode"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
msgid ""
"When set to true, new Plain Text messages will have preselected Preformatted paragraph mode. "
"The Normal paragraph mode will be used when set to false."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
msgid "Whether to obey Content-Disposition:inline message header hint"
msgstr "Ali naj se upošteva pravilo prikazovanja prilog znotraj sporočila"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
msgid ""
"Set to “false” to block automatic display of attachments with Content-Disposition: inline."
msgstr "Neizbrana nastavitev onemogoči samodejno prikazovanje prilog znotraj sporočila."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
msgid "Save file format for drag-and-drop operation"
msgstr "Shrani datoteko v obliki primerni za delovanje s povleci in spusti"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
msgid "Can be either “mbox” or “pdf”."
msgstr "Lahko je »mbox« ali »pdf«."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
msgid "Show image animations"
msgstr "Pokaži animacije slik"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
msgid ""
"Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images annoying and prefer to "
"see a static image instead."
......@@ -1432,73 +1440,73 @@ msgstr ""
"Omogoči animirane slike v pošti HTML. Animirane slike so za veliko uporabnikov nadležne, zato "
"rajši vidijo običajne slike."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
msgid "Enable or disable type ahead search feature"
msgstr "Omogoči ali onemogoči možnost iskanja med tipkanjem"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
msgid "Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder names."
msgstr "Omogoči zmožnost iskanja v stranski vrstici za vzajemno iskanje imen map."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
msgid "Enable or disable magic space bar"
msgstr "Omogoči ali onemogoči možnost čarobne preslednice"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
msgid "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list and folders."
msgstr ""
"Izbrana možnost omogoči uporabo preslednice za drsenje v predogledu sporočila, seznama "
"sporočil in map."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
msgstr "Omogoči uporabo nastavitve ogleda seznama podobnih sporočil za vse mape"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders."
msgstr "Izbrana možnost omogoči uporabo podobnega seznama sporočil za vse mape."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
msgid "Mark citations in the message “Preview”"
msgstr "Označi navedek besedila v »predogledu« sporočila"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
msgid "Mark citations in the message “Preview”."
msgstr "Označi navedek besedila v »predogledu« sporočila."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
msgid "Citation highlight color"
msgstr "Barva poudarjanja navedka"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
msgid "Citation highlight color."
msgstr "Barva poudarjanja navedka."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
msgid "Enable/disable caret mode"
msgstr "Omogoči/onemogoči način kazalke"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
msgid "Enable caret mode, so that you can see a cursor when reading mail."
msgstr "Omogoči način kazalke, pri katerem je med branjem pošte viden kazalec."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
msgid "Default charset in which to display messages"
msgstr "Privzeti znakovni nabor za prikaz sporočil"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
msgid "Default charset in which to display messages."
msgstr "Privzeti znakovni nabor za prikaz sporočil."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
msgid "Automatically load images for HTML messages over HTTP"
msgstr "Samodejno naloži slike sporočil HTML prek HTTP"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
msgid "Show notification about missing remote content"
msgstr "Pokaži obvestilo o manjkajoči vsebini z oddaljenega strežnika"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
msgid ""
"When the message preview shows a message which requires to download remote content, while the "
"download is not allowed for the user or the site, then show a notification about it on top of "
......@@ -1507,27 +1515,27 @@ msgstr ""
"Kadar je treba za predogled sporočila prejeti oddaljeno vsebino, tega pa uporabnik na strani "
"ne more storiti, pokaži obvestilo na vrhu okna predogleda."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
msgid "Show Animations"
msgstr "Pokaži animacije"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
msgid "Show animated images as animations."
msgstr "Animirane slike prikaži kot animacije."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
msgid "Show all message headers"
msgstr "Pokaži vse glave sporočila"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
msgid "Show all the headers when viewing a messages."
msgstr "Pokaže vse glave med pregledovanjem sporočil"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
msgid "List of headers to show when viewing a message."
msgstr "Seznam glav, ki naj bodo pokazane med ogledom sporočila."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
msgid ""
"Each header is represented as a pair: the header name, and a boolean indicating whether the "
"header is enabled. Disabled headers are not shown when viewing a message, but are still listed "
......@@ -1537,35 +1545,35 @@ msgstr ""
"glava omogočena. Onemogočene glave niso prikazane med pregledovanjem sporočila, so pa še vedno "
"izpisane med možnostmi."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
msgid "Show photo of the sender"
msgstr "Pokaži fotografijo pošiljatelja"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
msgid "Show the photo of the sender in the message reading pane."
msgstr "Pokaži fotografijo pošiljatelja na pladnju branja sporočil."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
msgid "Search gravatar.com for photo of the sender"
msgstr "Poišči fotografijo pošiljatelja na gravatar.com"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
msgid "Allow searching also at gravatar.com for photo of the sender."
msgstr "Dovolite iskanje fotografije pošiljatelja tudi na gravatar.com."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
msgid "Mark as Seen after specified timeout"
msgstr "Označi kot videno po navedeni zakasnitvi"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
msgid "Mark as Seen after specified timeout."
msgstr "Označi kot videno po navedeni zakasnitvi."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
msgid "Mark as Seen always after specified timeout"
msgstr "Označi kot videno po navedeni zakasnitvi."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
msgid ""
"If set to true, the selected message will be set as unread after the timeout also after the "
"folder change."
......@@ -1573,51 +1581,51 @@ msgstr ""
"Izbrana možnost omogoči označevanje sporočila kot neprebranega po preteku časovne omejitve "
"tudi po spremembi mape."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
msgid "Timeout for marking messages as seen"
msgstr "Čas po katerem se sporočilo označi kot videno"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
msgid "Timeout in milliseconds for marking messages as seen."
msgstr "Čas v milisekundah po katerem se sporočilo označi kot videno."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
msgid "Show Attachment Bar"
msgstr "Pokaži vrstico prilog"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
msgid "Show Attachment Bar below the message preview pane when the message has attachments."
msgstr "Pokaži orodno vrstico prilog pod predogledom sporočila, če so te priložene sporočilu."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
msgid "Sender email-address column in the message list"
msgstr "Stolpec elektronskega naslova na seznamu sporočil"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
msgid "Show the email-address of the sender in a separate column in the message list."
msgstr "Pokaži elektronski naslov pošiljatelja v ločenem stolpcu na seznamu sporočil."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
msgid "Show deleted messages in the message-list"
msgstr "Pokaži izbrisana sporočila na seznamu sporočil"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
msgid "Show deleted messages (with a strike-through) in the message-list."
msgstr "Pokaži izbrisana sporočila (prečrtana) na seznamu sporočil."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
msgid "Show junk messages in the message-list"
msgstr "Pokaži neželena sporočila na seznamu sporočil"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
msgid "Show junk messages (with a red strike-through) in the message-list."
msgstr "Pokaže neželena sporočila (rdeče prečrtana) na seznamu sporočil."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
msgid "Enable Unmatched search folder"
msgstr "Omogoči neujemajoče iskalne mape"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
msgid ""
"Enable Unmatched search folder within Search Folders. It does nothing if Search Folders are "
"disabled."
......@@ -1625,11 +1633,11 @@ msgstr ""
"Omogoči neujemajoče iskalne mape znotraj iskalnih map. Možnost ni dejavna, če je onemogočena "
"nadrejena možnost iskalnih map."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
msgid "Hides the per-folder preview and removes the selection"
msgstr "Skrije predogled map in odstrani izbiro"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
msgid ""
"This key is read only once and reset to “false” after read. This unselects the mail in the "
"list and removes the preview for that folder."
......@@ -1637,31 +1645,31 @@ msgstr ""
"Ključ je določen le za enkratno branje, po branju pa se samodejno ponastavi na »napak». To "
"odstrani oznako sporočila na seznamu in odstrani predogled za to mapo."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
msgid "Height of the message-list pane"
msgstr "Višina pladnja seznama sporočil"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
msgid "Height of the message-list pane."
msgstr "Višina pladnja seznama sporočil."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
msgid "Whether message headers are collapsed in the user interface"
msgstr "Ali naj bodo glave sporočil zložene v uporabniškem vmesniku"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
msgid "Width of the message-list pane"
msgstr "Širina pladnja s seznamom sporočil"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
msgid "Width of the message-list pane."
msgstr "Širina pladnja s seznamom sporočil."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
msgid "Layout style"
msgstr "Slog razporeditve"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
msgid ""
"The layout style determines where to place the preview pane in relation to the message list. "
"“0” (Classic View) places the preview pane below the message list. “1” (Vertical View) places "
......@@ -1671,43 +1679,43 @@ msgstr ""
"»0« predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda pod seznamom sporočil, »1« pa določa "
"navpični slog, kjer sta okni eno ob drugem."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
msgid "Variable width font"
msgstr "Pisava spremenljive širine"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
msgid "The variable width font for mail display."
msgstr "Pisava spremenljive širine za prikaz pošte."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
msgid "Terminal font"
msgstr "Pisava terminala"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
msgid "The terminal font for mail display."
msgstr "Pisava terminala za prikaz pošte."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
msgid "Use custom fonts"
msgstr "Uporabi pisave po meri"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
msgid "Use custom fonts for displaying mail."
msgstr "Za prikaz pošte uporabi pisave po meri."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC"
msgstr "Stisne prikaz naslovov v poljih ZA/KP/SKP"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in address_count."
msgstr "Stisne prikaz naslovov v poljih ZA/KP/SKP na število, navedeno v address_count."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
msgid "Number of addresses to display in TO/CC/BCC"
msgstr "Število naslovov za prikaz v poljih ZA/KP/SKP"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
msgid ""
"This sets the number of addresses to show in default message list view, beyond which a “...” "
"is shown."
......@@ -1715,11 +1723,11 @@ msgstr ""
"Nastavitev določa število naslovov, ki se prikažejo v privzetem pogledu seznama, za katerimi "
"se izpiše tropičje » ... «."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
msgid "Show mails in headers part of the message preview when name is available"
msgstr "Pokaži sporočila v delu predogleda glave, če je ime na voljo"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
msgid ""
"When set to false, the mail addresses which contain both the name and the email parts in "
"headers like To/Cc/Bcc will be shown only with the name part, without the actual email, with "
......@@ -1728,11 +1736,11 @@ msgstr ""
"Neizbrana možnost omogoči prikaz le imena v zapisu glave Za/Kp/Skp, če je zapis dvodelen iz "
"imena in elektronskega naslova, ime pa postane klikljivo."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
msgid "Thread the message-list based on Subject"
msgstr "Združi sporočila v niti na podlagi Zadeve"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
msgid ""
"Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do not contain In-Reply-"
"To or References headers."
......@@ -1740,11 +1748,11 @@ msgstr ""
"Ali naj se pravila nitenja, ko sporočila ne vsebujejo glav Kot-Odgovor-Na ali Reference, "
"navezujejo na Zadevo sporočila."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
msgid "Default value for thread expand state"
msgstr "Privzeta vrednost stanja razpetih niti sporočil"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
msgid ""
"This setting specifies whether the threads should be in expanded or collapsed state by "
"default. Evolution requires a restart."
......@@ -1752,11 +1760,11 @@ msgstr ""
"Nastavitev določa ali naj niti sporočil ostanejo privzeto razširjene ali zložene. Spreminjanje "
"nastavitve zahteva ponoven zagon programa."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
msgid "Whether sort threads based on latest message in that thread"
msgstr "Ali naj bodo niti razvrščene po zadnjih sporočilih v niti"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
msgid ""
"This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest message in each "
"thread, rather than by message’s date. Evolution requires a restart."
......@@ -1764,11 +1772,11 @@ msgstr ""
"Nastavitev določa, ali naj privzete niti sporočil ostanejo razvrščene po zadnjemu sporočilu v "
"vsakem nizu in ne po datumu sporočila. Spreminjanje nastavitve zahteva ponovni zagon programa."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
msgid "Whether sort thread children always ascending"
msgstr "Ali naj bodo razvrščene podrejene niti vedno naraščajoče"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
msgid ""
"This setting specifies whether the thread children should be sorted always ascending, rather "
"than using the same sort order as in the thread root level."
......@@ -1776,11 +1784,11 @@ msgstr ""
"Nastavitev določa, ali naj bo podrejena nit sporočil razvrščena naraščajoče in ne enako kot "
"korenska raven niti."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
msgid "Sort accounts alphabetically in a folder tree"
msgstr "Račune v drevesu map razvrsti abecedno"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
msgid ""
"Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to true accounts are "
"sorted alphabetically, with an exception of On This Computer and Search folders, otherwise "
......@@ -1790,29 +1798,29 @@ msgstr ""
"abecedno razvrščanje z izjemo map na tem računalniku in iskalnih map, sicer pa se računi "
"razvrstijo po zaporedju, ki ga določi uporabnik."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
msgid "Log filter actions"
msgstr "Beleži dejanja filtra"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
msgid "Log filter actions to the specified log file."
msgstr "Beleži dejanja filtra v navedeno dnevniško datoteko."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
msgid "Logfile to log filter actions"
msgstr "Dnevniška datoteka za beleženje dejanj filtra"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
msgid "If not set, or being “stdout”, then the logging is done to stdout, instead to a file."
msgstr ""
"Če možnost ni nastavljena oziroma je nastavljen standardni odvod, naj se beleženje izvaja "
"odvod in ne v datoteko."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
msgid "Flush Outbox after filtering"
msgstr "Počisti odhodni predal po filtriranju"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
msgid ""
"Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen only when there was "
"used any “Forward to” filter action and approximately one minute after the last action "
......@@ -1822,65 +1830,65 @@ msgstr ""
"samo ko je bilo uporabljeno dejanje filtra 'Posreduj na' in približno eno minuto po preklicu "
"zadnjega dejanja."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
msgid "Default forward style"
msgstr "Privzet način posredovanja"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
msgid "Default reply style"
msgstr "Privzet način odgovarjanja"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
msgid ""
"Forward and reply attribution language tag, like en_US. Empty string means to use the same "
"language as the user interface."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
msgid "Prompt on send when using key accelerator (Ctrl+Enter)"
msgstr "Zahtevaj potrdilo pošiljanja, če je uporabljena pospeševalna tipka (Ctrl+Enter)"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
msgid "Prompt the user when he or she tries to send a message with a key accelerator."
msgstr "Opozori uporabnika, preden pošlje sporočilo s kombinacijo tipk."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
msgid "Prompt on empty subject"
msgstr "Opozori ob prazni zadevi"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
msgid "Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
msgstr "Opozori uporabnika, preden pošlje sporočilo brez Zadeve."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
msgid "Prompt when emptying the trash"
msgstr "Opozori ob praznjenju smeti"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
msgid "Prompt the user when he or she tries to empty the trash."
msgstr "Opozori uporabnika, preden izprazni smeti."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
msgid "Prompt when user expunges"
msgstr "Opozori ob počiščenju"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
msgid "Prompt the user when he or she tries to expunge a folder."
msgstr "Opozori uporabnika, preden počisti mapo."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
msgid "Prompt when user calls Empty Junk"
msgstr "Opozori uporabnika, preden izprazni mapo vsiljenih sporočil."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
msgid "Prompt the user when he or she tries to Empty a Junk folder."
msgstr "Opozori uporabnika, ko ta želi počistiti mapo vsiljene in neželene pošte."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
msgid "Prompt before sending to recipients not entered as mail addresses"
msgstr "Opozori pred pošiljanjem prejemnikov, ki niso vpisani kot veljavni poštni naslovi"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
msgid ""
"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send a message to "
"recipients not entered as mail addresses"
......@@ -1888,49 +1896,49 @@ msgstr ""
"Onemogoči ali omogoči možnost ponavljajočih se obvestil, ki opozorijo na poskus pošiljanja "
"sporočila prejemnikom, ki niso vpisani kot poštni naslovi."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
msgid "Prompt when user only fills Bcc"
msgstr "Opozori uporabnika, ko izpolni le prejemnike Skp"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
msgid "Prompt when user tries to send a message with no To or Cc recipients."
msgstr ""
"Opozori uporabnika, ko želi poslati sporočilo brez navedenih prejemnikov v poljih Za ali Kp."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
msgid "Prompt when user tries to send unwanted HTML"
msgstr "Opozori uporabnika, ko želi poslati neželen HTML"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
msgid ""
"Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to receive HTML mail."
msgstr ""
"Opozori uporabnika, ko želi pošto v zapisu HTML poslati prejemnikom, ki morda ne želijo "
"prejemati oblikovanega sporočila."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
msgid "Prompt when user tries to open 10 or more messages at once"
msgstr "Opozori uporabnika, ko želi hkrati odpreti 10 ali več sporočil."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
msgid ""
"If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if they really want to "
"do it."
msgstr "Opozori uporabnika, da poskuša odpreti 10 ali več sporočil hkrati."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
msgid "Prompt while marking multiple messages"
msgstr "Opozori ob označevanju več sporočil"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
msgid "Enable or disable the prompt whilst marking multiple messages."
msgstr "Onemogoči ali omogoči opozorilo pri označevanju več sporočil."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
msgid "Prompt when deleting messages in search folder"
msgstr "Opozori ob brisanju sporočil v iskalni mapi"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
msgid ""
"It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from a search folder "
"permanently deletes the message, not simply removing it from the search results."
......@@ -1938,13 +1946,13 @@ msgstr ""
"Onemogoči ali omogoči ponavljajoča se obvestila, da brisanje sporočil iz iskalne mape "
"sporočila trajno izbriše in ne zgolj odstrani iz zadetkov iskanja."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
msgid "Asks whether to copy a folder by drag &amp; drop in the folder tree"