Commit 60d36d71 authored by Andraz Tori's avatar Andraz Tori
Browse files

Updated Slovenian translation

svn path=/trunk/; revision=12202
parent e1352518
......@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution\n"
"POT-Creation-Date: 2001-08-17 18:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2001-08-18 19:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-07-28 03:15+0200\n"
"Last-Translator: Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
......@@ -467,15 +467,17 @@ msgid ""
"This information is used by your ldap server to specify which nodes are used "
"in a search. Contact your server administrator for more information."
msgstr ""
"Te podatke potrebuje vaš strežnik ldap za določitev katera vozlišča naj se uporabljajo za iskanja. Za več podatkov se obrnite na svojega administratorja."
"Te podatke potrebuje vaš strežnik ldap za določitev katera vozlišča naj se "
"uporabljajo za iskanja. Za več podatkov se obrnite na svojega "
"administratorja."
#: addressbook/gui/component/addressbook-config.glade.h:17
msgid ""
"This is the base node for all your searches on the ldap server. Contact your "
"server administrator for more information."
msgstr ""
"To je izhodiščno vozlišče vseh vaših iskanj na strežniku ldap. Za več podatkov "
"se obrnite na svojega administratorja."
"To je izhodiščno vozlišče vseh vaših iskanj na strežniku ldap. Za več "
"podatkov se obrnite na svojega administratorja."
#: addressbook/gui/component/addressbook-config.glade.h:18
msgid "This is the name of the server where your addressbook is located."
......@@ -490,7 +492,8 @@ msgid ""
"This name will be used to identify your account. It is for display purposes "
"only."
msgstr ""
"To ime bo uporabljeno za identifikacijo vašega računa. Uporablja se le za prikaz."
"To ime bo uporabljeno za identifikacijo vašega računa. Uporablja se le za "
"prikaz."
#: addressbook/gui/component/addressbook-config.glade.h:21
msgid "_Account name:"
......@@ -529,6 +532,7 @@ msgid "Other Contacts"
msgstr "Drugo stiki"
#: addressbook/gui/component/addressbook.c:372
#, c-format
msgid "Please enter your email address and password for access to %s"
msgstr "Prosim vpišite naslov svoje e-pošte in geslo za %s"
......@@ -1929,6 +1933,7 @@ msgid "%a %d %b %Y"
msgstr "%a %d %b %Y"
#: calendar/gui/calendar-commands.c:426
#, c-format
msgid "%d"
msgstr "%d"
......@@ -2755,7 +2760,8 @@ msgid ""
"zone.\n"
" Use the right mouse button to zoom out."
msgstr ""
"Uporabite lev miškin gumb za povečavo območja zemljevida in izbiro časovnega pasu.\n"
"Uporabite lev miškin gumb za povečavo območja zemljevida in izbiro časovnega "
"pasu.\n"
" Uporabite desni miškin gumb za pomanjšavo."
#: calendar/gui/dialogs/event-editor.c:156
......@@ -3118,6 +3124,7 @@ msgstr "Dnevniški zapis se je spremenil. Pošlji posodobljeno različico?"
#: calendar/gui/dialogs/task-details-page.glade.h:2
#: calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:2
#, no-c-format
msgid "% Complete"
msgstr "% končano"
......@@ -3379,6 +3386,7 @@ msgid "Delete _All Occurrences"
msgstr "Zbriši _vse pojavitve"
#: calendar/gui/e-itip-control.c:617
#, c-format
msgid "<b>%s</b> has published meeting information."
msgstr "<b>%s</b> je izdal(a) podatke o sestanku."
......@@ -3405,6 +3413,7 @@ msgid "Meeting Update"
msgstr "Posodobitev sestanka"
#: calendar/gui/e-itip-control.c:632
#, c-format
msgid "<b>%s</b> wishes to receive the latest meeting information."
msgstr "<b>%s</b> želi dobiti najnovejše podatke o sestanku."
......@@ -3413,6 +3422,7 @@ msgid "Meeting Update Request"
msgstr "Zahtevek za posodobitev sestanka"
#: calendar/gui/e-itip-control.c:637
#, c-format
msgid "<b>%s</b> has replyed to a meeting request."
msgstr "<b>%s</b> je odgovoril(a) na zahtevek po sestanku."
......@@ -3467,6 +3477,7 @@ msgid "Task Update"
msgstr "Posodobitev naloge"
#: calendar/gui/e-itip-control.c:680
#, c-format
msgid "<b>%s</b> wishes to receive the latest task information."
msgstr "<b>%s</b> želi dobiti najnovejše podatke o nalogi."
......@@ -3497,6 +3508,7 @@ msgid "Bad Task Message"
msgstr "Nerazumljivo sporočilo o nalogi"
#: calendar/gui/e-itip-control.c:713
#, c-format
msgid "<b>%s</b> has published free/busy information."
msgstr "<b>%s</b> je objavil(a) podatke o zasedenosti."
......@@ -3505,6 +3517,7 @@ msgid "Free/Busy Information"
msgstr "Podatki o zasedenosti"
#: calendar/gui/e-itip-control.c:718
#, c-format
msgid "<b>%s</b> requests your free/busy information."
msgstr "<b>%s</b> zahteva vaše podatke o zasedenosti."
......@@ -3513,6 +3526,7 @@ msgid "Free/Busy Request"
msgstr "Zahtevek po podatkih o zasedenosti"
#: calendar/gui/e-itip-control.c:723
#, c-format
msgid "<b>%s</b> has replyed to a free/busy request."
msgstr "<b>%s</b> je odgovoril(a) na zahtevek po podatkih o zasedenosti."
......@@ -3841,6 +3855,7 @@ msgid "%a %d %Y"
msgstr "%a %d %Y"
#: calendar/gui/print.c:1846
#, c-format
msgid "Selected week (%s - %s)"
msgstr "Izbran teden (%s - %s)"
......@@ -4006,7 +4021,9 @@ msgstr "has-categories? pričakuje vsaj 1 argument"
msgid ""
"has-categories? expects all arguments to be strings or one and only one "
"argument to be a boolean false (#f)"
msgstr "has-categories? pričakuje, da so vsi argumenti nizi ali da je natanko en argument boolean neresničen (#f)"
msgstr ""
"has-categories? pričakuje, da so vsi argumenti nizi ali da je natanko en "
"argument boolean neresničen (#f)"
#: calendar/pcs/query.c:967
msgid "Evaluation of the search expression did not yield a boolean value"
......@@ -4150,10 +4167,12 @@ msgid "Invalid type in body-contains, expecting string"
msgstr "Neveljaven tip v body-contains, pričakovan niz"
#: camel/camel-lock-client.c:110
#, c-format
msgid "Cannot build locking helper pipe: %s"
msgstr "Nisem mogel ustvariti cevi za pomoč pri zaklepanju: %s"
#: camel/camel-lock-client.c:123
#, c-format
msgid "Cannot fork locking helper: %s"
msgstr "Ne morem razvejiti pomočnika za zaklepanje: %s"
......@@ -4163,6 +4182,7 @@ msgid "Could not lock '%s': protocol error with lock-helper"
msgstr "Nisem mogel zakleniti '%s': napaka v protokolu s programom lock-helper"
#: camel/camel-lock-client.c:212
#, c-format
msgid "Could not lock '%s'"
msgstr "Nisem se mogel zakleniti '%s'"
......@@ -5056,6 +5076,7 @@ msgstr "Delam povzetek mape"
#: camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:254
#: camel/providers/local/camel-spool-summary.c:384
#, c-format
msgid "Could not open folder: %s: summarizing from position %ld: %s"
msgstr "Nisem mogel odpreti mape: %s: povzetek delam od položaja %ld dalje: %s"
......@@ -5066,6 +5087,7 @@ msgid "Fatal mail parser error near position %ld in folder %s"
msgstr "Usodna napaka razčlenjevanja pošte na mestu %ld v mapi %s"
#: camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:371
#, c-format
msgid "Cannot summarize folder: %s: %s"
msgstr "Ne morem narediti povzetka mape: %s: %s"
......@@ -5078,6 +5100,7 @@ msgstr "Uskljajujem mapo %s"
#: camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:507
#: camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:708
#, c-format
msgid "Could not open folder to summarize: %s: %s"
msgstr "Nisem mogel odpreti mape za izdelavo povzetka: %s: %s"
......@@ -5150,14 +5173,17 @@ msgid "Cannot open MH directory path: %s: %s"
msgstr "Ne morem odpreti poštnega imenika MH: %s: %s"
#: camel/providers/local/camel-spool-folder.c:465
#, c-format
msgid "Cannot append message to spool file: %s: %s"
msgstr "Ne morem pripeti sporočila k datoteki vrste 'spool': %s: %s"
#: camel/providers/local/camel-spool-store.c:132
#, c-format
msgid "Spool `%s' does not exist or is not a regular file"
msgstr "Datoteka vrste 'spool' `%s' ne obstaja ali ni običajna datoteka"
#: camel/providers/local/camel-spool-store.c:159
#, c-format
msgid "Folder `%s/%s' does not exist."
msgstr "Mapa `%s/%s' ne obstaja."
......@@ -5166,6 +5192,7 @@ msgid "Spool stores do not have an inbox"
msgstr "Shramba vrste 'Spool' nima dohodnega predala"
#: camel/providers/local/camel-spool-store.c:186
#, c-format
msgid "Spool mail file %s"
msgstr "Datoteka vrste 'spool' s pošto %s"
......@@ -5191,10 +5218,12 @@ msgstr "Nisem mogel odpreti mape za izdelavo povzetka %s: %s"
#: camel/providers/local/camel-spool-summary.c:784
#: camel/providers/local/camel-spool-summary.c:793
#: camel/providers/local/camel-spool-summary.c:802
#, c-format
msgid "Could not sync temporary folder %s: %s"
msgstr "Nisem mogel uskladiti začasne mape %s: %s"
#: camel/providers/local/camel-spool-summary.c:817
#, c-format
msgid "Could not sync spool folder %s: %s"
msgstr "Nisem mogel uskladiti mape vrste 'spool' %s: %s"
......@@ -5901,6 +5930,7 @@ msgstr ""
"Želite uporabiti privzeto mapo osnutkov?"
#: composer/e-msg-composer.c:1047
#, c-format
msgid "Error accessing file: %s"
msgstr "Napaka ob dostopanju do datoteke: %s"
......@@ -5909,6 +5939,7 @@ msgid "Unable to retrieve message from editor"
msgstr "Od urejevalnika nisem uspel dobiti sporočila"
#: composer/e-msg-composer.c:1061
#, c-format
msgid ""
"Unable to seek on file: %s\n"
"%s"
......@@ -6068,6 +6099,7 @@ msgid "%Y/%m/%d"
msgstr "%d/%m/%Y"
#: e-util/e-time-utils.c:242
#, c-format
msgid "%x"
msgstr "%x"
......@@ -7075,7 +7107,8 @@ msgid ""
" \n"
" Really erase these messages? "
msgstr ""
"Ta operacija bo trajno zbrisala vsa sporočila označena kot zbrisana. Če boste nadaljevali ne boste mogli več do teh sporočil. \n"
"Ta operacija bo trajno zbrisala vsa sporočila označena kot zbrisana. Če "
"boste nadaljevali ne boste mogli več do teh sporočil. \n"
" \n"
" Resnično zbriši ta sporočila? "
......@@ -7159,6 +7192,7 @@ msgstr "Evolucijin druid za račune"
#. * what shortcut to insert?
#.
#: mail/mail-config.c:1534
#, c-format
msgid "%s: Inbox"
msgstr "%s: Dohdona pošta"
......@@ -7665,6 +7699,7 @@ msgid "Save Image as..."
msgstr "Shrani sliko kot..."
#: mail/mail-folder-cache.c:147
#, c-format
msgid "%d new"
msgstr "%d novih"
......@@ -7679,10 +7714,12 @@ msgid "%d hidden"
msgstr "%d skritih"
#: mail/mail-folder-cache.c:161
#, c-format
msgid "%d selected"
msgstr "%d izbranih"
#: mail/mail-folder-cache.c:170
#, c-format
msgid "%d unsent"
msgstr "%d neposlanih"
......@@ -7692,6 +7729,7 @@ msgid "%d total"
msgstr "skupaj %d"
#: mail/mail-format.c:623
#, c-format
msgid "%s attachment"
msgstr "priloga %s"
......@@ -7764,6 +7802,7 @@ msgid "Pointer to local file (%s)"
msgstr "Kazalec na lokalno datoteko (%s)"
#: mail/mail-format.c:2109
#, c-format
msgid "Pointer to remote data (%s)"
msgstr "Kazalec na oddaljen podatek (%s)"
......@@ -7931,10 +7970,12 @@ msgid "Retrieving message %s"
msgstr "Prenašam sporočilo %s"
#: mail/mail-ops.c:1751
#, c-format
msgid "Retrieving %d message(s)"
msgstr "Prenašam %d sporočil"
#: mail/mail-ops.c:1837
#, c-format
msgid "Saving %d messsage(s)"
msgstr "Shranjujem %d sporočil"
......@@ -8070,6 +8111,7 @@ msgid "(No subject)"
msgstr "(brez zadeve)"
#: mail/message-browser.c:127
#, c-format
msgid "%s - Message"
msgstr "%s - sporočilo"
......@@ -8146,10 +8188,12 @@ msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: mail/subscribe-dialog.c:166
#, c-format
msgid "Scanning folders under %s on \"%s\""
msgstr "Pregledujem mape pod %s na \"%s\""
#: mail/subscribe-dialog.c:168
#, c-format
msgid "Scanning root-level folders on \"%s\""
msgstr "Pregledujem korenske mape na \"%s\""
......@@ -8305,11 +8349,11 @@ msgid "Executive summary component could not initialize Bonobo.\n"
msgstr "Komponenta povzetka ni mogla inicializirati Bonoba.\n"
#: my-evolution/metar.c:29
msgid "°F"
msgid "F"
msgstr "°F"
#: my-evolution/metar.c:29
msgid "°C"
msgid "C"
msgstr "°C"
#: my-evolution/metar.c:33
......@@ -9678,10 +9722,14 @@ msgstr ""
"Napaka: %s"
#: shell/e-setup.c:235
#, c-format
msgid ""
"An error occurred in copying files into\n"
"`%s'."
msgstr "Ob kopiranju datotek v\n`%s'\n se je zgodila napaka."
msgstr ""
"Ob kopiranju datotek v\n"
"`%s'\n"
" se je zgodila napaka."
#: shell/e-setup.c:308
#, c-format
......@@ -9750,6 +9798,7 @@ msgid "Move folder"
msgstr "Prestavi mapo"
#: shell/e-shell-folder-commands.c:357
#, c-format
msgid ""
"Cannot delete folder:\n"
"%s"
......@@ -10269,6 +10318,7 @@ msgid "Evolution can import data from the following files:"
msgstr "Evolucija lahko uvozi podatke iz sledečih datotek:"
#: shell/main.c:95
#, no-c-format
msgid ""
"Hi. Thanks for taking the time to download this preview release\n"
"of the Evolution groupware suite.\n"
......@@ -10291,7 +10341,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Če najdete hrošča, ga prosimo sporočite na bugzilla.ximian.com.\n"
"Ta izdelek prihaja brez kakršnihkoli zagotovil in ni primeren za\n"
"osebe, ki doživljajo nasilne napade jeze.\n"
"osebe, ki doživljajo nasilne napade jeze.\n"
"\n"
"Upamo, da boste uživali sadove našega trdega dela in nestrpno\n"
"pričakujemo vaše prispevke!\n"
......@@ -10309,6 +10359,7 @@ msgid "Cannot access the Evolution shell."
msgstr "Ne morem dostopati do lupine Evolucije."
#: shell/main.c:184
#, c-format
msgid "Cannot initialize the Evolution shell: %s"
msgstr "Ne morem inicializirati lupine Evolucije: %s"
......@@ -13781,8 +13832,8 @@ msgstr "init_bonobo(): nisem mogel inicializirati Bonoba"
#~ "Ta sestanek ima pravila ponovitev po meri, ki ne morejo biti urejana "
#~ "znotraj Evolucije.\n"
#~ "\n"
#~ "Vendar se bo sestanek ponovil pravočasno in bo pravilno prikazan v pogledu "
#~ "koledarja."
#~ "Vendar se bo sestanek ponovil pravočasno in bo pravilno prikazan v "
#~ "pogledu koledarja."
#~ msgid "may"
#~ msgstr "maj"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment