Commit 52a16bed authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent c37f588a
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution\n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-17 08:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-17 13:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-18 14:14+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -16870,18 +16870,16 @@ msgid "Construct a more advanced search"
msgstr "Sestavljanje naprednejšega iskanja"
 
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1557
#, fuzzy
msgid "Clear the current search parameters"
msgstr "počisti iskanje"
msgstr "Počisti trenutna določila iskanja"
 
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1562
msgid "_Edit Saved Searches..."
msgstr "_Uredi shranjena iskanja ..."
 
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1564
#, fuzzy
msgid "Manage your saved searches"
msgstr "Upravljajte s pošto, stiki in nalogami"
msgstr "Upravljanje s shranjenimi iskanji"
 
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1571
msgid "Click here to change the search type"
......@@ -16893,18 +16891,16 @@ msgstr "_Išči sedaj"
 
#. Block the default Ctrl+F.
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1578
#, fuzzy
msgid "Execute the current search parameters"
msgstr "Prekliči trenutno opravilo pošte"
msgstr "Izvedi trenutna določila iskanja"
 
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1583
msgid "_Save Search..."
msgstr "_Shrani iskanje ..."
 
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1585
#, fuzzy
msgid "Save the current search parameters"
msgstr "Shrani trenutno datoteko"
msgstr "Shrani trenutna določila iskanja"
 
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1590
msgid "Send / _Receive"
......@@ -17071,7 +17067,7 @@ msgstr "Preklopi na %s"
 
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2285
msgid "Execute these search parameters"
msgstr "Izvedi parametre iskanja"
msgstr "Izvedi določila iskanja"
 
#: ../shell/e-shell-window-private.c:254
msgid "New"
......@@ -17096,9 +17092,8 @@ msgid "Safe Mode"
msgstr "Varni način"
 
#: ../shell/e-shell-window.c:308
#, fuzzy
msgid "Whether the shell window is in safe mode"
msgstr "Ali je vstavek omogočen"
msgstr "Ali je okno lupine v varnem načinu"
 
#: ../shell/e-shell-window.c:339
msgid "UI Manager"
......@@ -17109,14 +17104,12 @@ msgid "The shell window's GtkUIManager"
msgstr "GtkUIManager okna lupine"
 
#: ../shell/e-shell.c:208
#, fuzzy
msgid "Preparing to go offline..."
msgstr "Priprava računa '%s' za delo brez povezave"
msgstr "Priprava za delo brez povezave ..."
 
#: ../shell/e-shell.c:262
#, fuzzy
msgid "Preparing to go online..."
msgstr "Priprava računa '%s' za delo brez povezave"
msgstr "Priprava za delo v povezavi ..."
 
#: ../shell/e-shell.c:325
msgid "Preparing to quit..."
......@@ -17127,9 +17120,8 @@ msgid "Network Available"
msgstr "Omrežje je na voljo"
 
#: ../shell/e-shell.c:706
#, fuzzy
msgid "Whether the network is available"
msgstr "Ali je vstavek omogočen"
msgstr "Ali je omrežje na voljo"
 
#: ../shell/e-shell.c:721
#: ../widgets/misc/e-online-button.c:130
......@@ -17137,9 +17129,8 @@ msgid "Online"
msgstr "Povezano"
 
#: ../shell/e-shell.c:722
#, fuzzy
msgid "Whether the shell is online"
msgstr "Ali je vstavek omogočen"
msgstr "Ali je lupina povezana v omrežje"
 
#. Preview/Alpha/Beta version warning message
#: ../shell/main.c:163
......@@ -17198,9 +17189,8 @@ msgid "Start in online mode"
msgstr "Začni v mrežnem načinu"
 
#: ../shell/main.c:319
#, fuzzy
msgid "Forcibly shut down Evolution"
msgstr "Prisilno končaj vse komponente Evolutiona"
msgstr "Vsiljeno končaj program Evolution"
 
#: ../shell/main.c:323
msgid "Forcibly re-migrate from Evolution 1.4"
......@@ -17320,25 +17310,22 @@ msgstr ""
"V primeru nadaljevanja bo morda dostop do nekaterih starih podatkov nemogoč.\n"
 
#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:60
#, fuzzy
msgctxt "New"
msgid "_Test Item"
msgstr "_Test"
msgstr "Preizkusni _predmet"
 
#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:62
msgid "Create a new test item"
msgstr "Ustvari nov preizkusni predmet"
 
#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:70
#, fuzzy
msgctxt "New"
msgid "Test _Source"
msgstr "Vir"
msgstr "Preizkusni _vir"
 
#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:72
#, fuzzy
msgid "Create a new test source"
msgstr "Ustvari nov preizkusni predmet"
msgstr "Ustvari nov preizkusni vir"
 
#: ../smclient/eggdesktopfile.c:165
#, c-format
......@@ -17590,7 +17577,7 @@ msgstr "Označevalnik algoritma"
 
#: ../smime/lib/e-cert.c:728
msgid "Algorithm Parameters"
msgstr "Parametri algoritma"
msgstr "Določila algoritma"
 
#: ../smime/lib/e-cert.c:750
msgid "Subject Public Key Info"
......@@ -18179,13 +18166,8 @@ msgid "Select what type of file you want to import from the list."
msgstr ""
 
#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:518
#, fuzzy
msgid "Evolution checked for settings to import from the following applications: Pine, Netscape, Elm, iCalendar. No importable settings found. If you would like to try again, please click the \"Back\" button."
msgstr ""
"Evolution je preveril nastavitve za uvoz iz naslednjih programov:\n"
"Pine, Netscape, Elm in iCalendar, vendar ni uspel najti\n"
"nobenih nastavitev, ki bi se jih dalo uvoziti. Če želite\n"
"poskusiti znova, kliknite gumb \"Nazaj\".\n"
msgstr "Evolution je iskal nastavitve programov Pine, Netscape, Elm in iCalendar, vendar jih ni mogoče najti. V primeru, da želite poskusiti znova, kliknite gumb \"Nazaj\"."
 
#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1182
#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1209
......@@ -18198,14 +18180,12 @@ msgid "Import Location"
msgstr "Uvozi mesto"
 
#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1202
#, fuzzy
msgid ""
"Welcome to the Evolution Import Assistant.\n"
"With this assistant you will be guided through the process of importing external files into Evolution."
msgstr ""
"Pozdravljeni v Pomočniku za uvoz v Evolution.\n"
"Pomočnik vas vodi skozi uvoz\n"
"zunanjih datotek v Evolution."
"Pozdravljeni v Pomočniku za uvoz podatkov v program Evolution.\n"
"Pomočnik vas vodi skozipostopek uvoza zunanjih datotek v program Evolution."
 
#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1218
msgid "Importer Type"
......@@ -18220,7 +18200,6 @@ msgid "Select a File"
msgstr "Izberite datoteko"
 
#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1250
#, fuzzy
msgid "Click \"Apply\" to begin importing the file into Evolution."
msgstr "Kliknite \"Uvozi\" za začetek uvoza datoteke v Evolution. "
 
......@@ -18238,25 +18217,16 @@ msgid "Mouse-based interactive map widget for selecting timezone. Keyboard users
msgstr "Gradnik za interaktivni izbor časovnega pasu z miško na zemljevidu. Uporabniki tipkovnice lahko časovni pas izberejo iz spodnjega spustnega polja."
 
#: ../widgets/misc/e-online-button.c:27
#, fuzzy
msgid "Evolution is currently online. Click this button to work offline."
msgstr ""
"Program Evolution deluje v povezanem načinu.\n"
"Kliknite na ta gumb za delo brez povezave."
msgstr "Program Evolution je povezan v omrežje. Kliknite na gumb za delo brez povezave."
 
#: ../widgets/misc/e-online-button.c:30
#, fuzzy
msgid "Evolution is currently offline. Click this button to work online."
msgstr ""
"Program Evolution trenutno ni povezan.\n"
"Kliknite na ta gumb za povezavo."
msgstr "Program Evolution trenutno ni povezan. Kliknite na gumb za povezavo."
 
#: ../widgets/misc/e-online-button.c:33
#, fuzzy
msgid "Evolution is currently offline because the network is unavailable."
msgstr ""
"Program Evolution trenutno ni povezan.\n"
"Kliknite na ta gumb za povezavo."
msgstr "Program Evolution trenutno ni povezan, ker omrežna povezava ni na voljo."
 
#: ../widgets/misc/e-online-button.c:131
msgid "The button state is online"
......@@ -18394,14 +18364,12 @@ msgid "Send a mail message to this address"
msgstr "Pošlji sporočilo na ta naslov"
 
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:379
#, fuzzy
msgid "Copy the selection to the clipboard"
msgstr "Kopiraj izbiro v odložišče"
 
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:389
#, fuzzy
msgid "Select all text and images"
msgstr "Izberi vso besedilo v sporočilu"
msgstr "Izberi besedilo in slike"
 
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:708
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment