Commit 43f089b9 authored by Andraz Tori's avatar Andraz Tori
Browse files

Updated Slovenian translation

svn path=/trunk/; revision=8956
parent 5aab042f
......@@ -968,27 +968,25 @@ msgstr "URI"
#: addressbook/gui/component/e-address-widget.c:365
msgid "Disable Queries"
msgstr ""
msgstr "Izključi poizvedbe"
#: addressbook/gui/component/e-address-widget.c:365
msgid "Enable Queries (Dangerous!)"
msgstr ""
msgstr "Vključi poizvedbe (nevarno!)"
#: addressbook/gui/component/e-address-widget.c:388
#: addressbook/gui/component/select-names/e-select-names-popup.c:200
msgid "Edit Contact Info"
msgstr ""
msgstr "Uredi podatke stika"
#: addressbook/gui/component/e-address-widget.c:424
#: addressbook/gui/component/select-names/e-select-names-popup.c:259
#, fuzzy
msgid "Add to Contacts"
msgstr "Drugo stiki"
msgstr "Dodaj k stikom"
#: addressbook/gui/component/GNOME_Evolution_Addressbook.oaf.in.h:1
#, fuzzy
msgid "A Bonobo control for an address popup."
msgstr "Kontrola Bonobo za prikaz naslova."
msgstr "Kontrola Bonobo za vznik naslova."
#: addressbook/gui/component/GNOME_Evolution_Addressbook.oaf.in.h:2
msgid "A Bonobo control for displaying an address."
......@@ -1019,9 +1017,8 @@ msgid "Factory for the Addressbook's address displayer"
msgstr "Tovarna za prikazovalnik adresarjeve adrese"
#: addressbook/gui/component/GNOME_Evolution_Addressbook.oaf.in.h:9
#, fuzzy
msgid "Factory for the Addressbook's address popup"
msgstr "Tovarna za prikazovalnik adresarjeve adrese"
msgstr "Tovarna za Adresarjev vznik naslova"
#: addressbook/gui/component/GNOME_Evolution_Addressbook.oaf.in.h:10
msgid "Factory for the Evolution addressbook component."
......@@ -2268,19 +2265,16 @@ msgid "New Appointment"
msgstr "Nov zmenek"
#: calendar/gui/e-day-view.c:3029 calendar/gui/e-week-view.c:3237
#, fuzzy
msgid "New All Day Event"
msgstr "_Celodnevni dogodek"
msgstr "Nov celodnevni dogodek"
#: calendar/gui/e-day-view.c:3034 calendar/gui/e-week-view.c:3242
#, fuzzy
msgid "Go to Today"
msgstr "Pojdi na danes"
#: calendar/gui/e-day-view.c:3036 calendar/gui/e-week-view.c:3244
#, fuzzy
msgid "Go to Date..."
msgstr "Pojdi na datum"
msgstr "Pojdi na datum..."
#: calendar/gui/e-day-view.c:3043 calendar/gui/e-week-view.c:3250
#: mail/folder-browser.c:543 ui/evolution-calendar.xml.h:19
......@@ -3509,16 +3503,14 @@ msgstr "Pregledujem mapo IMAP"
#: camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:951
#: camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:1155
#, fuzzy
msgid "This message is not currently available"
msgstr ""
"To poročilo nima 'zadeve'.\n"
"Resnično pošlji?"
"To sporočilo trenutno ni na voljo"
#: camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:981
#: camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:1189
msgid "Could not find message body in FETCH response."
msgstr "Nisem mogel najti telesa sporočila v FETCH odgovoru."
msgstr "Nisem mogel najti telesa sporočila v odgovoru FETCH."
#: camel/providers/imap/camel-imap-provider.c:40
msgid "IMAPv4"
......@@ -3526,17 +3518,15 @@ msgstr "IMAPv4"
#: camel/providers/imap/camel-imap-provider.c:42
msgid "For reading and storing mail on IMAP servers."
msgstr "Za branje in hranjenje pošte na IMAP strežnikih."
msgstr "Za branje in hranjenje pošte na strežnikih IMAP."
#: camel/providers/imap/camel-imap-provider.c:58
#, fuzzy
msgid "Secure IMAPv4"
msgstr "IMAPv4"
msgstr "Varni IMAPv4"
#: camel/providers/imap/camel-imap-provider.c:60
#, fuzzy
msgid "For reading and storing mail on IMAP servers over an SSL connection."
msgstr "Za branje in hranjenje pošte na IMAP strežnikih."
msgstr "Za branje in hranjenje pošte na IMAP strežnikih preko povezave SSL."
#: camel/providers/imap/camel-imap-provider.c:77
msgid "This option will connect to the IMAP server using a plaintext password."
......@@ -3582,7 +3572,7 @@ msgstr "Nisem mogel ustvariti imenika %s: %s"
#: camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1329
msgid "You must be working online to complete this operation"
msgstr ""
msgstr "Za dokončanje te operacije morate delati z mrežo"
#: camel/providers/local/camel-local-provider.c:36
msgid "MH-format mail directories"
......@@ -3921,7 +3911,7 @@ msgstr "USENET novičke"
#: camel/providers/nntp/camel-nntp-provider.c:40
msgid "This is a provider for reading from and posting toUSENET newsgroups."
msgstr "To je nuditelj za branje in pisanje v USENET novičkarske skupine."
msgstr "To je nuditelj za branje in pisanje v novičkarske skupine USENET."
#: camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:226
#, c-format
......@@ -3967,7 +3957,7 @@ msgstr "Prenašam sporočilo POP %d"
#: camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:308
#, c-format
msgid "Could not retrieve message from POP server %s: %s"
msgstr "Nisem uspel prenesti sporočila s POP strežnika %s: %s"
msgstr "Nisem uspel prenesti sporočila s strežnika POP %s: %s"
#: camel/providers/pop3/camel-pop3-provider.c:34
msgid "POP"
......@@ -3978,22 +3968,21 @@ msgid ""
"For connecting to POP servers. The POP protocol can also be used to retrieve "
"mail from certain web mail providers and proprietary email systems."
msgstr ""
"Za povezovanje s strežniki POP. POP protokol se lahko uporabi tudi za "
"Za povezovanje s strežniki POP. Protokol POP se lahko uporabi tudi za "
"prenašanje pošte iz nekaterih spletnih nuditeljev pošte in zaprtih "
"sistemov e-pošte."
#: camel/providers/pop3/camel-pop3-provider.c:52
msgid "Secure POP"
msgstr ""
msgstr "Varni POP"
#: camel/providers/pop3/camel-pop3-provider.c:54
#, fuzzy
msgid ""
"For connecting to POP servers over an SSL connection. The POP protocol can "
"also be used to retrieve mail from certain web mail providers and "
"proprietary email systems."
msgstr ""
"Za povezovanje s strežniki POP. POP protokol se lahko uporabi tudi za "
"Za povezovanje s strežniki POP preko povezave SSL. Protokol POP se lahko uporabi tudi za "
"prenašanje pošte iz nekaterih spletnih nuditeljev pošte in zaprtih "
"sistemov e-pošte."
......@@ -4140,16 +4129,15 @@ msgstr ""
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-provider.c:52
msgid "Secure SMTP"
msgstr ""
msgstr "Varni SMTP"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-provider.c:54
#, fuzzy
msgid ""
"For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP over an SSL "
"connection.\n"
msgstr ""
"Za dostavo pošte preko povezave z oddaljenim poštnim razdelilcem z uporabo "
"SMTP.\n"
"SMTP preko povezave SSL.\n"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:146
msgid "Syntax error, command unrecognized"
......@@ -5076,9 +5064,8 @@ msgid "Assign Score"
msgstr "Pripiši točke"
#: filter/libfilter-i18n.h:5
#, fuzzy
msgid "Attachments"
msgstr "Priloga"
msgstr "Priloge"
#: filter/libfilter-i18n.h:7
msgid "contains"
......@@ -5121,7 +5108,6 @@ msgid "does not start with"
msgstr "se ne začne z"
#: filter/libfilter-i18n.h:18
#, fuzzy
msgid "Do Not Exist"
msgstr "ne obstaja"
......@@ -5134,9 +5120,8 @@ msgid "ends with"
msgstr "se konča z"
#: filter/libfilter-i18n.h:21
#, fuzzy
msgid "Exist"
msgstr "Izhod"
msgstr "obstaja"
#: filter/libfilter-i18n.h:22
msgid "exists"
......@@ -5256,9 +5241,8 @@ msgid "was before"
msgstr "je bilo pred"
#: filter/score-editor.c:126
#, fuzzy
msgid "Score Rules"
msgstr "Uredi pravilo točk"
msgstr "Točke pravil"
#: mail/component-factory.c:319
msgid "Cannot initialize Evolution's mail component."
......@@ -5315,9 +5299,8 @@ msgid "Filter on Mailing List"
msgstr "Filter glede na Poštni seznam"
#: mail/folder-browser.c:545
#, fuzzy
msgid "Resend"
msgstr "sekunda"
msgstr "Znova pošlji"
#: mail/folder-browser.c:547
msgid "Save As..."
......@@ -5585,13 +5568,11 @@ msgstr ""
"v mapi Osnutki."
#: mail/mail-callbacks.c:1048
#, fuzzy
msgid ""
"You may only resend messages\n"
"in the Sent folder."
msgstr ""
"Urejate lahko le sporočila shranjena\n"
"v mapi Osnutki."
"Znova lahko pošljete le sporočila\n iz mape Poslano."
#: mail/mail-callbacks.c:1081 mail/mail-display.c:86
msgid "Overwrite file?"
......@@ -5631,9 +5612,8 @@ msgid "Printing of message failed"
msgstr "Tiskanje sporočila ni uspelo"
#: mail/mail-config.glade.h:1
#, fuzzy
msgid " color"
msgstr "Barve"
msgstr " barva"
#: mail/mail-config.glade.h:2
msgid "Account"
......@@ -5708,9 +5688,8 @@ msgid "Full Name:"
msgstr "Polno ime:"
#: mail/mail-config.glade.h:29
#, fuzzy
msgid "Highlight citations with "
msgstr "Osvetli predmete z današnjim rokom"
msgstr "Osvetli citiranja z "
#: mail/mail-config.glade.h:31
msgid "Hostname:"
......@@ -5964,17 +5943,15 @@ msgstr "Skrij"
#: mail/mail-display.c:1062
msgid "Open link in browser (FIXME)"
msgstr ""
msgstr "Odpri povezavo v brskalniku (FIXME)"
#: mail/mail-display.c:1064
#, fuzzy
msgid "Save as (FIXME)"
msgstr "_Naloga (FIXME)"
msgstr "Shrani kot (FIXME)"
#: mail/mail-display.c:1066
#, fuzzy
msgid "Copy location (FIXME)"
msgstr "_Kontakt (FIXME)"
msgstr "Kopiraj mesto (FIXME)"
#: mail/mail-format.c:506
#, c-format
......@@ -6363,24 +6340,20 @@ msgid "Multiple Messages"
msgstr "Več sporočil"
#: mail/message-list.c:622
#, fuzzy
msgid "Lowest"
msgstr "nizka"
msgstr "najnižja"
#: mail/message-list.c:623
#, fuzzy
msgid "Lower"
msgstr "nizka"
#: mail/message-list.c:627
#, fuzzy
msgid "Higher"
msgstr "visoka"
#: mail/message-list.c:628
#, fuzzy
msgid "Highest"
msgstr "visoka"
msgstr "najvišja"
#: mail/message-list.c:878
msgid "?"
......@@ -7061,9 +7034,8 @@ msgid "Alter preferences"
msgstr "Alternativne nastavitve"
#: ui/evolution-calendar.xml.h:4
#, fuzzy
msgid "Create a new all day Event"
msgstr "Ustvari nov koledar"
msgstr "Ustvari nov celodnevni dogodek"
#: ui/evolution-calendar.xml.h:5
msgid "Create a new appointment"
......@@ -7090,14 +7062,12 @@ msgid "Go forward in time"
msgstr "Pojdi po času naprej"
#: ui/evolution-calendar.xml.h:11
#, fuzzy
msgid "Go to _Date"
msgstr "Pojdi na datum"
msgstr "Pojdi na _datum"
#: ui/evolution-calendar.xml.h:12
#, fuzzy
msgid "Go to _Today"
msgstr "Pojdi na danes"
msgstr "Pojdi na _danes"
#: ui/evolution-calendar.xml.h:13
msgid "Go to a specific date"
......@@ -7112,9 +7082,8 @@ msgid "Month"
msgstr "Mesec"
#: ui/evolution-calendar.xml.h:17
#, fuzzy
msgid "New _Event"
msgstr "Nov Ko_ledar"
msgstr "Nov _dogodek"
#: ui/evolution-calendar.xml.h:18 ui/evolution-event-editor.xml.h:29
#: ui/evolution-task-editor-dialog.xml.h:32
......@@ -7167,9 +7136,8 @@ msgid "Today"
msgstr "Danes"
#: ui/evolution-calendar.xml.h:35
#, fuzzy
msgid "W_ork Week"
msgstr "Delavni teden"
msgstr "_Delavni teden"
#: ui/evolution-calendar.xml.h:36
msgid "Week"
......@@ -7180,14 +7148,12 @@ msgid "_Appointment"
msgstr "_Zmenek"
#: ui/evolution-calendar.xml.h:38
#, fuzzy
msgid "_Day"
msgstr "Dan"
msgstr "_Dan"
#: ui/evolution-calendar.xml.h:39
#, fuzzy
msgid "_Month"
msgstr "Mesec"
msgstr "_Mesec"
#: ui/evolution-calendar.xml.h:40 ui/evolution-event-editor.xml.h:66
#: ui/evolution-task-editor-dialog.xml.h:79 ui/evolution.xml.h:38
......@@ -7204,9 +7170,8 @@ msgid "_Save As..."
msgstr "_Shrani kot..."
#: ui/evolution-calendar.xml.h:45
#, fuzzy
msgid "_Week"
msgstr "Teden"
msgstr "_Teden"
#: ui/evolution-contact-editor.xml.h:2
msgid "Delete this item"
......@@ -7565,9 +7530,8 @@ msgid "Display all of the message headers"
msgstr "Kaži vse glave sporočil"
#: ui/evolution-mail.xml.h:9
#, fuzzy
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Prazni dnevi:"
msgstr "Sprazni smeti"
#: ui/evolution-mail.xml.h:10
msgid "Filter on Se_nder"
......@@ -7590,9 +7554,8 @@ msgid "Forward As"
msgstr "Posreduj kot"
#: ui/evolution-mail.xml.h:17
#, fuzzy
msgid "Full _Headers"
msgstr "Polne glave"
msgstr "Celotne _glave"
#: ui/evolution-mail.xml.h:18
msgid "Hide S_elected Messages"
......@@ -7655,16 +7618,14 @@ msgid "Select _Thread"
msgstr "Izberi _nit"
#: ui/evolution-mail.xml.h:42
#, fuzzy
msgid "Send / Receive"
msgstr "Oddaja in sprejem"
msgstr "Oddaja / sprejem"
#: ui/evolution-mail.xml.h:43
#, fuzzy
msgid ""
"Send queued mail\n"
" and retrieve new mail"
msgstr "Pošlji pošto v vrsti in sprejmi novo pošto"
msgstr "Pošlji čakajočo pošto\n in sprejmi novo"
#: ui/evolution-mail.xml.h:45
msgid "Send queued mail and retrieve new mail"
......@@ -7703,9 +7664,8 @@ msgid "_Apply Filters"
msgstr "_Uveljavi filtre"
#: ui/evolution-mail.xml.h:55
#, fuzzy
msgid "_Attachment"
msgstr "Priloga"
msgstr "_Priloga"
#: ui/evolution-mail.xml.h:56
msgid "_Compose"
......@@ -7736,9 +7696,8 @@ msgid "_Forward"
msgstr "_Posreduj naprej"
#: ui/evolution-mail.xml.h:64
#, fuzzy
msgid "_Inline"
msgstr "Znotraj"
msgstr "_Kot del sporočila"
#: ui/evolution-mail.xml.h:65 ui/evolution-subscribe.xml.h:12
msgid "_Invert Selection"
......@@ -7761,24 +7720,20 @@ msgid "_Open Selected Items"
msgstr "Odpri izbrane predmete"
#: ui/evolution-mail.xml.h:71
#, fuzzy
msgid "_Quoted"
msgstr "Citirano"
msgstr "_Citirano"
#: ui/evolution-mail.xml.h:72
#, fuzzy
msgid "_Reply"
msgstr "Odgovori"
msgstr "_Odgovori"
#: ui/evolution-mail.xml.h:73
#, fuzzy
msgid "_Resend Messages"
msgstr "_Uredi sporočilo"
msgstr "_Znova pošlji sporočila"
#: ui/evolution-mail.xml.h:75
#, fuzzy
msgid "_Send / Receive"
msgstr "_Oddaja in sprejem"
msgstr "_Oddaja / sprejem"
#: ui/evolution-mail.xml.h:76
msgid "_Threaded"
......@@ -7906,9 +7861,8 @@ msgid "Toggles whether the From chooser is displayed"
msgstr "Preklopi prikaz izbirnika Od"
#: ui/evolution-message-composer.xml.h:37
#, fuzzy
msgid "Toggles whether the Reply-To field is displayed"
msgstr "Preklopi prikaz polja CC"
msgstr "Preklopi prikaz polja Odgovori na"
#: ui/evolution-message-composer.xml.h:39
msgid "_Bcc Field"
......@@ -7935,9 +7889,8 @@ msgid "_Open..."
msgstr "_Odpri..."
#: ui/evolution-message-composer.xml.h:50
#, fuzzy
msgid "_Reply-To Field"
msgstr "Odgovori-na:"
msgstr "Polje _Odgovori-na:"
#: ui/evolution-message-composer.xml.h:52
msgid "_Security"
......@@ -8267,9 +8220,8 @@ msgid "All Attendees"
msgstr "Vsi udeleženi"
#: widgets/menus/gal-view-menus.c:171
#, fuzzy
msgid "_Current View"
msgstr "Pogled vizitke"
msgstr "_Trenutni pogled"
#. Translators: These are the first characters of each day of the
#. week, 'M' for 'Monday', 'T' for Tuesday etc.
......@@ -8291,12 +8243,9 @@ msgid "OK"
msgstr "V redu"
#: widgets/misc/e-cell-date-edit.c:720
#, fuzzy, c-format
msgid "The time must be in the format: %s"
msgstr ""
"Datum mora biti vpisan v obliki: \n"
"\n"
"%s"
"Datum mora biti v obliki: %s"
#: widgets/misc/e-clipped-label.c:107
msgid "..."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment