Commit 437a211d authored by Andraz Tori's avatar Andraz Tori
Browse files

Updated Slovenian translation

svn path=/trunk/; revision=7716
parent 8df48610
......@@ -6,7 +6,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution\n"
"POT-Creation-Date: 2001-01-21 05:55+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2001-01-22 01:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2000-07-28 03:15+0200\n"
"Last-Translator: Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
......@@ -43,6 +43,7 @@ msgid "Cannot initialize Evolution's Executive Summary component."
msgstr "Ne morem inicializirati Evolucijine komponente za povzetke."
#: camel/providers/vee/camel-vee-folder.c:604
#, c-format
msgid "No such message: %s"
msgstr "Ni taknega sporoila: %s"
......@@ -55,8 +56,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Za ozadje izvleka lahko izberete drugano HTML stran.\n"
"\n"
"Pustite pravno za privzete nastavitve"
"Pustite pravno za privzete nastavitve"
#: executive-summary/component/e-summary-url.c:61
#: executive-summary/component/e-summary-url.c:66
......@@ -71,6 +71,7 @@ msgid "Open %s with the default GNOME web browser"
msgstr "Odpri %s s privzetim GNOMEovim brskalnikom"
#: executive-summary/component/e-summary-url.c:63
#, c-format
msgid "Send an email to %s"
msgstr "Polji e-poto %s"
......@@ -85,10 +86,12 @@ msgid "Run %s"
msgstr "Poeni %s"
#: executive-summary/component/e-summary-url.c:67
#, c-format
msgid "Close %s"
msgstr "Zapri %s"
#: executive-summary/component/e-summary-url.c:68
#, c-format
msgid "Move %s to the left"
msgstr "Premakni %s na levo"
......@@ -98,18 +101,22 @@ msgid "Move %s to the right"
msgstr "Premakni %s na desno"
#: executive-summary/component/e-summary-url.c:70
#, c-format
msgid "Move %s into the previous row"
msgstr "Premakni %s v prenjo vrstico"
#: executive-summary/component/e-summary-url.c:71
#, c-format
msgid "Move %s into the next row"
msgstr "Premakni %s v naslednjo vrstico"
#: executive-summary/component/e-summary-url.c:72
#, c-format
msgid "Configure %s"
msgstr "Nastavi %s"
#: executive-summary/component/e-summary.c:919
#, c-format
msgid ""
"Cannot open the HTML file:\n"
"%s"
......@@ -118,10 +125,12 @@ msgstr ""
"%s"
#: executive-summary/component/e-summary.c:933
#, c-format
msgid ""
"Error reading data:\n"
"%s"
msgstr "Napaka ob branju podatkov:\n"
msgstr ""
"Napaka ob branju podatkov:\n"
"%s"
#: executive-summary/component/e-summary.c:951
......@@ -138,7 +147,6 @@ msgstr ""
"e se je pokazalo opozorilo o RootPOA, to verjetno pomeni,\n"
"da ste prevedli Bonobo z GOAD-om namesto z OAF-om."
#: executive-summary/test-service/rdf-summary.c:443
#: executive-summary/test-service/rdf-summary.c:479
#: executive-summary/test-service/rdf-summary.c:524
......@@ -535,7 +543,7 @@ msgid "N_ext"
msgstr "Napr_ej"
#: po/tmp/evolution-calendar.xml.h:20 po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:74
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:32 po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:81
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:30 po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:81
msgid "Next"
msgstr "Naprej"
......@@ -554,7 +562,7 @@ msgstr "Prilepi odlo
msgid "Pre_vious"
msgstr "P_rejnji"
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:78 po/tmp/evolution-mail.xml.h:34
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:78 po/tmp/evolution-mail.xml.h:32
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:85
msgid "Previous"
msgstr "Prejnji"
......@@ -700,7 +708,7 @@ msgid "_Debug"
msgstr "_Razhrouj"
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:8
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:108 po/tmp/evolution-mail.xml.h:58
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:108 po/tmp/evolution-mail.xml.h:56
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:112
msgid "_Delete"
msgstr "_Zbrii"
......@@ -821,7 +829,7 @@ msgstr "Nov"
#: mail/folder-browser.c:661 mail/mail-view.c:148
#: po/tmp/evolution-addressbook.xml.h:13 po/tmp/evolution-calendar.xml.h:23
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:35 po/tmp/evolution-tasks.xml.h:9
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:33 po/tmp/evolution-tasks.xml.h:9
msgid "Print"
msgstr "Natisni"
......@@ -1661,6 +1669,7 @@ msgid "As _Table"
msgstr "Kot tabelo"
#: addressbook/gui/component/addressbook.c:374
#, c-format
msgid "Enter password for %s"
msgstr "Vpiite geslo za %s"
......@@ -2271,7 +2280,8 @@ msgstr "Shrani koledar"
msgid ""
"Could not create the calendar view. Please check your ORBit and OAF setup."
msgstr ""
"Nisem mogel ustvariti pogleda koledarja. Prosim preverite nastavitve ORBit-a in OAF-a."
"Nisem mogel ustvariti pogleda koledarja. Prosim preverite nastavitve ORBit-a "
"in OAF-a."
#. strftime format of a weekday and a date.
#: calendar/gui/calendar-model.c:332
......@@ -2688,6 +2698,7 @@ msgid "seconds."
msgstr "sekundah."
#: calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:63
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete the appointment `%s'?"
msgstr "Ste prepriani, da elite zbrisati ta zmenek `%s'?"
......@@ -2696,6 +2707,7 @@ msgid "Are you sure you want to delete this untitled appointment?"
msgstr "Ste prepriani, elite zbrisati ta neimenovan zmenek?"
#: calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:72
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete the task `%s'?"
msgstr "Ste prepriani, da elite zbrisati posel `%s'?"
......@@ -2704,6 +2716,7 @@ msgid "Are you sure you want to delete this untitled task?"
msgstr "Ste prepriani, da elite zbrisati ta neimenovan posel?"
#: calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:81
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete the journal entry `%s'?"
msgstr "Ste prepriani, da elite zbrisati dnevniki vpis `%s'?"
......@@ -2805,30 +2818,30 @@ msgstr "_Stanje:"
msgid "task-editor-dialog"
msgstr "dialog-urejevalnik-dogodkov"
#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:690
#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:691
msgid "Edit Task"
msgstr "Uredi nalogo"
#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:696 calendar/gui/event-editor.c:337
#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:697 calendar/gui/event-editor.c:337
msgid "No summary"
msgstr "Ni povzetka"
#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:702 calendar/gui/event-editor.c:343
#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:703 calendar/gui/event-editor.c:343
#, c-format
msgid "Appointment - %s"
msgstr "Zmenek - %s"
#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:705 calendar/gui/event-editor.c:346
#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:706 calendar/gui/event-editor.c:346
#, c-format
msgid "Task - %s"
msgstr "Naloga - %s"
#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:708 calendar/gui/event-editor.c:349
#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:709 calendar/gui/event-editor.c:349
#, c-format
msgid "Journal entry - %s"
msgstr "Vpis v dnevniku - %s"
#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:1293 calendar/gui/event-editor.c:3268
#: calendar/gui/dialogs/task-editor.c:1297 calendar/gui/event-editor.c:3268
msgid "Do you want to save changes?"
msgstr "elite shraniti spremembe"
......@@ -2972,6 +2985,7 @@ msgid "Category:"
msgstr "Categorija:"
#: calendar/gui/e-tasks.c:285
#, c-format
msgid "Could not load the tasks in `%s'"
msgstr "Nisem mogel naloiti poslov v `%s'"
......@@ -3181,10 +3195,12 @@ msgid "%a %b %d %Y"
msgstr "%a %d %b %Y"
#: calendar/gui/gnome-cal.c:696
#, c-format
msgid "Could not open the folder in `%s'"
msgstr "Nisem mogel odpreti imenika v `%s'"
#: calendar/gui/gnome-cal.c:707
#, c-format
msgid "The method required to open `%s' is not supported"
msgstr "Postopek potreben za naloitev `%s' ni podprt"
......@@ -3440,7 +3456,7 @@ msgstr "Trenutno leto (%Y)"
msgid "Print Calendar"
msgstr "Natisni _koledar"
#: calendar/gui/print.c:1314 mail/mail-callbacks.c:1092
#: calendar/gui/print.c:1314 mail/mail-callbacks.c:1032
msgid "Print Preview"
msgstr "Predogled tiskanja"
......@@ -3452,6 +3468,10 @@ msgstr "URI mape poslov, ki naj se ka
msgid "SMTWTFS"
msgstr "PTSPSN"
#: camel/camel-filter-search.c:151
msgid "Regular expression compilation failed: %s: %s"
msgstr "Prevajanje regularnega izraza ni uspelo: %s: %s"
#. well, this is really only a programatic error
#: camel/camel-lock.c:90 camel/camel-lock.c:109 camel/camel-movemail.c:136
#: camel/camel-movemail.c:183
......@@ -3625,10 +3645,13 @@ msgid "Port number in URL `%s' is non-numeric"
msgstr "tevilka vrat v URL '%s' ni numerina"
#: camel/providers/imap/camel-imap-auth.c:133
#, c-format
msgid ""
"Could not get Kerberos ticket:\n"
"%s"
msgstr "Nisem mogel dobiti Kerberos vstopniice:\n%s"
msgstr ""
"Nisem mogel dobiti Kerberos vstopniice:\n"
"%s"
#: camel/providers/imap/camel-imap-auth.c:205
msgid "Bad authentication response from server."
......@@ -3745,11 +3768,13 @@ msgid "Store root %s is not an absolute path"
msgstr "Korenski imenik shrambe %s ni absolutna pot"
#: camel/providers/local/camel-local-store.c:129
#, c-format
msgid "Store root %s is not a regular directory"
msgstr "Korenski imenik shrambe %s ni obiajnen imenik"
#: camel/providers/local/camel-local-store.c:137
#: camel/providers/local/camel-local-store.c:153
#, c-format
msgid "Cannot get folder: %s: %s"
msgstr "Ne morem dobiti mape: %s: %s"
......@@ -3766,24 +3791,29 @@ msgid "Local folders may not be nested."
msgstr "Krajevnih map ni mogoe gnezditi."
#: camel/providers/local/camel-local-store.c:200
#, c-format
msgid "Local mail file %s"
msgstr "Krajevna datoteka s poto %s"
#: camel/providers/local/camel-local-store.c:256
#, c-format
msgid "Could not rename folder %s to %s: %s"
msgstr "Nisem mogel preimenovati mape %s v %s: %s"
#: camel/providers/local/camel-local-store.c:297
#, c-format
msgid "Could not delete folder summary file `%s': %s"
msgstr "Nisem mogel zbrisati datoteke povzetka mape `%s': %s"
#: camel/providers/local/camel-local-store.c:306
#, c-format
msgid "Could not delete folder index file `%s': %s"
msgstr "Nisem mogel zbrisati datoteke kazala mape `%s': %s"
#: camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:148
#: camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:156
#: camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:167
#, c-format
msgid "Cannot append message to maildir folder: %s: %s"
msgstr "Ne morem dodati sporoila v mapo tipa maildir: %s: %s"
......@@ -3841,6 +3871,7 @@ msgstr ""
"%s"
#: camel/providers/local/camel-maildir-store.c:128
#, c-format
msgid "`%s' is not a maildir directory."
msgstr "`%s' ni imenik tipa maildir."
......@@ -3856,16 +3887,19 @@ msgid "not a maildir directory"
msgstr "ni imenik tipa maildir"
#: camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:201
#, c-format
msgid "Cannot open mailbox: %s: %s\n"
msgstr "Ne morem odpreti potnega predala: %s: %s\n"
#: camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:257
#, c-format
msgid "Cannot append message to mbox file: %s: %s"
msgstr "Ne morem pripeti sporoila k datoteki tipa mbox: %s: %s"
#: camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:333
#: camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:365
#: camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:378
#, c-format
msgid ""
"Cannot get message: %s from folder %s\n"
" %s"
......@@ -3921,6 +3955,7 @@ msgid "Folder `%s' is not empty. Not deleted."
msgstr "Mapa `%s' ni prazna. Ni zbrisana."
#: camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:234
#, c-format
msgid "Could not open folder: %s: summarising from position %ld: %s"
msgstr "Nisem mogel odpreti mape: %s: povzetek delam od %ld dalje: %s"
......@@ -3930,11 +3965,13 @@ msgid "Fatal mail parser error near position %ld in folder %s"
msgstr "Usodna napaka razlenjevanja pote na mestu %ld v mapi %s"
#: camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:343
#, c-format
msgid "Cannot summarise folder: %s: %s"
msgstr "Ne morem narediti povzetka mape %s: %s"
#: camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:477
#: camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:668
#, c-format
msgid "Could not open folder to summarise: %s: %s"
msgstr "Nisem mogel odpreti mape za izdelavo povzetka %s: %s"
......@@ -3956,6 +3993,7 @@ msgid "Error writing to temp mailbox: %s"
msgstr "Napaka ob pisanju v zaasni potni predal: %s"
#: camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:582
#, c-format
msgid "Writing to tmp mailbox failed: %s: %s"
msgstr "Pisanje v zaasni potni predal ni uspelo: %s: %s"
......@@ -3982,6 +4020,7 @@ msgstr "Neznana napaka: %s"
#: camel/providers/local/camel-mh-folder.c:147
#: camel/providers/local/camel-mh-folder.c:155
#, c-format
msgid "Cannot append message to mh folder: %s: %s"
msgstr "Ne morem dodati sporoila v mapo tipa mh: %s: %s"
......@@ -4099,9 +4138,9 @@ msgid ""
"the APOP protocol. This may not work for all users even on servers that "
"claim to support it."
msgstr ""
"Ta monost narekuje povezavo s strenikom POP z uporabo ifriranega gesla preko "
"protokola APOP. To ni nujno, da bo delovalo za vse uporabnike in celo za "
"strenike, ki trdijo, da jo podpirajo."
"Ta monost narekuje povezavo s strenikom POP z uporabo ifriranega gesla "
"preko protokola APOP. To ni nujno, da bo delovalo za vse uporabnike in celo "
"za strenike, ki trdijo, da jo podpirajo."
#: camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:170
msgid ""
......@@ -4218,7 +4257,8 @@ msgstr "SMTP"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-provider.c:36
msgid "For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.\n"
msgstr "Za dostavo pote preko povezave z oddaljenim potnim razdelilcem z uporabo "
msgstr ""
"Za dostavo pote preko povezave z oddaljenim potnim razdelilcem z uporabo "
"SMTP.\n"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:141
......@@ -4331,10 +4371,12 @@ msgstr ""
"Ta monost narekuje povezavo s strenikom SMTP s CRAM-MD5 avtentifikacijo."
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:378
#, c-format
msgid "SMTP server %s"
msgstr "Strenik SMTP %s"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:380
#, c-format
msgid "SMTP mail delivery via %s"
msgstr "Dostava pote s SMTP preko %s"
......@@ -4363,7 +4405,8 @@ msgstr "Napaka v odgovoru na HELO: %s: ni usodno"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:578
#, c-format
msgid "MAIL FROM request timed out: %s: mail not sent"
msgstr "Zahtevek MAIL FROM je prekorail asovno omejitev: %s: pota ni bila poslana"
msgstr ""
"Zahtevek MAIL FROM je prekorail asovno omejitev: %s: pota ni bila poslana"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:597
#, c-format
......@@ -4371,25 +4414,34 @@ msgid "MAIL FROM response error: %s: mail not sent"
msgstr "Napaka v ogovoru na MAIL FROM: %s: pota ni bila poslana"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:622
#, c-format
msgid "RCPT TO request timed out: %s: mail not sent"
msgstr "Zahtevek RCPT TO je prekorail asovno omejitev: %s: pota ni bila poslana"
msgstr ""
"Zahtevek RCPT TO je prekorail asovno omejitev: %s: pota ni bila poslana"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:641
#, c-format
msgid "RCPT TO response error: %s: mail not sent"
msgstr "Napaka v ogovoru na RCPT TO: %s: pota ni bila poslana"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:672
#, c-format
msgid "DATA request timed out: %s: mail not sent"
msgstr "Zahtevek DATA je prekorail asovno omejitev: %s: pota ni bila poslana"
msgstr ""
"Zahtevek DATA je prekorail asovno omejitev: %s: pota ni bila poslana"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:691
#, c-format
msgid "DATA response error: %s: mail not sent"
msgstr "Napaka v ogovoru na DATA: %s: pota ni bila poslana"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:706
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:724
#, c-format
msgid "DATA send timed out: message termination: %s: mail not sent"
msgstr "Zahtevek DATA je prekorail asovno omejitev: konec sporoila: %s: pota ni bila poslana"
msgstr ""
"Zahtevek DATA je prekorail asovno omejitev: konec sporoila: %s: pota ni "
"bila poslana"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:743
#, c-format
......@@ -4402,6 +4454,7 @@ msgid "RSET request timed out: %s"
msgstr "Zahtevek RSET je prekorail asovno omejitev: %s"
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:786
#, c-format
msgid "RSET response error: %s"
msgstr "Napaka v odgovoru na RSET: %s"
......@@ -4551,7 +4604,7 @@ msgstr "Zadeva:"
msgid "Enter the subject of the mail"
msgstr "Vnesite zadevo sproila"
#: composer/e-msg-composer.c:430
#: composer/e-msg-composer.c:497
#, c-format
msgid ""
"Could not open signature file %s:\n"
......@@ -4560,38 +4613,38 @@ msgstr ""
"Nisem mogel odpreti datoteke s podpisom %s:\n"
"%s"
#: composer/e-msg-composer.c:598
#: composer/e-msg-composer.c:665
msgid "Save as..."
msgstr "Shrani kot..."
#: composer/e-msg-composer.c:609
#: composer/e-msg-composer.c:676
#, c-format
msgid "Error saving file: %s"
msgstr "Napaka ob shranjevanju datoteke: %s"
#: composer/e-msg-composer.c:629
#: composer/e-msg-composer.c:696
#, c-format
msgid "Error loading file: %s"
msgstr "Napaka ob nalaganju datoteke %s"
#: composer/e-msg-composer.c:651
#: composer/e-msg-composer.c:718
msgid "Saving changes to message..."
msgstr "Shranjujem spremembe sporoila..."
#: composer/e-msg-composer.c:653
#: composer/e-msg-composer.c:720
msgid "Save changes to message..."
msgstr "Shranjujem spremembe sporoila..."
#: composer/e-msg-composer.c:694
#: composer/e-msg-composer.c:761
#, c-format
msgid "Error saving composition to 'Drafts': %s"
msgstr "Napaka ob shranjevanju kompozicije v 'Osnutki': %s"
#: composer/e-msg-composer.c:752 shell/e-shell-view-menu.c:170
#: composer/e-msg-composer.c:819 shell/e-shell-view-menu.c:170
msgid "Evolution"
msgstr "Evolucija"
#: composer/e-msg-composer.c:758
#: composer/e-msg-composer.c:825
msgid ""
"This message has not been sent.\n"
"\n"
......@@ -4601,27 +4654,27 @@ msgstr ""
"\n"
"elite shraniti spremembe?"
#: composer/e-msg-composer.c:783
#: composer/e-msg-composer.c:850
msgid "Open file"
msgstr "Odpri datoteko"
#: composer/e-msg-composer.c:909
#: composer/e-msg-composer.c:976
msgid "That file does not exist."
msgstr "Datoteka ne obstaja."
#: composer/e-msg-composer.c:919
#: composer/e-msg-composer.c:986
msgid "That is not a regular file."
msgstr "To ni obiajna datoteka."
#: composer/e-msg-composer.c:929
#: composer/e-msg-composer.c:996
msgid "That file exists but is not readable."
msgstr "Ta datoteka obstaja a ni berljiva."
#: composer/e-msg-composer.c:939
#: composer/e-msg-composer.c:1006
msgid "That file appeared accesible but open(2) failed."
msgstr "Datoteka se je zdela dostopna a open(2) ni uspel."
#: composer/e-msg-composer.c:961
#: composer/e-msg-composer.c:1028
msgid ""
"The file is very large (more than 100K).\n"
"Are you sure you wish to insert it?"
......@@ -4629,19 +4682,19 @@ msgstr ""
"Datoteka je zelo velika (ez 100K).\n"
"Ste prepriani,da jo elite vstaviti?"
#: composer/e-msg-composer.c:982
#: composer/e-msg-composer.c:1049
msgid "An error occurred while reading the file."
msgstr "Ob branju datoteke se je zgodila napaka."
#: composer/e-msg-composer.c:1158 composer/e-msg-composer.c:1379
#: composer/e-msg-composer.c:1225 composer/e-msg-composer.c:1446
msgid "Compose a message"
msgstr "Sestavi novo sporoilo"
#: composer/e-msg-composer.c:1458
#: composer/e-msg-composer.c:1525
msgid "Could not create composer window."
msgstr "Nisem mogel ustvariti okna skladatelja."
#: composer/evolution-composer.c:346
#: composer/evolution-composer.c:360
msgid "Cannot initialize Evolution's composer."
msgstr "Ne morem inicializirati Evolucijinega skladatelja."
......@@ -4823,11 +4876,6 @@ msgstr ""
"Napaka v regularnem izrazu '%s':\n"
"%s"
#: filter/filter-message-search.c:380 filter/filter-message-search.c:448
#, c-format
msgid "Failed to perform regex search on message header: %s"
msgstr "Nisem uspel izvesti iskanja z regularnimi izrazi v glavah sporoil: %s"
#: filter/filter-part.c:467
msgid "Test"
msgstr "Preizkus"
......@@ -5088,11 +5136,11 @@ msgstr "Dodaj pravilo vMape"
msgid "Edit VFolder Rule"
msgstr "Uredi pravilo vMape"
#: mail/component-factory.c:284
#: mail/component-factory.c:291
msgid "Cannot initialize Evolution's mail component."
msgstr "Ne morem inicializirati Evolucijine komponente za poto."
#: mail/component-factory.c:320
#: mail/component-factory.c:327
msgid "Cannot register storage with shell"
msgstr "Ne morem registrirati shrambe z lupino"
......@@ -5161,16 +5209,16 @@ msgid "Reply to Sender"
msgstr "Odgovori poiljatelju"
#: mail/folder-browser.c:664 mail/mail-view.c:141
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:41
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:39
msgid "Reply to All"
msgstr "Odgovori vsem"
#: mail/folder-browser.c:665 mail/mail-view.c:144
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:18
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:17
msgid "Forward"
msgstr "Posreduj naprej"
#: mail/folder-browser.c:666 po/tmp/evolution-mail.xml.h:19
#: mail/folder-browser.c:666 po/tmp/evolution-mail.xml.h:18
msgid "Forward inline"
msgstr "Posreduj naprej kot del sporoila"
......@@ -5254,7 +5302,7 @@ msgid " (default)"
msgstr " (privzeto)"
#. give our dialog an OK button and title
#: mail/mail-accounts.c:347
#: mail/mail-accounts.c:349
msgid "Evolution Account Manager"
msgstr "Upravljalnik Evolucijinih raunov"
......@@ -5266,7 +5314,6 @@ msgstr ""
"Eden ali ve strenikov ni pravilno nastavljenih.\n"
"Vseeno shrani?"
#. give our dialog an OK button and title
#: mail/mail-account-editor.c:634
msgid "Evolution Account Editor"
......@@ -5292,7 +5339,7 @@ msgstr "Po
msgid "%s mailing list"
msgstr "%s potnih seznamov"
#: mail/mail-callbacks.c:83
#: mail/mail-callbacks.c:82
msgid ""
"You have not configured the mail client.\n"
"You need to do this before you can send,\n"
......@@ -5304,7 +5351,7 @@ msgstr ""
"ali skladate poto.\n"
"Bi ga eleli nastaviti sedaj?"
#: mail/mail-callbacks.c:136
#: mail/mail-callbacks.c:135
msgid ""
"You need to configure an identity\n"
"before you can compose mail."
......@@ -5312,7 +5359,7 @@ msgstr ""
"Nastaviti morate sovjo identiteto\n"
"preden lahko skladate poto."
#: mail/mail-callbacks.c:148
#: mail/mail-callbacks.c:147
msgid ""
"You need to configure a mail transport\n"
"before you can compose mail."
......@@ -5320,15 +5367,11 @@ msgstr ""
"Nastaviti morate nain prenosa pote\n"
"preden lahko skladate poto."
#: mail/mail-callbacks.c:223
#: mail/mail-callbacks.c:191
msgid "You have not set a mail transport method"
msgstr "Niste nastavili postopka prenaanja pote"
#: mail/mail-callbacks.c:232
msgid "You have no Outbox configured"
msgstr "Nimate nastavljenega Izhodnega potnega predala"
#: mail/mail-callbacks.c:279
#: mail/mail-callbacks.c:224
msgid ""
"This message has no subject.\n"
"Really send?"
......@@ -5336,27 +5379,27 @@ msgstr ""
"To poroilo nima 'zadeve'.\n"
"Resnino polji?"
#: mail/mail-callbacks.c:345
#: mail/mail-callbacks.c:290
msgid "You must configure an account before you can send this email."
msgstr "Nastaviti morate raun preden lahko poljete to e-poto."
#: mail/mail-callbacks.c:365
#: mail/mail-callbacks.c:310
msgid "You must specify recipients in order to send this message."
msgstr "Navesti morate naslovnike, e eliti poslati sporoilo."
#: mail/mail-callbacks.c:594
#: mail/mail-callbacks.c:534
msgid "Forwarded message:\n"