Commit 338b7863 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent b0a838bf
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-22 20:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-23 20:18+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-27 14:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-28 21:18+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -3328,7 +3328,7 @@ msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko
#: ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:31
#: ../src/addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:721
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1524 ../src/e-util/e-accounts-window.c:1563
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1537 ../src/e-util/e-accounts-window.c:1563
#: ../src/e-util/e-mail-signature-manager.c:328 ../src/e-util/e-name-selector-dialog.c:1033
#: ../src/e-util/filter.ui.h:25 ../src/mail/e-mail-account-manager.c:719
#: ../src/mail/e-mail-label-manager.c:371 ../src/mail/em-folder-properties.c:1044
......@@ -3805,7 +3805,7 @@ msgstr "Dodaj _X.509"
#: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:69
#: ../src/addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:11
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1540 ../src/e-util/e-attachment-view.c:355
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1553 ../src/e-util/e-attachment-view.c:355
#: ../src/e-util/e-filter-rule.c:409 ../src/e-util/e-mail-signature-manager.c:368
#: ../src/e-util/e-name-selector-dialog.c:1037 ../src/e-util/filter.error.xml.h:18
#: ../src/e-util/filter.ui.h:27 ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:871
......@@ -6532,7 +6532,7 @@ msgstr "Dodeljeno"
#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1918 ../src/calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1144
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:207 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:177
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:187 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1098
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:187 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1090
msgid "Yes"
msgstr "Da"
......@@ -7084,83 +7084,83 @@ msgstr[1] "Izbris izbranega udeleženca je spodletel"
msgstr[2] "Izbris izbranih udeležencev je spodletel"
msgstr[3] "Izbris izbranih udeležencev je spodletel"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:526
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:536
msgid "Organizer address is not a valid user mail address"
msgstr "Naslov ni veljaven uporabniški elektronski naslov"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:691
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:701
msgid "A_ttendees"
msgstr "_Udeleženci"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:693
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:703
msgid "Toggles whether the Attendees are displayed"
msgstr "Preklopi prikaz udeležencev"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:702
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:712
msgid "R_ole Field"
msgstr "Polje Vl_oga"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:704
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:714
msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
msgstr "Preklopi prikaz polja Vloga"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:710
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:720
msgid "_RSVP"
msgstr "_RSVP"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:712
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:722
msgid "Toggles whether the RSVP field is displayed"
msgstr "Preklopi prikaz polja RSVP"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:718
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:728
msgid "_Status Field"
msgstr "Polje _Stanje"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:720
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:730
msgid "Toggles whether the Status field is displayed"
msgstr "Preklopi prikaz polja Stanje"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:726
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:736
msgid "_Type Field"
msgstr "Polje _Vrsta"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:728
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:738
msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
msgstr "Preklopi prikaz polja vrste udeleženca"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1074
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1084
msgid "An organizer is required."
msgstr "Zahtevan je organizator."
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1084
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1215
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1094
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1225
msgid "At least one attendee is required."
msgstr "Treba je dodati vsaj enega udeleženca."
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1339
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1349
msgid "Or_ganizer:"
msgstr "Or_ganizator:"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1436
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1446
msgid "Override color of the event. If not set, then color of the calendar is used."
msgstr "Prepiše barvo dogodka. Če ta ni določena, je uporabljena privzeta barva koledarja."
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1438
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1448
msgid "Override color of the memo. If not set, then color of the memo list is used."
msgstr ""
"Prepiše barvo opomnika. Če ta ni določena, je uporabljena privzeta barva seznama opomnikov."
#. E_SOURCE_EXTENSION_TASK_LIST
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1440
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1450
msgid "Override color of the task. If not set, then color of the task list is used."
msgstr "Prepiše barvo naloge. Če ta ni določena, je uporabljena privzeta barva seznama nalog."
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1452
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1462
msgctxt "ECompEditor"
msgid "Atte_ndees..."
msgstr "Udeleže_nci ..."
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1532
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1545
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-recurrence.c:2231
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2070 ../src/e-util/e-accounts-window.c:1745
#: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:954 ../src/e-util/e-mail-signature-manager.c:358
......@@ -7835,7 +7835,7 @@ msgstr "Brez povzetka"
#: ../src/e-util/e-preferences-window.c:399 ../src/e-util/e-table-field-chooser-dialog.c:205
#: ../src/mail/e-mail-browser.c:144 ../src/mail/e-mail-notes.c:964
#: ../src/mail/em-filter-editor.c:45 ../src/mail/em-folder-properties.c:1172
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1739
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1742
#: ../src/modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:306
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:296 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:824
#: ../src/smime/gui/certificate-manager.c:2196
......@@ -8046,7 +8046,7 @@ msgid "Attendees"
msgstr "Udeleženci"
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:179 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:110
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:127 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1092
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:127 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1084
#: ../src/calendar/gui/print.c:1252
msgid "Individual"
msgstr "Individualno"
......@@ -8073,7 +8073,7 @@ msgid "Chair"
msgstr "Predsedujoči"
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:194 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:147
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:164 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1095
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:164 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1087
#: ../src/calendar/gui/print.c:1270
msgid "Required Participant"
msgstr "Zahtevani udeleženci"
......@@ -8089,7 +8089,7 @@ msgid "Non-Participant"
msgstr "Ne-sodelujoči"
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:218 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:195
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:218 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1105
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:218 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1097
msgid "Needs Action"
msgstr "Zahteva dejanje"
......@@ -8115,18 +8115,18 @@ msgstr "Povratnica"
msgid "In Process"
msgstr "V obdelavi"
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1976
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1968
#, c-format
msgid "Enter password to access free/busy information on server %s as user %s"
msgstr ""
"Vnesite geslo za dostop do podatkov prostosti/zasedenosti na strežniku %s kot uporabnik %s"
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1986
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1978
#, c-format
msgid "Failure reason: %s"
msgstr "Vzrok napake: %s"
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1991 ../src/e-util/e-collection-account-wizard.c:470
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1983 ../src/e-util/e-collection-account-wizard.c:470
#: ../src/plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:350 ../src/smime/gui/component.c:61
msgid "Enter password"
msgstr "Vnesite geslo"
......@@ -11403,7 +11403,7 @@ msgstr "Računi Evolution"
#. gtk_box_pack_start (GTK_BOX (container), widget, FALSE, FALSE, 0);
#. webdav_browser->priv->permissions_button = widget;
#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1761 ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2699
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1950 ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1568
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1953 ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1568
#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1639
msgid "_Refresh"
msgstr "_Osveži"
......@@ -17626,32 +17626,32 @@ msgstr "Premakni mapo v"
msgid "Copy Folder To"
msgstr "Kopiraj mapo v"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:813
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:814
msgid "_Subscribe"
msgstr "_Naroči se"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:822
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:823
msgid "Su_bscribe To Shown"
msgstr "Naroči se na _prikazano"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:830
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:831
msgid "Subscribe To _All"
msgstr "Naroči se na _vse"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:936 ../src/mail/em-subscription-editor.c:1888
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:937 ../src/mail/em-subscription-editor.c:1891
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:73 ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1667
msgid "_Unsubscribe"
msgstr "_Prekliči naročnino"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:945
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:946
msgid "Unsu_bscribe From Hidden"
msgstr "Prekliči naročnino na _skrito"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:953
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:954
msgid "Unsubscribe From _All"
msgstr "Prekliči naročnino na _vse"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1313 ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:933
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1316 ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:933
#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:965
#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1009
#, c-format
......@@ -17662,7 +17662,7 @@ msgstr[1] "%d neprebrano, "
msgstr[2] "%d neprebrani, "
msgstr[3] "%d neprebrana, "
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1317 ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1019
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1320 ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1019
#, c-format
msgid "%d total"
msgid_plural "%d total"
......@@ -17671,59 +17671,59 @@ msgstr[1] "skupaj: %d"
msgstr[2] "skupaj: %d"
msgstr[3] "skupaj: %d"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1729
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1732
msgid "Folder Subscriptions"
msgstr "Naročnine na mape"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1764
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1767
msgid "_Account:"
msgstr "R_ačun:"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1777
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1780
msgid "Clear Search"
msgstr "Počisti iskanje"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1794
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1797
msgid "Sho_w items that contain:"
msgstr "Pok_aži predmete, ki vsebujejo:"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1841
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1844
msgid "Subscribe to the selected folder"
msgstr "Naroči se na izbrano mapo"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1842
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1845
msgid "Su_bscribe"
msgstr "_Naroči"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1887 ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1669
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1890 ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1669
msgid "Unsubscribe from the selected folder"
msgstr "Prekliče naročnino na izbrano mapo"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1927
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1930
msgid "Collapse all folders"
msgstr "Skrči vse mape"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1928
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1931
msgid "C_ollapse All"
msgstr "_Skrči vse"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1938
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1941
msgid "Expand all folders"
msgstr "Razširi vse mape"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1939
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1942
msgid "E_xpand All"
msgstr "_Razširi vse"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1949
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1952
msgid "Refresh the folder list"
msgstr "Osveži seznam map"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1961
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1964
msgid "Stop the current operation"
msgstr "Zaustavi trenutno opravilo"
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1962
#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1965
#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1085
msgid "_Stop"
msgstr "_Zaustavi"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment