Commit 1943a805 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 2e5d98cf
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-12 16:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-12 20:56+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-15 17:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-15 21:43+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -4678,58 +4678,58 @@ msgid "Removing a task"
msgstr "Odstranjevanje naloge"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:484
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Deleting an event"
msgid_plural "Deleting %d events"
msgstr[0] "Podatki o srečanju so bili uspešno poslani"
msgstr[1] "Podatki o srečanju so bili uspešno poslani"
msgstr[2] "Podatki o srečanju so bili uspešno poslani"
msgstr[3] "Podatki o srečanju so bili uspešno poslani"
msgstr[0] "Poteka brisanje %d dogodkov"
msgstr[1] "Poteka brisanje %d dogodka"
msgstr[2] "Poteka brisanje %d dogodkov"
msgstr[3] "Poteka brisanje %d dogodkov"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:488
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Deleting a memo"
msgid_plural "Deleting %d memos"
msgstr[0] "Izbriši opomnik"
msgstr[1] "Izbriši opomnik"
msgstr[2] "Izbriši opomnik"
msgstr[3] "Izbriši opomnik"
msgstr[0] "Poteka brisanje %d opomnikov"
msgstr[1] "Poteka brisanje %d opomnika"
msgstr[2] "Poteka brisanje %d opomnikov"
msgstr[3] "Poteka brisanje %d opomnikov"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:492
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Deleting a task"
msgid_plural "Deleting %d tasks"
msgstr[0] "Izbriši nalogo"
msgstr[1] "Izbriši nalogo"
msgstr[2] "Izbriši nalogo"
msgstr[3] "Izbriši nalogo"
msgstr[0] "Poteka brisanje %d nalog"
msgstr[1] "Poteka brisanje %d naloge"
msgstr[2] "Poteka brisanje %d nalog"
msgstr[3] "Poteka brisanje %d nalog"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:692
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Pasting an event"
msgid_plural "Pasting %d events"
msgstr[0] "Natisni ta dogodek"
msgstr[1] "Natisni ta dogodek"
msgstr[2] "Natisni ta dogodek"
msgstr[3] "Natisni ta dogodek"
msgstr[0] "Poteka prilepljanje %d dogodkov"
msgstr[1] "Poteka prilepljanje %d dogodka"
msgstr[2] "Poteka prilepljanje %d dogodkov"
msgstr[3] "Poteka prilepljanje %d dogodkov"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:707
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Pasting a memo"
msgid_plural "Pasting %d memos"
msgstr[0] "Natisni ta opomnik"
msgstr[1] "Natisni ta opomnik"
msgstr[2] "Natisni ta opomnik"
msgstr[3] "Natisni ta opomnik"
msgstr[0] "Poteka prilepljanje %d opomnikov"
msgstr[1] "Poteka prilepljanje %d opomnika"
msgstr[2] "Poteka prilepljanje %d opomnikov"
msgstr[3] "Poteka prilepljanje %d opomnikov"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:722
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Pasting a task"
msgid_plural "Pasting %d tasks"
msgstr[0] "Natisni to nalogo"
msgstr[1] "Natisni to nalogo"
msgstr[2] "Natisni to nalogo"
msgstr[3] "Natisni to nalogo"
msgstr[0] "Poteka prilepljanje %d nalog"
msgstr[1] "Poteka prilepljanje %d naloge"
msgstr[2] "Poteka prilepljanje %d nalog"
msgstr[3] "Poteka prilepljanje %d nalog"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:820
msgid "Updating an event"
......@@ -4786,9 +4786,8 @@ msgid "Purging tasks"
msgstr "Čiščenje nalog"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:1178
#, fuzzy
msgid "Expunging completed tasks"
msgstr "Izbriši končane naloge"
msgstr "Poteka dokončno brisanje končanih nalog"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2034
#, c-format
......@@ -4800,13 +4799,13 @@ msgstr[2] "Premaknjena bosta %d dogodka"
msgstr[3] "Premaknjeni bodo %d dogodki"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2035
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Copying an event"
msgid_plural "Copying %d events"
msgstr[0] "Kopiranje predmetov"
msgstr[1] "Kopiranje predmetov"
msgstr[2] "Kopiranje predmetov"
msgstr[3] "Kopiranje predmetov"
msgstr[0] "Poteka kopiranje %d dogodkov"
msgstr[1] "Poteka kopiranje %d dogodka"
msgstr[2] "Poteka kopiranje %d dogodkov"
msgstr[3] "Poteka kopiranje %d dogodkov"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2041
#, c-format
......@@ -4818,31 +4817,31 @@ msgstr[2] "Premaknjena bosta %d opomnika"
msgstr[3] "Premaknjeni bodo %d opomniki"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2042
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Copying a memo"
msgid_plural "Copying %d memos"
msgstr[0] "Kopiranje predmetov"
msgstr[1] "Kopiranje predmetov"
msgstr[2] "Kopiranje predmetov"
msgstr[3] "Kopiranje predmetov"
msgstr[0] "Poteka kopiranje %d opomnikov"
msgstr[1] "Poteka kopiranje %d opomnika"
msgstr[2] "Poteka kopiranje %d opomnikov"
msgstr[3] "Poteka kopiranje %d opomnikov"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2048
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Moving a task"
msgid_plural "Moving %d tasks"
msgstr[0] "Premikanje predmetov"
msgstr[1] "Premikanje predmetov"
msgstr[2] "Premikanje predmetov"
msgstr[3] "Premikanje predmetov"
msgstr[0] "Poteka premikanje %d nalog"
msgstr[1] "Poteka premikanje %d naloge"
msgstr[2] "Poteka premikanje %d nalog"
msgstr[3] "Poteka premikanje %d nalog"
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2049
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Copying a task"
msgid_plural "Copying %d tasks"
msgstr[0] "Kopiranje predmetov"
msgstr[1] "Kopiranje predmetov"
msgstr[2] "Kopiranje predmetov"
msgstr[3] "Kopiranje predmetov"
msgstr[0] "Poteka kopiranje %d nalog"
msgstr[1] "Poteka kopiranje %d naloge"
msgstr[2] "Poteka kopiranje %d nalog"
msgstr[3] "Poteka kopiranje %d nalog"
#. strftime format of a weekday, a date and a time, 24-hour.
#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:165
......@@ -5337,28 +5336,24 @@ msgid "Unable to book a resource, the new event collides with some other."
msgstr "Ni mogoče rezervirati vira. Nov dogodek je v sporu z drugimi dogodki."
#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1153
#, fuzzy
msgid "Unable to book a resource, error: "
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
msgstr "Ni mogoče shraniti vira. Prišlo je do napake:"
#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1324
msgid "You must be an attendee of the event."
msgstr "Biti morate udeleženec dogodka."
#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1917
#, fuzzy
msgid "Sending an event"
msgstr "dogodek"
msgstr "Poteka pošiljanje dogodka"
#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1921
#, fuzzy
msgid "Sending a memo"
msgstr "Pošiljanje"
msgstr "Poteka pošiljanje opomnika"
#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1925
#, fuzzy
msgid "Sending a task"
msgstr "Naloga:"
msgstr "Poteka pošiljanje naloge"
#: ../calendar/gui/print.c:664
msgid "1st"
......@@ -7912,34 +7907,28 @@ msgid "true"
msgstr "prav"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:22
#, fuzzy
msgid "Whether to show phone numbers in the editor"
msgstr "Ali naj bodo prikazane številke vrstic v besedilnem pogledu."
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazane telefonske številke"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:23
#, fuzzy
msgid "Whether to show SIP addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bo za prikaz izvorne kode uporabljen sistemski urejevalnik"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazani naslovi SIP"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:24
#, fuzzy
msgid "Whether to show IM addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bo za prikaz izvorne kode uporabljen sistemski urejevalnik"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazane naslovi hipnega sporočanja"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:25
#, fuzzy
msgid "Whether to show mailing Home addresses in the editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje kategorij v urejevalniku dogodkov/srečanj"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku prikazan domači naslov"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:26
#, fuzzy
msgid "Whether to show mailing addresses Work in the editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje kategorij v urejevalniku dogodkov/srečanj"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku prikazan službeni naslov"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:27
#, fuzzy
msgid "Whether to show mailing addresses Other in the editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje kategorij v urejevalniku dogodkov/srečanj"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku prikazan naslov za pošiljanje"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:28
#, fuzzy
......@@ -10301,7 +10290,7 @@ msgstr "Uporabi le krajevno preskušanje vsiljene pošte (brez DNS)."
#: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:3
msgid "Full path command to run spamassassin"
msgstr ""
msgstr "Polna pot za zagon programa spamassassin"
#: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
......@@ -10309,10 +10298,12 @@ msgid ""
"used, usually /usr/bin/spamassassin. The command should not contain any "
"other arguments."
msgstr ""
"Polna pot do ukaza spamassassin. V kolikor ta ni nastavljen, je uporabljena "
"pot /usr/bin/spamassassin. Ukaz ne sme vključevati drugih argumentov."
#: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:5
msgid "Full path command to run sa-learn"
msgstr ""
msgstr "Polna pot za zagon programa sa-learn"
#: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:6
msgid ""
......@@ -10320,6 +10311,8 @@ msgid ""
"used, usually /usr/bin/sa-learn. The command should not contain any other "
"arguments."
msgstr ""
"Polna pot do ukaza sa-learn. V kolikor ta ni nastavljen, je uporabljena pot /"
"usr/bin/sa-learn. Ukaz ne sme vključevati drugih argumentov."
#: ../em-format/e-mail-formatter-attachment.c:405
#: ../e-util/e-attachment-bar.c:101 ../e-util/e-attachment-bar.c:106
......@@ -11224,7 +11217,7 @@ msgstr "Vnesite nabor znakov, ki naj se uporablja"
msgid "Other..."
msgstr "Drugo ..."
#: ../e-util/e-client-cache.c:1266
#: ../e-util/e-client-cache.c:1285
#, c-format
msgid "Cannot create a client object from extension name '%s'"
msgstr "Iz imena pripone '%s' ni mogoče ustvariti predmeta odjemalca"
......@@ -12028,18 +12021,16 @@ msgid "_HTML"
msgstr "_HTML"
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1303
#, fuzzy
msgid "HTML editing mode"
msgstr "Urejevalni način HTML kode"
msgstr "Urejevalni način HTML"
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1308
msgid "Plain _Text"
msgstr "_Običajno besedilo"
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1310
#, fuzzy
msgid "Plain text editing mode"
msgstr "Način običajnega besedila"
msgstr "Besedilni urejevalni način"
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1318
msgid "_Normal"
......@@ -12517,7 +12508,7 @@ msgid "_Image:"
msgstr "_Slika:"
#: ../e-util/e-html-editor-cell-dialog.c:949
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:579
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:602
#: ../e-util/e-html-editor-table-dialog.c:964
msgid "_Remove image"
msgstr "_Odstranu sliko"
......@@ -12544,9 +12535,8 @@ msgid "Case _Sensitive"
msgstr "_Razlikovanje velikosti črk"
#: ../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:174
#, fuzzy
msgid "_Wrap Search"
msgstr "Prelomi zadetke iskanja zaznamkov"
msgstr "_Krožno iskanje"
#: ../e-util/e-html-editor-find-dialog.c:213
msgid "Find"
......@@ -12670,40 +12660,40 @@ msgstr "Osnutek"
msgid "Graph Paper"
msgstr "Papir za grafe"
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:478
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:501
msgid "<b>Colors</b>"
msgstr "<b>Barve</b>"
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:497
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:520
msgid "_Text:"
msgstr "_Besedilo:"
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:512
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:535
msgid "_Link:"
msgstr "_Povezava:"
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:527
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:550
msgid "_Background:"
msgstr "_Ozadje:"
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:535
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:558
msgid "<b>Background Image</b>"
msgstr "<b>Slika ozadja</b>"
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:557
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:580
msgid "_Template:"
msgstr "_Predloga:"
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:565
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:588
#: ../e-util/e-import-assistant.c:283
msgid "Select a file"
msgstr "Izbor datoteke"
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:572
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:595
msgid "_Custom:"
msgstr "_Po meri:"
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:599
#: ../e-util/e-html-editor-page-dialog.c:622
msgid "Page Properties"
msgstr "Lastnosti strani"
......@@ -12741,9 +12731,8 @@ msgid "_Case sensitive"
msgstr "_Razlikovanje velikosti črk"
#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:255
#, fuzzy
msgid "Wra_p search"
msgstr "P' = P / A"
msgstr "_Krožno iskanje"
#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:265
msgid "_Skip"
......@@ -12849,25 +12838,25 @@ msgstr "_Velikost:"
msgid "Text Properties"
msgstr "Lastnosti besedila"
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:4952
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:4969
msgid "Changed property"
msgstr "Spremenjena lastnost"
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:4953
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:4970
msgid "Whether editor changed"
msgstr "Ali je dokument spremenjen"
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8824
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8886
msgid ""
"Turning HTML mode off will cause the text to lose all formatting. Do you "
"want to continue?"
msgstr ""
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8828
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8890
msgid "_Don't lose formatting"
msgstr "_Ne izgubi oblikovanja"
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8829
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8891
msgid "_Lose formatting"
msgstr "_Izgubi oblikovanje"
......@@ -14703,9 +14692,8 @@ msgstr "Mapa _arhiva:"
#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:638
#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1079
#, fuzzy
msgid "Choose a folder to archive messages to."
msgstr "Napaka med osveževanjem mape &quot;{0}&quot;."
msgstr "Izbor mape za arhiviranje sporočil."
#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:652
msgid "_Restore Defaults"
......@@ -16303,9 +16291,8 @@ msgstr "Izraz"
#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:24 ../mail/searchtypes.xml.in.h:26
#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:26
#, fuzzy
msgid "Free Form Expression"
msgstr "Prosta oblika"
msgstr "Prosta oblika izraza"
#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:25 ../mail/searchtypes.xml.in.h:27
#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:27
......@@ -16567,9 +16554,8 @@ msgstr[2] "%d naslova"
msgstr[3] "%d naslovi"
#: ../mail/importers/kmail-importer.c:354
#, fuzzy
msgid "Evolution KMail importer"
msgstr "Uvoznik vCard Evolution"
msgstr "Uvoznik KMail"
#: ../mail/importers/kmail-importer.c:355
msgid "Import mail and contacts from KMail."
......@@ -16702,7 +16688,7 @@ msgstr "Samodejno vstavi slike _izraznih ikon"
#: ../mail/mail-config.ui.h:10
msgid "Use Unicode characters for smile_ys"
msgstr ""
msgstr "Uporabi znake Unikod za _izrazne ikone"
#: ../mail/mail-config.ui.h:11
msgid "Always request rea_d receipt"
......@@ -17887,7 +17873,6 @@ msgid "{0}"
msgstr "{0}"
#: ../mail/mail.error.xml.h:160
#, fuzzy
msgid "Message is not available in offline mode."
msgstr "Sporočilo ni na voljo v načinu brez povezave."
......@@ -19116,34 +19101,34 @@ msgid "New Task List"
msgstr "Nov seznam nalog"
#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:548
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Copying an event into the calendar '%s'"
msgstr "Dogodek koledarja: povzetek je %s."
msgstr "Poteka kopiranje dogodka v koledar '%s'"
#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:549
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Moving an event into the calendar '%s'"
msgstr "Dogodek koledarja: povzetek je %s."
msgstr "Poteka premikanje dogodka v koledar '%s'"
#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:554
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Copying a memo into the memo list '%s'"
msgstr "Ustvarjanje seznama nalog '%s' je spodletelo."
msgstr "Poteka kopiranje opomnika v seznam opomnikov '%s'"
#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:555
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Moving a memo into the memo list '%s'"
msgstr "Ustvarjanje seznama nalog '%s' je spodletelo."
msgstr "Poteka premikanje opomnika v seznam opomnikov '%s'"
#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:560
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Copying a task into the task list '%s'"
msgstr "Ustvarjanje seznama nalog '%s' je spodletelo."
msgstr "Poteka kopiranje naloge v seznam nalog '%s'"
#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:561
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Moving a task into the task list '%s'"
msgstr "Ustvarjanje seznama nalog '%s' je spodletelo."
msgstr "Poteka premikanje naloge v seznam nalog '%s'"
#: ../modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:658
msgid "Calendar Selector"
......@@ -24074,9 +24059,9 @@ msgid "Enter password for PKCS12 file:"
msgstr "Vnesite geslo za datoteko PKCS12:"
#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:328
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unable to create export context, err_code: %i"
msgstr "Ni mogoče rezervirati vira, napaka: %s"
msgstr "Ni mogoče ustvariti vsebine izvoza. Koda napake je: %i"
#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:335
#, c-format
......@@ -24084,19 +24069,19 @@ msgid "Unable to setup password integrity, err_code: %i"
msgstr ""
#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:345
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unable to create safe bag, err_code: %i"
msgstr "Ni mogoče rezervirati vira, napaka: %s"
msgstr "Ni mogoče ustvariti varnega arhiva. Koda napake je: %i"
#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:363
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unable to add key/cert to the store, err_code: %i"
msgstr "Ni mogoče rezervirati vira, napaka: %s"
msgstr "Ni mogoče dodati ključa ali potrdila v shrambo. Koda napake je: %i"
#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:381
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unable to write store to disk, err_code: %i"
msgstr "Ni mogoče rezervirati vira, napaka: %s"
msgstr "Ni mogoče zapisati shrambe na disk. Koda napake je: %i"
#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:408
msgid "Imported Certificate"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment