Commit 040b9d27 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen
Browse files

Updated Danish translation

parent 261e980e
......@@ -69,8 +69,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-13 18:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-13 18:36+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-14 19:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-14 03:34+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Dansk <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -4832,28 +4832,28 @@ msgstr[0] "Kopierer en begivenhed"
msgstr[1] "Kopierer %d begivenheder"
 
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2041
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Moving a memo"
msgid_plural "Moving %d memos"
msgstr[0] "Flytter et memo"
msgstr[1] "Flytter %d memoer"
 
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2042
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Copying a memo"
msgid_plural "Copying %d memos"
msgstr[0] "Kopierer et memo"
msgstr[1] "Kopierer %d memoer"
 
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2048
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Moving a task"
msgid_plural "Moving %d tasks"
msgstr[0] "Flytter en opgave"
msgstr[1] "Flytter %d opgaver"
 
#: ../calendar/gui/e-cal-ops.c:2049
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Copying a task"
msgid_plural "Copying %d tasks"
msgstr[0] "Kopierer en opgave"
......@@ -7544,35 +7544,35 @@ msgstr ""
"Indtast adresserne som skal modtage en kopi af brevet, uden at blive vist i "
"listen over modtagere"
 
#: ../composer/e-composer-header-table.c:793
#: ../composer/e-composer-header-table.c:829
msgid "Fr_om:"
msgstr "_Fra:"
 
#: ../composer/e-composer-header-table.c:800
#: ../composer/e-composer-header-table.c:836
msgid "_Reply-To:"
msgstr "_Svar-til:"
 
#: ../composer/e-composer-header-table.c:805
#: ../composer/e-composer-header-table.c:841
msgid "_To:"
msgstr "_Til:"
 
#: ../composer/e-composer-header-table.c:811
#: ../composer/e-composer-header-table.c:847
msgid "_Cc:"
msgstr "_Cc:"
 
#: ../composer/e-composer-header-table.c:817
#: ../composer/e-composer-header-table.c:853
msgid "_Bcc:"
msgstr "_Bcc:"
 
#: ../composer/e-composer-header-table.c:822
#: ../composer/e-composer-header-table.c:858
msgid "_Post To:"
msgstr "_Post-til:"
 
#: ../composer/e-composer-header-table.c:826
#: ../composer/e-composer-header-table.c:862
msgid "S_ubject:"
msgstr "_Emne:"
 
#: ../composer/e-composer-header-table.c:834
#: ../composer/e-composer-header-table.c:870
#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:505
msgid "Si_gnature:"
msgstr "Si_gnatur:"
......@@ -12763,7 +12763,6 @@ msgid "Replace _All"
msgstr "Erstat _alle"
 
#: ../e-util/e-html-editor-replace-dialog.c:301
#, fuzzy
msgctxt "dialog-title"
msgid "Replace"
msgstr "Erstat"
......@@ -12855,16 +12854,16 @@ msgid "Text Properties"
msgstr "Tekstegenskaber"
 
# ??
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:4281
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:4589
msgid "Changed property"
msgstr "Ændret egenskab"
 
# ???? ???
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:4282
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:4590
msgid "Whether editor changed"
msgstr "Om ændret i redigering"
 
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8145
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8425
msgid ""
"Turning HTML mode off will cause the text to lose all formatting. Do you "
"want to continue?"
......@@ -12872,11 +12871,11 @@ msgstr ""
"Hvis du slår HTML-tilstand fra, vil teksten miste al formatering. Vil du "
"fortsætte?"
 
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8149
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8429
msgid "_Don't lose formatting"
msgstr "_Behold formatering"
 
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8150
#: ../e-util/e-html-editor-view.c:8430
msgid "_Lose formatting"
msgstr "_Fjern formatering"
 
......@@ -13054,27 +13053,27 @@ msgstr ""
msgid "Could not open the link."
msgstr "Kunne ikke åbne link."
 
#: ../e-util/e-misc-utils.c:295
#: ../e-util/e-misc-utils.c:330
msgid "Could not display help for Evolution."
msgstr "Kunne ikke vise hjælp for Evolution."
 
# Jeg har ingen ide om, hvorvidt "ved" er rigtigt. Jeg har fejlmeldt strengen
#: ../e-util/e-misc-utils.c:2348
#: ../e-util/e-misc-utils.c:2383
#, c-format
msgid "Opening calendar '%s'"
msgstr "Åbner kalenderen \"%s\""
 
#: ../e-util/e-misc-utils.c:2351
#: ../e-util/e-misc-utils.c:2386
#, c-format
msgid "Opening memo list '%s'"
msgstr "Åbner memoliste \"%s\""
 
#: ../e-util/e-misc-utils.c:2354
#: ../e-util/e-misc-utils.c:2389
#, c-format
msgid "Opening task list '%s'"
msgstr "Åbner opgaveliste \"%s\""
 
#: ../e-util/e-misc-utils.c:2357
#: ../e-util/e-misc-utils.c:2392
#, c-format
msgid "Opening address book '%s'"
msgstr "Åbner adressebogen \"%s\""
......@@ -15920,16 +15919,16 @@ msgstr "-------- Videresendt brev --------"
msgid "-----Original Message-----"
msgstr "-----Oprindelige besked-----"
 
#: ../mail/em-composer-utils.c:2695
#: ../mail/em-composer-utils.c:2698
msgid "an unknown sender"
msgstr "en ukendt afsender"
 
#. FIXME GTK_WINDOW (composer)
#: ../mail/em-composer-utils.c:3134
#: ../mail/em-composer-utils.c:3137
msgid "Posting destination"
msgstr "Leveringssted for breve"
 
#: ../mail/em-composer-utils.c:3139
#: ../mail/em-composer-utils.c:3142
msgid "Choose folders to post the message to."
msgstr "Vælg mapperne som brevet skal sendes til."
 
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment