Commit 031baeaa authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 409b4a5b
......@@ -3,7 +3,7 @@
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010, 2010.
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2012.
#
msgid ""
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-06 12:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-06 21:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-12 21:19+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
......@@ -2511,9 +2511,8 @@ msgid "Save and Close"
msgstr "Shrani in zapri"
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1220
#, fuzzy
msgid "Save current changes and close editor"
msgstr "%s Narejene so bile spremembe. Ali naj se urejevalnik zapre brez shranjevanja?"
msgstr "Shrani trenutne spremembe in zapri urejevalnik"
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1227
#: ../mail/e-mail-browser.c:155
......@@ -7645,9 +7644,8 @@ msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated"
msgstr "Dnevi, ko naj bosta označena začetek in konec delovnih ur."
#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Previous Evolution version"
msgstr "Nadgradnja iz prejšnje različice ni uspela:"
msgstr "Predhodna različica programa Evolution"
#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:2
msgid "The most recently used version of Evolution, expressed as \"major.minor.micro\". This is used for data and settings migration from older to newer versions."
......@@ -8982,9 +8980,8 @@ msgid "Display part as an image"
msgstr "Shrani kot sliko png"
#: ../em-format/e-mail-formatter-message-rfc822.c:237
#, fuzzy
msgid "RFC822 message"
msgstr "sporočilo rfc822"
msgstr "Pporočilo RFC822"
#: ../em-format/e-mail-formatter-message-rfc822.c:243
#, fuzzy
......@@ -9016,24 +9013,20 @@ msgid "Security"
msgstr "Varnost"
#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:147
#, fuzzy
msgid "GPG signed"
msgstr "podpisani deli"
msgstr "Podpisani GPG"
#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:152
#, fuzzy
msgid "GPG encrpyted"
msgstr "GPG agent gesel"
msgstr "Šifrirani GPG"
#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:158
#, fuzzy
msgid "S/MIME signed"
msgstr "podpisani deli"
msgstr "Podpisani S/MIME"
#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:164
#, fuzzy
msgid "S/MIME encrpyted"
msgstr "Podpis S/MIME: "
msgstr "Šifrirani S/MIME"
#. pseudo-header
#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:176
......@@ -9226,9 +9219,9 @@ msgid "Unsupported encryption type for multipart/encrypted"
msgstr "Nepodprta vrsta šifriranja za večdelno/šifrirano"
#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:119
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not parse PGP/MIME message: %s"
msgstr "Ni mogoče razčleniti sporočila PGP/MIME"
msgstr "Ni mogoče razčleniti sporočila PGP/MIME: %s"
#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:129
msgid "Unsupported signature format"
......@@ -10229,12 +10222,10 @@ msgid "No authoritative name server for '%s'"
msgstr "Ime poštnega strežnika _prihajajoče pošte:"
#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:661
#, fuzzy
msgid "No email address provided"
msgstr "Stika z elektronskim naslovom %s ni mogoče najti"
msgstr "Elektronski naslov ni naveden"
#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:670
#, fuzzy
msgid "Missing domain in email address"
msgstr "V elektronskem naslovu manjka del z domeno"
......@@ -10258,9 +10249,8 @@ msgid "Evolution Account Assistant"
msgstr "Pomočnik za račune Evolutiona"
#: ../mail/e-mail-config-auth-check.c:348
#, fuzzy
msgid "Check for Supported Types"
msgstr "Pr_everi podprte vrste"
msgstr "Preveri za podprte vrste"
#: ../mail/e-mail-config-confirm-page.c:157
msgid ""
......@@ -10290,23 +10280,20 @@ msgid "Draft Messages _Folder:"
msgstr "_Mapa poslanih sporočil:"
#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:568
#, fuzzy
msgid "Choose a folder for saving draft messages."
msgstr "Izberite mape, v katere želite objaviti sporočilo."
msgstr "Izbor mape za shranjevanje osnutkov sporočil."
#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:582
msgid "Sent _Messages Folder:"
msgstr "_Mapa poslanih sporočil:"
#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:592
#, fuzzy
msgid "Choose a folder for saving sent messages."
msgstr "Izberite mape, v katere želite objaviti sporočilo."
msgstr "Izbor mape za shranjevanje poslanih sporočil."
#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:611
#, fuzzy
msgid "_Restore Defaults"
msgstr "_Obnovi privzeto"
msgstr "_Obnovi privzete nastavitve"
#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:625
msgid "Use a Real Folder for _Trash:"
......@@ -11232,9 +11219,8 @@ msgid "Decrease the text size"
msgstr "Zmanjša velikost besedila"
#: ../mail/e-mail-reader.c:2351
#, fuzzy
msgid "Cre_ate"
msgstr "Pojed-el/la si napačno število.\n"
msgstr "Ust_vari"
#: ../mail/e-mail-reader.c:2358
msgid "Ch_aracter Encoding"
......@@ -11994,9 +11980,8 @@ msgid "Specific folders"
msgstr "Določene mape"
#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:602
#, fuzzy
msgid "include subfolders"
msgstr "_Upoštevaj podmape"
msgstr "upoštevaj podmape"
#: ../mail/importers/elm-importer.c:179
msgid "Importing Elm data"
......@@ -14194,9 +14179,8 @@ msgstr "To je način, ki ga bo Evolution uporabil za vašo overitev. V primeru,
#. Page 2
#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:699
#, fuzzy
msgid "Using LDAP"
msgstr "Strežniki LDAP"
msgstr "Uporaba LDAP"
#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:716
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:116
......@@ -14214,19 +14198,16 @@ msgid "Find Possible Search Bases"
msgstr "_Najdi mogoče iskalne zbirke"
#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:768
#, fuzzy
msgid "One Level"
msgstr "Prva reven"
#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:770
#, fuzzy
msgid "Subtree"
msgstr "Poddrevo"
#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:772
#, fuzzy
msgid "Search Scope:"
msgstr "_Območje iskanja"
msgstr "Območje iskanja:"
#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:777
#, fuzzy
......@@ -14243,9 +14224,8 @@ msgid "Downloading"
msgstr "Prejemanje"
#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:819
#, fuzzy
msgid "Limit:"
msgstr "Omeji"
msgstr "Omeji:"
#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:835
#, fuzzy
......@@ -14373,7 +14353,6 @@ msgid "Choose an iCalendar file"
msgstr "Izbor datoteke koledarja"
#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:201
#, fuzzy
msgid "File:"
msgstr "Datoteka:"
......@@ -17038,28 +17017,24 @@ msgid "_Format as..."
msgstr "Formatiraj %1 kot %2"
#: ../modules/text-highlight/e-mail-display-popup-text-highlight.c:103
#, fuzzy
msgid "_Other languages"
msgstr "GNOME jeziki"
msgstr "_Drugi jeziki"
#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:342
#, fuzzy
msgid "Text Highlight"
msgstr "Poudarjeno besedilo"
msgstr "Poudarjanje besedila"
#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:348
#, fuzzy
msgid "Syntax highlighting of mail parts"
msgstr "Urejanje slogov poudarjanja skladnje"
msgstr "Poudarjanje skladnje delov sporočila"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:32
#, fuzzy
msgid "_Plain text"
msgstr "_Običajno besedilo"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:38
msgid "_Assembler"
msgstr ""
msgstr "_Zbirnik"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:43
msgid "_Bash"
......@@ -17074,79 +17049,64 @@ msgid "_C#"
msgstr "_C#"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:68
#, fuzzy
msgid "_Cascade Style Sheet"
msgstr "Izgrajevalnik CSS"
msgstr "_CSS"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:73
#, fuzzy
msgid "_HTML"
msgstr "_HTML"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:81
#, fuzzy
msgid "_Java"
msgstr "Java"
msgstr "_Java"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:87
#, fuzzy
msgid "_JavaScript"
msgstr "JavaScript"
msgstr "_JavaScript"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:93
#, fuzzy
msgid "_Patch/diff"
msgstr "Primerjava popravkov"
msgstr "_Patch/diff"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:99
#, fuzzy
msgid "_Perl"
msgstr "Perl"
msgstr "_Perl"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:110
#, fuzzy
msgid "_PHP"
msgstr "PHP"
msgstr "_PHP"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:123
#, fuzzy
msgid "_Python"
msgstr "Python"
msgstr "_Python"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:128
#, fuzzy
msgid "_Ruby"
msgstr "rubinska"
msgstr "_Ruby"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:135
#, fuzzy
msgid "_Tcl/Tk"
msgstr "Skriptna datoteka Tcl"
msgstr "_Tcl/Tk"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:141
#, fuzzy
msgid "_TeX/LaTeX"
msgstr "LaTeX 2e (*.tex)"
msgstr "_TeX/LaTeX"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:147
#, fuzzy
msgid "_Vala"
msgstr "Vala"
msgstr "_Vala"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:152
#, fuzzy
msgid "_Visual Basic"
msgstr "Osnovne podrobnosti"
msgstr "_Visual Basic"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:159
#, fuzzy
msgid "_XML"
msgstr "XML"
msgstr "_XML"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:177
#, fuzzy
msgid "_ActionScript"
msgstr "Skript"
msgstr "_ActionScript"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:182
msgid "_ADA95"
......@@ -17157,81 +17117,68 @@ msgid "_ALGOL 68"
msgstr "_ALGOL 68"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:194
#, fuzzy
msgid "(_G)AWK"
msgstr "awk"
msgstr "(_G)AWK"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:199
#, fuzzy
msgid "_COBOL"
msgstr "Cobol"
msgstr "_COBOL"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:204
#, fuzzy
msgid "_DOS Batch"
msgstr "Paketni ukazi DOS"
msgstr "Paketni ukazi _DOS"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:209
msgid "_D"
msgstr "_D"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:214
#, fuzzy
msgid "_Erlang"
msgstr "Erlang"
msgstr "_Erlang"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:219
#, fuzzy
msgid "_FORTRAN 77"
msgstr "Fortran 95"
msgstr "_FORTRAN 77"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:225
#, fuzzy
msgid "_FORTRAN 90"
msgstr "Zavrti 90"
msgstr "_FORTRAN 90"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:230
msgid "_F#"
msgstr "_F#"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:235
#, fuzzy
msgid "_Go"
msgstr "Po_jdi"
msgstr "_Go"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:240
#, fuzzy
msgid "_Haskell"
msgstr "Haskell"
msgstr "_Haskell"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:245
msgid "_JSP"
msgstr "_JSP"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:250
#, fuzzy
msgid "_Lisp"
msgstr "Modul Lisp"
msgstr "_Lisp"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:258
#, fuzzy
msgid "_Lotus"
msgstr "Razpredelnica Lotus 1-2-3"
msgstr "_Lotus"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:263
#, fuzzy
msgid "_Lua"
msgstr "Lua"
msgstr "_Lua"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:268
#, fuzzy
msgid "_Maple"
msgstr "Maple Creek"
msgstr "_Maple"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:273
#, fuzzy
msgid "_Matlab"
msgstr "Matlab"
msgstr "_Matlab"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:278
msgid "_Maya"
......@@ -17242,58 +17189,48 @@ msgid "_Oberon"
msgstr "_Oberon"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:288
#, fuzzy
msgid "_Objective C"
msgstr "Predmetni-C"
msgstr "Predmetni-_C"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:294
#, fuzzy
msgid "_OCaml"
msgstr "Datoteka izvorne kode OCaml"
msgstr "_OCaml"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:299
#, fuzzy
msgid "_Octave"
msgstr "Octave"
msgstr "_Octave"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:304
#, fuzzy
msgid "_Object Script"
msgstr "script-fu"
msgstr "_Predmetni Script"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:309
#, fuzzy
msgid "_Pascal"
msgstr "Pascal"
msgstr "_Pascal"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:314
#, fuzzy
msgid "_POV-Ray"
msgstr "POV-Ray"
msgstr "_POV-Ray"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:319
#, fuzzy
msgid "_Prolog"
msgstr "Prolog"
msgstr "_Prolog"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:324
#, fuzzy
msgid "_PostScript"
msgstr "PostScript"
msgstr "_PostScript"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:329
msgid "_R"
msgstr "_R"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:334
#, fuzzy
msgid "_RPM Spec"
msgstr "RPM določila"
msgstr "_RPM Spec"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:339
#, fuzzy
msgid "_Scala"
msgstr "Izvorna koda Scala"
msgstr "_Scala"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:344
msgid "_Smalltalk"
......@@ -17304,9 +17241,8 @@ msgid "_TCSH"
msgstr "_TCSH"
#: ../modules/text-highlight/languages.c:355
#, fuzzy
msgid "_VHDL"
msgstr "VHDL"
msgstr "_VHDL"
#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:118
#: ../modules/vcard-inline/e-mail-parser-vcard-inline.c:201
......@@ -17345,16 +17281,16 @@ msgstr "Čas stika"
#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:202
msgid "Display the part as an addressbook contact"
msgstr ""
msgstr "Displtact"
#: ../modules/web-inspector/evolution-web-inspector.c:88
#, fuzzy
msgid "_Inspect..."
msgstr "Preveri"
msgstr "_Preveri ..."
#: ../modules/web-inspector/evolution-web-inspector.c:90
#, fuzzy
msgid "Inspect the HTML content (debugging feature)"
msgstr ""
msgstr "Insp"
#: ../modules/web-inspector/evolution-web-inspector.c:102
#, fuzzy
......@@ -19774,24 +19710,20 @@ msgid "Ctrl-click to open a link"
msgstr "S Ctrl+klikom se odpre povezava"
#: ../widgets/misc/e-calendar.c:187
#, fuzzy
msgid "Previous month"
msgstr "pred {0} meseci"
msgstr "Predhodni mesec"
#: ../widgets/misc/e-calendar.c:211
#, fuzzy
msgid "Next month"
msgstr "za naslednji mesec"
msgstr "Naslednji mesec"
#: ../widgets/misc/e-calendar.c:233
#, fuzzy
msgid "Previous year"
msgstr "Neznano leto"
msgstr "Predhodno leto"
#: ../widgets/misc/e-calendar.c:254
#, fuzzy
msgid "Next year"
msgstr "Neznano leto"
msgstr "Maslednje leto"
#: ../widgets/misc/e-calendar.c:278
msgid "Month Calendar"
......@@ -19806,51 +19738,43 @@ msgstr "%B"
#. This is a strftime() format. %Y = Year.
#: ../widgets/misc/e-calendar-item.c:1285
#, fuzzy
msgctxt "CalItem"
msgid "%Y"
msgstr "%Y"
#. This is a strftime() format. %B = Month name, %Y = Year.
#: ../widgets/misc/e-calendar-item.c:1322
#, fuzzy
msgctxt "CalItem"
msgid "%B %Y"
msgstr "%B %Y"
#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:170
#, fuzzy
msgid "Mark as default calendar"
msgstr "Označi kot _privzeti koledar"
msgstr "Označi kot privzeti koledar"
#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:173
#, fuzzy
msgid "Mark as default task list"
msgstr "Označi kot _privzeti seznam nalog"
msgstr "Označi kot privzeti seznam nalog"
#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:176
#, fuzzy
msgid "Mark as default memo list"
msgstr "Označi kot _privzeti seznam opomnikov"
msgstr "Označi kot privzeti seznam opomnikov"
#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:201
msgid "Color:"
msgstr "Barva:"
#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:406
#, fuzzy
msgid "Copy calendar contents locally for offline operation"
msgstr "Kopira_j vsebino koledarja krajevno za delo brez povezave"
msgstr "Kopiraj vsebino koledarja krajevno za delo brez povezave"
#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:410
#, fuzzy
msgid "Copy task list contents locally for offline operation"
msgstr "Kopira_j vsebino seznama nalog krajevno za delo brez povezave"
msgstr "Kopiraj vsebino seznama nalog krajevno za delo brez povezave"
#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:414
#, fuzzy
msgid "Copy memo list contents locally for offline operation"
msgstr "Kopira_j vsebino opomnikov krajevno za delo brez povezave"
msgstr "Kopiraj vsebino opomnikov krajevno za delo brez povezave"
#: ../widgets/misc/e-charset-combo-box.c:100
msgid "Character Encoding"
......@@ -20008,7 +19932,6 @@ msgid "Autogenerated"
msgstr "Samodejno ustvarjeno"
#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:287
#, fuzzy
msgid "Close"
msgstr "Zapri"
......@@ -20083,9 +20006,9 @@ msgid "Evolution Preferences"
msgstr "Možnosti Evolution"
#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:79
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Matches: %u"
msgstr "Zadetki: %d"
msgstr "Zadetki: %u"
#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:527
msgid "Close the find bar"
......@@ -20275,53 +20198,45 @@ msgstr "Ime:"
#. Translators: This is the first of a sequence of widgets:
#. * "Refresh every [NUMERIC_ENTRY] [TIME_UNITS_COMBO]"
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1293
#, fuzzy
msgid "Refresh every"
msgstr "_Osveži vsakih:"
msgstr "Osveži vsakih"
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1323
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1351
#, fuzzy
msgid "Use a secure connection"
msgstr "Uporabi varno povezavo"
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1365
#, fuzzy
msgid "Ignore invalid SSL certificate"
msgstr "Sprejeto je bil neveljavno digitalno potrdilo _SSL"
msgstr "Prezri neveljavno digitalno potrdilo SSL"
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1402
#, fuzzy
msgid "User"
msgstr "Uporabnik"
#. no suggestions. Put something in the menu anyway...
#: ../widgets/misc/e-spell-entry.c:351
#, fuzzy
msgid "(no suggestions)"
msgstr "(Ni predlogov)"
msgstr "(ni predlogov)"
#: ../widgets/misc/e-spell-entry.c:375
#, fuzzy
msgid "More..."
msgstr "Več ..."
msgstr "Dodatno ..."
#. + Add to Dictionary
#: ../widgets/misc/e-spell-entry.c:444
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Add \"%s\" to Dictionary"
msgstr "Dodaj '%s' v slovar"
msgstr "Dodaj \"%s\" v slovar"