sl.po 709 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010, 2010.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2012.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2012-06-08 18:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-08 21:22+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: \n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n"
22
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
23 24
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
25

26 27 28 29
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."

30
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
31 32
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
33 34

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
35 36
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
37

38
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
39 40
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljeno tipko za velike črke."
41

42
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
43 44
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
45

46
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
47 48
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
msgstr "Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega sistemskega skrbnika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
49

50
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
51 52
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
53

54
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
55 56
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
57

58
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
59 60
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
61

62
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
63 64
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
65

66
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
67 68
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
69

70
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
71 72
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
73

74
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
75 76 77 78
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7
#: ../mail/mail.error.xml.h:63
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
79

80
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
81 82
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
83

84
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
85 86
msgid "Unable to open address book"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
87

88
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
89 90
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
91

92
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
93 94
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
97 98
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
99

100
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
101 102
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
103

104
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
105 106
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
107

108
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
109 110
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
111 112

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
113 114
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
115 116

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
117 118
msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
119 120

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
121 122
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Uporabi kot je"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
123

124
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
125 126
msgid "_Do not save"
msgstr "_Ne shrani"
127

128
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
129 130
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
131

132
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
133 134
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
135

136
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
137 138
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
msgstr "Imenik Evolutiona se je nepričakovano končal."
139

140
#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
141
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
142 143
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
144

145
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
146 147
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
148

149
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
150 151
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
152

153
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
154
#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:339
155 156 157
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
158

159
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
160 161
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."
162

163
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
164 165
msgid "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would you like to add them anyway?"
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"
166

167
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
168 169
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
170

171
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
172 173
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
174

175
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
176 177
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
178

179
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
180 181
msgid "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like to add it anyway?"
msgstr "Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"
182 183

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
184 185
msgid "Some features may not work properly with your current server"
msgstr "Nekatere zmožnosti na vašem trenutnem strežniku morda ne bodo delovale pravilno"
186

187
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
188 189 190 191 192 193
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi programa Evolution. Za najboljše rezultate nadgradite strežnik na podprto različico."

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
msgid "GroupWise Address book creation:"
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise:"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
194

195
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
196 197
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti drug poštni odjemalec GroupWise."
198

199
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
200
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1266
201 202
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Izbris stika ni uspel"
203

204
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
205 206
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
207

208
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
209 210
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
211

212
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
213
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
214 215
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr "'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
216

217
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
218 219 220
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:626
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:648
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2924
221 222
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
223 224

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
225 226 227 228 229 230
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"
231

232
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
233 234
msgid "_File under:"
msgstr "_Zavedi pod:"
235 236

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
237 238 239 240 241 242
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
243
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
244
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:5
245 246 247
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

248
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
249 250
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."
251

252
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
253 254
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"
255

256
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
257 258 259
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:396
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:617
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:972
260
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
261
#: ../smime/lib/e-cert.c:810
262
msgid "Email"
263
msgstr "Elektronska pošta"
264

265
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
266 267
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
268

269
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
270 271
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
272

273
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
274
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:1002
275 276
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
277

278
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
279 280
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
281

282
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
283
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:722
284
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
285
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1786
286 287
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
288

289
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
290 291
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
292

293
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
294 295
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Video klepet:"
296

297
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
298 299
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"
300

301
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
302
#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:98
303 304
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"
305

306
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
307 308
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"
309

310
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
311 312
msgid "Video Chat:"
msgstr "Video klepet:"
313

314
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
315 316
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"
317

318
#. Translators: an accessibility name
319
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
320 321
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"
322

323
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
324 325 326
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

327
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
328 329
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
330

331 332 333 334
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

335
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
336 337 338
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"
339

340
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
341 342
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
343

344
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
345 346
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
347

348
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
349 350
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
351

352
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
353 354
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
355

356
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
357 358
msgid "Job"
msgstr "Posel"
359 360

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
361 362
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"
363

364
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
365 366
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
367

368
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
369 370
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
371

372
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
373 374
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
375

376
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
377 378
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:712
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2147
379 380
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
381

382 383 384 385 386
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
387
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
388 389
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:711
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2146
390
#: ../capplet/anjal-settings-main.c:83
391
#: ../shell/main.c:133
392 393
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"
394

395
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
396 397 398
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:22
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
399

400
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
401 402
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
403

404
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
405 406
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
407

408
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
409 410
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "
411

412
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
413 414
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Regija/provinca:"
415

416
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
417 418
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
419

420
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
421 422
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
423

424
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
425 426
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
427

428
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
429 430
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:194
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:372
431
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:72
432
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:298
433 434
msgid "Home"
msgstr "Doma"
435

436
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
437 438
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:193
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:369
439
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:71
440 441
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:693
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:306
442 443
msgid "Work"
msgstr "Delo"
444

445
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
446
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:195
447
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:73
448 449
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:391
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3536
450 451
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
452

453
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
454 455
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
456

457
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
458 459
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
460

461 462
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:620
463 464
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
465

466 467
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:623
468 469
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
470

471 472
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:625
473 474
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
475

476 477
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:626
478 479
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
480

481 482
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:624
483 484
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
485

486 487
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:622
488 489
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
490

491 492
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:621
493 494
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
495

496 497
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:627
498 499
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
500

501 502 503 504 505 506 507
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:181
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:628
msgid "Twitter"
msgstr "Twitter"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:218
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:497
508 509
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
510

511
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:233
512 513
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
514

515
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:248
516 517
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
518

519 520
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:642
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2918
521 522 523
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
524

525
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3400
526 527
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
528

529
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3401
530 531
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
532

533
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3734
534 535 536 537 538 539
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
540

541
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3740
542 543 544
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
545

546
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3747
547
#, c-format
548
msgid "'%s' cannot be a future date"
549
msgstr "'%s' mora biti v preteklosti"
550

551
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3755
552 553 554
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
555

556 557
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3768
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3782
558 559 560
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
561

562
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3797
563 564
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
565

566
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:438
567 568
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
569

570
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:441
571 572
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
573

574
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:491
575 576
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
577

578
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:502
579
msgid "E_mail"
580
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
581

582
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:513
583
msgid "_Select Address Book"
584
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
585

586
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
587 588
msgid "Mr."
msgstr "G."
589 590

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
591 592
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."
593 594

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
595 596
msgid "Ms."
msgstr "Ga."
597 598

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
599 600
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."
601 602

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
603 604
msgid "Dr."
msgstr "Dr."
605 606

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
607 608
msgid "Sr."
msgstr "St."
609 610 611 612 613 614

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
615 616
msgid "I"
msgstr "I"
617 618

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
619 620
msgid "II"
msgstr "II"
621 622

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
623 624
msgid "III"
msgstr "III"
625 626

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
627 628
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."
629 630

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
631 632 633
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"
634 635 636 637 638 639 640 641 642 643

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
644 645 646 647
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
648 649 650 651
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
652
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:766
653
msgid "Contact List Editor"
654
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
655

656
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
657 658 659 660
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
661 662 663
msgid "Members"
msgstr "Člani"

664 665 666 667 668
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
msgstr "_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
669 670 671
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

672
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686
#, fuzzy
msgid "Add an email to the List"
msgstr "Dodaj strip na seznam stripov"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
#, fuzzy
msgid "Remove an email address from the List"
msgstr "Odstrani s seznama in z _diska"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
msgid "Insert email addresses from Address Book"
msgstr ""

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
687
msgid "_Select..."
688
msgstr "Izb_eri ..."
689

690
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:889
691 692
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
693

694
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1413
695 696 697
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"

698
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1532
699
msgid "Error adding list"
700
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
701

702
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1547
703 704
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
705

706
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1562
707
msgid "Error removing list"
708
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
709

710 711 712
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
713
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
714

715
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
716 717
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder. Would you like to save the changes anyway?"
msgstr "Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Ali želite spremembe vseeno shraniti?"
718

719 720 721 722 723 724 725 726 727
#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
msgid "Changed Contact:"
msgstr "Spremenjeni stik:"

728
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
729
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:342
730 731
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
732 733 734 735 736 737

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
738
"Ime ali naslov elektronske pošte tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
739
"Ali želite podatke vseeno dodati?"
740

741 742 743 744
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:5
msgid "Original Contact:"
msgstr "Izvirni stik:"

745
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
746 747
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
748

749
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:324
750 751
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
752

753
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
754
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1060
755 756
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
757

758
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
759
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1053
760
msgid "Email begins with"
761
msgstr "Elektronska pošta se začne z"
762

763
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3