sl.po 758 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2010.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
11
"Project-Id-Version: evolution\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2010-03-17 11:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-17 13:36+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
17
"MIME-Version: 1.0\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
22 23
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
24

25 26
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
27
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
28
msgstr "'{0}' je vir imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz seznama v pogledu stikov."
29 30

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
31
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
32
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
33

34
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
35
msgid "Address '{0}' already exists."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
36
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
37

38 39 40 41 42
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
43
msgid "Cannot move contact."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
44
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
45

46
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
47 48 49
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."

50
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
51
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
52
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprto metodo prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljeno tipko za velike črke."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
53

54
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
55
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
56
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za LDAP strežnik."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
57

58
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
59
msgid "Could not remove address book."
60
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
61

62
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
63
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
64
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti kateri drugi poštni odjemalec GroupWise."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
65

66
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
67
msgid "Delete address book '{0}'?"
68
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
69

70
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
71
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
72
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
73

74
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
75
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
76
msgstr "Overitev na LDAP strežniku ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
77

Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
78
#. Unknown error
79
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
80
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1265
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
81 82
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Brisanje stika ni uspelo"
83

84
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
85
msgid "GroupWise Address book creation:"
86
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
87

88
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
89
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
90
msgstr "LDAP strežnik ni odgovoril z veljavnimi podatki sheme."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
91

92
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
93 94
msgid "Some features may not work properly with your current server"
msgstr "Nekatere zmogljivosti morda ne bodo delovale pravilno na vašem trenutnem strežniku"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
97
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
98
msgstr "Imenik Evolution se je nepričakovano končal."
99

100
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
101 102
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
msgstr "Slika, ki ste jo izbrali, je precej velika. Jo želite zmanjšati in shraniti?"
103

104
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
105
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
106
msgstr "LDAP strežnik morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmogljivosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega skrbnika sistema."
107

108
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
109 110
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."
111

112
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
113
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
114
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
115

116
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
117 118
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
119

120
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
121 122
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo za vedno odstranjen."
123

124
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
125 126
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
127

128
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
129
msgid "Unable to open address book"
130
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
131

132
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
133
msgid "Unable to perform search."
134
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
135

136
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
137
msgid "Unable to save {0}."
138
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
139

140
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
141
msgid "Would you like to save your changes?"
142
msgstr "Ali želite shraniti spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
143

144
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
145
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
146
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
147

148
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
149
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
150
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi programa Evolution. Za boljše rezultate je treba nadgraditi strežnik na podprto različico."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
151

152
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
153
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
154
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
155

156
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
157
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
158
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite shraniti spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
159

160
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
161 162
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
163

164
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
165
#: ../mail/em-vfolder-rule.c:522
166 167 168
#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:4
#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:10
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
169 170 171
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

172
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
173
msgid "_Discard"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
174
msgstr "_Zavrzi"
175

176
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
177
msgid "_Do not save"
178
msgstr "_Ne shrani"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
179

180
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
181
msgid "_Resize"
182
msgstr "_Spremeni velikost"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
183

184
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
185
msgid "_Use as it is"
186
msgstr "_Uporabi kot je"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
187

188
#. For Translators: {0} is the string describing why the search could not be performed (eg: "The backend for this address book was unable to parse this query."
189
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
190
#: ../mail/mail.error.xml.h:145
191
msgid "{0}"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
192
msgstr "{0}"
193

Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
194
#. For Translators: {1} is the error status string (eg: "E_BOOK_ERROR_NO_SELF_CONTACT")
195
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
196
msgid "{1}"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
197
msgstr "{1}"
198

199
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:597
200 201 202
msgid "Default Sync Address:"
msgstr "Privzet usklajevalni naslov:"

203 204
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1631
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1632
205
msgid "Could not load address book"
206
msgstr "Ni mogoče naložiti imenika"
207

208 209
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1709
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1712
210
msgid "Could not read pilot's Address application block"
211
msgstr "Ni mogoče prebrati Pilotovega imenika"
212

213 214
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:583
215
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1987
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"

#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:582
226
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1986
227
#: ../capplet/anjal-settings-main.c:119
228
#: ../shell/main.c:112
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:7
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
243
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:310
244
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1247
245 246 247 248 249
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:198
msgid "Contact"
msgstr "Stik"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
250 251
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:590
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:605
252
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2498
253 254 255 256 257 258 259 260 261
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:285
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:517
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:525
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:811
262
#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.c:408
263
#: ../smime/lib/e-cert.c:823
264
msgid "Email"
265
msgstr "e-Pošta"
266 267 268 269 270 271 272 273 274 275

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
276
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:188
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:70
msgid "Home"
msgstr "Doma"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
msgid "Instant Messaging"
291
msgstr "Hipno sporočanje"
292 293 294 295 296 297 298 299 300 301

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
msgid "Job"
msgstr "Posel"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslov"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
302
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:11
303
msgid "Miscellaneous"
304
msgstr "Razno"
305 306 307 308 309 310 311 312

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:250
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:422
313 314
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:447
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:562
315 316 317 318
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
319
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:189
320 321
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:71
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:460
322
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1695
323
msgid "Other"
324
msgstr "Ostalo"
325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
msgid "Video Chat:"
msgstr "Videoklepet:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
msgid "Web Log:"
msgstr "Spletni dnevnik:"

#. red
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
348
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187
349 350
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:69
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:569
351
#: ../mail/e-mail-migrate.c:961
352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373
msgid "Work"
msgstr "Delo"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:823
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
374
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1913
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
msgid "_File under:"
msgstr "_Ime datoteke:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalnik:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
msgid "_State/Province:"
428
msgstr "_Država/provinca:"
429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Videoklepet:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
msgid "_Web Log:"
445
msgstr "_Spletni dnevnik:"
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "

456
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:88
457
#: ../e-util/e-logger.c:174
458
#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:96
459
#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1159
460
#: ../plugins/groupwise-features/proxy-add-dialog.ui.h:7
461
#: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:58
462
#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:315
463
#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:90
464
#: ../widgets/menus/gal-view-new-dialog.c:60
465 466
msgid "Name"
msgstr "Ime"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
467

468
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:94
469
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:338
470
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1267
471 472
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:522
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:427
473 474
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:164
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:133
475
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:548
476 477
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:191
#: ../widgets/menus/gal-define-views-model.c:178
478 479 480
#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1659
#: ../widgets/text/e-text.c:3441
#: ../widgets/text/e-text.c:3442
481
msgid "Editable"
482
msgstr "Uredljivo"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
483

484
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:168
485
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:539
486 487
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
488

489
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169
490
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:542
491 492
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
493

494
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
495
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:544
496 497
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
498

499
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
500
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:545
501 502
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
503

504
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
505
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:543
506 507
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
508

509
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
510
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:541
511 512
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
513

514
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
515
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:540
516 517
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
518

519
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
520
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:546
521 522
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
523

524
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:209
525
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:376
526 527
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
528

529
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:223
530 531
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
532

533
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:237
534 535
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
536

537
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:296
538 539
msgid "Source Book"
msgstr "Izvorna knjiga"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
540

541
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:303
542 543
msgid "Target Book"
msgstr "Ciljna knjiga"
544

545
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:317
546 547
msgid "Is New Contact"
msgstr "Je nov stik"
548

549
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:324
550 551
msgid "Writable Fields"
msgstr "Zapisljiva polja"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
552

553
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:331
554 555
msgid "Required Fields"
msgstr "Zahtevana polja"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
556

557
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:345
558 559
msgid "Changed"
msgstr "Spremenjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
560

561
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:600
562
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2493
563 564 565
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
566

567
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2890
568 569
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
570

571
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2891
572 573
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
574

575
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3164
576 577 578 579 580 581
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
582

583
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3168
584 585 586
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
587

588
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3175
589 590 591
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
592

593 594
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3190
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3201
595 596 597
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
598

599
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3215
600 601
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
602

603
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:353
604 605
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
606

607
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:356
608 609
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
610

611
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:430
612 613
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
614

615
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:441
616
msgid "E_mail"
617
msgstr "e-_Pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
618

619
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:452
620
msgid "_Select Address Book"
621
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
622

623
#: ../addressbook/gui/contact-editor/eab-editor.c:167
624
#: ../shell/e-shell-backend.c:218
625
#: ../shell/e-shell-window.c:678
626 627
msgid "Shell"
msgstr "Lupina"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
628

629
#: ../addressbook/gui/contact-editor/eab-editor.c:168
630
#: ../shell/e-shell-backend.c:219
631
#: ../shell/e-shell-window.c:679
632
msgid "The EShell singleton"
633
msgstr "EShell singleton"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
634

635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
msgid "Dr."
msgstr "Dr."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
msgid "I"
msgstr "I"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
msgid "II"
msgstr "II"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
msgid "III"
msgstr "III"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
msgid "Mr."
msgstr "G."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
msgid "Ms."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
msgid "Sr."
msgstr "St."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
701
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:672
702 703
msgid "Contact List Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
704

705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
msgid "Members"
msgstr "Člani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
#: ../mail/mail-config.ui.h:154
msgid "_Select..."
720
msgstr "Izb_eri ..."
721 722 723 724 725

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
msgstr "_Vnesite e-poštni naslov ali potegnite stik na spodnji seznam:"

726
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:765
727 728
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
729

730 731
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:913
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1326
732 733
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
734

735
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1165
736 737
msgid "Error adding list"
msgstr "Napaka ob dodajanju seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
738

739
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1179
740 741
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
742

743
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1193
744 745
msgid "Error removing list"
msgstr "Napaka ob odstranjevanju seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
746

747
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1237
748 749
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:512
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:413
750
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:119
751
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:534
752 753
msgid "Book"
msgstr "Knjiga"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
754

755
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1257
756 757
msgid "Is New List"
msgstr "Je nov seznam"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
758

759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Changed Contact:"
msgstr "Spremenjen stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
msgstr "Zaznan podvojen stik"
771

772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr "Ime ali elektronski poštni naslov stika že obstaja v tej mapi. Bi želeli podatke vseeno dodati?"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid "Original Contact:"
msgstr "Prvotni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:4
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
"Ime ali e-poštni naslov tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
"Ga želite vseeno dodati?"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
793 794 795
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:231
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
796

797 798 799
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:216
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
800

801 802 803 804
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
805
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:901
806 807 808
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1626
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:758
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:957
809 810
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
811

812
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
813
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:908
814 815
msgid "Email begins with"
msgstr "E-pošta se začne z"
816

817
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
818
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:915
819 820
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
821

822
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:142
823 824
msgid "No contacts"
msgstr "Ni stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
825

826
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:146
827 828 829 830 831 832 833
#, c-format
msgid "%d contact"
msgid_plural "%d contacts"
msgstr[0] "%d stikov"
msgstr[1] "%d stik"
msgstr[2] "%d stika"
msgstr[3] "%d stiki"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
834

835
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:307
836 837
msgid "Error getting book view"
msgstr "Napaka ob dobivanju pogleda knjige"
Ettore Perazzoli's avatar
1.3.91.  
Ettore Perazzoli committed
838

839 840
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:532
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:420
841
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:126
842
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:541
843 844
msgid "Query"
msgstr "Poizvedba"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
845

846
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:706
847
msgid "Search Interrupted"
848
msgstr "Iskanje je prekinjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
849

850 851
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:434
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:758
852 853
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:1053
#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1352
854 855
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-content.c:607
#: ../modules/calendar/e-task-shell-content.c:629
856
#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:511
857
#: ../widgets/table/e-table-selection-model.c:302
858
#: ../widgets/table/e-table.c:3367
859
#: ../widgets/table/e-tree-selection-model.c:817
860 861
#: ../widgets/text/e-text.c:3308
#: ../widgets/text/e-text.c:3309
862 863
msgid "Model"
msgstr "Model"
864

865 866 867
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:150
msgid "Error modifying card"
msgstr "Napaka ob spreminjanju vizitke"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
868

869
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:616
870 871 872
msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
msgstr "Izreži izbrane stike v odložišče"

873
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:622
874 875 876
msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
msgstr "Kopiraj izbrane stike v odložišče"

877
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:628
878 879 880
msgid "Paste contacts from the clipboard"
msgstr "Prilepi stike iz odložišča"

881
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:634
882
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:727
883 884 885 886
msgid "Delete selected contacts"
msgstr "Zbriši izbrane stike"

#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:640
887 888 889
msgid "Select all visible contacts"
msgstr "Izberi vse vidne stike"