sl.po 663 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009-2010.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006-2014.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
14 15
"POT-Creation-Date: 2014-03-22 16:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-22 18:23+0100\n"
16
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
17
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
18
"Language: Slovenian\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
23
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
25

26 27 28 29
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."

30
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
31 32 33 34 35 36
msgid ""
"This address book server might be unreachable or the server name may be "
"misspelled or your network connection could be down."
msgstr ""
"Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano "
"ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
37 38

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
39 40
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
41

42
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
43 44 45 46 47 48 49 50
msgid ""
"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
"your caps lock might be on."
msgstr ""
"Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način "
"prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate "
"vklopljeno tipko za velike črke."
51

52
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
53 54
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
55

56
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
57 58 59 60 61 62 63 64
msgid ""
"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
"supported search bases."
msgstr ""
"Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te "
"zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite "
"na vašega sistemskega skrbnika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
65

66
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
67 68
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
69

70
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
71 72
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
73

74
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
75 76
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
77

78
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
79 80
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
81

82
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
83 84
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
85

86
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
87 88
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
89

90
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
91
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
92 93
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
94

95
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
96
msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
97
msgstr "Ali želite izbrisati oddaljeni imenik &quot;{0}&quot;?"
98 99

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
100 101 102 103 104 105
msgid ""
"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
"server. Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
"To bo trajno izbrisalo imenik &quot;{0}&quot; s strežnika. Ali ste "
"prepričani, da želite nadaljevati?"
106 107

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
108
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
109 110 111 112
msgid "_Delete From Server"
msgstr "_Izbriši s strežnika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
113 114
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
115

116
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
117 118
msgid "Unable to open address book '{0}'"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika '{0}'"
119

120
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
121 122
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
123

124
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
125 126
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
127

128
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
129 130 131
msgid ""
"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
"changes?"
132
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
133

134
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
135 136
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
137

138
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
139 140
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
141

142
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
143 144 145 146 147 148
msgid ""
"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr ""
"Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče "
"izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
149

150
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
151 152
msgid ""
"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
153
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
154

155
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
156 157
msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
158

159
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
160 161
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Uporabi kot je"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
162

163
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
164 165
msgid "_Do not save"
msgstr "_Ne shrani"
166

167
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
168 169
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
170

171
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
172 173
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
174

175
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
176 177
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
178

179
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
180 181 182 183 184 185
msgid ""
"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
"with the same address anyway?"
msgstr ""
"Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z "
"enakim naslovom?"
186

187
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:626
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:4
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:30 ../e-util/filter.ui.h:16
#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:327
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:995 ../mail/e-mail-account-manager.c:719
#: ../mail/e-mail-label-manager.c:373 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:392
#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:622 ../mail/mail-config.ui.h:51
#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:443
#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:557
#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:838
#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
#: ../plugins/templates/templates.c:453
203 204
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
205

206
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
207 208
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."
209

210
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
211 212 213
msgid ""
"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
"you like to add them anyway?"
214
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"
215

216
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
217 218
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
219

220
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
221 222
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
223

224
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
225 226
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
227

228
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
229 230 231 232 233
msgid ""
"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
"to add it anyway?"
msgstr ""
"Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"
234

235
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
236
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1250
237 238
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Izbris stika ni uspel"
239

240
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
241 242
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
243

244
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
245 246
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
247

248
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
249
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
250 251 252 253 254 255
msgid ""
"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
"different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr ""
"'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug "
"imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
256

257 258
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
msgid "Cannot save a contact, address book is still opening"
259
msgstr "Stika ni mogoče shraniti, saj imenik še vedno ni odprt"
260 261 262 263 264 265 266

#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
msgid ""
"Cannot save a contact to the address book '{0}', because it is still "
"opening. Either wait till it's opened, or select a different address book."
msgstr ""
267 268
"Stika ni mogoče shraniti, saj imenik '{0}' še vedno ni odprt. Ali počakajte "
"na izbranega ali pa izberite drug imenik."
269

270
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
271 272 273
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:734
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:756
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3037
274 275
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
276 277

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
278 279 280 281 282 283
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"
284

285
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
286 287
msgid "_File under:"
msgstr "_Zavedi pod:"
288 289

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
290 291 292 293 294 295
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
296
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
297
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:27
298 299 300
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

301
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
302 303
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."
304

305
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
306 307
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"
308

309
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
310
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:408
311
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
312 313
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:596
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:980
314
msgid "Email"
315
msgstr "Elektronska pošta"
316

317
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
318 319
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
320

321
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
322 323
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
324

325
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
326
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:971
327 328
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
329

330
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
331 332
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
333

334
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
335
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
336 337
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1891
338 339
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
340

341
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
342 343
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
344

345
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
346 347
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Video klepet:"
348

349
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
350 351
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"
352

353
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
354
#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:96
355 356
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"
357

358
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
359 360
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"
361

362
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
363 364
msgid "Video Chat:"
msgstr "Video klepet:"
365

366
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
367 368
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"
369

370
#. Translators: an accessibility name
371
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
372 373
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"
374

375
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
376 377 378
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

379
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
380 381
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
382

383 384 385 386
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

387
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
388
msgctxt "Job"
389
msgid "_Title:"
390
msgstr "_Naziv delovnega mesta:"
391

392
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
393 394
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
395

396
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
397 398
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
399

400
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
401 402 403 404
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
405 406
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
407

408
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
409 410
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
411

412
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
413 414
msgid "Job"
msgstr "Posel"
415 416

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
417 418
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
419

420
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
421 422
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
423

424
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
425 426
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
427

428
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
429 430
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:692
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2288
431 432
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
433

434 435 436 437 438
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
439
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
440 441
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:691
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2287 ../shell/main.c:127
442 443
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"
444

445
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
446 447
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
448

449
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
450 451
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
452

453
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
454 455
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
456

457
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
458
msgid "_Zip/Postal Code:"
459
msgstr "_Poštna številka:"
460

461
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
462 463
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Regija/provinca:"
464

465
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
466 467
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
468

469
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
470 471
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
472

473
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
474 475
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
476

477
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
478 479 480 481
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:371
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:356
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:80
482 483
msgid "Home"
msgstr "Doma"
484

485
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
486 487 488 489 490
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:191
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:384
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:353
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:79
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:673
491 492
msgid "Work"
msgstr "Delo"
493

494
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
495 496 497 498 499
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:193
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:81
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:367
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:726
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3957
500 501
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
502

503
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
504 505
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
506

507
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
508 509
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
510

511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:52
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1250
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1336 ../e-util/e-send-options.ui.h:41
#: ../e-util/e-preferences-window.c:379
#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:2
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1086
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"

#. This is only shown if the EActivity has a GCancellable.
#. no flags
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:53
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3575
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:223
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:455
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:17
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:362
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:621
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1330
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:318
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2
#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:2
#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:15
#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2322
#: ../composer/e-composer-actions.c:204 ../e-util/e-send-options.ui.h:42
#: ../e-util/e-table-config.ui.h:1 ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:2
#: ../e-util/e-activity-bar.c:299 ../e-util/e-attachment-dialog.c:311
#: ../e-util/e-attachment-store.c:464 ../e-util/e-attachment-store.c:545
#: ../e-util/e-attachment-view.c:370 ../e-util/e-categories-dialog.c:82
#: ../e-util/e-category-editor.c:138 ../e-util/e-category-editor.c:208
#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:101 ../e-util/e-filter-datespec.c:291
#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:366 ../e-util/e-passwords.c:468
#: ../e-util/e-rule-context.c:815 ../e-util/e-rule-editor.c:180
#: ../e-util/e-rule-editor.c:282 ../e-util/e-rule-editor.c:776
#: ../e-util/e-source-config-dialog.c:375
#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:348 ../e-util/e-table-config.c:548
#: ../e-util/e-web-view.c:3092 ../e-util/evolution-source-viewer.c:832
#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:269
#: ../mail/e-mail-config-window.c:331 ../mail/e-mail-label-dialog.c:196
#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:242 ../mail/em-folder-selector.c:278
#: ../mail/mail-config.ui.h:2 ../mail/mail-send-recv.c:635
#: ../mail/mail-send-recv.c:717 ../mail/mail-vfolder-ui.c:148
#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:270
#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:949
#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:278
#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:188
#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:317
#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:3
#: ../plugins/face/face.c:291 ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:593
#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:806
#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:421
#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:189 ../shell/e-shell-content.c:659
#: ../shell/e-shell-content.c:766 ../shell/e-shell-utils.c:70
#: ../shell/e-shell-utils.c:134 ../smime/gui/certificate-manager.c:623
#: ../smime/gui/e-cert-selector.c:232 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:23
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:54
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:18
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:624
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1278
#: ../composer/e-composer-actions.c:205 ../composer/e-composer-actions.c:296
#: ../e-util/e-attachment-store.c:546
#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:370 ../e-util/e-web-view.c:3093
#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:270
#: ../shell/e-shell-content.c:660 ../shell/e-shell-utils.c:135
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:599
586 587
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
588

589 590
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:602
591 592
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
593

594 595
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:604
596 597
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
598

599 600
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:605
601 602
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
603

604 605
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:603
606 607
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
608

609 610
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:601
611 612
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
613

614 615
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:600
616 617
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
618

619 620
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:606
621 622
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
623

624 625
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:607
626 627 628
msgid "Twitter"
msgstr "Twitter"

629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:271
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1301 ../e-util/e-focus-tracker.c:121
msgid "Undo"
msgstr "Razveljavi"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:278
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1308 ../e-util/e-focus-tracker.c:137
msgid "Redo"
msgstr "Ponovno uveljavi"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:310
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:503
641 642
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
643

644
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:330
645 646
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
647

648
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:350
649 650
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
651

652 653
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:750
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3031
654 655 656
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
657

658
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3572
659 660
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
661

662 663 664 665 666 667 668
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3576
#: ../e-util/e-category-editor.c:146 ../plugins/face/face.c:292
#: ../shell/e-shell-utils.c:71 ../smime/gui/certificate-manager.c:624
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3577
669 670
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
671

672
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3926
673 674 675 676 677 678
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
679

680
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3932
681 682 683
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
684

685
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3940
686
#, c-format
687
msgid "'%s' cannot be a future date"
688
msgstr "'%s' mora biti datum v preteklosti"
689

690
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3948
691 692 693
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
694

695 696
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3961
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3975
697 698 699
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
700

701
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3990
702 703
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
704

705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:224
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:456
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:319
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:3
#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:3
#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2323
#: ../e-util/e-send-options.ui.h:43 ../e-util/e-table-config.ui.h:3
#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:3 ../e-util/e-attachment-dialog.c:313
#: ../e-util/e-categories-dialog.c:83 ../e-util/e-category-editor.c:209
#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:102 ../e-util/e-filter-datespec.c:292
#: ../e-util/e-passwords.c:469 ../e-util/e-rule-context.c:816
#: ../e-util/e-rule-editor.c:181 ../e-util/e-rule-editor.c:283
#: ../e-util/e-rule-editor.c:777 ../e-util/e-source-config-dialog.c:376
#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:349 ../e-util/e-table-config.c:549
#: ../mail/e-mail-config-window.c:332 ../mail/e-mail-tag-editor.c:243
#: ../mail/em-folder-selector.c:279 ../mail/mail-config.ui.h:3
#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:26 ../mail/mail-vfolder-ui.c:149
#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:271
#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:4
#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:422
#: ../shell/e-shell-content.c:661 ../shell/e-shell-content.c:767
#: ../shell/main.c:167 ../smime/gui/e-cert-selector.c:233
#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:24
msgid "_OK"
msgstr "_V redu"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:451
734 735
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
736

737
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:454
738 739
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
740

741
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:507
742 743
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
744

745
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:520
746
msgid "E_mail"
747
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
748

749
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:533
750
msgid "_Select Address Book"
751
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
752

753
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
754 755
msgid "Mr."
msgstr "G."
756 757

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
758 759
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."
760 761

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
762 763
msgid "Ms."
msgstr "Ga."
764 765

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
766 767
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."
768 769

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
770 771
msgid "Dr."
msgstr "Dr."
772 773

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
774 775
msgid "Sr."
msgstr "St."
776 777 778 779 780 781

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
782 783
msgid "I"
msgstr "I"
784 785

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
786 787
msgid "II"
msgstr "II"
788 789

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
790 791
msgid "III"
msgstr "III"
792 793

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
794 795
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."
796 797

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
798 799 800
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"
801

802
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
803 804 805
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

806
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
807 808 809 810
msgctxt "FullName"
msgid "_Title:"
msgstr "_Osebni naziv:"

811
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
812 813 814
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

815
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:18
816 817 818
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

819
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:19
820 821 822 823
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
824
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:817
825
msgid "Contact List Editor"
826
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
827

828
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
829 830 831 832
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
833 834 835
msgid "Members"
msgstr "Člani"

836 837
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
838 839
msgstr ""
"_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
840 841

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
842 843 844
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

845
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
846
msgid "Add an email to the List"
847
msgstr "Dodaj elektronski naslov na seznam"
848

849
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
850
msgid "Remove an email address from the List"
851
msgstr "Odstrani elektronski naslov s seznama"
852

853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:5
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:23
#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:21
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:31 ../e-util/filter.ui.h:18
#: ../e-util/e-attachment-view.c:424 ../e-util/e-filter-rule.c:224
#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:367
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:999 ../mail/e-mail-label-manager.c:391
#: ../mail/em-filter-rule.c:440 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:627
#: ../mail/mail-config.ui.h:52
#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:567
#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:848
#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:807
#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:34
#: ../plugins/templates/templates.c:463
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:11
872
msgid "Insert email addresses from Address Book"
873
msgstr "Vstavi elektronski naslov iz imenika"
874

875
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:12
876
msgid "_Select..."
877
msgstr "Izb_eri ..."