sl.po 739 KB
Newer Older
1 2
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
3
# Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
4
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2009.
5
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
9
"Project-Id-Version: evolution\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution\n"
11 12
"POT-Creation-Date: 2009-11-30 16:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-04 15:21+0100\n"
13
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
14
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 19
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
20 21
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
22

23 24
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
25
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
26
msgstr "'{0}' je vir imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz seznama v pogledu stikov."
27 28

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
29
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
30
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
31

32
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
33
msgid "Address '{0}' already exists."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
34
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
35

36 37 38 39 40
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
41
msgid "Cannot move contact."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
42
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
43

44
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
45 46 47
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."

48
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
49 50
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprto metodo prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljen Caps Lock."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
51

52
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
53
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
54
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za LDAP strežnik."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
55

56
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
57
msgid "Could not remove address book."
58
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
59

60
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
61
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
62
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti kateri drugi poštni odjemalec GroupWise."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
63

64
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
65
msgid "Delete address book '{0}'?"
66
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
67

68
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
69
msgid "Error loading address book."
70
msgstr "Napaka med nalaganjem imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
71

72
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
73
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
74
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
75

76
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
77
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
78
msgstr "Overitev na LDAP strežniku ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
79

Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
80
#. Unknown error
81
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
82
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1020
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
83 84
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Brisanje stika ni uspelo"
85

86
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
87
msgid "GroupWise Address book creation:"
88
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
89

90
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
91
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
92
msgstr "LDAP strežnik ni odgovoril z veljavnimi podatki sheme."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
93

94
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
95
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:56
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
96 97
msgid "Server Version"
msgstr "Različica strežnika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
98

99
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
100 101
msgid "Some features may not work properly with your current server"
msgstr "Nekatere zmogljivosti morda ne bodo delovale pravilno na vašem trenutnem strežniku"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
102

103
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
104
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
105
msgstr "Imenik Evolution se je nepričakovano končal."
106

107
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
108 109
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
msgstr "Slika, ki ste jo izbrali, je precej velika. Jo želite zmanjšati in shraniti?"
110

111
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
112
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
113
msgstr "LDAP strežnik morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmogljivosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega skrbnika sistema."
114

115
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
116 117
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."
118

119
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
120
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
121
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
122

123
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
124 125
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
126

127
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
128 129
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo za vedno odstranjen."
130

131
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
132 133
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
134

135
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
136
msgid "Unable to open address book"
137
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
138

139
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
140
msgid "Unable to perform search."
141
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
142

143
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
144
msgid "Unable to save {0}."
145
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
146

147
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
148
msgid "Would you like to save your changes?"
149
msgstr "Ali želite shraniti spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
150

151
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
152
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
153
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
154

155
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
156 157 158
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi Evolutiona. Za boljšo izkušnjo strežnik raje nadgradite na podprto različico"

159
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
160
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
161
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
162

163
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
164
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
165
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite shraniti spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
166

167
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
168 169
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
170

171
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
172
#: ../mail/em-vfolder-rule.c:518
173 174 175
#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:4
#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:10
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
176 177 178
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

179
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
180
msgid "_Discard"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
181
msgstr "_Zavrzi"
182

183
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
184
msgid "_Do not save"
185
msgstr "_Ne shrani"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
186

187
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
188 189 190
msgid "_Resize"
msgstr "_Povečaj"

191
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
192
msgid "_Use as it is"
193
msgstr "_Uporabi kot je"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
194

195
#. For Translators: {0} is the string describing why the search could not be performed (eg: "The backend for this address book was unable to parse this query."
196
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
197
#: ../mail/mail.error.xml.h:143
198
msgid "{0}"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
199
msgstr "{0}"
200

Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
201
#. For Translators: {1} is the error status string (eg: "E_BOOK_ERROR_NO_SELF_CONTACT")
202
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
203
msgid "{1}"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
204
msgstr "{1}"
205

206
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:597
207 208 209
msgid "Default Sync Address:"
msgstr "Privzet usklajevalni naslov:"

210 211
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1631
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1632
212
msgid "Could not load address book"
213
msgstr "Ni mogoče naložiti imenika"
214

215 216
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1709
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1712
217
msgid "Could not read pilot's Address application block"
218
msgstr "Ni mogoče prebrati Pilotovega imenika"
219

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:583
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1834
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"

#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:582
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1833
#: ../shell/main.c:114
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:7
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
249
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:311
250 251 252 253 254 255
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1264
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:198
msgid "Contact"
msgstr "Stik"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
256 257 258
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:591
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:606
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2493
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:285
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:517
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:525
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:811
#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.c:409
#: ../smime/lib/e-cert.c:808
msgid "Email"
msgstr "E-pošta"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
282
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:189
283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:70
msgid "Home"
msgstr "Doma"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Trenutno sporočanje"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
msgid "Job"
msgstr "Posel"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslov"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:6
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Različno"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:250
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:422
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:452
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:565
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
325
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:190
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:71
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:460
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1542
msgid "Other"
msgstr "Drugo"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
msgid "Video Chat:"
msgstr "Videoklepet:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
msgid "Web Log:"
msgstr "Spletni dnevnik:"

#. red
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
354
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:188
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:69
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:569
#: ../modules/mail/e-mail-shell-migrate.c:957
msgid "Work"
msgstr "Delo"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:823
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1928
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
msgid "_File under:"
msgstr "_Ime datoteke:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalnik:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Država/Provinca:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Videoklepet:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
msgid "_Web Log:"
msgstr "_Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "

462
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:88
463 464
#: ../e-util/e-logger.c:171
#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:96
465
#: ../plugins/groupwise-features/proxy-add-dialog.ui.h:7
466
#: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:58
467
#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:338
468 469 470 471
#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:90
#: ../widgets/menus/gal-view-new-dialog.c:61
msgid "Name"
msgstr "Ime"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
472

473
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:94
474
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:339
475 476 477 478 479 480 481 482
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1284
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:523
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:428
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:164
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:133
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:541
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:191
#: ../widgets/menus/gal-define-views-model.c:178
483
#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1829
484 485 486 487
#: ../widgets/text/e-text.c:3674
#: ../widgets/text/e-text.c:3675
msgid "Editable"
msgstr "Spremenljiv"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
488

489
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169
490
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:539
491 492
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
493

494
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
495
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:542
496 497
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
498

499
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
500
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:544
501 502
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
503

504
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
505
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:545
506 507
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
508

509
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
510
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:543
511 512
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
513

514
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
515
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:541
516 517
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
518

519
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
520
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:540
521 522
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
523

524
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
525
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:546
526 527
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
528

529
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:210
530
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:367
531 532
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
533

534
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:224
535 536
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
537

538
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:238
539 540
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
541

542
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:297
543 544
msgid "Source Book"
msgstr "Izvorna knjiga"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
545

546
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:304
547 548
msgid "Target Book"
msgstr "Ciljna knjiga"
549

550
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:318
551 552
msgid "Is New Contact"
msgstr "Je nov stik"
553

554
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:325
555 556
msgid "Writable Fields"
msgstr "Zapisljiva polja"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
557

558
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:332
559 560
msgid "Required Fields"
msgstr "Zahtevana polja"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
561

562
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:346
563 564
msgid "Changed"
msgstr "Spremenjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
565

566 567
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:601
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2488
568 569 570
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
571

572
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2883
573 574
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
575

576
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2884
577 578
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
579

580
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3155
581 582 583 584 585 586
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
587

588
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3159
589 590 591
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
592

593
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3166
594 595 596
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
597

598 599
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3181
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3192
600 601 602
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
603

604
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3205
605 606
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
607

608 609 610
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:350
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
611

612 613 614
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:353
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
615

616 617 618
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:427
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
619

620 621 622
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:438
msgid "E_mail"
msgstr "E-_pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
623

624 625 626
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:449
msgid "_Select Address Book"
msgstr "_Izberite imenik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
627

628 629
#: ../addressbook/gui/contact-editor/eab-editor.c:167
#: ../shell/e-shell-backend.c:171
630
#: ../shell/e-shell-window.c:355
631 632
msgid "Shell"
msgstr "Lupina"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
633

634 635
#: ../addressbook/gui/contact-editor/eab-editor.c:168
#: ../shell/e-shell-backend.c:172
636
#: ../shell/e-shell-window.c:356
637
msgid "The EShell singleton"
638
msgstr "EShell singleton"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
639

640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
msgid "Dr."
msgstr "Dr."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
msgid "I"
msgstr "I"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
msgid "II"
msgstr "II"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
msgid "III"
msgstr "III"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
msgid "Mr."
msgstr "G."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
msgid "Ms."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
msgid "Sr."
msgstr "St."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
706
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:694
707 708
msgid "Contact List Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
709

710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
msgid "Members"
msgstr "Člani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
#: ../mail/mail-config.ui.h:154
msgid "_Select..."
msgstr "_Izbor ..."

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
msgstr "_Vnesite e-poštni naslov ali potegnite stik na spodnji seznam:"

731
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:787
732 733
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
734

735 736
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:935
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1342
737 738
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
739

740 741 742
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1182
msgid "Error adding list"
msgstr "Napaka ob dodajanju seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
743

744 745 746
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1196
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
747

748 749 750
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1210
msgid "Error removing list"
msgstr "Napaka ob odstranjevanju seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
751

752 753 754 755 756 757 758
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1254
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:513
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:414
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:119
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:527
msgid "Book"
msgstr "Knjiga"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
759

760 761 762
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1274
msgid "Is New List"
msgstr "Je nov seznam"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
763

764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Changed Contact:"
msgstr "Spremenjen stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
msgstr "Zaznan podvojen stik"
776

777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr "Ime ali elektronski poštni naslov stika že obstaja v tej mapi. Bi želeli podatke vseeno dodati?"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid "Original Contact:"
msgstr "Prvotni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:4
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
"Ime ali e-poštni naslov tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
"Ga želite vseeno dodati?"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
798 799 800
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:231
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
801

802 803 804
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:216
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
805

806 807 808 809
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
810
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:983
811 812 813
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1664
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:829
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1028
814 815
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
816

817
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
818
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:990
819 820
msgid "Email begins with"
msgstr "E-pošta se začne z"
821

822
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
823
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:997
824 825
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
826

827 828 829
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:143
msgid "No contacts"
msgstr "Ni stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
830

831 832 833 834 835 836 837 838
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:147
#, c-format
msgid "%d contact"
msgid_plural "%d contacts"
msgstr[0] "%d stikov"
msgstr[1] "%d stik"
msgstr[2] "%d stika"
msgstr[3] "%d stiki"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
839

840 841 842
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:308
msgid "Error getting book view"
msgstr "Napaka ob dobivanju pogleda knjige"
Ettore Perazzoli's avatar
1.3.91.  
Ettore Perazzoli committed
843

844 845 846 847 848 849
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:533
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:421
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:126
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:534
msgid "Query"
msgstr "Poizvedba"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
850

851 852
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:707
msgid "Search Interrupted"
853
msgstr "Iskanje je prekinjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
854

855
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:435
856 857 858
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:560
#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:877
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:660
859 860
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-content.c:601
#: ../modules/calendar/e-task-shell-content.c:624
861 862 863 864 865 866 867 868
#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:505
#: ../widgets/table/e-table-selection-model.c:302
#: ../widgets/table/e-table.c:3344
#: ../widgets/table/e-tree-selection-model.c:817
#: ../widgets/text/e-text.c:3541
#: ../widgets/text/e-text.c:3542
msgid "Model"
msgstr "Model"
869

870 871 872
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:150
msgid "Error modifying card"
msgstr "Napaka ob spreminjanju vizitke"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
873

874 875 876
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:570
#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:888
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:671
877 878
msgid "Shell View"
msgstr "Lupinski pogled"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
879

880
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:581
881 882
msgid "Source"
msgstr "Izvorna koda"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
883

884
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1038
885
msgid "Are you sure you want to delete these contact lists?"
886
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati sezname stikov?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
887

888
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1042
889
msgid "Are you sure you want to delete this contact list?"
890
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati seznam stikov?"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
891

892
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1046
893
#, c-format
894
msgid "Are you sure you want to delete this contact list (%s)?"
895
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati seznam stikov (%s)?"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
896

897
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1052
898
msgid "Are you sure you want to delete these contacts?"
899
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati stike?"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
900

901
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1056
902 903
msgid "Are you sure you want to delete this contact?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati ta stik?"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
904

905
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1060
906
#, c-format
907
msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
908
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati stik (%s)?"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
909

910
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1222
911
#, c-format
912 913 914 915
msgid ""
"Opening %d contacts will open %d new windows as well.\n"
"Do you really want to display all of these contacts?"
msgstr ""
916 917
"Odpiranje %d stikov bo odprlo %d novih oken.\n"
"Ali zares želite prikazati vse te stike?"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
918

919
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1227
920 921
msgid "_Don't Display"
msgstr "_Ne prikaži"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
922

923
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1228
924
msgid "Display _All Contacts"
925
msgstr "Pokaži _vse stike"
Ettore Perazzoli's avatar
1.3.91.  
Ettore Perazzoli committed
926

927
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:1
928
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:560
929 930
msgid "Assistant"
msgstr "Pomočnik"
Ettore Perazzoli's avatar
1.3.91.  
Ettore Perazzoli committed
931

932 933 934
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Assistant Phone"
msgstr "Pomožni telefon"
Ettore Perazzoli's avatar
1.3.91.  
Ettore Perazzoli committed
935

936 937 938
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:3
msgid "Business Fax"
msgstr "Službeni faks"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
939

940 941 942
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:4
msgid "Business Phone"
msgstr "Službeni telefon"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
943

944 945 946
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
msgid "Business Phone 2"
msgstr "Službeni telefon 2"
Ettore Perazzoli's avatar
0.15.  
Ettore Perazzoli committed
947

948 949 950
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
msgid "Callback Phone"
msgstr "Povratni telefon"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
951

952 953 954
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:7
msgid "Car Phone"
msgstr "Telefon v avtu"
Ettore Perazzoli's avatar
0.15.  
Ettore Perazzoli committed
955

956
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:8
957
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:8
958 959 960 961 962
#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:1
#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:1
msgid "Categories"
msgstr "kategorije"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
963

964
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:9