sl.po 698 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010, 2010.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2012.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2012-04-20 15:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-21 13:18+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: \n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n"
22
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
23 24
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
25

26 27 28 29
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."

30
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
31 32
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
33 34

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
35 36
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
37

38
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
39 40
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljeno tipko za velike črke."
41

42
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
43 44
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
45

46
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
47 48
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
msgstr "Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega sistemskega skrbnika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
49

50
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
51 52
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
53

54
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
55 56
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
57

58
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
59 60
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
61

62
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
63 64
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
65

66
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
67 68
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
69

70
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
71 72
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
73

74
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
75 76 77 78
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7
#: ../mail/mail.error.xml.h:63
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
79

80
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
81 82
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
83

84
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
85 86
msgid "Unable to open address book"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
87

88
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
89 90
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
91

92
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
93 94
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
97 98
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
99

100
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
101 102
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
103

104
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
105 106
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
107

108
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
109 110
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
111 112

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
113 114
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
115 116

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
117 118
msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
119 120

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
121 122
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Uporabi kot je"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
123

124
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
125 126
msgid "_Do not save"
msgstr "_Ne shrani"
127

128
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
129 130
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
131

132
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
133 134
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
135

136
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
137 138
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
msgstr "Imenik Evolutiona se je nepričakovano končal."
139

140
#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
141
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
142 143
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
144

145
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
146 147
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
148

149
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
150 151
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
152

153
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
154
#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:339
155 156 157
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
158

159
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
160 161
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."
162

163
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
164 165
msgid "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would you like to add them anyway?"
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"
166

167
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
168 169
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
170

171
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
172 173
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
174

175
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
176 177
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
178

179
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
180 181
msgid "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like to add it anyway?"
msgstr "Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"
182 183

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
184 185
msgid "Some features may not work properly with your current server"
msgstr "Nekatere zmožnosti na vašem trenutnem strežniku morda ne bodo delovale pravilno"
186

187
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
188 189 190 191 192 193
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi programa Evolution. Za najboljše rezultate nadgradite strežnik na podprto različico."

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
msgid "GroupWise Address book creation:"
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise:"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
194

195
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
196 197
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti drug poštni odjemalec GroupWise."
198

199
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
200 201 202
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1258
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Izbris stika ni uspel"
203

204
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
205 206
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
207

208
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
209 210
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
211

212
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
213
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
214 215
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr "'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
216

217
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
218 219
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:628
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:650
220
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2926
221 222
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
223 224

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
225 226 227 228 229 230
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"
231

232
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
233 234
msgid "_File under:"
msgstr "_Zavedi pod:"
235 236

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
237 238 239 240 241 242
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
243
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
244
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:5
245 246 247
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

248
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
249 250
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."
251

252
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
253 254
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"
255

256
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
257
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:392
258 259
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:627
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:979
260 261
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
#: ../smime/lib/e-cert.c:811
262
msgid "Email"
263
msgstr "Elektronska pošta"
264

265
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
266 267
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
268

269
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
270 271
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
272

273
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
274 275 276
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:990
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
277

278
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
279 280
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
281

282
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
283 284 285 286
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:718
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
287

288
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
289 290
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
291

292
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
293 294
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Video klepet:"
295

296
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
297 298
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"
299

300
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
301
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1539
302 303
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"
304

305
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
306 307
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"
308

309
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
310 311
msgid "Video Chat:"
msgstr "Video klepet:"
312

313
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
314 315
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"
316

317
#. Translators: an accessibility name
318
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
319 320
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"
321

322
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
323 324 325
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

326
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
327 328
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
329

330 331 332 333
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

334
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
335 336 337
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"
338

339
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
340 341
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
342

343
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
344 345
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
346

347
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
348 349
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
350

351
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
352 353
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
354

355
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
356 357
msgid "Job"
msgstr "Posel"
358 359

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
360 361
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"
362

363
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
364 365
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
366

367
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
368 369
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
370

371
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
372 373
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
374

375
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
376
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:721
377
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2131
378 379
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
380

381 382 383 384 385
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
386
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
387
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:720
388
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2130
389
#: ../capplet/anjal-settings-main.c:83
390
#: ../shell/main.c:135
391 392
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"
393

394
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
395 396 397
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:22
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
398

399
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
400 401
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
402

403
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
404 405
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
406

407
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
408 409
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "
410

411
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
412 413
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Regija/provinca:"
414

415
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
416 417
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
418

419
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
420 421
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
422

423
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
424 425
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
426

427
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
428
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:196
429 430
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:366
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:72
431
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:300
432 433
msgid "Home"
msgstr "Doma"
434

435
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
436
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:195
437 438 439
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:363
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:71
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:702
440
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:308
441 442
msgid "Work"
msgstr "Delo"
443

444
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
445
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:197
446 447
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:73
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:402
448 449 450
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3471
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
451

452
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
453 454
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
455

456
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
457 458
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
459

460
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
461
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:630
462 463
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
464

465
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
466
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:633
467 468
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
469

470
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
471
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:635
472 473
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
474

475
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
476
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:636
477 478
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
479

480
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
481
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:634
482 483
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
484

485
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:181
486
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:632
487 488
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
489

490
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:182
491
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:631
492 493
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
494

495
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:183
496
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:637
497 498
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
499

500
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:220
501
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:488
502 503
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
504

505
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:235
506 507
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
508

509
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:250
510 511
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
512

513
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:644
514
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2920
515 516 517
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
518

519
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3401
520 521
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
522

523
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3402
524 525
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
526

527
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3729
528 529 530 531 532 533
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
534

535
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3735
536 537 538
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
539

540
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3742
541
#, c-format
542
msgid "'%s' cannot be a future date"
543
msgstr "'%s' mora biti v preteklosti"
544

545
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3750
546 547 548
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
549

550 551
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3763
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3777
552 553 554
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
555

556
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3792
557 558
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
559

560
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:438
561 562
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
563

564
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:441
565 566
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
567

568
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:492
569 570
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
571

572
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:503
573
msgid "E_mail"
574
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
575

576
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:514
577
msgid "_Select Address Book"
578
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
579

580
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
581 582
msgid "Mr."
msgstr "G."
583 584

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
585 586
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."
587 588

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
589 590
msgid "Ms."
msgstr "Ga."
591 592

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
593 594
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."
595 596

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
597 598
msgid "Dr."
msgstr "Dr."
599 600

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
601 602
msgid "Sr."
msgstr "St."
603 604 605 606 607 608

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
609 610
msgid "I"
msgstr "I"
611 612

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
613 614
msgid "II"
msgstr "II"
615 616

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
617 618
msgid "III"
msgstr "III"
619 620

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
621 622
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."
623 624

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
625 626 627
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"
628 629 630 631 632 633 634 635 636 637

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
638 639 640 641
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
642 643 644 645
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
646
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:768
647
msgid "Contact List Editor"
648
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
649

650
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
651 652 653 654
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
655 656 657
msgid "Members"
msgstr "Člani"

658 659 660 661 662
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
msgstr "_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
663 664 665
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

666 667
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
#: ../mail/mail-config.ui.h:156
668
msgid "_Select..."
669
msgstr "Izb_eri ..."
670

671
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:891
672 673
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
674

675
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1409
676 677 678
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"

679
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1523
680
msgid "Error adding list"
681
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
682

683
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1538
684 685
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
686

687
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1553
688
msgid "Error removing list"
689
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
690

691 692 693
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
694
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
695

696
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
697 698
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder. Would you like to save the changes anyway?"
msgstr "Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Ali želite spremembe vseeno shraniti?"
699

700 701 702 703 704 705 706 707 708
#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
msgid "Changed Contact:"
msgstr "Spremenjeni stik:"

709
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
710 711 712
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:338
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
713 714 715 716 717 718

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
719
"Ime ali naslov elektronske pošte tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
720
"Ali želite podatke vseeno dodati?"
721

722 723 724 725
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:5
msgid "Original Contact:"
msgstr "Izvirni stik:"

726
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
727 728
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
729

730
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:320
731 732
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
733

734
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
735 736 737
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1077
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
738

739
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
740
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1070
741
msgid "Email begins with"
742
msgstr "Elektronska pošta se začne z"
743

744
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3