sl.po 842 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6 7
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009–2010.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006–2017.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12 13 14
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-20 16:59+0200\n"
15
"PO-Revision-Date: 2017-08-11 12:40+0200\n"
16
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
17
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
18
"Language: sl\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 23
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
24
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
25
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
26

27 28 29 30 31 32
#: ../evolution.appdata.xml.in.h:1 ../data/evolution.desktop.in.in.h:1
#: ../src/mail/e-mail-browser.c:1098
#: ../src/modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:208
#: ../src/shell/e-shell-window-private.c:240
msgid "Evolution"
msgstr "Evolution"
33

34 35 36
#: ../evolution.appdata.xml.in.h:2 ../data/evolution.desktop.in.in.h:4
msgid "Manage your email, contacts and schedule"
msgstr "Enostavno upravljanje s pošto, stiki, urniki in razporedi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
37

38
#: ../evolution.appdata.xml.in.h:3
39
msgid ""
40 41
"Evolution is a personal information management application that provides "
"integrated mail, calendaring and address book functionality."
42
msgstr ""
43 44
"Program Evolution je osebni upravljalnik podatkov, povezanih z elektronsko "
"pošto, koledarjem in imenikom."
45

46 47 48 49 50 51 52 53
#: ../evolution.appdata.xml.in.h:4
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Evolution supports a wide range of industry standard data formats and "
#| "network protocols for information exchange, with an emphasis on standards "
#| "compliance and security. Evolution can also integrate smoothly with "
#| "Microsoft Exchange by way of the \"Exchange Web Services\" (EWS) "
#| "extension."
54
msgid ""
55 56 57 58
"Evolution supports a wide range of industry standard data formats and "
"network protocols for information exchange, with an emphasis on standards "
"compliance and security. Evolution can also integrate smoothly with "
"Microsoft Exchange by way of the “Exchange Web Services” (EWS) extension."
59
msgstr ""
60 61 62 63 64
"Program Evulution podpira širok nabor standardnih podatkovnih zapisov in "
"omrežnih protokolov za izmenjavo podatkov. Poudarjeni so standardi, ki so "
"znani zaradi splošne uporabnosti in varnosti. Evolution podpira tudi "
"povezavo s sistemom Microsoft Exchange preko razširitve EWS - »Exchange Web "
"Services»."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
65

66 67 68
#: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:1
msgid "Evolution Alarm Notify"
msgstr "Obvestilo o alarmu Evolution"
69

70 71 72
#: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:2
msgid "Calendar event notifications"
msgstr "Obvestila dogodkov koledarja"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
73

74 75 76
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2 ../src/shell/e-shell-utils.c:428
msgid "Groupware Suite"
msgstr "Zbirka za skupinsko delo"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
77

78 79 80
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:3
msgid "Evolution Mail and Calendar"
msgstr "Evolution koledar in pošta"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
81

82 83 84
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:5
msgid "email;calendar;contact;addressbook;task;"
msgstr "elektronska pošta;koledar;stik;stiki;imenik;opravila;naloge;"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
85

86 87 88
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:6
msgid "New Window"
msgstr "Novo okno"
89

90 91 92
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:7
msgid "Compose a Message"
msgstr "Sestavi sporočilo"
93

94 95 96 97 98 99
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:8
#: ../src/e-util/e-name-selector-dialog.c:448
#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:303
#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view.c:371
msgid "Contacts"
msgstr "Stiki"
100

101 102 103 104 105 106 107 108
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:9
#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:833
#: ../src/e-util/e-send-options.c:544
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:197
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view.c:577
#: ../src/plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
msgid "Calendar"
msgstr "Koledar"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
109

110 111 112 113 114 115 116 117
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:10 ../src/e-util/e-send-options.c:536
#: ../src/mail/importers/elm-importer.c:330
#: ../src/mail/importers/kmail-importer.c:251
#: ../src/mail/importers/pine-importer.c:423
#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view.c:1240
#: ../src/smime/gui/certificate-manager.c:1682
msgid "Mail"
msgstr "Pošta"
118

119 120 121 122 123 124 125
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:11 ../src/calendar/gui/e-memo-table.c:368
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1719
#: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:194
#: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:209
#: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view.c:313
msgid "Memos"
msgstr "Opomniki"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
126

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:12 ../src/calendar/gui/e-task-table.c:696
#: ../src/calendar/gui/print.c:2408
#: ../src/calendar/importers/icalendar-importer.c:77
#: ../src/calendar/importers/icalendar-importer.c:1114
#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:65
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1679
#: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:218
#: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:233
#: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view.c:471
msgid "Tasks"
msgstr "Naloge"
138

139 140 141
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:1
msgid "Enable address formatting"
msgstr "Omogoči oblikovanje naslovov"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
142

143
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:2
144
msgid ""
145 146 147
"Whether addresses should be formatted according to standard in their "
"destination country"
msgstr "Ali naj bodo naslovi oblikovani glede na standard ciljne države"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
148

149 150 151
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
msgid "Autocomplete length"
msgstr "Dolžina za samodejno dopolnjevanje"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
152

153
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:4
154
msgid ""
155 156
"The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to "
"autocomplete."
157
msgstr ""
158 159
"Število znakov, ki jih je treba vnesti preden Evolution poskusi samodejno "
"dopolniti vnos."
160

161 162 163
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:5
msgid "Show autocompleted name with an address"
msgstr "Pokaži samodejno dopolnjeno ime z elektronskim naslovom"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
164

165 166 167 168 169 170 171
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:6
msgid ""
"Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted "
"contact in the entry."
msgstr ""
"Ali naj bo elektronski naslov prikazan z imenom samodejno dopolnjenega stika "
"v vnosu."
172

173 174 175 176
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:7
msgid "URI for the folder last used in the select names dialog"
msgstr ""
"URI mape, ki je bila nazadnje uporabljena v pogovornem oknu za izbiro imen"
177

178 179 180 181
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:8
msgid "URI for the folder last used in the select names dialog."
msgstr ""
"URI mape, ki je bila nazadnje uporabljena v pogovornem oknu za izbiro imen."
182

183 184 185
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:9
msgid "Contact layout style"
msgstr "Slog razporeditve stikov"
186

187 188 189 190 191 192 193
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:10
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The layout style determines where to place the preview pane in relation "
#| "to the contact list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below "
#| "the contact list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to "
#| "the contact list."
194
msgid ""
195 196 197 198
"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
"the contact list. “0” (Classic View) places the preview pane below the "
"contact list. “1” (Vertical View) places the preview pane next to the "
"contact list."
199
msgstr ""
200 201 202 203
"Slog razporeditve določa kje bo postavljen pladenj predogleda glede na "
"seznam stikov. Vrednost »0« predstavlja običajni pogled s pladnjem "
"predogleda pod seznamom stikov, »1« pa predstavlja navpični slog, kjer sta "
"okni eno ob drugem."
204

205 206 207
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:11
msgid "Contact preview pane position (horizontal)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov (vodoravno)"
208

209 210 211
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:12
msgid "Position of the contact preview pane when oriented horizontally."
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov, kadar je usmerjen vodoravno."
212

213 214 215
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:13
msgid "Contact preview pane position (vertical)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov (navpično)"
216

217 218 219
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:14
msgid "Position of the contact preview pane when oriented vertically."
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov, kadar je usmerjen navpično."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
220

221 222 223 224 225 226 227
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:15
msgid "Show maps"
msgstr "Pokaži zemljevide"

#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:16
msgid "Whether to show maps in preview pane"
msgstr "Ali naj bodo prikazani zemljevidi na pladnju predogleda"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
228

229 230 231
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:17
msgid "Primary address book"
msgstr "Osnovni imenik stikov"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
232

233 234 235 236 237
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:18
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of "
#| "the \"Contacts\" view"
238
msgid ""
239 240
"The UID of the selected (or “primary”) address book in the sidebar of the "
"“Contacts” view"
241
msgstr ""
242
"UID izbranega (ali »glavnega«) imenika v stranski vrstici pogleda »Stiki«."
243

244 245 246
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:19
msgid "Show preview pane"
msgstr "Pokaži pladenj predogleda"
247

248 249 250
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:20
msgid "Whether to show the preview pane."
msgstr "Ali naj bo prikazan pladenj predogleda."
251

252 253 254
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:21
msgid "true"
msgstr "prav"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
255

256 257 258
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:22
msgid "Whether to show phone numbers in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazane telefonske številke"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
259

260 261 262
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:23
msgid "Whether to show SIP addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazani naslovi SIP"
263

264 265 266
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:24
msgid "Whether to show IM addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazane naslovi hipnega sporočanja"
267

268 269 270
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:25
msgid "Whether to show mailing Home addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku prikazan domači naslov"
271

272 273 274
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:26
msgid "Whether to show mailing addresses Work in the editor"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku prikazan službeni naslov"
275

276 277 278
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:27
msgid "Whether to show mailing addresses Other in the editor"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku prikazan naslov za pošiljanje"
279

280 281 282
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:28
msgid "Whether to show Web Addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazani spletni naslovi"
283

284 285 286
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:29
msgid "Whether to show job information in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazani podatki o službi"
287

288 289 290
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:30
msgid "Whether to show Miscellaneous information in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazani podatki Razno"
291

292 293 294
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:31
msgid "Whether to show notes in the editor"
msgstr "Ali naj se v urejevalniku prikažejo opombe"
295

296 297 298
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:32
msgid "Whether to show Certificates tab in the editor"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku pokazan tudi  zavihek potrdil"
299

300 301 302
#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:1
msgid "Convert mail messages to Unicode"
msgstr "Pretvori poštna sporočila v znakovni nabor Unicode"
303

304 305 306 307 308 309 310
#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Convert message text to Unicode UTF-8 to unify spam/ham tokens coming from "
"different character sets."
msgstr ""
"Pretvori sporočilo v Unikod UTF-8 za poenotenje žetonov vsiljene pošte, ki "
"so v drugih naborih znakov."
311

312 313 314
#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:3
msgid "Full path command to run Bogofilter"
msgstr "Ukaz s polno potjo za zagon programa Bogofilter"
315

316 317 318 319 320 321 322 323
#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"Full path to a Bogofilter command. If not set, then a compile-time path is "
"used, usually /usr/bin/bogofilter. The command should not contain any other "
"arguments."
msgstr ""
"Polna pot do ukaza Bogofilter. V kolikor ta ni nastavljen, je uporabljena "
"pot /usr/bin/bogofilter. Ukaz ne sme vključevati drugih argumentov."
324

325 326 327
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:1
msgid "Save directory for reminder audio"
msgstr "Shrani mapo za zvočne opomnike"
328

329 330 331
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:2
msgid "Directory for saving reminder audio files"
msgstr "Mapa za shranjevanje zvočnih datotek opomnikov"
332

333 334 335
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:3
msgid "Birthday and anniversary reminder value"
msgstr "Vrednost opomnika rojstnih dni in obletnic"
336

337 338 339
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:4
msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder"
msgstr "Število enot za določanje opomnika za rojstni dan ali obletnico."
340

341 342 343
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:5
msgid "Birthday and anniversary reminder units"
msgstr "Enote opomnika rojstnih dni in obletnic"
344

345 346 347 348 349 350 351 352 353
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:6
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
#| "\"days\""
msgid ""
"Units for a birthday or anniversary reminder, “minutes”, “hours” or “days”"
msgstr ""
"Enote opomnika za rojstni dan ali obletnico: »minute«, »ure« ali »dnevi«."
354

355 356 357
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:7
msgid "Compress weekends in month view"
msgstr "Stisni vikende v mesečnem pogledu"
358

359 360 361 362 363 364 365
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
"Sunday in the space of one weekday"
msgstr ""
"Ali naj bodo vikendi v mesečnem pogledu stisnjeni tako, da bosta sobota in "
"nedelja zavzemala prostor enega dneva."
366

367 368 369
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:9
msgid "Ask for confirmation when deleting items"
msgstr "Vprašaj za potrditev ob brisanju predmetov"
370

371 372 373
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:10
msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task"
msgstr "Ali naj se zahteva potrditev ob brisanju sestankov in nalog."
374

375 376 377
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:11
msgid "Confirm expunge"
msgstr "Potrdi počiščenje"
378

379 380 381
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:12
msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks"
msgstr "Ali naj se zahteva potrditev ob uničenju sestankov in nalog."
382

383 384 385
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:13
msgid "Month view vertical pane position"
msgstr "Položaj navpičnega pladnja v mesečnem pogledu"
386

387 388 389 390 391 392 393
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date "
"navigator calendar"
msgstr ""
"Položaj navpičnega pladnja med seznami koledarja in krmarjem datumov "
"koledarja."
394

395 396 397
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:15
msgid "Workday end hour"
msgstr "Ura konca delovnega dne"
398

399 400 401
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:16
msgid "Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23"
msgstr "Ura, ko se konča delovni dan (od 0 do 23)."
402

403 404 405
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:17
msgid "Workday end minute"
msgstr "Minuta konca delovnega dne"
406

407 408 409
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:18
msgid "Minute the workday ends on, 0 to 59."
msgstr "Minuta, ko se konča delovni dan (od 0 do 59)."
410

411 412 413
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:19
msgid "Workday start hour"
msgstr "Ura začetka delovnega dne"
414

415 416 417
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:20
msgid "Hour the workday starts on, in twenty four hour format, 0 to 23."
msgstr "Ura, ko se začne delovni dan (od 0 do 23)."
418

419 420 421
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:21
msgid "Workday start minute"
msgstr "Minuta začetka delovnega dne"
422

423 424 425
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:22
msgid "Minute the workday starts on, 0 to 59."
msgstr "Minuta, ko se začne delovni dan (od 0 do 59)."
426

427 428 429
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:23
msgid "Workday start time for Monday"
msgstr "Začetek delovnika za ponedeljek"
430

431 432 433 434 435 436 437
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:24
msgid ""
"Time the workday starts on, in twenty four hour format HHMM, 0000 to 2359, "
"or -1 to use day-start-hour and day-start-minute"
msgstr ""
"Čas začetka delovnika, zapisan v 24-urnem zapisu HHMM, 0000 do 2359, ali -1 "
"za uporabo možnosti ura-začetka-dneva in minuta-začetka-dneva."
438

439 440 441
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:25
msgid "Workday end time for Monday"
msgstr "Konec delovnika za ponedeljek"
442

443 444 445 446 447 448 449
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:26
msgid ""
"Time the workday ends on, in twenty four hour format HHMM, 0000 to 2359, or "
"-1 to use day-end-hour and day-end-minute"
msgstr ""
"Čas konca delovnika, zapisan v 24-urnem zapisu HHMM, 0000 do 2359, ali -1 za "
"uporabo možnosti ura-konec-dneva in minuta-konec-dneva."
450

451 452 453
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:27
msgid "Workday start time for Tuesday"
msgstr "Začetek delovnika za torek"
454

455 456 457 458 459 460 461
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:28
msgid ""
"Time the workday ends on, in twenty four hour format HHMM, 0000 to 2359, or "
"-1 to use day-start-hour and day-start-minute"
msgstr ""
"Čas konca delovnika, zapisan v 24-urnem zapisu HHMM, 0000 do 2359, ali -1 za "
"uporabo možnosti ura-začetka-dneva in minuta-začetka-dneva."
462

463 464 465
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:29
msgid "Workday end time for Tuesday"
msgstr "Konec delovnika za torek"
466

467 468 469
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:30
msgid "Workday start time for Wednesday"
msgstr "Začetek delovnika za sredo"
470

471 472 473
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:31
msgid "Workday end time for Wednesday"
msgstr "Konec delovnika za sredo"
474

475 476 477
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:32
msgid "Workday start time for Thursday"
msgstr "Začetek delovnika za četrtek"
478

479 480 481
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:33
msgid "Workday end time for Thursday"
msgstr "Konec delovnika za četrtek"
482

483 484 485
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:34
msgid "Workday start time for Friday"
msgstr "Začetek delovnika za petek"
486

487 488 489
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:35
msgid "Workday end time for Friday"
msgstr "Konec delovnika za petek"
490

491 492 493
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:36
msgid "Workday start time for Saturday"
msgstr "Začetek delovnika za soboto"
494

495 496 497
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:37
msgid "Workday end time for Saturday"
msgstr "Konec delovnika za soboto"
498

499 500 501
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:38
msgid "Workday start time for Sunday"
msgstr "Začetek delovnika za nedeljo"
502

503 504 505
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:39
msgid "Workday end time for Sunday"
msgstr "Konec delovnika za nedeljo"
506

507 508 509
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:40
msgid "The second timezone for a Day View"
msgstr "Drug časovni pas v dnevnem pogledu"
510

511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:41
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
#| "used in a 'timezone' key"
msgid ""
"Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
"used in a “timezone” key"
msgstr ""
"V dnevnem pogledu prikaže drug časovni pas, če je nastavljen. Vrednost je "
"podobna vrednosti ključa 'timezone'."
522

523 524 525
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:42
msgid "Recently used second time zones in a Day View"
msgstr "Nedavno uporabljeni drugi časovni pasovi v dnevnem pogledu"
526

527 528 529
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:43
msgid "List of recently used second time zones in a Day View"
msgstr "Seznam nedavno uporabljenih drugih časovnih pasov v dnevnem pogledu."
530

531 532 533
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:44
msgid "Maximum number of recently used timezones to remember"
msgstr "Največje število nedavno uporabljenih časovnih pasov za pomnjenje."
534

535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:45
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Maximum number of recently used timezones to remember in a 'day-second-"
#| "zones' list"
msgid ""
"Maximum number of recently used timezones to remember in a “day-second-"
"zones” list"
msgstr ""
"Največje število nedavno uporabljenih časovnih pasov na seznamu drugotnih "
"časovnih pasov za pomnjenje"
546

547 548 549
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:46
msgid "Default reminder value"
msgstr "Privzeta vrednost opomnika"
550

551 552 553
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:47
msgid "Number of units for determining a default reminder"
msgstr "Število enot za določanje privzetega opomnika."
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
554

555 556 557
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:48
msgid "Default reminder units"
msgstr "Privzete enote opomnika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
558

559 560 561 562 563
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:49
#, fuzzy
#| msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
msgid "Units for a default reminder, “minutes”, “hours” or “days”"
msgstr "Enote privzetega opomnika: »minute«, »ure« ali »dnevi«."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
564

565 566 567
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:50
msgid "Default reminder snooze interval, in minutes"
msgstr "Privzet dremež opomnika v minutah"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
568

569 570 571 572 573 574 575
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:51
msgid ""
"Default reminder snooze interval, in minutes, to be filled in the reminder "
"notification dialog"
msgstr ""
"Privzet časovni zamik opomnika dremeža v minutah, ki je vpisan v pogovornem "
"oknu opomnika."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
576

577 578 579
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:52
msgid "Show categories field in the event/meeting/task editor"
msgstr "Pokaži polje kategorij v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
580

581 582 583
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:53
msgid "Whether to show categories field in the event/meeting editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje kategorij v urejevalniku dogodkov/srečanj"
584

585 586 587
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:54
msgid "Show Role field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje vloga v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
588

589 590 591
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:55
msgid "Whether to show role field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje vloga v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
592

593 594 595
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:56
msgid "Show RSVP field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje RSVP v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
596

597 598 599
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:57
msgid "Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje RSVP v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
600

601 602 603
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:58
msgid "Show status field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje stanja v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
604

605 606 607
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:59
msgid "Whether to show status field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje stanja v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
608

609 610 611
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:60
msgid "Show timezone field in the event/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje časovnega pasu v urejevalniku dogodkov/srečanj"
612

613 614 615 616
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:61
msgid "Whether to show timezone field in the event/meeting editor"
msgstr ""
"Ali naj se v urejevalniku dogodkov/srečanj prikaže polje časovnega pasu"
617

618 619 620
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:62
msgid "Show type field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje vrsta v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
621

622 623 624
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:63
msgid "Whether to show type field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Ali naj se v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj prikaže polje vrsta"
625

626 627 628
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:64
msgid "Hide completed tasks"
msgstr "Skrij končane naloge"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
629

630 631 632
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:65
msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view"
msgstr "Ali naj bodo dokončane naloge skrite v pogledu nalog."
633

634 635 636
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:66
msgid "Hide task units"
msgstr "Skrij enote nalog"
637

638 639 640 641 642 643 644
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:67
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days"
#| "\""
msgid "Units for determining when to hide tasks, “minutes”, “hours” or “days”"
msgstr "Enote za določanje skrivanja nalog »minute«, »ure« ali »dnevi«."
645

646 647 648
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:68
msgid "Hide task value"
msgstr "Skrij vrednost nalog"
649

650 651 652
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:69
msgid "Number of units for determining when to hide tasks"
msgstr "Število enot za določanje, kdaj so naloge skrite."
653

654 655 656
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:70
msgid "Horizontal pane position"
msgstr "Položaj vodoravnega pladnja"
657

658 659 660 661 662 663 664
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:71
msgid ""
"Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the "
"task list when not in the month view, in pixels"
msgstr ""
"Položaj vodoravnega pladnja med krmarjem datumov koledarja in seznamom "
"nalog, kadar ni v mesečnem pogledu v točkah."
665

666 667 668
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:72
msgid "Last reminder time"
msgstr "Zadnji čas opomnika"
669

670 671 672
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:73
msgid "Time the last reminder ran, in time_t"
msgstr "Čas, ko je tekel zadnji opomnik, v time_t."
673

674 675 676
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:74
msgid "Allow past reminders"
msgstr "Dovoli pretekle opomnike"
677

678 679 680 681
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:75
msgid ""
"Whether can show reminders for events/tasks/memos which already happened"
msgstr "Ali naj bodo pokazani tudi opomniki preteklih dogodkov in nalog"
682

683 684 685
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:76
msgid "Marcus Bains Line Color — Day View"
msgstr "Barva črte Marcusa Baina – dnevni pogled"
686

687 688 689
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:77
msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View"
msgstr "Barva črt Marcusa Baina v dnevnem pogledu."
690

691 692 693
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:78
msgid "Marcus Bains Line Color — Time bar"
msgstr "Barva črte Marcusa Baina – vrstica časa"
694

695 696 697
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:79
msgid "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)"
msgstr "Barva črt Marcusa Baina v vrstici časa (prazno za privzeto vrednost)."
698

699 700 701
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:80
msgid "Marcus Bains Line"
msgstr "Črta Marcusa Baina"
702

703
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:81
704
msgid ""
705
"Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar"
706
msgstr ""
707
"Ali naj se v koledarju izrišejo črte Marcusa Baina (črta ob trenutnem času)."
708

709 710 711
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:82
msgid "Memo preview pane position (horizontal)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda opomnikov (vodoravno)"
712

713 714 715
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:83
msgid "Position of the task preview pane when oriented horizontally"
msgstr "Položaj pladnja nalog, kadar je ta usmerjen vodoravno."
716

717 718 719
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:84
msgid "Memo layout style"
msgstr "Slog razporeditve opomnikov"
720

721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:85
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The layout style determines where to place the preview pane in relation "
#| "to the memo list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
#| "memo list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the memo "
#| "list"
msgid ""
"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
"the memo list. “0” (Classic View) places the preview pane below the memo "
"list. “1” (Vertical View) places the preview pane next to the memo list"
msgstr ""
"Slog razporeditve določa kje sta postavljena pladenj predogleda in seznam "
"opomnikov. Vrednost »0« predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda "
"pod seznamom opomnikov, »1« pa predstavlja navpični slog, kjer sta okni eno "
"ob drugem."
737

738 739 740
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:86
msgid "Memo preview pane position (vertical)"
msgstr "Položaj okna predogleda opomnikov (navpično)"
741

742 743 744
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:87
msgid "Position of the memo preview pane when oriented vertically"
msgstr "Položaj pladnja predogleda opomnikov, kadar je ta usmerjen navpično."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
745

746 747 748
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:88
msgid "Month view horizontal pane position"
msgstr "Položaj vodoravnega pladnja v mesečnem pogledu"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
749

750 751 752 753 754 755 756
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:89
msgid ""
"Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator "
"calendar and task list in the month view, in pixels"
msgstr ""
"Položaj vodoravnega pladnja med pogledom in krmarjem datumov koledarja ter "
"seznamom nalog v mesečnemu pogledu v točkah."
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
757

758 759 760
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:90
msgid "Scroll Month View by a week, not by a month"
msgstr "Ali naj drsenje v mesečnem pogledu poteka po tednu namesto po mesecu."
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
761

762 763 764
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month"
msgstr "Ali naj drsenje v mesečnem pogledu poteka po tednu namesto po mesecu."
765

766 767 768
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
msgid "Reminder programs"
msgstr "Programi za opomnike"
769

770 771 772
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:93
msgid "Programs that are allowed to be run by reminders"
msgstr "Programi, ki jih lahko zaženejo opomniki."
773

774 775 776
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:94
msgid "Show display reminders in notification tray"
msgstr "Pokaži zaslonske opomnike v obvestilni vrstici"
777

778 779 780
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:95
msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders"
msgstr "Ali naj bo za zaslonske opomnike uporabljena obvestilna vrstica."
781

782 783 784 785 786
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
#, fuzzy
#| msgid "Show display reminders in notification tray"
msgid "Show reminder notification dialog always on top"
msgstr "Pokaži zaslonske opomnike v obvestilni vrstici"
787

788 789 790 791 792 793 794
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:97
msgid ""
"Whether or not to show reminder notification dialog always on top. Note this "
"works only as a hint for the window manager, which may or may not obey it."
msgstr ""
"Ali naj bo okno obestil opomnikov vedno na vrhu. Možnost deluje le kot namig "
"upravljalnika oken, ki lahko prikaz upošteva, ali pa ne."
795

796 797 798
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
msgid "Preferred New button item"
msgstr "Prednostni predmet novega gumba"
799

800 801 802
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
msgstr "Ime prednostnega novega gumba orodne vrstice"
803

804 805 806
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
msgid "Primary calendar"
msgstr "Osnovni koledar"
807

808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:101
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The UID of the selected (or \"primary\") calendar in the sidebar of the "
#| "\"Calendar\" view"
msgid ""
"The UID of the selected (or “primary”) calendar in the sidebar of the "
"“Calendar” view"
msgstr ""
"UID izbranega (ali »glavnega«) seznama koledarjev v stranski vrstici pogleda "
"»Koledar«."
819

820 821 822
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
msgid "Primary memo list"
msgstr "Osnovni seznam opomnikov"
823

824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:103
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The UID of the selected (or \"primary\") memo list in the sidebar of the "
#| "\"Memos\" view"
msgid ""
"The UID of the selected (or “primary”) memo list in the sidebar of the "
"“Memos” view"
msgstr ""
"UID izbranega (ali »glavnega«) seznama opomnikov v stranski vrstici pogleda "
"»Opomniki«."
835

836 837 838
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104
msgid "Primary task list"
msgstr "Osnovni seznam nalog"
839

840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The UID of the selected (or \"primary\") task list in the sidebar of the "
#| "\"Tasks\" view"
msgid ""
"The UID of the selected (or “primary”) task list in the sidebar of the "
"“Tasks” view"
msgstr ""
"UID izbranega (ali »glavnega«) seznama nalog v stranski vrstici pogleda "
"»Naloge«."
851

852 853 854
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
msgid "Free/busy template URL"
msgstr "URL predloge zasedenosti"
855

856 857 858 859 860 861 862 863
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:108
#, no-c-format
msgid ""
"The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
"user part of the mail address and %d is replaced by the domain"
msgstr ""
"Predloga URL za določanje stanja zasedenosti. Niz %u se nadomesti z "
"uporabnikovim delom naslova elektronske pošte, %d pa z domeno."
864

865 866 867
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:109
msgid "Recurrent Events in Italic"
msgstr "Ponavljajoči se dogodki so zapisani v ležeči pisavi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
868

869 870 871 872 873
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:110
msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar"
msgstr ""
"Pokaži dneve s ponavljajočimi se dogodki v ležeči pisavi v spodnjem levem "
"koledarju."
874

875 876 877
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:111
msgid "Search range for time-based searching in years"
msgstr "Iskanje razpona za časovno osnovana iskanja v letih"
878

879 880 881 882 883
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:112
msgid ""
"How many years can the time-based search go forward or backward from "
"currently selected day when searching for another occurrence; default is ten "
"years"
884
msgstr ""
885 886
"Koliko let se lahko iskanje na osnovi časa pomika naprej ali nazaj s "
"trenutno izbranega dneva med iskanjem druge pojavitve; privzeto je deset let"
887

888 889 890
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
msgid "Show appointment end times in week and month views"
msgstr "Pokaži čase koncev sestankov v tedenskih in mesečnih pogledih"
891

892 893 894 895
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views"
msgstr ""
"Ali naj se prikažejo časi konca dogodkov v tedenskih in mesečnih pogledih"
896

897 898 899
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
msgid "Show appointment icons in the month view"
msgstr "Pokaži ikone sestankov v mesečnem pogledu"
900

901 902 903
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
msgid "Whether to show icons of events in the month view"
msgstr "Ali naj bodo prikazane ikone dogodkov v mesečnem pogledu"
904

905 906 907
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:117
msgid "Show the memo preview pane"
msgstr "Pokaži pladenj predogleda opomnikov"
908

909 910 911 912 913 914
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:118
#, fuzzy
#| msgid "If \"true\", show the memo preview pane in the main window"
msgid "If “true”, show the memo preview pane in the main window"
msgstr ""
"Izbrana možnost omogoča prikaz pladnja predogleda opomnikov v glavnem oknu."
915

916 917 918
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:119
msgid "Show the task preview pane"
msgstr "Pokaži pladenj predogleda nalog"
919

920 921 922 923 924 925
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:120
#, fuzzy
#| msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window"
msgid "If “true”, show the task preview pane in the main window"
msgstr ""
"Izbrana možnost omogoča prikaz pladnja predogleda nalog v glavnem oknu."
926

927 928 929 930 931
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:121
msgid "Show week numbers in Day View, Work Week View, and Date Navigator"
msgstr ""
"Pokaži številke tednov v dnevnem pogledu, pogledu delovnega tedna in krmarju "
"koledarja"
932

933 934 935
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:122
msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar"
msgstr "Ali naj bodo številke tednov prikazane na različnih mestih koledarja."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
936

937 938 939
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:123
msgid "Vertical position for the tag pane"
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov (navpično)"
940

941 942 943
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
msgid "Highlight tasks due today"
msgstr "Poudari naloge, ki zakasnijo danes"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
944

945 946 947 948
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:125
msgid ""
"Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
msgstr "Ali naj se naloge, ki zakasnijo danes, poudarijo s posebno barvo"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
949

950 951 952
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:126
msgid "Tasks due today color"
msgstr "Barva nalog, ki zakasnijo danes"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
953

954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format. Used "
#| "together with task-due-today-highlight"
msgid ""
"Background color of tasks that are due today, in “#rrggbb” format. Used "
"together with task-due-today-highlight"
msgstr ""
"Barva ozadja nalog, ki zakasnijo danes, v obliki »#rrggbb«. Uporabljeno "
"skupaj z možnostjo poudarjanja danes zakasnelih nalog."
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
965

966 967 968
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:128
msgid "Task preview pane position (horizontal)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda nalog (vodoravno)"
969

970 971 972
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:129
msgid "Task layout style"
msgstr "Slog razporeditve nalog"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
973

974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:130
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The layout style determines where to place the preview pane in relation "
#| "to the task list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
#| "task list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the task "
#| "list"
msgid ""
"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
"the task list. “0” (Classic View) places the preview pane below the task "
"list. “1” (Vertical View) places the preview pane next to the task list"
msgstr ""
"Slog razporeditve določa kje sta postavljena pladenj predogleda in seznam "
"nalog. Vrednost »0« predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda pod "
"seznamom nalog, »1« pa predstavlja navpični slog, kjer sta okni eno ob "
"drugem."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
990

991 992 993
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:131
msgid "Task preview pane position (vertical)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda nalog (navpično)"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
994

995 996 997
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:132
msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically"
msgstr "Položaj pladnja predogleda nalog, kadar je ta usmerjen navpično."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
998

999 1000 1001
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:133
msgid "Show reminders for completed tasks"
msgstr "Pokaži opomnike za opravljene naloge"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1002

1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:134
msgid ""
"Whether to show reminders for completed tasks. When set to false, reminders "
"for completed tasks are suppressed."
msgstr ""
"Ali naj bodo prikazani opomniki za že končane naloge. Neizbrana možnost "
"prezre prikazovanje."
1010

1011 1012 1013
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:135
msgid "Highlight overdue tasks"
msgstr "Poudari zakasnele naloge"
1014

1015 1016 1017 1018
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:136
msgid ""
"Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
msgstr "Ali naj se zakasnjene naloge poudarijo s posebno barvo"
1019

1020 1021 1022
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:137
msgid "Overdue tasks color"
msgstr "Barva zakasnelih nalog"
1023

1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:138
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format. Used "
#| "together with task-overdue-highlight."
msgid ""
"Background color of tasks that are overdue, in “#rrggbb” format. Used "
"together with task-overdue-highlight."
msgstr ""
"Barva ozadja zakasnjenih nalog v obliki »#rrggbb«. Uporabljeno skupaj z "
"možnostjo poudarjanja zakasnjenih nalog."
1035

1036 1037 1038
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:139
msgid "Time divisions"
msgstr "Delitve časa"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
1039

1040 1041 1042 1043 1044
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:140
msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes"
msgstr ""
"Časovni razmiki prikazani v dnevnemu pogledu in pogledu delovnega tedna v "
"minutah."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1045

1046 1047 1048
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:141
msgid "Timezone"
msgstr "Časovni pas"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1049

1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:142
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
#| "untranslated Olson timezone database location like \"America/New York\""
msgid ""
"The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
"untranslated Olson timezone database location like “America/New York”"
msgstr ""
"Privzet časovni pas za uporabo časov in datumov v koledarju kot neprevedena "
"podatkovna zbirka časovnih pasov Olsen, kot npr. »America/New York»."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1061

1062 1063 1064
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:143
msgid "Twenty four hour time format"
msgstr "24-urna oblika časa"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1065