sl.po 750 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
5
# Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2010.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
11
"Project-Id-Version: evolution\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2010-01-28 07:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-28 09:52+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
17
"MIME-Version: 1.0\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
22 23
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
24

25 26
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
27
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
28
msgstr "'{0}' je vir imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz seznama v pogledu stikov."
29 30

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
31
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
32
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
33

34
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
35
msgid "Address '{0}' already exists."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
36
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
37

38 39 40 41 42
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
43
msgid "Cannot move contact."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
44
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
45

46
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
47 48 49
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."

50
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
51 52
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprto metodo prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljen Caps Lock."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
53

54
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
55
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
56
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za LDAP strežnik."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
57

58
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
59
msgid "Could not remove address book."
60
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
61

62
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
63
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
64
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti kateri drugi poštni odjemalec GroupWise."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
65

66
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
67
msgid "Delete address book '{0}'?"
68
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
69

70
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
71
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
72
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
73

74
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
75
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
76
msgstr "Overitev na LDAP strežniku ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
77

Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
78
#. Unknown error
79
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
80
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1265
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
81 82
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Brisanje stika ni uspelo"
83

84
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
85
msgid "GroupWise Address book creation:"
86
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
87

88
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
89
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
90
msgstr "LDAP strežnik ni odgovoril z veljavnimi podatki sheme."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
91

92
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
93 94
msgid "Some features may not work properly with your current server"
msgstr "Nekatere zmogljivosti morda ne bodo delovale pravilno na vašem trenutnem strežniku"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
97
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
98
msgstr "Imenik Evolution se je nepričakovano končal."
99

100
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
101 102
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
msgstr "Slika, ki ste jo izbrali, je precej velika. Jo želite zmanjšati in shraniti?"
103

104
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
105
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
106
msgstr "LDAP strežnik morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmogljivosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega skrbnika sistema."
107

108
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
109 110
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."
111

112
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
113
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
114
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
115

116
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
117 118
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
119

120
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
121 122
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo za vedno odstranjen."
123

124
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
125 126
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
127

128
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
129
msgid "Unable to open address book"
130
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
131

132
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
133
msgid "Unable to perform search."
134
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
135

136
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
137
msgid "Unable to save {0}."
138
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
139

140
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
141
msgid "Would you like to save your changes?"
142
msgstr "Ali želite shraniti spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
143

144
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
145
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
146
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
147

148
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
149 150 151
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi Evolutiona. Za boljšo izkušnjo strežnik raje nadgradite na podprto različico"

152
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
153
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
154
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
155

156
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
157
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
158
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite shraniti spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
159

160
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
161 162
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
163

164
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
165
#: ../mail/em-vfolder-rule.c:522
166 167 168
#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:4
#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:10
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
169 170 171
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

172
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
173
msgid "_Discard"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
174
msgstr "_Zavrzi"
175

176
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
177
msgid "_Do not save"
178
msgstr "_Ne shrani"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
179

180
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
181
msgid "_Resize"
182
msgstr "_Spremeni velikost"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
183

184
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
185
msgid "_Use as it is"
186
msgstr "_Uporabi kot je"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
187

188
#. For Translators: {0} is the string describing why the search could not be performed (eg: "The backend for this address book was unable to parse this query."
189
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
190
#: ../mail/mail.error.xml.h:143
191
msgid "{0}"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
192
msgstr "{0}"
193

Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
194
#. For Translators: {1} is the error status string (eg: "E_BOOK_ERROR_NO_SELF_CONTACT")
195
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
196
msgid "{1}"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
197
msgstr "{1}"
198

199
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:597
200 201 202
msgid "Default Sync Address:"
msgstr "Privzet usklajevalni naslov:"

203 204
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1631
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1632
205
msgid "Could not load address book"
206
msgstr "Ni mogoče naložiti imenika"
207

208 209
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1709
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1712
210
msgid "Could not read pilot's Address application block"
211
msgstr "Ni mogoče prebrati Pilotovega imenika"
212

213 214
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:583
215
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1987
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"

#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:582
226 227
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1986
#: ../shell/main.c:111
228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:7
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
242
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:310
243
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1267
244 245 246 247 248
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:198
msgid "Contact"
msgstr "Stik"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
249 250 251
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:590
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:605
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2496
252 253 254 255 256 257 258 259 260
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:285
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:517
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:525
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:811
261
#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.c:408
262
#: ../smime/lib/e-cert.c:823
263
msgid "Email"
264
msgstr "e-Pošta"
265 266 267 268 269 270 271 272 273 274

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
275
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:188
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:70
msgid "Home"
msgstr "Doma"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Trenutno sporočanje"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
msgid "Job"
msgstr "Posel"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslov"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
301
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:11
302
msgid "Miscellaneous"
303
msgstr "Razno"
304 305 306 307 308 309 310 311

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:250
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:422
312 313
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:447
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:562
314 315 316 317
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
318
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:189
319 320
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:71
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:460
321
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1695
322
msgid "Other"
323
msgstr "Ostalo"
324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
msgid "Video Chat:"
msgstr "Videoklepet:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
msgid "Web Log:"
msgstr "Spletni dnevnik:"

#. red
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
347
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187
348 349
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:69
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:569
350
#: ../mail/e-mail-migrate.c:954
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
msgid "Work"
msgstr "Delo"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:823
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
373
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1909
374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
msgid "_File under:"
msgstr "_Ime datoteke:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalnik:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
msgid "_State/Province:"
427
msgstr "_Država/provinca:"
428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Videoklepet:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
msgid "_Web Log:"
444
msgstr "_Spletni dnevnik:"
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "

455
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:88
456
#: ../e-util/e-logger.c:174
457
#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:96
458
#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1159
459
#: ../plugins/groupwise-features/proxy-add-dialog.ui.h:7
460
#: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:58
461
#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:315
462
#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:90
463
#: ../widgets/menus/gal-view-new-dialog.c:60
464 465
msgid "Name"
msgstr "Ime"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
466

467
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:94
468
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:338
469 470 471
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1287
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:522
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:427
472 473
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:164
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:133
474
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:548
475 476
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:191
#: ../widgets/menus/gal-define-views-model.c:178
477 478 479
#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1655
#: ../widgets/text/e-text.c:3429
#: ../widgets/text/e-text.c:3430
480
msgid "Editable"
481
msgstr "Uredljivo"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
482

483
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:168
484
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:539
485 486
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
487

488
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169
489
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:542
490 491
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
492

493
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
494
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:544
495 496
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
497

498
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
499
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:545
500 501
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
502

503
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
504
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:543
505 506
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
507

508
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
509
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:541
510 511
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
512

513
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
514
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:540
515 516
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
517

518
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
519
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:546
520 521
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
522

523
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:209
524
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:371
525 526
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
527

528
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:223
529 530
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
531

532
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:237
533 534
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
535

536
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:296
537 538
msgid "Source Book"
msgstr "Izvorna knjiga"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
539

540
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:303
541 542
msgid "Target Book"
msgstr "Ciljna knjiga"
543

544
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:317
545 546
msgid "Is New Contact"
msgstr "Je nov stik"
547

548
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:324
549 550
msgid "Writable Fields"
msgstr "Zapisljiva polja"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
551

552
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:331
553 554
msgid "Required Fields"
msgstr "Zahtevana polja"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
555

556
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:345
557 558
msgid "Changed"
msgstr "Spremenjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
559

560 561
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:600
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2491
562 563 564
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
565

566
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2888
567 568
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
569

570
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2889
571 572
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
573

574
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3162
575 576 577 578 579 580
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
581

582
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3166
583 584 585
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
586

587
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3173
588 589 590
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
591

592 593
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3188
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3199
594 595 596
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
597

598
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3213
599 600
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
601

602
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:353
603 604
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
605

606
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:356
607 608
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
609

610
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:430
611 612
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
613

614
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:441
615
msgid "E_mail"
616
msgstr "e-_Pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
617

618
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:452
619
msgid "_Select Address Book"
620
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
621

622
#: ../addressbook/gui/contact-editor/eab-editor.c:167
623 624
#: ../shell/e-shell-backend.c:218
#: ../shell/e-shell-window.c:681
625 626
msgid "Shell"
msgstr "Lupina"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
627

628
#: ../addressbook/gui/contact-editor/eab-editor.c:168
629 630
#: ../shell/e-shell-backend.c:219
#: ../shell/e-shell-window.c:682
631
msgid "The EShell singleton"
632
msgstr "EShell singleton"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
633

634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
msgid "Dr."
msgstr "Dr."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
msgid "I"
msgstr "I"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
msgid "II"
msgstr "II"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
msgid "III"
msgstr "III"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
msgid "Mr."
msgstr "G."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
msgid "Ms."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
msgid "Sr."
msgstr "St."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
700
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:692
701 702
msgid "Contact List Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
703

704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
msgid "Members"
msgstr "Člani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
#: ../mail/mail-config.ui.h:154
msgid "_Select..."
719
msgstr "Izb_eri ..."
720 721 722 723 724

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
msgstr "_Vnesite e-poštni naslov ali potegnite stik na spodnji seznam:"

725
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:785
726 727
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
728

729 730
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:933
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1345
731 732
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
733

734
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1185
735 736
msgid "Error adding list"
msgstr "Napaka ob dodajanju seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
737

738
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1199
739 740
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
741

742
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1213
743 744
msgid "Error removing list"
msgstr "Napaka ob odstranjevanju seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
745

746 747 748
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1257
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:512
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:413
749
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:119
750
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:534
751 752
msgid "Book"
msgstr "Knjiga"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
753

754
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1277
755 756
msgid "Is New List"
msgstr "Je nov seznam"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
757

758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Changed Contact:"
msgstr "Spremenjen stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
msgstr "Zaznan podvojen stik"
770

771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr "Ime ali elektronski poštni naslov stika že obstaja v tej mapi. Bi želeli podatke vseeno dodati?"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid "Original Contact:"
msgstr "Prvotni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:4
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
"Ime ali e-poštni naslov tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
"Ga želite vseeno dodati?"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
792 793 794
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:231
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
795

796 797 798
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:216
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
799

800 801 802 803
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
804 805 806 807
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:909
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1633
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:779
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:978
808 809
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
810

811
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
812
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:916
813 814
msgid "Email begins with"
msgstr "E-pošta se začne z"
815

816
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
817
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:923
818 819
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
820

821
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:142
822 823
msgid "No contacts"
msgstr "Ni stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
824

825
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:146
826 827 828 829 830 831 832
#, c-format
msgid "%d contact"
msgid_plural "%d contacts"
msgstr[0] "%d stikov"
msgstr[1] "%d stik"
msgstr[2] "%d stika"
msgstr[3] "%d stiki"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
833

834
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:307
835 836
msgid "Error getting book view"
msgstr "Napaka ob dobivanju pogleda knjige"
Ettore Perazzoli's avatar
1.3.91.  
Ettore Perazzoli committed
837

838 839
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:532
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:420
840
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:126
841
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:541
842 843
msgid "Query"
msgstr "Poizvedba"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
844

845
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:706
846
msgid "Search Interrupted"
847
msgstr "Iskanje je prekinjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
848

849 850 851 852 853 854 855
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:434
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:758
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:1061
#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1360
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-content.c:603
#: ../modules/calendar/e-task-shell-content.c:625
#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:511
856
#: ../widgets/table/e-table-selection-model.c:302
857
#: ../widgets/table/e-table.c:3349
858
#: ../widgets/table/e-tree-selection-model.c:817
859 860
#: ../widgets/text/e-text.c:3296
#: ../widgets/text/e-text.c:3297
861 862
msgid "Model"
msgstr "Model"
863

864 865 866
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:150
msgid "Error modifying card"
msgstr "Napaka ob spreminjanju vizitke"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
867

868
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:616
869 870 871
msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
msgstr "Izreži izbrane stike v odložišče"

872
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:622
873 874 875
msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
msgstr "Kopiraj izbrane stike v odložišče"

876
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:628
877 878 879
msgid "Paste contacts from the clipboard"
msgstr "Prilepi stike iz odložišča"

880 881 882 883 884 885
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:634
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:735
msgid "Delete selected contacts"
msgstr "Zbriši izbrane stike"

#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:640
886 887 888
msgid "Select all visible contacts"
msgstr "Izberi vse vidne stike"

889 890 891
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:774
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:1078
#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1377
892 893
msgid "Shell View"
msgstr "Lupinski pogled"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
894

895
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:785
896 897
msgid "Source"
msgstr "Izvorna koda"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
898

899
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1283
900
msgid "Are you sure you want to delete these contact lists?"
901
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati sezname stikov?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
902

903
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1287
904
msgid "Are you sure you want to delete this contact list?"
905
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati seznam stikov?"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
906