sl.po 664 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009-2010.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006-2014.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
14 15
"POT-Creation-Date: 2014-04-28 18:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-28 20:39+0100\n"
16
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
17
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
18
"Language: Slovenian\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 23
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
24
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
25
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
26

27 28 29 30
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."

31
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"This address book server might be unreachable or the server name may be "
"misspelled or your network connection could be down."
msgstr ""
"Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano "
"ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
38 39

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
40 41
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
42

43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
44 45 46 47 48 49 50 51
msgid ""
"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
"your caps lock might be on."
msgstr ""
"Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način "
"prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate "
"vklopljeno tipko za velike črke."
52

53
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
54 55
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
56

57
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
58 59 60 61 62 63 64 65
msgid ""
"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
"supported search bases."
msgstr ""
"Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te "
"zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite "
"na vašega sistemskega skrbnika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
68 69
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
72 73
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
74

75
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
76 77
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
78

79
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
80 81
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
82

83
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
84 85
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
86

87
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
88 89
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
90

91
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
92
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
93 94
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
97
msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
98
msgstr "Ali želite izbrisati oddaljeni imenik &quot;{0}&quot;?"
99 100

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
101 102 103 104 105 106
msgid ""
"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
"server. Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
"To bo trajno izbrisalo imenik &quot;{0}&quot; s strežnika. Ali ste "
"prepričani, da želite nadaljevati?"
107 108

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
109
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
110 111 112 113
msgid "_Delete From Server"
msgstr "_Izbriši s strežnika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
114 115
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
116

117
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
118 119
msgid "Unable to open address book '{0}'"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika '{0}'"
120

121
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
122 123
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
124

125
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
126 127
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
128

129
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
130 131 132
msgid ""
"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
"changes?"
133
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
134

135
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
136 137
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
138

139
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
140 141
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
142

143
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
144 145 146 147 148 149
msgid ""
"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr ""
"Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče "
"izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
150

151
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
152 153
msgid ""
"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
154
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
155

156
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
157 158
msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
159

160
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
161 162
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Uporabi kot je"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
163

164
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
165 166
msgid "_Do not save"
msgstr "_Ne shrani"
167

168
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
169 170
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
171

172
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
173 174
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
175

176
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
177 178
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
179

180
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
181 182 183 184 185 186
msgid ""
"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
"with the same address anyway?"
msgstr ""
"Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z "
"enakim naslovom?"
187

188
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:626
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:4
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:30 ../e-util/filter.ui.h:16
#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:327
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:995 ../mail/e-mail-account-manager.c:719
#: ../mail/e-mail-label-manager.c:373 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:392
#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:622 ../mail/mail-config.ui.h:51
#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:443
#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:557
#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:838
#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
#: ../plugins/templates/templates.c:453
204 205
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
206

207
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
208 209
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."
210

211
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
212 213 214
msgid ""
"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
"you like to add them anyway?"
215
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"
216

217
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
218 219
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
220

221
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
222 223
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
224

225
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
226 227
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
228

229
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
230 231 232 233 234
msgid ""
"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
"to add it anyway?"
msgstr ""
"Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"
235

236
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
237
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1250
238 239
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Izbris stika ni uspel"
240

241
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
242 243
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
244

245
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
246 247
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
248

249
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
250
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
251 252 253 254 255 256
msgid ""
"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
"different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr ""
"'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug "
"imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
257

258 259
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
msgid "Cannot save a contact, address book is still opening"
260
msgstr "Stika ni mogoče shraniti, saj imenik še vedno ni odprt"
261 262 263 264 265 266 267

#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
msgid ""
"Cannot save a contact to the address book '{0}', because it is still "
"opening. Either wait till it's opened, or select a different address book."
msgstr ""
268 269
"Stika ni mogoče shraniti, saj imenik '{0}' še vedno ni odprt. Ali počakajte "
"na izbranega ali pa izberite drug imenik."
270

271
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
272 273 274
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:734
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:756
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3037
275 276
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
277 278

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
279 280 281 282 283 284
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"
285

286
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
287 288
msgid "_File under:"
msgstr "_Zavedi pod:"
289 290

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
291 292 293 294 295 296
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
297
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
298
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:27
299 300 301
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

302
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
303 304
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."
305

306
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
307 308
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"
309

310
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
311
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:408
312
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
313 314
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:596
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:980
315
msgid "Email"
316
msgstr "Elektronska pošta"
317

318
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
319 320
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
321

322
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
323 324
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
325

326
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
327
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:971
328 329
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
330

331
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
332 333
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
334

335
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
336
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
337 338
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1891
339 340
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
341

342
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
343 344
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
345

346
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
347 348
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Video klepet:"
349

350
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
351 352
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"
353

354
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
355
#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:96
356 357
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"
358

359
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
360 361
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"
362

363
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
364 365
msgid "Video Chat:"
msgstr "Video klepet:"
366

367
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
368 369
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"
370

371
#. Translators: an accessibility name
372
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
373 374
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"
375

376
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
377 378 379
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

380
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
381 382
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
383

384 385 386 387
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

388
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
389
msgctxt "Job"
390
msgid "_Title:"
391
msgstr "_Naziv delovnega mesta:"
392

393
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
394 395
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
396

397
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
398 399
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
400

401
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
402 403 404 405
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
406 407
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
408

409
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
410 411
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
412

413
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
414 415
msgid "Job"
msgstr "Posel"
416 417

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
418 419
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
420

421
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
422 423
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
424

425
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
426 427
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
428

429
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
430
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:692
431
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2292
432 433
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
434

435 436 437 438 439
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
440
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
441
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:691
442
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2291 ../shell/main.c:127
443 444
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"
445

446
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
447 448
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
449

450
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
451 452
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
453

454
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
455 456
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
457

458
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
459
msgid "_Zip/Postal Code:"
460
msgstr "_Poštna številka:"
461

462
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
463 464
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Regija/provinca:"
465

466
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
467 468
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
469

470
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
471 472
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
473

474
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
475 476
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
477

478
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
479 480 481 482
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:371
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:356
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:80
483 484
msgid "Home"
msgstr "Doma"
485

486
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
487 488 489 490 491
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:191
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:384
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:353
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:79
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:673
492 493
msgid "Work"
msgstr "Delo"
494

495
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
496 497 498 499
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:193
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:81
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:367
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:726
500
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3951
501 502
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
503

504
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
505 506
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
507

508
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
509 510
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
511

512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:52
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1250
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1336 ../e-util/e-send-options.ui.h:41
#: ../e-util/e-preferences-window.c:379
#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:2
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1086
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"

#. This is only shown if the EActivity has a GCancellable.
#. no flags
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:53
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3575
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:223
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:455
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:17
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:362
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:621
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1330
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:318
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2
#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:2
#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:15
#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2322
#: ../composer/e-composer-actions.c:204 ../e-util/e-send-options.ui.h:42
#: ../e-util/e-table-config.ui.h:1 ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:2
540
#: ../e-util/e-activity-bar.c:336 ../e-util/e-attachment-dialog.c:311
541 542 543 544 545 546 547 548 549
#: ../e-util/e-attachment-store.c:464 ../e-util/e-attachment-store.c:545
#: ../e-util/e-attachment-view.c:370 ../e-util/e-categories-dialog.c:82
#: ../e-util/e-category-editor.c:138 ../e-util/e-category-editor.c:208
#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:101 ../e-util/e-filter-datespec.c:291
#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:366 ../e-util/e-passwords.c:468
#: ../e-util/e-rule-context.c:815 ../e-util/e-rule-editor.c:180
#: ../e-util/e-rule-editor.c:282 ../e-util/e-rule-editor.c:776
#: ../e-util/e-source-config-dialog.c:375
#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:348 ../e-util/e-table-config.c:548
550
#: ../e-util/e-web-view.c:3097 ../e-util/evolution-source-viewer.c:833
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578
#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:269
#: ../mail/e-mail-config-window.c:331 ../mail/e-mail-label-dialog.c:196
#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:242 ../mail/em-folder-selector.c:278
#: ../mail/mail-config.ui.h:2 ../mail/mail-send-recv.c:635
#: ../mail/mail-send-recv.c:717 ../mail/mail-vfolder-ui.c:148
#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:270
#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:949
#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:278
#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:188
#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:317
#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:3
#: ../plugins/face/face.c:291 ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:593
#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:806
#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:421
#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:189 ../shell/e-shell-content.c:659
#: ../shell/e-shell-content.c:766 ../shell/e-shell-utils.c:70
#: ../shell/e-shell-utils.c:134 ../smime/gui/certificate-manager.c:623
#: ../smime/gui/e-cert-selector.c:232 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:23
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:54
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:18
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:624
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1278
#: ../composer/e-composer-actions.c:205 ../composer/e-composer-actions.c:296
#: ../e-util/e-attachment-store.c:546
579
#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:370 ../e-util/e-web-view.c:3098
580 581 582 583 584 585 586
#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:270
#: ../shell/e-shell-content.c:660 ../shell/e-shell-utils.c:135
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:599
587 588
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
589

590 591
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:602
592 593
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
594

595 596
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:604
597 598
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
599

600 601
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:605
602 603
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
604

605 606
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:603
607 608
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
609

610 611
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:601
612 613
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
614

615 616
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:600
617 618
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
619

620 621
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:606
622 623
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
624

625 626
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:607
627 628 629
msgid "Twitter"
msgstr "Twitter"

630
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:269
631
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:271
632
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1299
633 634 635 636
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1301 ../e-util/e-focus-tracker.c:121
msgid "Undo"
msgstr "Razveljavi"

637
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:276
638
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:278
639
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1306
640 641 642 643 644 645
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1308 ../e-util/e-focus-tracker.c:137
msgid "Redo"
msgstr "Ponovno uveljavi"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:310
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:503
646 647
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
648

649
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:330
650 651
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
652

653
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:350
654 655
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
656

657 658
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:750
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3031
659 660 661
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
662

663
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3572
664 665
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
666

667 668 669 670 671 672 673
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3576
#: ../e-util/e-category-editor.c:146 ../plugins/face/face.c:292
#: ../shell/e-shell-utils.c:71 ../smime/gui/certificate-manager.c:624
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3577
674 675
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
676

677
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3926
678 679 680 681 682 683
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
684

685
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3932
686 687 688
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
689

690
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3940
691
#, c-format
692
msgid "'%s' cannot be a future date"
693
msgstr "'%s' mora biti datum v preteklosti"
694

695
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3948
696 697 698
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
699

700 701
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3961
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3975
702 703 704
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
705

706
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3990
707 708
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
709

710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:224
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:456
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:319
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:3
#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:3
#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2323
#: ../e-util/e-send-options.ui.h:43 ../e-util/e-table-config.ui.h:3
#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:3 ../e-util/e-attachment-dialog.c:313
#: ../e-util/e-categories-dialog.c:83 ../e-util/e-category-editor.c:209
#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:102 ../e-util/e-filter-datespec.c:292
#: ../e-util/e-passwords.c:469 ../e-util/e-rule-context.c:816
#: ../e-util/e-rule-editor.c:181 ../e-util/e-rule-editor.c:283
#: ../e-util/e-rule-editor.c:777 ../e-util/e-source-config-dialog.c:376
#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:349 ../e-util/e-table-config.c:549
#: ../mail/e-mail-config-window.c:332 ../mail/e-mail-tag-editor.c:243
#: ../mail/em-folder-selector.c:279 ../mail/mail-config.ui.h:3
#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:26 ../mail/mail-vfolder-ui.c:149
#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:271
#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:4
#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:422
#: ../shell/e-shell-content.c:661 ../shell/e-shell-content.c:767
#: ../shell/main.c:167 ../smime/gui/e-cert-selector.c:233
#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:24
msgid "_OK"
msgstr "_V redu"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:451
739 740
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
741

742
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:454
743 744
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
745

746
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:507
747 748
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
749

750
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:520
751
msgid "E_mail"
752
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
753

754
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:533
755
msgid "_Select Address Book"
756
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
757

758
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
759 760
msgid "Mr."
msgstr "G."
761 762

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
763 764
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."
765 766

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
767 768
msgid "Ms."
msgstr "Ga."
769 770

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
771 772
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."
773 774

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
775 776
msgid "Dr."
msgstr "Dr."
777 778

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
779 780
msgid "Sr."
msgstr "St."
781 782 783 784 785 786

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
787 788
msgid "I"
msgstr "I"
789 790

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
791 792
msgid "II"
msgstr "II"
793 794

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
795 796
msgid "III"
msgstr "III"
797 798

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
799 800
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."
801 802

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
803 804 805
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"
806

807
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
808 809 810
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

811
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
812 813 814 815
msgctxt "FullName"
msgid "_Title:"
msgstr "_Osebni naziv:"

816
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
817 818 819
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

820
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:18
821 822 823
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

824
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:19
825 826 827 828
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
829
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:817
830
msgid "Contact List Editor"
831
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
832

833
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
834 835 836 837
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
838 839 840
msgid "Members"
msgstr "Člani"

841 842
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
843 844
msgstr ""
"_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
845 846

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
847 848 849
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

850
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
851
msgid "Add an email to the List"
852
msgstr "Dodaj elektronski naslov na seznam"
853

854
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9