sl.po 843 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6 7
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009–2010.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006–2017.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
13
"POT-Creation-Date: 2017-09-29 11:42+0200\n"
14
"PO-Revision-Date: 2017-10-13 22:59+0200\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: sl\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
22
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
23
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
24

25 26
#: ../evolution.appdata.xml.in.h:1 ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../src/mail/e-mail-browser.c:1098
#: ../src/modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:208 ../src/shell/e-shell-window-private.c:240
27 28
msgid "Evolution"
msgstr "Evolution"
29

30 31 32
#: ../evolution.appdata.xml.in.h:2 ../data/evolution.desktop.in.in.h:4
msgid "Manage your email, contacts and schedule"
msgstr "Enostavno upravljanje s pošto, stiki, urniki in razporedi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
33

34
#: ../evolution.appdata.xml.in.h:3
35 36
msgid "Evolution is a personal information management application that provides integrated mail, calendaring and address book functionality."
msgstr "Program Evolution je osebni upravljalnik podatkov, povezanih z elektronsko pošto, koledarjem in imenikom."
37

38
#: ../evolution.appdata.xml.in.h:4
39
msgid ""
40 41
"Evolution supports a wide range of industry standard data formats and network protocols for information exchange, with an emphasis on standards compliance "
"and security. Evolution can also integrate smoothly with Microsoft Exchange by way of the “Exchange Web Services” (EWS) extension."
42
msgstr ""
43 44
"Program Evulution podpira širok nabor standardnih podatkovnih zapisov in omrežnih protokolov za izmenjavo podatkov. Poudarjeni so standardi, ki so nujni "
"zaradi splošne uporabnosti in varnosti. Program podpira tudi povezavo s sistemom Microsoft Exchange prek razširitve EWS – »Exchange Web Services»."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
45

46 47 48
#: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:1
msgid "Evolution Alarm Notify"
msgstr "Obvestilo o alarmu Evolution"
49

50 51 52
#: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:2
msgid "Calendar event notifications"
msgstr "Obvestila dogodkov koledarja"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
53

54 55 56
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2 ../src/shell/e-shell-utils.c:428
msgid "Groupware Suite"
msgstr "Zbirka za skupinsko delo"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
57

58 59 60
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:3
msgid "Evolution Mail and Calendar"
msgstr "Evolution koledar in pošta"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
61

62 63 64
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:5
msgid "email;calendar;contact;addressbook;task;"
msgstr "elektronska pošta;koledar;stik;stiki;imenik;opravila;naloge;"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
65

66 67 68
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:6
msgid "New Window"
msgstr "Novo okno"
69

70 71 72
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:7
msgid "Compose a Message"
msgstr "Sestavi sporočilo"
73

74
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:8 ../src/e-util/e-name-selector-dialog.c:448 ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:307
75 76 77
#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view.c:371
msgid "Contacts"
msgstr "Stiki"
78

79 80
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:9 ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:845 ../src/e-util/e-send-options.c:544
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:469 ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:197 ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view.c:582
81 82 83
#: ../src/plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
msgid "Calendar"
msgstr "Koledar"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
84

85 86
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:10 ../src/e-util/e-send-options.c:536 ../src/mail/importers/elm-importer.c:330 ../src/mail/importers/kmail-importer.c:251
#: ../src/mail/importers/pine-importer.c:423 ../src/modules/mail/e-mail-shell-view.c:1247 ../src/smime/gui/certificate-manager.c:1682
87 88
msgid "Mail"
msgstr "Pošta"
89

90 91 92
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:11 ../src/calendar/gui/e-memo-table.c:368 ../src/e-util/e-webdav-browser.c:459
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1719 ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:194
#: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:209 ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view.c:313
93 94
msgid "Memos"
msgstr "Opomniki"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96 97 98 99
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:12 ../src/calendar/gui/e-task-table.c:696 ../src/calendar/gui/print.c:2418
#: ../src/calendar/importers/icalendar-importer.c:77 ../src/calendar/importers/icalendar-importer.c:1114 ../src/e-util/e-webdav-browser.c:460
#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:65 ../src/modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1679
#: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:218 ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:233
100 101 102
#: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view.c:471
msgid "Tasks"
msgstr "Naloge"
103

104 105 106
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:1
msgid "Enable address formatting"
msgstr "Omogoči oblikovanje naslovov"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
107

108
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:2
109
msgid "Whether addresses should be formatted according to standard in their destination country"
110
msgstr "Ali naj bodo naslovi oblikovani glede na standard ciljne države"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
111

112 113 114
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
msgid "Autocomplete length"
msgstr "Dolžina za samodejno dopolnjevanje"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
115

116
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:4
117 118
msgid "The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to autocomplete."
msgstr "Število znakov, ki jih je treba vnesti preden Evolution poskusi samodejno dopolniti vnos."
119

120 121 122
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:5
msgid "Show autocompleted name with an address"
msgstr "Pokaži samodejno dopolnjeno ime z elektronskim naslovom"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
123

124
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:6
125 126
msgid "Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted contact in the entry."
msgstr "Ali naj bo elektronski naslov prikazan z imenom samodejno dopolnjenega stika v vnosu."
127

128 129
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:7
msgid "URI for the folder last used in the select names dialog"
130
msgstr "URI mape, ki je bila nazadnje uporabljena v pogovornem oknu za izbiro imen"
131

132 133
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:8
msgid "URI for the folder last used in the select names dialog."
134
msgstr "URI mape, ki je bila nazadnje uporabljena v pogovornem oknu za izbiro imen."
135

136 137 138
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:9
msgid "Contact layout style"
msgstr "Slog razporeditve stikov"
139

140
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:10
141
msgid ""
142 143
"The layout style determines where to place the preview pane in relation to the contact list. “0” (Classic View) places the preview pane below the contact "
"list. “1” (Vertical View) places the preview pane next to the contact list."
144
msgstr ""
145 146
"Slog razporeditve določa, kje bo postavljen pladenj predogleda glede na seznam stikov. Vrednost »0« predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda pod "
"seznamom stikov, »1« pa določa navpični slog, kjer sta okni eno ob drugem."
147

148 149 150
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:11
msgid "Contact preview pane position (horizontal)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov (vodoravno)"
151

152 153 154
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:12
msgid "Position of the contact preview pane when oriented horizontally."
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov, kadar je usmerjen vodoravno."
155

156 157 158
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:13
msgid "Contact preview pane position (vertical)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov (navpično)"
159

160 161 162
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:14
msgid "Position of the contact preview pane when oriented vertically."
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov, kadar je usmerjen navpično."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
163

164 165 166 167 168 169 170
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:15
msgid "Show maps"
msgstr "Pokaži zemljevide"

#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:16
msgid "Whether to show maps in preview pane"
msgstr "Ali naj bodo prikazani zemljevidi na pladnju predogleda"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
171

172 173 174
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:17
msgid "Primary address book"
msgstr "Osnovni imenik stikov"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
175

176
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:18
177 178
msgid "The UID of the selected (or “primary”) address book in the sidebar of the “Contacts” view"
msgstr "Vrednost UID izbranega (ali »glavnega«) imenika v stranski vrstici pogleda »stikov«."
179

180 181 182
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:19
msgid "Show preview pane"
msgstr "Pokaži pladenj predogleda"
183

184 185 186
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:20
msgid "Whether to show the preview pane."
msgstr "Ali naj bo prikazan pladenj predogleda."
187

188 189 190
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:21
msgid "true"
msgstr "prav"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
191

192 193 194
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:22
msgid "Whether to show phone numbers in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazane telefonske številke"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
195

196 197 198
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:23
msgid "Whether to show SIP addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazani naslovi SIP"
199

200 201 202
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:24
msgid "Whether to show IM addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazane naslovi hipnega sporočanja"
203

204 205 206
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:25
msgid "Whether to show mailing Home addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku prikazan domači naslov"
207

208 209 210
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:26
msgid "Whether to show mailing addresses Work in the editor"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku prikazan službeni naslov"
211

212 213 214
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:27
msgid "Whether to show mailing addresses Other in the editor"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku prikazan naslov za pošiljanje"
215

216 217 218
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:28
msgid "Whether to show Web Addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazani spletni naslovi"
219

220 221 222
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:29
msgid "Whether to show job information in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazani podatki o službi"
223

224 225 226
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:30
msgid "Whether to show Miscellaneous information in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazani podatki Razno"
227

228 229 230
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:31
msgid "Whether to show notes in the editor"
msgstr "Ali naj se v urejevalniku prikažejo opombe"
231

232 233 234
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:32
msgid "Whether to show Certificates tab in the editor"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku pokazan tudi  zavihek potrdil"
235

236 237 238
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:33
#| msgid "Create a new contact list"
msgid "Where to open contact locations"
239
msgstr "Kje naj se odpre mesto stika"
240 241

#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:34
242 243
msgid "Currently supported values are “openstreetmap” and “google”; if unknown set, uses “openstreetmap”"
msgstr "Trenutno so podprte možnosti »openstreetmap« in »google«. Če nabor ni znan, je uporabljena možnost »openstreetmap«."
244

245 246
#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:1
msgid "Convert mail messages to Unicode"
247
msgstr "Pretvori poštna sporočila v nabor Unikod"
248

249
#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:2
250 251
msgid "Convert message text to Unicode UTF-8 to unify spam/ham tokens coming from different character sets."
msgstr "Pretvori sporočilo v Unikod UTF-8 za poenotenje žetonov vsiljene pošte, ki so v drugih naborih znakov."
252

253 254 255
#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:3
msgid "Full path command to run Bogofilter"
msgstr "Ukaz s polno potjo za zagon programa Bogofilter"
256

257 258
#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
259
"Full path to a Bogofilter command. If not set, then a compile-time path is used, usually /usr/bin/bogofilter. The command should not contain any other "
260
"arguments."
261
msgstr "Polna pot do ukaza Bogofilter. V kolikor ta ni nastavljen, je uporabljena pot /usr/bin/bogofilter. Ukaz ne sme vključevati drugih argumentov."
262

263 264 265
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:1
msgid "Save directory for reminder audio"
msgstr "Shrani mapo za zvočne opomnike"
266

267 268 269
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:2
msgid "Directory for saving reminder audio files"
msgstr "Mapa za shranjevanje zvočnih datotek opomnikov"
270

271 272 273
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:3
msgid "Birthday and anniversary reminder value"
msgstr "Vrednost opomnika rojstnih dni in obletnic"
274

275 276 277
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:4
msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder"
msgstr "Število enot za določanje opomnika za rojstni dan ali obletnico."
278

279 280 281
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:5
msgid "Birthday and anniversary reminder units"
msgstr "Enote opomnika rojstnih dni in obletnic"
282

283
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:6
284 285
msgid "Units for a birthday or anniversary reminder, “minutes”, “hours” or “days”"
msgstr "Enote opomnika za rojstni dan ali obletnico: »minute«, »ure« ali »dnevi«."
286

287 288 289
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:7
msgid "Compress weekends in month view"
msgstr "Stisni vikende v mesečnem pogledu"
290

291
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:8
292 293
msgid "Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and Sunday in the space of one weekday"
msgstr "Ali naj bodo vikendi v mesečnem pogledu stisnjeni tako, da bosta sobota in nedelja zavzemala prostor enega dneva."
294

295 296 297
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:9
msgid "Ask for confirmation when deleting items"
msgstr "Vprašaj za potrditev ob brisanju predmetov"
298

299 300 301
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:10
msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task"
msgstr "Ali naj se zahteva potrditev ob brisanju sestankov in nalog."
302

303 304 305
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:11
msgid "Confirm expunge"
msgstr "Potrdi počiščenje"
306

307 308 309
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:12
msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks"
msgstr "Ali naj se zahteva potrditev ob uničenju sestankov in nalog."
310

311 312 313
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:13
msgid "Month view vertical pane position"
msgstr "Položaj navpičnega pladnja v mesečnem pogledu"
314

315
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:14
316 317
msgid "Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date navigator calendar"
msgstr "Položaj navpičnega pladnja med seznami koledarja in krmarjem datumov koledarja."
318

319 320 321
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:15
msgid "Workday end hour"
msgstr "Ura konca delovnega dne"
322

323 324 325
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:16
msgid "Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23"
msgstr "Ura, ko se konča delovni dan (od 0 do 23)."
326

327 328 329
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:17
msgid "Workday end minute"
msgstr "Minuta konca delovnega dne"
330

331 332 333
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:18
msgid "Minute the workday ends on, 0 to 59."
msgstr "Minuta, ko se konča delovni dan (od 0 do 59)."
334

335 336 337
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:19
msgid "Workday start hour"
msgstr "Ura začetka delovnega dne"
338

339 340 341
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:20
msgid "Hour the workday starts on, in twenty four hour format, 0 to 23."
msgstr "Ura, ko se začne delovni dan (od 0 do 23)."
342

343 344 345
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:21
msgid "Workday start minute"
msgstr "Minuta začetka delovnega dne"
346

347 348 349
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:22
msgid "Minute the workday starts on, 0 to 59."
msgstr "Minuta, ko se začne delovni dan (od 0 do 59)."
350

351 352 353
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:23
msgid "Workday start time for Monday"
msgstr "Začetek delovnika za ponedeljek"
354

355
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:24
356 357
msgid "Time the workday starts on, in twenty four hour format HHMM, 0000 to 2359, or -1 to use day-start-hour and day-start-minute"
msgstr "Čas začetka delovnika, zapisan v 24-urnem zapisu HHMM, 0000 do 2359, ali -1 za uporabo možnosti ura-začetka-dneva in minuta-začetka-dneva."
358

359 360 361
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:25
msgid "Workday end time for Monday"
msgstr "Konec delovnika za ponedeljek"
362

363
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:26
364 365
msgid "Time the workday ends on, in twenty four hour format HHMM, 0000 to 2359, or -1 to use day-end-hour and day-end-minute"
msgstr "Čas konca delovnika, zapisan v 24-urnem zapisu HHMM, 0000 do 2359, ali -1 za uporabo možnosti ura-konec-dneva in minuta-konec-dneva."
366

367 368 369
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:27
msgid "Workday start time for Tuesday"
msgstr "Začetek delovnika za torek"
370

371
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:28
372 373
msgid "Time the workday ends on, in twenty four hour format HHMM, 0000 to 2359, or -1 to use day-start-hour and day-start-minute"
msgstr "Čas konca delovnika, zapisan v 24-urnem zapisu HHMM, 0000 do 2359, ali -1 za uporabo možnosti ura-začetka-dneva in minuta-začetka-dneva."
374

375 376 377
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:29
msgid "Workday end time for Tuesday"
msgstr "Konec delovnika za torek"
378

379 380 381
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:30
msgid "Workday start time for Wednesday"
msgstr "Začetek delovnika za sredo"
382

383 384 385
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:31
msgid "Workday end time for Wednesday"
msgstr "Konec delovnika za sredo"
386

387 388 389
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:32
msgid "Workday start time for Thursday"
msgstr "Začetek delovnika za četrtek"
390

391 392 393
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:33
msgid "Workday end time for Thursday"
msgstr "Konec delovnika za četrtek"
394

395 396 397
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:34
msgid "Workday start time for Friday"
msgstr "Začetek delovnika za petek"
398

399 400 401
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:35
msgid "Workday end time for Friday"
msgstr "Konec delovnika za petek"
402

403 404 405
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:36
msgid "Workday start time for Saturday"
msgstr "Začetek delovnika za soboto"
406

407 408 409
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:37
msgid "Workday end time for Saturday"
msgstr "Konec delovnika za soboto"
410

411 412 413
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:38
msgid "Workday start time for Sunday"
msgstr "Začetek delovnika za nedeljo"
414

415 416 417
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:39
msgid "Workday end time for Sunday"
msgstr "Konec delovnika za nedeljo"
418

419 420 421
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:40
msgid "The second timezone for a Day View"
msgstr "Drug časovni pas v dnevnem pogledu"
422

423
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:41
424 425
msgid "Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one used in a “timezone” key"
msgstr "V dnevnem pogledu prikaže drug časovni pas, če je ta nastavljen. Vrednost je podobna vrednosti ključa »časovni pas«."
426

427 428 429
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:42
msgid "Recently used second time zones in a Day View"
msgstr "Nedavno uporabljeni drugi časovni pasovi v dnevnem pogledu"
430

431 432 433
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:43
msgid "List of recently used second time zones in a Day View"
msgstr "Seznam nedavno uporabljenih drugih časovnih pasov v dnevnem pogledu."
434

435 436 437
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:44
msgid "Maximum number of recently used timezones to remember"
msgstr "Največje število nedavno uporabljenih časovnih pasov za pomnjenje."
438

439
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:45
440 441
msgid "Maximum number of recently used timezones to remember in a “day-second-zones” list"
msgstr "Največje število nedavno uporabljenih časovnih pasov na seznamu časovnih pasov"
442

443 444 445
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:46
msgid "Default reminder value"
msgstr "Privzeta vrednost opomnika"
446

447 448 449
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:47
msgid "Number of units for determining a default reminder"
msgstr "Število enot za določanje privzetega opomnika."
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
450

451 452 453
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:48
msgid "Default reminder units"
msgstr "Privzete enote opomnika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
454

455 456 457
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:49
msgid "Units for a default reminder, “minutes”, “hours” or “days”"
msgstr "Enote privzetega opomnika: »minute«, »ure« ali »dnevi«."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
458

459 460 461
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:50
msgid "Default reminder snooze interval, in minutes"
msgstr "Privzet dremež opomnika v minutah"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
462

463
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:51
464 465
msgid "Default reminder snooze interval, in minutes, to be filled in the reminder notification dialog"
msgstr "Privzet časovni zamik opomnika dremeža v minutah, ki je vpisan v pogovornem oknu opomnika."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
466

467 468 469
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:52
msgid "Show categories field in the event/meeting/task editor"
msgstr "Pokaži polje kategorij v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
470

471 472 473
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:53
msgid "Whether to show categories field in the event/meeting editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje kategorij v urejevalniku dogodkov/srečanj"
474

475 476 477
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:54
msgid "Show Role field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje vloga v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
478

479 480 481
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:55
msgid "Whether to show role field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje vloga v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
482

483 484 485
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:56
msgid "Show RSVP field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje RSVP v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
486

487 488 489
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:57
msgid "Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje RSVP v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
490

491 492 493
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:58
msgid "Show status field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje stanja v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
494

495 496 497
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:59
msgid "Whether to show status field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje stanja v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
498

499 500 501
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:60
msgid "Show timezone field in the event/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje časovnega pasu v urejevalniku dogodkov/srečanj"
502

503 504
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:61
msgid "Whether to show timezone field in the event/meeting editor"
505
msgstr "Ali naj se v urejevalniku dogodkov/srečanj prikaže polje časovnega pasu"
506

507 508 509
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:62
msgid "Show type field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje vrsta v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
510

511 512 513
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:63
msgid "Whether to show type field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Ali naj se v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj prikaže polje vrsta"
514

515 516 517
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:64
msgid "Hide completed tasks"
msgstr "Skrij končane naloge"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
518

519 520 521
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:65
msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view"
msgstr "Ali naj bodo dokončane naloge skrite v pogledu nalog."
522

523 524 525
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:66
msgid "Hide task units"
msgstr "Skrij enote nalog"
526

527 528
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:67
msgid "Units for determining when to hide tasks, “minutes”, “hours” or “days”"
529
msgstr "Enote za določanje skrivanja nalog: »minute«, »ure« ali »dnevi«."
530

531 532 533
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:68
msgid "Hide task value"
msgstr "Skrij vrednost nalog"
534

535 536 537
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:69
msgid "Number of units for determining when to hide tasks"
msgstr "Število enot za določanje, kdaj so naloge skrite."
538

539 540 541
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:70
msgid "Horizontal pane position"
msgstr "Položaj vodoravnega pladnja"
542

543
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:71
544 545
msgid "Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the task list when not in the month view, in pixels"
msgstr "Položaj vodoravnega pladnja med krmarjem datumov koledarja in seznamom nalog, kadar ni v mesečnem pogledu v točkah."
546

547 548 549
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:72
msgid "Last reminder time"
msgstr "Zadnji čas opomnika"
550

551 552 553
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:73
msgid "Time the last reminder ran, in time_t"
msgstr "Čas, ko je tekel zadnji opomnik, v time_t."
554

555 556 557
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:74
msgid "Allow past reminders"
msgstr "Dovoli pretekle opomnike"
558

559
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:75
560
msgid "Whether can show reminders for events/tasks/memos which already happened"
561
msgstr "Ali naj bodo pokazani tudi opomniki preteklih dogodkov in nalog"
562

563 564 565
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:76
msgid "Marcus Bains Line Color — Day View"
msgstr "Barva črte Marcusa Baina – dnevni pogled"
566

567 568 569
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:77
msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View"
msgstr "Barva črt Marcusa Baina v dnevnem pogledu."
570

571 572 573
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:78
msgid "Marcus Bains Line Color — Time bar"
msgstr "Barva črte Marcusa Baina – vrstica časa"
574

575 576 577
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:79
msgid "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)"
msgstr "Barva črt Marcusa Baina v vrstici časa (prazno za privzeto vrednost)."
578

579 580 581
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:80
msgid "Marcus Bains Line"
msgstr "Črta Marcusa Baina"
582

583
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:81
584 585
msgid "Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar"
msgstr "Ali naj se v koledarju izrišejo črte Marcusa Baina (črta ob trenutnem času)."
586

587 588 589
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:82
msgid "Memo preview pane position (horizontal)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda opomnikov (vodoravno)"
590

591 592 593
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:83
msgid "Position of the task preview pane when oriented horizontally"
msgstr "Položaj pladnja nalog, kadar je ta usmerjen vodoravno."
594

595 596 597
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:84
msgid "Memo layout style"
msgstr "Slog razporeditve opomnikov"
598

599 600
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:85
msgid ""
601 602
"The layout style determines where to place the preview pane in relation to the memo list. “0” (Classic View) places the preview pane below the memo list. "
"“1” (Vertical View) places the preview pane next to the memo list"
603
msgstr ""
604 605
"Slog razporeditve določa kje sta postavljena pladenj predogleda in seznam opomnikov. Vrednost »0« predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda pod "
"seznamom opomnikov, »1« pa določa navpični slog, kjer sta okni eno ob drugem."
606

607 608 609
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:86
msgid "Memo preview pane position (vertical)"
msgstr "Položaj okna predogleda opomnikov (navpično)"
610

611 612 613
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:87
msgid "Position of the memo preview pane when oriented vertically"
msgstr "Položaj pladnja predogleda opomnikov, kadar je ta usmerjen navpično."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
614

615 616 617
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:88
msgid "Month view horizontal pane position"
msgstr "Položaj vodoravnega pladnja v mesečnem pogledu"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
618

619
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:89
620 621
msgid "Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator calendar and task list in the month view, in pixels"
msgstr "Položaj vodoravnega pladnja med pogledom in krmarjem datumov koledarja ter seznamom nalog v mesečnemu pogledu v točkah."
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
622

623 624 625
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:90
msgid "Scroll Month View by a week, not by a month"
msgstr "Ali naj drsenje v mesečnem pogledu poteka po tednu namesto po mesecu."
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
626

627 628 629
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month"
msgstr "Ali naj drsenje v mesečnem pogledu poteka po tednu namesto po mesecu."
630

631 632 633
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
msgid "Reminder programs"
msgstr "Programi za opomnike"
634

635 636 637
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:93
msgid "Programs that are allowed to be run by reminders"
msgstr "Programi, ki jih lahko zaženejo opomniki."
638

639 640 641
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:94
msgid "Show display reminders in notification tray"
msgstr "Pokaži zaslonske opomnike v obvestilni vrstici"
642

643 644 645
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:95
msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders"
msgstr "Ali naj bo za zaslonske opomnike uporabljena obvestilna vrstica."
646

647 648
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
msgid "Show reminder notification dialog always on top"
649
msgstr "Pokaži opomnike obvestil vedno na vrhu"
650

651 652
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:97
msgid ""
653 654
"Whether or not to show reminder notification dialog always on top. Note this works only as a hint for the window manager, which may or may not obey it."
msgstr "Ali naj bo okno obestil opomnikov vedno na vrhu. Možnost deluje le kot namig upravljalnika oken, ki lahko prikaz upošteva, ali pa ne."
655

656 657 658
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
msgid "Preferred New button item"
msgstr "Prednostni predmet novega gumba"
659

660 661 662
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
msgstr "Ime prednostnega novega gumba orodne vrstice"
663

664 665 666
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
msgid "Primary calendar"
msgstr "Osnovni koledar"
667

668
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:101
669 670
msgid "The UID of the selected (or “primary”) calendar in the sidebar of the “Calendar” view"
msgstr "Vrednost UID izbranega (ali »glavnega«) koledarja v stranski vrstici pogleda »koledarja«."
671

672 673 674
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
msgid "Primary memo list"
msgstr "Osnovni seznam opomnikov"
675

676
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:103
677 678
msgid "The UID of the selected (or “primary”) memo list in the sidebar of the “Memos” view"
msgstr "Vrednost UID izbranega (ali »glavnega«) seznama opomnikov v stranski vrstici pogleda »opomnikov«."
679

680 681 682
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104
msgid "Primary task list"
msgstr "Osnovni seznam nalog"
683

684
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
685 686
msgid "The UID of the selected (or “primary”) task list in the sidebar of the “Tasks” view"
msgstr "Vrednost UID izbranega (ali »glavnega«) seznama nalog v stranski vrstici pogleda »nalog«."
687

688 689 690
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
msgid "Free/busy template URL"
msgstr "URL predloge zasedenosti"
691

692 693
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:108
#, no-c-format
694 695
msgid "The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the user part of the mail address and %d is replaced by the domain"
msgstr "Predloga URL za določanje stanja zasedenosti. Niz %u se nadomesti z uporabnikovim delom naslova elektronske pošte, %d pa z domeno."
696

697 698 699
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:109
msgid "Recurrent Events in Italic"
msgstr "Ponavljajoči se dogodki so zapisani v ležeči pisavi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
700

701 702
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:110
msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar"
703
msgstr "Pokaži dneve s ponavljajočimi se dogodki v ležeči pisavi v spodnjem levem koledarju."
704

705 706 707
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:111
msgid "Search range for time-based searching in years"
msgstr "Iskanje razpona za časovno osnovana iskanja v letih"
708

709 710
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:112
msgid ""
711 712
"How many years can the time-based search go forward or backward from currently selected day when searching for another occurrence; default is ten years"
msgstr "Koliko let se lahko iskanje na osnovi časa pomika naprej ali nazaj s trenutno izbranega dneva med iskanjem druge pojavitve; privzeto je deset let"
713

714 715 716
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
msgid "Show appointment end times in week and month views"
msgstr "Pokaži čase koncev sestankov v tedenskih in mesečnih pogledih"
717

718 719
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views"
720
msgstr "Ali naj se prikažejo časi konca dogodkov v tedenskih in mesečnih pogledih"
721

722 723 724
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
msgid "Show appointment icons in the month view"
msgstr "Pokaži ikone sestankov v mesečnem pogledu"
725

726 727 728
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
msgid "Whether to show icons of events in the month view"
msgstr "Ali naj bodo prikazane ikone dogodkov v mesečnem pogledu"
729

730 731 732
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:117
msgid "Show the memo preview pane"
msgstr "Pokaži pladenj predogleda opomnikov"
733

734 735
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:118
msgid "If “true”, show the memo preview pane in the main window"
736
msgstr "Izbrana možnost omogoča prikaz pladnja predogleda opomnikov v glavnem oknu."
737

738 739 740
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:119
msgid "Show the task preview pane"
msgstr "Pokaži pladenj predogleda nalog"
741

742 743
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:120
msgid "If “true”, show the task preview pane in the main window"
744
msgstr "Izbrana možnost omogoča prikaz pladnja predogleda nalog v glavnem oknu."
745

746 747
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:121
msgid "Show week numbers in Day View, Work Week View, and Date Navigator"
748
msgstr "Pokaži številke tednov v dnevnem pogledu, pogledu delovnega tedna in krmarju koledarja"
749

750 751 752
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:122
msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar"
msgstr "Ali naj bodo številke tednov prikazane na različnih mestih koledarja."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
753

754 755 756
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:123
msgid "Vertical position for the tag pane"
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov (navpično)"
757

758 759 760
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
msgid "Highlight tasks due today"
msgstr "Poudari naloge, ki zakasnijo danes"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
761

762
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:125
763
msgid "Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
764
msgstr "Ali naj se naloge, ki zakasnijo danes, poudarijo s posebno barvo"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
765

766 767 768
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:126
msgid "Tasks due today color"
msgstr "Barva nalog, ki zakasnijo danes"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
769

770
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
771 772
msgid "Background color of tasks that are due today, in “#rrggbb” format. Used together with task-due-today-highlight"
msgstr "Barva ozadja nalog, ki zakasnijo na današnji dan, v obliki »#rrggbb«. Uporabljeno skupaj z možnostjo poudarjanja danes zakasnelih nalog."
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
773

774 775 776
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:128
msgid "Task preview pane position (horizontal)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda nalog (vodoravno)"
777

778 779 780
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:129
msgid "Task layout style"
msgstr "Slog razporeditve nalog"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
781

782 783
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:130
msgid ""
784 785
"The layout style determines where to place the preview pane in relation to the task list. “0” (Classic View) places the preview pane below the task list. "
"“1” (Vertical View) places the preview pane next to the task list"
786
msgstr ""
787
"Slog razporeditve določa kje sta postavljena pladenj predogleda in seznam nalog. Vrednost »0« predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda pod "
788
"seznamom nalog, »1« pa določa navpični slog, kjer sta okni eno ob drugem."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
789

790 791 792
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:131
msgid "Task preview pane position (vertical)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda nalog (navpično)"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
793

794 795 796
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:132
msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically"
msgstr "Položaj pladnja predogleda nalog, kadar je ta usmerjen navpično."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
797

798 799 800
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:133
msgid "Show reminders for completed tasks"
msgstr "Pokaži opomnike za opravljene naloge"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
801

802
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:134
803 804
msgid "Whether to show reminders for completed tasks. When set to false, reminders for completed tasks are suppressed."
msgstr "Ali naj bodo prikazani opomniki za že končane naloge. Neizbrana možnost prezre prikazovanje."
805

806 807 808
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:135
msgid "Highlight overdue tasks"
msgstr "Poudari zakasnele naloge"
809

810
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:136
811
msgid "Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
812
msgstr "Ali naj se zakasnjene naloge poudarijo s posebno barvo"
813

814 815 816
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:137
msgid "Overdue tasks color"
msgstr "Barva zakasnelih nalog"
817

818
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:138
819 820
msgid "Background color of tasks that are overdue, in “#rrggbb” format. Used together with task-overdue-highlight."
msgstr "Barva ozadja zakasnjenih nalog v obliki »#rrggbb«. Uporabljeno skupaj z možnostjo poudarjanja zakasnjenih nalog."
821

822 823 824
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:139
msgid "Time divisions"
msgstr "Delitve časa"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
825

826 827
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:140
msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes"
828
msgstr "Časovni razmiki prikazani v dnevnemu pogledu in pogledu delovnega tedna v minutah."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
829

830 831 832
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:141
msgid "Timezone"
msgstr "Časovni pas"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
833

834
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:142
835 836
msgid "The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an untranslated Olson timezone database location like “America/New York”"
msgstr "Privzet časovni pas za uporabo časov in datumov v koledarju kot neprevedena podatkovna zbirka časovnih pasov Olsen; primer: »America/New York«."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
837