sl.po 778 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2010.
7
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010, 2010.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution\n"
13
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 11:43+0000\n"
Klemen Košir's avatar
Klemen Košir committed
14 15
"PO-Revision-Date: 2011-01-13 20:36+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
17
"MIME-Version: 1.0\n"
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n"
21
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
22 23
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
24

25 26
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
27
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
28
msgstr "'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
29 30

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
31
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
32
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
33

34
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
35
msgid "Address '{0}' already exists."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
36
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
37

38 39 40 41 42
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
43
msgid "Cannot move contact."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
44
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
45

46
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
47 48 49
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."

50
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
51
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
52
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljeno tipko za velike črke."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
53

54
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
55
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
56
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
57

58
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
59
msgid "Could not remove address book."
60
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
61

62
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
63
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
64
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti drug poštni odjemalec GroupWise."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
65

66
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
67
msgid "Delete address book '{0}'?"
68
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
69

70
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
71
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:34
72
#: ../mail/mail.error.xml.h:46
73 74 75 76
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
77
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
78
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
79

80
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
81
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
82
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
83

Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
84
#. Unknown error
85
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
86
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1277
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
87
msgid "Failed to delete contact"
88
msgstr "Izbris stika ni uspel"
89

90
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
91
msgid "GroupWise Address book creation:"
92
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise:"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
93

94
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
95
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
96
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
97

98
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
99
msgid "Some features may not work properly with your current server"
100
msgstr "Nekatere zmožnosti na vašem trenutnem strežniku morda ne bodo delovale pravilno"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
101

102
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
103
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
104
msgstr "Imenik Evolutiona se je nepričakovano končal."
105

106
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
107
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
108
msgstr "Izbrana slika je velika. Jo želite zmanjšati in shraniti?"
109

110
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
111
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
112
msgstr "Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega sistemskega skrbnika."
113

114
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
115 116
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."
117

118
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
119
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
120
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
121

122
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
123 124
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
125

126
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
127
msgid "This address book will be removed permanently."
128
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
129

130
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
131 132
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
133

134
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
135
msgid "Unable to open address book"
136
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
137

138
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
139
msgid "Unable to perform search."
140
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
141

142
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
143
msgid "Unable to save {0}."
144
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
145

146
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
147
msgid "Would you like to save your changes?"
148
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
149

150
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
151
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
152
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
153

154
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
155
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
156
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi programa Evolution. Za najboljše rezultate nadgradite strežnik na podprto različico."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
157

158
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
159
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
160
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
161

162
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
163
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
164
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
165

166
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
167 168
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
169

170
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
171
#: ../mail/em-vfolder-rule.c:603
172
#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:4
173
#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:9
174
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
175 176 177
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

178
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
179
msgid "_Discard"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
180
msgstr "_Zavrzi"
181

182
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
183
msgid "_Do not save"
184
msgstr "_Ne shrani"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
185

186
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
187
msgid "_Resize"
188
msgstr "_Spremeni velikost"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
189

190
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
191
msgid "_Use as it is"
192
msgstr "_Uporabi kot je"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
193

194 195
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:583
196
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2027
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"

#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:582
207 208 209
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2026
#: ../capplet/anjal-settings-main.c:123
#: ../shell/main.c:133
210 211 212
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"

213 214 215 216 217 218
#. Translators: an accessibility name
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
219
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:4
220 221 222 223
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

224
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
225 226 227
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"

228 229
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:934
230 231 232
msgid "Contact"
msgstr "Stik"

233
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
234 235 236
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:592
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:607
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2585
237 238 239
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

240
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
241
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:298
242 243 244 245
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:517
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:525
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:811
246
#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.c:409
247
#: ../smime/lib/e-cert.c:832
248
msgid "Email"
249
msgstr "Elektronska pošta"
250

251
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
252 253 254
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"

255
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
256 257 258
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."

259
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
260
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:190
261 262 263 264
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:70
msgid "Home"
msgstr "Doma"

265
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
266 267 268
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"

269
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
270 271 272
msgid "Image"
msgstr "Slika"

273
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
274
msgid "Instant Messaging"
275
msgstr "Hipno sporočanje"
276

277
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
278 279 280
msgid "Job"
msgstr "Posel"

281
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
282
msgid "Mailing Address"
283
msgstr "Poštni naslovi"
284

285
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
286
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:11
287
msgid "Miscellaneous"
288
msgstr "Razno"
289

290
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
291 292 293
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"

294
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
295
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:250
296 297 298
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:423
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:448
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:563
299 300 301
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"

302
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
303
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:191
304 305
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:71
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:460
306
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1732
307
msgid "Other"
308
msgstr "Drugo"
309

310
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
311 312 313
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"

314
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
315 316 317
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"

318
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
319
msgid "Video Chat:"
320
msgstr "Video klepet:"
321

322
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
323 324 325
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

326 327 328
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
329

330
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
331
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:189
332 333 334 335 336
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:69
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:569
msgid "Work"
msgstr "Delo"

337
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
338 339 340
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"

341
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
342 343 344
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"

345
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
346 347 348
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"

349
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
350 351 352
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"

353 354 355 356 357
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
358
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:885
359
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
360
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1922
361 362 363
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"

364
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
365 366 367
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"

368
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
369 370 371
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"

372
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
373 374 375
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"

376
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
377 378 379
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"

380
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
381
msgid "_File under:"
382
msgstr "_Zavedi pod:"
383

384
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
385 386 387
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"

388
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
389 390 391
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"

392
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
393
msgid "_Manager:"
394
msgstr "_Upravljalec:"
395

396
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
397 398 399
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

400
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
401 402 403
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"

404
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
405 406 407
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

408
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
409 410 411
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"

412
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
413
msgid "_State/Province:"
414
msgstr "_Regija/provinca:"
415

416
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
417 418 419 420
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"

421
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
422
msgid "_Video Chat:"
423
msgstr "_Video klepet:"
424

425
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
426 427 428
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"

429
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
430 431 432 433
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

434
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
435 436 437
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "

438
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
439
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:539
440 441
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
442

443
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
444
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:542
445 446
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
447

448
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
449
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:544
450 451
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
452

453
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
454
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:545
455 456
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
457

458
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
459
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:543
460 461
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
462

463
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
464
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:541
465 466
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
467

468
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
469
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:540
470 471
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
472

473
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
474
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:546
475 476
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
477

478 479
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:211
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:368
480 481
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
482

483
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:225
484 485
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
486

487
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:239
488 489
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
490

491 492
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:602
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2580
493 494 495
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
496

497
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3003
498 499
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
500

501
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3004
502 503
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
504

505
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3277
506 507 508 509 510 511
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
512

513
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3281
514 515 516
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
517

518
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3288
519 520 521
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
522

523 524
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3303
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3314
525 526 527
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
528

529
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3328
530 531
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
532

533
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:355
534 535
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
536

537
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:358
538 539
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
540

541
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:433
542 543
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
544

545
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:444
546
msgid "E_mail"
547
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
548

549
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:455
550
msgid "_Select Address Book"
551
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
552

553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
msgid "Dr."
msgstr "Dr."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
msgid "I"
msgstr "I"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
msgid "II"
msgstr "II"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
msgid "III"
msgstr "III"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
msgid "Mr."
msgstr "G."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
msgid "Ms."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
msgid "Sr."
msgstr "St."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
619
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:659
620
msgid "Contact List Editor"
621
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
622

623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
msgid "Members"
msgstr "Člani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
636
#: ../mail/mail-config.ui.h:154
637
msgid "_Select..."
638
msgstr "Izb_eri ..."
639 640 641

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
642
msgstr "_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
643

644
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:753
645 646
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
647

648 649
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:907
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1322
650 651
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
652

653
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1160
654
msgid "Error adding list"
655
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
656

657
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1174
658 659
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
660

661
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1188
662
msgid "Error removing list"
663
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
664

665 666
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Changed Contact:"
667
msgstr "Spremenjeni stik:"
668 669 670 671 672 673 674 675

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
676
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
677

678 679
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder.  Would you like to add it anyway?"
680
msgstr "Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Želite podatke vseeno dodati?"
681 682 683 684 685 686 687

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid "Original Contact:"
688
msgstr "Izvirni stik:"
689 690 691 692 693 694

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:4
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
695 696
"Ime ali naslov elektronske pošte tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
"Želite podatke vseeno dodati?"
697 698

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
699
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:244
700 701
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
702

703
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:169
704 705 706 707 708 709
#: ../addressbook/util/addressbook.c:245
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:7
#, c-format
msgid "Cancelled"
msgstr "Preklicano"

710
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:227
711 712
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
713

714 715 716 717
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
718
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:920
719 720 721
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1687
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:768
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:967
722 723
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
724

725
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
726
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:927
727
msgid "Email begins with"
728
msgstr "Elektronska pošta se začne z"
729

730
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
731
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:934
732 733
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
734

735
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:143
736 737
msgid "No contacts"
msgstr "Ni stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
738

739
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:147
740 741 742 743 744 745 746
#, c-format
msgid "%d contact"
msgid_plural "%d contacts"
msgstr[0] "%d stikov"
msgstr[1] "%d stik"
msgstr[2] "%d stika"
msgstr[3] "%d stiki"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
747

748
# book je v 99% primerov address book=imenik
749
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:317
750
msgid "Error getting book view"
751
msgstr "Napaka med dobivanju pogleda imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
752

753
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:716
754
msgid "Search Interrupted"
755
msgstr "Iskanje je prekinjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
756

757 758
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:150
msgid "Error modifying card"
759
msgstr "Napaka med spreminjanjem vizitke"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
760

761
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:625
762 763 764
msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
msgstr "Izreži izbrane stike v odložišče"

<