sl.po 737 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009-2010.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006-2015.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
14
"POT-Creation-Date: 2015-03-08 20:25+0000\n"
15
"PO-Revision-Date: 2015-03-29 21:59+0100\n"
16
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
17
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
18
"Language: sl\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 23
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
24
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
25
"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
26

27 28 29 30
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."

31
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"This address book server might be unreachable or the server name may be "
"misspelled or your network connection could be down."
msgstr ""
"Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano "
"ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
38 39

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
40 41
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
42

43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
44 45 46 47 48 49 50 51
msgid ""
"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
"your caps lock might be on."
msgstr ""
"Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način "
"prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate "
"vklopljeno tipko za velike črke."
52

53
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
54 55
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
56

57
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
58 59 60 61 62 63 64 65
msgid ""
"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
"supported search bases."
msgstr ""
"Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te "
"zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite "
"na vašega sistemskega skrbnika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
68 69
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
72 73
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
74

75
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
76 77
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
78

79
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
80 81
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
82

83
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
84 85
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
86

87
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
88 89
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
90

91
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
92
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
93 94
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
97
msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
98
msgstr "Ali želite izbrisati oddaljeni imenik &quot;{0}&quot;?"
99 100

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
101 102 103 104 105 106
msgid ""
"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
"server. Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
"To bo trajno izbrisalo imenik &quot;{0}&quot; s strežnika. Ali ste "
"prepričani, da želite nadaljevati?"
107 108

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
109
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
110 111 112 113
msgid "_Delete From Server"
msgstr "_Izbriši s strežnika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
114 115
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
116

117
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
118 119
msgid "Unable to open address book '{0}'"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika '{0}'"
120

121
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
122 123
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
124

125
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
126 127
#, fuzzy
msgid "Failed to refresh address book '{0}'"
128
msgstr "Overitev imenika ni bila uspešna."
129 130

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
131 132
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
133

134
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
135 136 137
msgid ""
"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
"changes?"
138
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
139

140
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
141 142
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
143

144
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
145 146
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
147

148
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
149 150 151 152 153 154
msgid ""
"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr ""
"Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče "
"izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
155

156
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
157 158
msgid ""
"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
159
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
160

161
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
162 163
msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
164

165
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
166 167
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Uporabi kot je"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
168

169
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
170 171
msgid "_Do not save"
msgstr "_Ne shrani"
172

173
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
174 175
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
176

177
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
178 179
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
180

181
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
182 183
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
184

185
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
186 187 188 189 190 191
msgid ""
"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
"with the same address anyway?"
msgstr ""
"Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z "
"enakim naslovom?"
192

193
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
194
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
195
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:723
196 197 198
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:4
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19
199
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:30
200
#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:327
201 202 203 204
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:995 ../e-util/filter.ui.h:16
#: ../mail/e-mail-account-manager.c:718 ../mail/e-mail-label-manager.c:373
#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:396 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:625
#: ../mail/mail-config.ui.h:54 ../modules/mail/em-composer-prefs.c:397
205
#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:557
206
#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:839
207 208
#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
#: ../plugins/templates/templates.c:453
209 210
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
211

212
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
213 214
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."
215

216
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
217 218 219
msgid ""
"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
"you like to add them anyway?"
220
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"
221

222
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
223 224
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
225

226
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
227 228
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
229

230
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
231 232
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
233

234
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
235 236 237 238 239
msgid ""
"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
"to add it anyway?"
msgstr ""
"Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"
240

241
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
242
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1250
243 244
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Izbris stika ni uspel"
245

246
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
247 248
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
249

250
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
251 252
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
253

254
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
255
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
256 257 258 259 260 261
msgid ""
"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
"different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr ""
"'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug "
"imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
262

263
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
264
msgid "Cannot save a contact, address book is still opening"
265
msgstr "Stika ni mogoče shraniti, saj imenik še vedno ni odprt"
266 267

#. For Translators: {0} is the name of the address book source
268
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
269 270 271 272
msgid ""
"Cannot save a contact to the address book '{0}', because it is still "
"opening. Either wait till it's opened, or select a different address book."
msgstr ""
273 274
"Stika ni mogoče shraniti, saj imenik '{0}' še vedno ni odprt. Ali počakajte "
"na izbranega ali pa izberite drug imenik."
275

276
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
277 278 279
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:722
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:744
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3087
280 281
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
282 283

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
284 285 286 287 288 289
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"
290

291
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
292 293
msgid "_File under:"
msgstr "_Zavedi pod:"
294 295

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
296 297 298 299 300 301
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
302
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
303
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:27
304 305 306
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

307
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
308 309
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."
310

311
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
312 313
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:749
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1163
314
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
315
msgid "Email"
316
msgstr "Elektronska pošta"
317

318 319 320 321
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"

322
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
323 324
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
325

326
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
327
msgid "SIP Address"
328
msgstr "Naslov SIP"
329 330

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
331 332
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
333

334
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
335
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:971
336 337
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
338

339
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
340 341
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
342

343
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
344
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
345
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25
346
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1908
347 348
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
349

350
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
351 352
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
353

354
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
355 356
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Video klepet:"
357

358
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
359 360
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"
361

362 363
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
#: ../modules/cal-config-google/e-cal-config-google.c:93
364 365
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"
366

367
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
368 369
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"
370

371
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
372 373
msgid "Video Chat:"
msgstr "Video klepet:"
374

375
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
376 377
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"
378

379
#. Translators: an accessibility name
380
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
381 382
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"
383

384
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
385
msgid "Web Addresses"
386
msgstr "Spletni naslovi"
387

388 389 390 391
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

392
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
393
msgctxt "Job"
394
msgid "_Title:"
395
msgstr "_Naziv delovnega mesta:"
396

397
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
398 399
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
400

401
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
402 403
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
404

405
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
406 407 408 409
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
410 411
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
412

413
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
414 415
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
416

417
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
418 419
msgid "Job"
msgstr "Posel"
420 421

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
422 423
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
424

425
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
426 427
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
428

429
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
430 431
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
432

433
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
434 435
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:875
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1996
436 437
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
438

439 440 441 442 443
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
444
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
445 446
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:874
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1995 ../shell/main.c:127
447 448
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"
449

450
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
451 452
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
453

454
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
455 456
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
457

458
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
459 460
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
461

462
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
463
msgid "_Zip/Postal Code:"
464
msgstr "_Poštna številka:"
465

466
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
467 468
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Regija/provinca:"
469

470
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
471 472
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
473

474
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
475 476
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
477

478
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
479
#: ../composer/e-composer-from-header.c:123
480 481
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
482

483
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
484
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:356
485 486
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:82
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:369
487 488
msgid "Home"
msgstr "Doma"
489

490
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
491
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:353
492 493 494
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:81
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:842
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:382
495 496
msgid "Work"
msgstr "Delo"
497

498
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
499 500 501 502
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:83
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:512
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:909
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3034
503 504
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
505

506
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
507 508
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
509

510
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
511 512
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
513

514
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:52
515 516 517
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1249
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1335
#: ../e-util/e-preferences-window.c:379 ../e-util/e-send-options.ui.h:41
518
#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:2
519
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1085
520 521 522
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"

523 524 525 526 527
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:53
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:15 ../mail/mail-config.ui.h:35
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"

528 529
#. This is only shown if the EActivity has a GCancellable.
#. no flags
530 531
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:54
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3683
532 533 534 535
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:223
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:455
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:17
536 537
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:474
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:718
538
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:318
539
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1330
540 541 542 543 544
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2
#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:2
#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:15
#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2322
545 546 547 548 549 550 551 552 553
#: ../composer/e-composer-actions.c:267 ../e-util/e-activity-bar.c:340
#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:311 ../e-util/e-attachment-store.c:491
#: ../e-util/e-attachment-store.c:635 ../e-util/e-attachment-view.c:370
#: ../e-util/e-categories-dialog.c:82 ../e-util/e-category-editor.c:138
#: ../e-util/e-category-editor.c:208 ../e-util/e-charset-combo-box.c:101
#: ../e-util/e-color-chooser-widget.c:127 ../e-util/e-filter-datespec.c:291
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:484 ../e-util/e-html-editor-actions.c:578
#: ../e-util/e-image-chooser-dialog.c:171
#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:365 ../e-util/e-passwords.c:470
554 555
#: ../e-util/e-rule-context.c:815 ../e-util/e-rule-editor.c:180
#: ../e-util/e-rule-editor.c:282 ../e-util/e-rule-editor.c:776
556 557 558 559
#: ../e-util/e-send-options.ui.h:42 ../e-util/e-source-config-dialog.c:379
#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:350 ../e-util/e-table-config.c:548
#: ../e-util/e-table-config.ui.h:1 ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:2
#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:834 ../e-util/e-web-view.c:3131
560
#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:269
561 562 563 564
#: ../mail/e-mail-config-window.c:330 ../mail/e-mail-label-dialog.c:196
#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:242 ../mail/em-folder-selector.c:317
#: ../mail/mail-config.ui.h:2 ../mail/mail-send-recv.c:738
#: ../mail/mail-send-recv.c:820 ../mail/mail-vfolder-ui.c:148
565
#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:270
566 567 568 569
#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:900
#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:363
#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:363
#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:285
570
#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:3
571
#: ../plugins/face/face.c:291
572 573
#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:806
#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:421
574
#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:187 ../shell/e-shell-content.c:659
575
#: ../shell/e-shell-content.c:766 ../shell/e-shell-utils.c:70
576 577 578 579 580
#: ../shell/e-shell-utils.c:134 ../smime/gui/certificate-manager.c:652
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:729
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:953
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1335 ../smime/gui/e-cert-selector.c:237
#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:23
581 582 583
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"

584
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:55
585
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:18
586
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:721
587
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
588 589 590 591
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1277
#: ../composer/e-composer-actions.c:268 ../composer/e-composer-actions.c:408
#: ../e-util/e-attachment-store.c:636
#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:369 ../e-util/e-web-view.c:3132
592 593
#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:270
#: ../shell/e-shell-content.c:660 ../shell/e-shell-utils.c:135
594 595
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:653
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:730
596 597 598
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"

599 600
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:56
msgid "Show Telephone"
601
msgstr "Pokaži telefon"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
602

603 604
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:57
msgid "Show SIP Address"
605
msgstr "Pokaži naslov SIP"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
606

607 608
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:58
msgid "Show Instant Messaging"
609
msgstr "Pokaži hipno sporočanje"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
610

611 612
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:59
msgid "Show Web Addresses"
613
msgstr "Pokaži spletni naslov"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
614

615 616
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:60
msgid "Show Job section"
617
msgstr "Pokaži službene podatke"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
618

619 620
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:61
msgid "Show Miscellaneous"
621
msgstr "Pokaži razne možnosti"
622

623 624
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:62
msgid "Show Home Mailing Address"
625
msgstr "Pokaži domači naslov"
626

627 628
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:63
msgid "Show Work Mailing Address"
629
msgstr "Službeni poštni naslov"
630

631 632
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:64
msgid "Show Other Mailing Address"
633
msgstr "Pokaži drug poštni naslov"
634

635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:65
msgid "Show Notes"
msgstr "Pokaži sporočila"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:257
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1298
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:999
msgid "_Undo"
msgstr "_Razveljavi"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:259
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1300 ../e-util/e-focus-tracker.c:122
647 648 649
msgid "Undo"
msgstr "Razveljavi"

650 651 652 653 654 655 656 657
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:264
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1305
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:985
msgid "_Redo"
msgstr "_Ponovno uveljavi"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:266
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1307 ../e-util/e-focus-tracker.c:138
658 659 660
msgid "Redo"
msgstr "Ponovno uveljavi"

661
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:298
662
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:503
663 664
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
665

666
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:318
667 668
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
669

670
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:338
671 672
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
673

674 675
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:738
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3081
676 677 678
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
679

680
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3680
681 682
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
683

684 685 686 687 688
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3684
#: ../e-util/e-attachment-store.c:489 ../e-util/e-category-editor.c:146
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:485 ../e-util/e-html-editor-actions.c:579
#: ../e-util/e-image-chooser-dialog.c:174 ../plugins/face/face.c:292
#: ../shell/e-shell-utils.c:71 ../smime/gui/certificate-manager.c:954
689 690 691
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"

692
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3685
693 694
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
695

696
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4034
697 698 699 700 701 702
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
703

704
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4040
705 706 707
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
708

709
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4048
710
#, c-format
711
msgid "'%s' cannot be a future date"
712
msgstr "'%s' mora biti datum v preteklosti"
713

714
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4056
715 716 717
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
718

719 720
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4069
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4083
721 722 723
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
724

725
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4098
726 727
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
728

729 730 731 732 733 734 735 736
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:224
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:456
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:319
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:3
#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:3
#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2323
737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747
#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:313 ../e-util/e-categories-dialog.c:83
#: ../e-util/e-category-editor.c:209 ../e-util/e-charset-combo-box.c:102
#: ../e-util/e-color-chooser-widget.c:128 ../e-util/e-filter-datespec.c:292
#: ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:381 ../e-util/e-passwords.c:471
#: ../e-util/e-rule-context.c:816 ../e-util/e-rule-editor.c:181
#: ../e-util/e-rule-editor.c:283 ../e-util/e-rule-editor.c:777
#: ../e-util/e-send-options.ui.h:43 ../e-util/e-source-config-dialog.c:380
#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:351 ../e-util/e-table-config.c:549
#: ../e-util/e-table-config.ui.h:3 ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:3
#: ../mail/e-mail-config-window.c:331 ../mail/e-mail-tag-editor.c:243
#: ../mail/em-folder-selector.c:43 ../mail/mail-config.ui.h:3
748 749 750 751 752
#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:26 ../mail/mail-vfolder-ui.c:149
#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:271
#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:4
#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:422
#: ../shell/e-shell-content.c:661 ../shell/e-shell-content.c:767
753 754
#: ../shell/main.c:168 ../smime/gui/certificate-manager.c:1336
#: ../smime/gui/e-cert-selector.c:238 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:24
755 756 757 758
msgid "_OK"
msgstr "_V redu"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:451
759 760
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
761

762
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:454
763 764
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
765

766
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:505
767 768
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
769

770
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:518
771
msgid "E_mail"
772
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
773

774
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:531
775
msgid "_Select Address Book"
776
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
777

778
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
779 780
msgid "Mr."
msgstr "G."
781 782

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
783 784
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."
785 786

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
787 788
msgid "Ms."
msgstr "Ga."
789 790

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
791 792
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."
793 794

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
795 796
msgid "Dr."
msgstr "Dr."
797 798

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
799 800
msgid "Sr."
msgstr "St."
801 802 803 804 805 806

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
807 808
msgid "I"
msgstr "I"
809 810

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
811 812
msgid "II"
msgstr "II"
813 814

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
815 816
msgid "III"
msgstr "III"
817 818

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
819 820
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."
821 822

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
823 824 825
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"
826

827
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
828 829 830
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

831
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
832 833 834 835
msgctxt "FullName"
msgid "_Title:"
msgstr "_Osebni naziv:"

836
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
837 838 839
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

</