sl.po 206 KB
Newer Older
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1 2 3
# Slovenian translation file for Evolution.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si> 2000
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
4
#
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
5
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:343
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
6 7
msgid ""
msgstr ""
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8
"Project-Id-Version: evolution\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
9
"POT-Creation-Date: 2001-01-21 05:55+0100\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
10
"PO-Revision-Date: 2000-07-28 03:15+0200\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
11 12 13
"Last-Translator: Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
14
"Content-Type: text/plain; charset=iso8859-2\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
15 16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
#.
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
#.
#: po/tmp/evolution-executive-summary.xml.h:6
msgid "Add Service"
msgstr "Dodaj storitev"

#: po/tmp/evolution-executive-summary.xml.h:7
msgid "Add a new service to the Executive Summary"
msgstr "Dodaj novo storitev v povzetek"

#: po/tmp/evolution-executive-summary.xml.h:8
msgid "Create a new email"
msgstr "Ustvari novo e-poto"

#: po/tmp/evolution-executive-summary.xml.h:9
msgid "Executive Summary Settings..."
msgstr "Nastaviteve povzetka..."

#: po/tmp/evolution-executive-summary.xml.h:10
msgid "New Mail"
msgstr "Nova pota"

#: executive-summary/component/component-factory.c:152
msgid "Cannot initialize Evolution's Executive Summary component."
msgstr "Ne morem inicializirati Evolucijine komponente za povzetke."

#: camel/providers/vee/camel-vee-folder.c:604
msgid "No such message: %s"
msgstr "Ni taknega sporoila: %s"

#: executive-summary/component/e-summary-callbacks.c:267
msgid ""
"You can select a different HTML page for the background of the Executive "
"Summary.\n"
"\n"
"Just leave it blank for the default"
msgstr ""
"Za ozadje izvleka lahko izberete drugano HTML stran.\n"
"\n"
"Pustite pravno za privzete nastavitve" 


#: executive-summary/component/e-summary-url.c:61
#: executive-summary/component/e-summary-url.c:66
#: executive-summary/component/e-summary-url.c:73
#, c-format
msgid "Open %s with the default GNOME application"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
66
msgstr "Odpri %s s privzetim GNOMEovim programom"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
67 68 69 70

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:62
#, c-format
msgid "Open %s with the default GNOME web browser"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
71
msgstr "Odpri %s s privzetim GNOMEovim brskalnikom"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:63
msgid "Send an email to %s"
msgstr "Polji e-poto %s"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:64
#, c-format
msgid "Change the view to %s"
msgstr "Spremeni pogled na %s"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:65
#, c-format
msgid "Run %s"
msgstr "Poeni %s"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:67
msgid "Close %s"
msgstr "Zapri %s"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:68
msgid "Move %s to the left"
msgstr "Premakni %s na levo"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:69
#, c-format
msgid "Move %s to the right"
msgstr "Premakni %s na desno"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:70
msgid "Move %s into the previous row"
msgstr "Premakni %s v prenjo vrstico"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:71
msgid "Move %s into the next row"
msgstr "Premakni %s v naslednjo vrstico"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:72
msgid "Configure %s"
msgstr "Nastavi %s"

#: executive-summary/component/e-summary.c:919
msgid ""
"Cannot open the HTML file:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nisem mogel odpreti HTML datoteke:\n"
"%s"

#: executive-summary/component/e-summary.c:933
msgid ""
"Error reading data:\n"
"%s"
msgstr "Napaka ob branju podatkov:\n"
"%s"

#: executive-summary/component/e-summary.c:951
msgid "File does not have a place for the services.\n"
msgstr "Datoteka nima mesta za storitve.\n"

#: executive-summary/component/main.c:59
msgid ""
"Executive summary component could not initialize Bonobo.\n"
"If there was a warning message about the RootPOA, it probably means\n"
"you compiled Bonobo against GOAD instead of OAF."
msgstr ""
"Komponenta Povzetek ni mogla inicializirati Bonoba.\n"
"e se je pokazalo opozorilo o RootPOA, to verjetno pomeni,\n"
"da ste prevedli Bonobo z GOAD-om namesto z OAF-om."


#: executive-summary/test-service/rdf-summary.c:443
#: executive-summary/test-service/rdf-summary.c:479
#: executive-summary/test-service/rdf-summary.c:524
msgid "Error"
msgstr "Napaka"

#: mail/mail-config.c:799
msgid "Connecting to server"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
150
msgstr "Vzpostavljam povezavo s strenikom"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

#: mail/mail-config.c:801
msgid "Connect to server"
msgstr "Povei se s strenikom"

#.
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
#.
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:6
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:6
msgid "About this application"
msgstr "O tem programu"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:7
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:7
msgid "About..."
msgstr "O..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:8
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:8
msgid "Actio_ns"
msgstr "_Dejanja"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:9
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:9
msgid "C_lear"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
178
msgstr "Po_isti"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:10
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:10
msgid "C_ut"
msgstr "_Izrei"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:11
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:11
msgid "Clear"
msgstr "Poisti"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:12
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:12
msgid "Clear the selection"
msgstr "Poisti izbiro"

#.
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
#.
#: po/tmp/alarm-notify.glade.h:6 po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:6
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:13
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:8
#: po/tmp/evolution-subscribe.xml.h:7
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:13
msgid "Close"
msgstr "Zapri"

#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:9
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:14
msgid "Close the current file"
msgstr "Zapri trenutno datoteko"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:15 po/tmp/evolution-mail.xml.h:8
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:15
msgid "Copy"
msgstr "Kopiraj"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:16
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:16
msgid "Copy the selection"
msgstr "Kopiraj izbrano"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:17
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:17
msgid "Cut"
msgstr "Izrei"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:18
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:18
msgid "Cut the selection"
msgstr "Izrei izbrano"

#: calendar/gui/e-calendar-table.c:403 filter/libfilter-i18n.h:7
#: mail/folder-browser.c:673 mail/mail-view.c:150
#: po/tmp/addressbook-config.glade.h:8 po/tmp/event-editor-dialog.glade.h:13
#: po/tmp/evolution-addressbook.xml.h:8 po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:19
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:11 po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:19
#: po/tmp/filter.glade.h:7 po/tmp/mail-config.glade.h:24
msgid "Delete"
msgstr "Zbrii"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:20
msgid "Delete this task"
msgstr "Zbrii to nalogo"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:21
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:21
msgid "Dump XML"
msgstr "Shrani kot XML"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:22
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:22
msgid "Dump the UI Xml description"
msgstr "Shranio Xml opis uporabnikega vmesnika"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:23
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:23
msgid "FIXME: Address _Book..."
msgstr "FIXME: A_dresar..."

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:24
msgid "FIXME: Assig_n Task"
msgstr "FIXME: Dodali _nalogo"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:24
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:25
msgid "FIXME: Ch_oose Form..."
msgstr "FIXME: Izberi izmed..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:25
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:26
msgid "FIXME: Chec_k Names"
msgstr "FIXME: Preve_ri imena"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:26
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:27
msgid "FIXME: Cop_y to Folder..."
msgstr "FIXME: Kopiraj v mapo..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:27
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:28
msgid "FIXME: D_esign a Form..."
msgstr "FIXME: _Oblikuj obrazec..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:28
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:29
msgid "FIXME: Define Print _Styles"
msgstr "FIXME: Doloi _sloge tiskanja"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:29
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:30
msgid "FIXME: Desi_gn This Form"
msgstr "FIXME: Obli_kuj ta obrazec"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:30
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:31
msgid "FIXME: Fi_rst Item in Folder"
msgstr "FIXME: P_rvi predmet v mapi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:31
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:32
msgid "FIXME: For_ward"
msgstr "FIXME: _Posreduj naprej"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:33
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:33
msgid "FIXME: Help"
msgstr "FIXME: Pomo"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:34
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:34
msgid "FIXME: In_complete Task"
msgstr "FIXME: Do_konana naloga"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:35
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:35
msgid "FIXME: Insert File"
msgstr "FIXME: Vstavi datoteko"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:36
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:36
msgid "FIXME: It_em..."
msgstr "FIXME: Pr_edmet..."

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:37
msgid "FIXME: Meeting Re_quest"
msgstr "FIXME: Za_hteva po sestanku"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:37
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:38
msgid "FIXME: Paste _Special... "
msgstr "FIXME: Prilepi po_sebno..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:38
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:39
msgid "FIXME: Print Pre_view"
msgstr "FIXME: Predogled tiskanja"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:39
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:40
msgid "FIXME: Pu_blish Form As..."
msgstr "FIXME: O_bjavi obrazec kot..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:40
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:41
msgid "FIXME: Publish _Form..."
msgstr "FIXME: Ob_javi obrazec..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:41
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:42
msgid "FIXME: Rec_urrence..."
msgstr "FIXME: Ponovitve..."

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:43
msgid "FIXME: Reply to A_ll"
msgstr "FIXME: Odgovori v_sem"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:42
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:44
msgid "FIXME: S_end"
msgstr "FIXME: Polji"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:45
msgid "FIXME: S_end Status Report"
msgstr "FIXME: Polji poroilo stanja"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:46
msgid "FIXME: S_kip Occurrence"
msgstr "FIXME: Preskoi ponovitev"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:43
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:47
msgid "FIXME: Save Attac_hments..."
msgstr "FIXME: Dodaj prilogo..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:44
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:48
msgid "FIXME: Script _Debugger"
msgstr "FIXME: Razhroevalnik skript"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:45
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:49
msgid "FIXME: Task _Request"
msgstr "FIXME: Zahteva po _nalogi"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:50
msgid "FIXME: _Appointment"
msgstr "FIXME: _Zmenek"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:46
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:51
msgid "FIXME: _Contact"
msgstr "FIXME: _Stik"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:47
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:52
msgid "FIXME: _Customize..."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
397
msgstr "FIXME: _Prilagodi..."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:48
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:53
msgid "FIXME: _File..."
msgstr "FIXME: _Datoteka..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:49
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:54
msgid "FIXME: _Font..."
msgstr "FIXME: _Pisava..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:50
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:55
msgid "FIXME: _Formatting"
msgstr "FIXME: _Oblikovanje"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:51
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:56
msgid "FIXME: _Item"
msgstr "FIXME: _Predmet"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:52
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:57
msgid "FIXME: _Journal Entry"
msgstr "FIXME: _Vpis v dnevniku"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:53
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:58
msgid "FIXME: _Last Item in Folder"
msgstr "FIXME: _Zadnji predmet v mapi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:54
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:59
msgid "FIXME: _Mail Message"
msgstr "FIXME: _Polji sporoilo"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:60
msgid "FIXME: _Mark Complete"
msgstr "FIXME: _Oznai kot dokonano"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:55
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:61
msgid "FIXME: _Memo Style"
msgstr "FIXME: V slogu zabeleka"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:56
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:62
msgid "FIXME: _Move to Folder..."
msgstr "FIXME: Prestavi v mapo..."

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:63
msgid "FIXME: _New Task"
msgstr "FIXME: _Nova naloga"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:59
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:64
msgid "FIXME: _Object..."
msgstr "FIXME: _Zadeva..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:60
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:65
msgid "FIXME: _Paragraph..."
msgstr "FIXME: _Odstavek..."

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:66
msgid "FIXME: _Reply"
msgstr "FIXME: _Odgovori"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:61
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:67
msgid "FIXME: _Spelling..."
msgstr "FIXME: _rkovanje..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:62
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:68
msgid "FIXME: _Standard"
msgstr "FIXME: _Obiajno"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:63
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:69
msgid "FIXME: _Task"
msgstr "FIXME: _Naloga"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:64
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:70
msgid "FIXME: _Unread Item"
msgstr "FIXME: _Neprebran predmet"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:71
msgid "FIXME: _note"
msgstr "FIXME: _opomba"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:65
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:72
msgid "FIXME: what goes here?"
msgstr "FIXME: kaj pride sem?"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:66
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:11
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:73
msgid "F_ormat"
msgstr "O_blikuj izpis"

#: po/tmp/evolution-addressbook.xml.h:10
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:67
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:74
msgid "Find"
msgstr "Poii"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:68
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:75
msgid "Find Again"
msgstr "Poii znova"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:69
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:76
msgid "Find _Again"
msgstr "Poii znova"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:70
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:77
msgid "Go to the next item"
msgstr "Pojdi na naslednji predmet"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:71
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:78
msgid "Go to the previous item"
msgstr "Pojdi na prejnji predmet"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:72
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:79
msgid "Modify the file's properties"
msgstr "Spremeni lastnosti datoteke"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:73
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:80
msgid "N_ext"
msgstr "Napr_ej"

#: po/tmp/evolution-calendar.xml.h:20 po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:74
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:32 po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:81
msgid "Next"
msgstr "Naprej"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:75
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:82
msgid "Paste"
msgstr "Prilepi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:76
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:83
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Prilepi odloie"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:77
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:84
msgid "Pre_vious"
msgstr "P_rejnji"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:78 po/tmp/evolution-mail.xml.h:34
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:85
msgid "Previous"
msgstr "Prejnji"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:79
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:86
msgid "Print S_etup..."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
565
msgstr "Nas_tavitev tiskanja..."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:80
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:87
msgid "Print Setup"
msgstr "Nastavitev tiskanja"

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:11
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:81
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:88
msgid "Print this item"
msgstr "Natisni ta predmet"

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:12
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:82
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:89
msgid "Print..."
msgstr "Natisni..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:83
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:90
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:84
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:91
msgid "Redo"
msgstr "Obnovi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:85
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:92
msgid "Redo the undone action"
msgstr "Obnovi razveljavljeno dejanje"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:86
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:93
msgid "Replace"
msgstr "Zamenjaj"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:87
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:94
msgid "Replace a string"
msgstr "Zamenjaj niz"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:88
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:19
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:95
msgid "Save"
msgstr "Shrani"

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:13
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:89
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:21
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:96
msgid "Save _As..."
msgstr "Shrani _kot..."

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:14
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:90
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:97
msgid "Save and Close"
msgstr "Shrani in zapri"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:92
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:25
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:98
msgid "Save the current file"
msgstr "Shrani trenutno datoteko"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:99
msgid "Save the task and close the dialog box"
msgstr "Shrani posel in zapri dialog"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:96
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:100
msgid "Search again for the same string"
msgstr "Ii enak niz znova"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:97
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:101
msgid "Search for a string"
msgstr "Ii niz"

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:17
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:98
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:102
msgid "See online help"
msgstr "Glej pomo na liniji"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:99
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:103
msgid "Select All"
msgstr "Izberi vse"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:100
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:104
msgid "Select everything"
msgstr "Izberi vse"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:101
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:105
msgid "Setup the page settings for your current printer"
msgstr "Nastavi lastnosti strani za va trenutni tiskalnik"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:102
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:106
msgid "Undo"
msgstr "Razveljavi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:103
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:107
msgid "Undo the last action"
msgstr "Razveljavi zadnje dejanje"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:104
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:39
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:108
msgid "_About..."
msgstr "_O..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:105
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:40
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:109
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:106
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:110
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiraj"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:107
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:41
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:111
msgid "_Debug"
msgstr "_Razhrouj"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:8
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:108 po/tmp/evolution-mail.xml.h:58
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:112
msgid "_Delete"
msgstr "_Zbrii"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:109
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:42
#: po/tmp/evolution-subscribe.xml.h:15
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:113 po/tmp/evolution.xml.h:32
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:19
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:110
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:43
#: po/tmp/evolution-subscribe.xml.h:16
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:114 po/tmp/evolution.xml.h:33
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:111
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:115
msgid "_Find..."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
726
msgstr "_Poii..."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:112
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:116
msgid "_Forms"
msgstr "_Obrazci"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:113
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:44
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:117 po/tmp/evolution.xml.h:36
msgid "_Help"
msgstr "_Pomo"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:114
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:118
msgid "_Insert"
msgstr "Vstavi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:115
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:119
msgid "_Object"
msgstr "_Predmet"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:116
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:120
msgid "_Paste"
msgstr "_Prilepi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:117
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:121
#: po/tmp/evolution-tasks.xml.h:12
msgid "_Print"
msgstr "_Natisni"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:118
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:122
msgid "_Properties..."
msgstr "_Lastnosti..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:119
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:123
msgid "_Redo"
msgstr "Obnovi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:120
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:124
msgid "_Replace..."
msgstr "_Zamenjaj..."

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:21
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:121
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:47
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:125
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:122
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:126
msgid "_Toolbars"
msgstr "_Orodjarne"

#: po/tmp/evolution-addressbook.xml.h:22
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:123
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:127
msgid "_Tools"
msgstr "_Orodja"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:124
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:128
msgid "_Undo"
msgstr "_Razveljavi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:125
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:49
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:129 po/tmp/evolution.xml.h:43
#: shell/e-storage-set-view.c:338
msgid "_View"
msgstr "_Pogled"

#.
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
#.
#: po/tmp/evolution-calendar.xml.h:7 po/tmp/evolution-tasks.xml.h:6
msgid "Alter preferences"
msgstr "Alternativne nastavitve"

#: po/tmp/evolution-tasks.xml.h:7
msgid "Create a new task"
msgstr "Ustvari nov posel"

#: po/tmp/evolution-addressbook.xml.h:12 po/tmp/evolution-calendar.xml.h:19
#: po/tmp/evolution-tasks.xml.h:8
msgid "New"
msgstr "Nov"

#: mail/folder-browser.c:661 mail/mail-view.c:148
#: po/tmp/evolution-addressbook.xml.h:13 po/tmp/evolution-calendar.xml.h:23
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:35 po/tmp/evolution-tasks.xml.h:9
msgid "Print"
msgstr "Natisni"

#: po/tmp/evolution-tasks.xml.h:10
msgid "Save task as something else"
msgstr "Shrani posel kot nekaj drugega"

#: po/tmp/evolution-tasks.xml.h:11
msgid "Tasks Preferences..."
msgstr "Nastavitve poslov..."

#: po/tmp/evolution-calendar.xml.h:35 po/tmp/evolution-tasks.xml.h:13
msgid "_Save As..."
msgstr "_Shrani kot..."

#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3049
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
841 842
msgid "Card: "
msgstr "Vizitka: "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
843

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
844
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3051
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
845 846 847
msgid ""
"\n"
"Name: "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
848 849
msgstr ""
"\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
850
"Ime: "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
851

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
852
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3052
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
853 854 855 856 857 858
msgid ""
"\n"
" Prefix:   "
msgstr ""
"\n"
" Predpona:  "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
859

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
860
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3053
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
861 862 863 864 865 866
msgid ""
"\n"
" Given:   "
msgstr ""
"\n"
" Dano:    "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
867

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
868
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3054
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
869 870 871 872 873 874
msgid ""
"\n"
" Additional: "
msgstr ""
"\n"
" Dodatno:  "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
875

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
876
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3055
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
877 878 879 880 881 882
msgid ""
"\n"
" Family:   "
msgstr ""
"\n"
" Druinsko:   "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
883

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
884
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3056
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
885 886 887 888 889 890
msgid ""
"\n"
" Suffix:   "
msgstr ""
"\n"
" Pripona:  "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
891

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
892
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3070
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
893 894 895
msgid ""
"\n"
"Birth Date: "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
896 897
msgstr ""
"\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
898
"Datum rojstva: "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
899

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
900
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3081
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
901 902 903
msgid ""
"\n"
"Address:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
904 905 906
msgstr ""
"\n"
"Naslov:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
907

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
908
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3083
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
909 910 911 912 913 914
msgid ""
"\n"
" Postal Box: "
msgstr ""
"\n"
" Potni predal: "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
915

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
916
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3084
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
917 918 919 920 921 922
msgid ""
"\n"
" Ext:     "
msgstr ""
"\n"
" Interna:   "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
923

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
924
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3085
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
925 926 927 928 929 930
msgid ""
"\n"
" Street:   "
msgstr ""
"\n"
" Ulica:    "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
931

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
932
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3086
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
933 934 935 936 937 938
msgid ""
"\n"
" City:    "
msgstr ""
"\n"
" Mesto:    "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
939

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
940
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3087
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
941 942 943 944 945 946
msgid ""
"\n"
" Region:   "
msgstr ""
"\n"
" Regija:   "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
947

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
948
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3088
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
949 950 951 952 953 954
msgid ""
"\n"
" Postal Code: "
msgstr ""
"\n"
" Potna tevilka: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
955

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
956
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3089
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
957 958 959 960 961 962
msgid ""
"\n"
" Country:   "
msgstr ""
"\n"
" Drava:   "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
963

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
964
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3102
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
965 966 967 968 969 970
msgid ""
"\n"
"Delivery Label: "
msgstr ""
"\n"
"Dostavna oznaka: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
971

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
972
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3114
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
973 974 975 976 977 978
msgid ""
"\n"
"Telephones:\n"
msgstr ""
"\n"
"Telefoni:\n"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
979

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
980
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3117
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
981 982 983 984 985 986
msgid ""
"\n"
"Telephone:"
msgstr ""
"\n"
"Telefon:"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
987

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
988
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3141
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
989 990 991
msgid ""
"\n"
"E-mail:\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
992 993
msgstr ""
"\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
994
"E-naslov:\n"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
995

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
996
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3144
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
997 998 999
msgid ""
"\n"
"E-mail:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1000 1001
msgstr ""
"\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1002
"E-naslov:"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1003

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1004
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3163
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1005 1006 1007 1008 1009 1010
msgid ""
"\n"
"Mailer: "
msgstr ""
"\n"
"Potni program: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1011

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1012
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3169
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1013 1014 1015 1016 1017 1018
msgid ""
"\n"
"Time Zone: "
msgstr ""
"\n"
"asovna cona: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1019

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1020
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3177
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1021 1022 1023 1024 1025 1026
msgid ""
"\n"
"Geo Location: "
msgstr ""
"\n"
"Geografski poloaj: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1027

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1028
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3181
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1029 1030 1031 1032 1033 1034
msgid ""
"\n"
"Business Role: "
msgstr ""
"\n"
"Poslovna vloga: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1035

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1036
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3193
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1037 1038 1039 1040 1041 1042
msgid ""
"\n"
"Org: "
msgstr ""
"\n"
"Organizacija: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1043

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1044
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3194
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1045 1046 1047 1048 1049 1050
msgid ""
"\n"
" Name: "
msgstr ""
"\n"
" Ime:  "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1051

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1052
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3195
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1053 1054 1055 1056 1057 1058
msgid ""
"\n"
" Unit: "
msgstr ""
"\n"
" Enota: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1059

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1060
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3196
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1061 1062 1063 1064 1065 1066
msgid ""
"\n"
" Unit2: "
msgstr ""
"\n"
" Enota2: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1067

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1068
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3197
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1069 1070 1071 1072 1073 1074
msgid ""
"\n"
" Unit3: "
msgstr ""
"\n"
" Enota3: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1075

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1076
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3198
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1077 1078 1079 1080 1081 1082
msgid ""
"\n"
" Unit4: "
msgstr ""
"\n"
" Enota4: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1083

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1084
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3202
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1085 1086 1087 1088 1089 1090
msgid ""
"\n"
"Categories: "
msgstr ""
"\n"
"Categorije: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1091

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1092
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3203
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
msgid ""
"\n"
"Comment: "
msgstr ""
"\n"
"Komentar: "

#. if (crd->sound.prop.used) {
#. if (crd->sound.type != SOUND_PHONETIC)
#. addPropSizedValue (string, _ ("\nPronunciation: "),
#. crd->sound.data, crd->sound.size);
#. else
#. add_strProp_to_string (string, _ ("\nPronunciation: "),
#. crd->sound.data);
#.
#. add_SoundType (string, crd->sound.type);
#. }
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1110
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3216
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1111 1112 1113 1114 1115 1116
msgid ""
"\n"
"Unique String: "
msgstr ""
"\n"
"Enolien niz: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1117

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1118
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3219
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125
msgid ""
"\n"
"Public Key: "
msgstr ""
"\n"
"Javni klju: "

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1126 1127 1128 1129
#: addressbook/backend/ebook/load-gnomecard-addressbook.c:16
#: addressbook/backend/ebook/load-pine-addressbook.c:17
#: addressbook/backend/ebook/test-client-list.c:18
#: addressbook/backend/ebook/test-client.c:29
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1130
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:1087
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1131
#: addressbook/gui/component/addressbook-factory.c:38
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1132
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1177
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1133 1134 1135 1136
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:965 calendar/gui/main.c:55
msgid "Could not initialize Bonobo"
msgstr "Nisem mogel inicializirati Bonoba"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150
#. This array must be in the same order as enumerations
#. in GnomePilotConduitSyncType as they are used as index.
#. Custom type implies Disabled state.
#.
#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:77
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:77
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:77
msgid "Disabled"
msgstr "Izkljueno"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:78
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:78
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:78
msgid "Synchronize"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1151
msgstr "Uskladi"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:79
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:79
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:79
msgid "Copy From Pilot"
msgstr "Kopiraj iz Pilota"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:80
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:80
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:80
msgid "Copy To Pilot"
msgstr "Kopiraj na Pilota"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:81
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:81
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:81
msgid "Merge From Pilot"
msgstr "Zlij iz Pilota"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:82
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:82
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:82
msgid "Merge To Pilot"
msgstr "Zlij na Pilota"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:121
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:121
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:121
msgid "JP Rosevear <jpr@helixcode.com>"
msgstr "JP Rosevear <jpr@helixcode.com>"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:122
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:122
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:122
msgid "Original Author:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1187
msgstr "Prvotni avtor:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:123
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:123
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:123
msgid "Eskil Heyn Olsen <deity@eskil.dk>"
msgstr "Eskil Heyn Olsen <deity@eskil.dk>"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:127
msgid "Evolution Addressbook Conduit"
msgstr "Evolucijin adresarjev veznik"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:128
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:128
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:128
msgid "(C) 1998-2000 the Free Software Foundation and Helix Code"
msgstr "(C) 1998-2000 Fundacija za prosto programje in Helix Code"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:130
msgid "Configuration utility for the evolution addressbook conduit.\n"
msgstr "Nastavitveno orodje za Evolucijin adresarjev veznik.\n"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:131
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:131
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:131
msgid "gnome-unknown.xpm"
msgstr "gnome-unknown.xpm"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:162
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:162
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:162
msgid "Synchronize Action"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1219
msgstr "Uskladi dejanje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:214
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:215
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:214
msgid "Conduit state"
msgstr "Stanje veznika"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:266
#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:279
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:267
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:280
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:266
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:279
msgid ""
"No pilot configured, please choose the\n"
"'Pilot Link Properties' capplet first."
msgstr ""
"Noben Pilot ni nastavljen, prosim najprej izberite\n"
"'Lastnosti povezave s Pilotom' nastavitveni vstavek."

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:285
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:286
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:285
msgid "Not connected to the gnome-pilot daemon"
msgstr "Nisem povezaqn z gnome-pilot daemonom"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:290
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:291
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:290
msgid ""
"An error occured when trying to fetch\n"
"pilot list from the gnome-pilot daemon"
msgstr ""
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1253
"Ob prenaanju seznama pilotov z gnome-pilot\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1254 1255
"daemona se je zgodila napaka"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1256
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:201
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1257
msgid "Cursor could not be loaded\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1258
msgstr "Kazalec se ni mogel naloiti\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1259

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1260 1261 1262
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:214
msgid "EBook not loaded\n"
msgstr "EKnjiga ni naloena\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1263

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1264 1265 1266 1267 1268
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:650
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:756
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:544
msgid "Could not start wombat server"
msgstr "Nisem mogel pognati strenika wombat"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1269

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1270 1271 1272 1273 1274
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:651
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:757
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:545
msgid "Could not start wombat"
msgstr "Nisem mogel pognati programa wombat"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1275

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1276 1277 1278 1279
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:683
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:686
msgid "Could not read pilot's Address application block"
msgstr "Nisem mogel prebrati Pilotovega adresarja"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1280 1281

#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1282 1283
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1284
#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1285
#: po/tmp/e-contact-editor-confirm-delete.glade.h:6
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1286 1287 1288
msgid "Delete Contact?"
msgstr "Zbrii stik?"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299
#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:7
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:9
msgid "Phone Types"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1300
msgstr "Tipi telefonov"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1301 1302 1303 1304 1305 1306

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:10
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:12
msgid "New phone type"
msgstr "Nov tip telefona"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1307 1308 1309 1310
#.
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
#.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1311
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:11
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1312 1313
#: po/tmp/addressbook-config.glade.h:6 po/tmp/event-editor-dialog.glade.h:7
#: po/tmp/filter.glade.h:6 po/tmp/mail-config.glade.h:10
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:13
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:14
msgid "_Full Name..."
msgstr "_Polno Ime..."

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:15
msgid "File As:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1327
msgstr "Zavedi kot:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:16
msgid "Web page address:"
msgstr "Naslov spletne strani:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:17
msgid "Wants to receive _HTML mail"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1335
msgstr "eli dobivati _HTML e-poto"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1336 1337 1338

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:18
msgid "_Business"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1339
msgstr "_Slubeni"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1340

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1341
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:19
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1342
msgid "_Home"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1343
msgstr "_Doma"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1344

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1345
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:20
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1346
msgid "Business _Fax"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1347
msgstr "Slubeni _faks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1348

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1349
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:21
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1350
msgid "_Mobile"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1351
msgstr "_Prenosni telefon"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1352

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1353 1354 1355 1356 1357
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:22
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1336
msgid "Primary Email"
msgstr "prvi e-naslov"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1358
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:23
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1359
msgid "B_usiness"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1360
msgstr "V sl_ubi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1361

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1362
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:24
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1363 1364 1365
msgid "_This is the mailing address"
msgstr "_To je potni naslov"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1366
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:25
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1367 1368 1369
msgid "C_ontacts..."
msgstr "_Stiki..."

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1370
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:26
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1371
#: po/tmp/event-editor-dialog.glade.h:9 po/tmp/task-editor-dialog.glade.h:8
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1372 1373 1374
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije..."

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1375
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:27
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1376 1377 1378
msgid "_Job title:"
msgstr "Slubeni _naziv:"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1379
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:28
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1380 1381 1382
msgid "_Company:"
msgstr "_Podjetje:"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1383 1384 1385 1386
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:29
msgid "_Address..."
msgstr "_Naslov..."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1387
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:30
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1388
#: po/tmp/event-editor-dialog.glade.h:16 po/tmp/mail-config.glade.h:31
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409
msgid "General"
msgstr "Splono"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:31
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:32
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:33
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:34
msgid "_Nickname:"
msgstr "_Vzdevek:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:35
msgid "_Spouse:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1410
msgstr "_Partner(ka):"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:36
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:37
msgid "_Assistant's name:"
msgstr "_Ime pomonika:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:38
msgid "_Manager's Name:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1422
msgstr "Ime _managerja:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:39
msgid "Anni_versary:"
msgstr "Ob_letnica:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:40
msgid "No_tes:"
msgstr "Opom_be:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:41
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1433
#: po/tmp/task-editor-dialog.glade.h:13
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1434 1435 1436
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1274
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:588
msgid "Assistant"
msgstr "Pomonik"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1275
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1379
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:568
msgid "Business"
msgstr "Sluba"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1276
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:575
msgid "Business 2"
msgstr "Sluba"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1277
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:573
msgid "Business Fax"
msgstr "Slubeni faks"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1278
msgid "Callback"
msgstr "Povratni klic"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1279
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:572
msgid "Car"
msgstr "Avto"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1280
msgid "Company"
msgstr "Podjetje"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1281
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1380
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:569
msgid "Home"
msgstr "Doma"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1282
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:576
msgid "Home 2"
msgstr "Doma 2"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1283
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:574
msgid "Home Fax"
msgstr "Domai faks"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1284
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:577
msgid "ISDN"
msgstr "ISDN"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1285
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:571
msgid "Mobile"
msgstr "Prenosni telefon"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1286
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1381
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:578
msgid "Other"
msgstr "Drugo"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1287
msgid "Other Fax"
msgstr "Drugi faks"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1288
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:579
msgid "Pager"
msgstr "Pozivnik"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1289
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:567
msgid "Primary"
msgstr "Prvi"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1290
msgid "Radio"
msgstr "Radijo"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1291
msgid "Telex"
msgstr "Teleks"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1292
msgid "TTY/TDD"
msgstr "TTY/TDD"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1337
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:580
msgid "Email 2"
msgstr "E-naslov 2"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1338
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:581
msgid "Email 3"
msgstr "E-naslov 3"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1539
#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1540 1541
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1542
#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551
#: po/tmp/fulladdr.glade.h:6
msgid "Address _2:"
msgstr "Naslov _2:"

#: po/tmp/fulladdr.glade.h:7
msgid "Canada"
msgstr "Kanada"

#: po/tmp/fulladdr.glade.h:8
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1552 1553
msgid "Check Address"
msgstr "Preveri naslov"
1554

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567
#: po/tmp/fulladdr.glade.h:9
msgid "Countr_y:"
msgstr "Dra_va:"

#: po/tmp/fulladdr.glade.h:10
msgid "Finland"
msgstr "Finska"

#: po/tmp/fulladdr.glade.h:11
msgid "USA"
msgstr "ZDA"

#: po/tmp/fulladdr.glade.h:12
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1568 1569
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
1570

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1571
#: po/tmp/fulladdr.glade.h:13
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1572 1573
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
1574

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1575
#: po/tmp/fulladdr.glade.h:14
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1576 1577
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Potni predal:"
1578

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1579
#: po/tmp/fulladdr.glade.h:15
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1580 1581
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Drava/Provinca:"
1582

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1583
#: po/tmp/fulladdr.glade.h:16
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1584 1585
msgid "_ZIP Code:"
msgstr "_Potna tevilka:"
1586

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594
#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:7
msgid "Check Full Name"
msgstr "Preveri polno ime"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1595 1596

#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:8
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1597 1598 1599 1600
msgid ""
"\n"
"Mr.\n"
"Mrs.\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1601 1602
"Ms.\n"
"Miss\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1603 1604 1605 1606
"Dr.\n"
msgstr ""
"\n"
"G.\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1607 1608 1609
"Ga.\n"
"Ga.\n"
"Gd.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1610 1611
"Dr.\n"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1612
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:15
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629
msgid ""
"\n"
"Sr.\n"
"Jr.\n"
"I\n"
"II\n"
"III\n"
"Esq.\n"
msgstr ""
"\n"
"St.\n"
"Ml.\n"
"I\n"
"II\n"
"III\n"
"Esq.\n"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1630
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:23
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1631 1632
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1633

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1634
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:24
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1635 1636
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1637

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1638
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:25
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1639 1640
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1641

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1642
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:26
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1643 1644
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1645

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1646
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:27