sl.po 749 KB
Newer Older
1 2
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
3
# Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
4
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2009.
5
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
9
"Project-Id-Version: evolution\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution\n"
11 12
"POT-Creation-Date: 2009-12-26 05:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-30 11:19+0100\n"
13
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
14
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 19
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
20 21
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
22

23 24
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
25
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
26
msgstr "'{0}' je vir imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz seznama v pogledu stikov."
27 28

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
29
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
30
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
31

32
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
33
msgid "Address '{0}' already exists."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
34
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
35

36 37 38 39 40
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
41
msgid "Cannot move contact."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
42
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
43

44
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
45 46 47
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."

48
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
49 50
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprto metodo prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljen Caps Lock."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
51

52
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
53
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
54
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za LDAP strežnik."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
55

56
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
57
msgid "Could not remove address book."
58
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
59

60
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
61
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
62
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti kateri drugi poštni odjemalec GroupWise."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
63

64
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
65
msgid "Delete address book '{0}'?"
66
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
67

68
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
69
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
70
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
71

72
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
73
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
74
msgstr "Overitev na LDAP strežniku ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
75

Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
76
#. Unknown error
77 78
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1169
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
79 80
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Brisanje stika ni uspelo"
81

82
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
83
msgid "GroupWise Address book creation:"
84
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
85

86
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
87
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
88
msgstr "LDAP strežnik ni odgovoril z veljavnimi podatki sheme."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
89

90
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
91 92
msgid "Some features may not work properly with your current server"
msgstr "Nekatere zmogljivosti morda ne bodo delovale pravilno na vašem trenutnem strežniku"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
93

94
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
95
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
96
msgstr "Imenik Evolution se je nepričakovano končal."
97

98
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
99 100
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
msgstr "Slika, ki ste jo izbrali, je precej velika. Jo želite zmanjšati in shraniti?"
101

102
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
103
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
104
msgstr "LDAP strežnik morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmogljivosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega skrbnika sistema."
105

106
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
107 108
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."
109

110
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
111
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
112
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
113

114
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
115 116
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
117

118
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
119 120
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo za vedno odstranjen."
121

122
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
123 124
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
125

126
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
127
msgid "Unable to open address book"
128
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
129

130
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
131
msgid "Unable to perform search."
132
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
133

134
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
135
msgid "Unable to save {0}."
136
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
137

138
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
139
msgid "Would you like to save your changes?"
140
msgstr "Ali želite shraniti spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
141

142
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
143
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
144
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
145

146
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
147 148 149
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi Evolutiona. Za boljšo izkušnjo strežnik raje nadgradite na podprto različico"

150
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
151
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
152
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
153

154
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
155
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
156
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite shraniti spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
157

158
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
159 160
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
161

162
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
163
#: ../mail/em-vfolder-rule.c:521
164 165 166
#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:4
#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:10
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
167 168 169
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

170
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
171
msgid "_Discard"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
172
msgstr "_Zavrzi"
173

174
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
175
msgid "_Do not save"
176
msgstr "_Ne shrani"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
177

178
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
179
msgid "_Resize"
180
msgstr "_Spremeni velikost"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
181

182
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
183
msgid "_Use as it is"
184
msgstr "_Uporabi kot je"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
185

186
#. For Translators: {0} is the string describing why the search could not be performed (eg: "The backend for this address book was unable to parse this query."
187
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
188
#: ../mail/mail.error.xml.h:143
189
msgid "{0}"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
190
msgstr "{0}"
191

Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
192
#. For Translators: {1} is the error status string (eg: "E_BOOK_ERROR_NO_SELF_CONTACT")
193
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
194
msgid "{1}"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
195
msgstr "{1}"
196

197
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:597
198 199 200
msgid "Default Sync Address:"
msgstr "Privzet usklajevalni naslov:"

201 202
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1631
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1632
203
msgid "Could not load address book"
204
msgstr "Ni mogoče naložiti imenika"
205

206 207
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1709
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1712
208
msgid "Could not read pilot's Address application block"
209
msgstr "Ni mogoče prebrati Pilotovega imenika"
210

211 212
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:583
213
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1938
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"

#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:582
224
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1937
225
#: ../shell/main.c:110
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:7
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
240 241
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:310
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1273
242 243 244 245 246
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:198
msgid "Contact"
msgstr "Stik"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
247 248 249
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:590
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:605
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2496
250 251 252 253 254 255 256 257 258
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:285
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:517
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:525
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:811
259
#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.c:408
260
#: ../smime/lib/e-cert.c:821
261
msgid "Email"
262
msgstr "e-Pošta"
263 264 265 266 267 268 269 270 271 272

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
273
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:188
274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:70
msgid "Home"
msgstr "Doma"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Trenutno sporočanje"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
msgid "Job"
msgstr "Posel"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslov"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
299
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:11
300
msgid "Miscellaneous"
301
msgstr "Razno"
302 303 304 305 306 307 308 309 310

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:250
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:422
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:452
311
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:567
312 313 314 315
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
316
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:189
317 318
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:71
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:460
319
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1646
320
msgid "Other"
321
msgstr "Ostalo"
322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
msgid "Video Chat:"
msgstr "Videoklepet:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
msgid "Web Log:"
msgstr "Spletni dnevnik:"

#. red
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
345
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187
346 347
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:69
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:569
348
#: ../mail/e-mail-migrate.c:954
349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
msgid "Work"
msgstr "Delo"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:823
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1928
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
msgid "_File under:"
msgstr "_Ime datoteke:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalnik:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
msgid "_State/Province:"
425
msgstr "_Država/provinca:"
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Videoklepet:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
msgid "_Web Log:"
442
msgstr "_Spletni dnevnik:"
443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "

453
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:88
454 455
#: ../e-util/e-logger.c:171
#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:96
456
#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1159
457
#: ../plugins/groupwise-features/proxy-add-dialog.ui.h:7
458
#: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:58
459
#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:315
460
#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:90
461
#: ../widgets/menus/gal-view-new-dialog.c:60
462 463
msgid "Name"
msgstr "Ime"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
464

465
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:94
466 467
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:338
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1293
468 469 470 471 472 473 474
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:523
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:428
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:164
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:133
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:541
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:191
#: ../widgets/menus/gal-define-views-model.c:178
475
#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1829
476 477 478
#: ../widgets/text/e-text.c:3674
#: ../widgets/text/e-text.c:3675
msgid "Editable"
479
msgstr "Uredljivo"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
480

481
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:168
482
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:539
483 484
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
485

486
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169
487
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:542
488 489
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
490

491
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
492
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:544
493 494
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
495

496
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
497
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:545
498 499
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
500

501
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
502
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:543
503 504
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
505

506
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
507
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:541
508 509
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
510

511
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
512
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:540
513 514
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
515

516
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
517
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:546
518 519
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
520

521
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:209
522
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:372
523 524
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
525

526
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:223
527 528
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
529

530
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:237
531 532
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
533

534
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:296
535 536
msgid "Source Book"
msgstr "Izvorna knjiga"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
537

538
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:303
539 540
msgid "Target Book"
msgstr "Ciljna knjiga"
541

542
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:317
543 544
msgid "Is New Contact"
msgstr "Je nov stik"
545

546
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:324
547 548
msgid "Writable Fields"
msgstr "Zapisljiva polja"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
549

550
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:331
551 552
msgid "Required Fields"
msgstr "Zahtevana polja"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
553

554
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:345
555 556
msgid "Changed"
msgstr "Spremenjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
557

558 559
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:600
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2491
560 561 562
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
563

564
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2888
565 566
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
567

568
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2889
569 570
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
571

572
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3162
573 574 575 576 577 578
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
579

580
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3166
581 582 583
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
584

585
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3173
586 587 588
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
589

590 591
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3188
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3199
592 593 594
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
595

596
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3213
597 598
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
599

600
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:353
601 602
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
603

604
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:356
605 606
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
607

608
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:430
609 610
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
611

612
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:441
613
msgid "E_mail"
614
msgstr "e-_Pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
615

616
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:452
617
msgid "_Select Address Book"
618
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
619

620
#: ../addressbook/gui/contact-editor/eab-editor.c:167
621 622
#: ../shell/e-shell-backend.c:222
#: ../shell/e-shell-window.c:675
623 624
msgid "Shell"
msgstr "Lupina"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
625

626
#: ../addressbook/gui/contact-editor/eab-editor.c:168
627 628
#: ../shell/e-shell-backend.c:223
#: ../shell/e-shell-window.c:676
629
msgid "The EShell singleton"
630
msgstr "EShell singleton"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
631

632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
msgid "Dr."
msgstr "Dr."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
msgid "I"
msgstr "I"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
msgid "II"
msgstr "II"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
msgid "III"
msgstr "III"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
msgid "Mr."
msgstr "G."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
msgid "Ms."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
msgid "Sr."
msgstr "St."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
698
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:698
699 700
msgid "Contact List Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
701

702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
msgid "Members"
msgstr "Člani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
#: ../mail/mail-config.ui.h:154
msgid "_Select..."
717
msgstr "Izb_eri ..."
718 719 720 721 722

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
msgstr "_Vnesite e-poštni naslov ali potegnite stik na spodnji seznam:"

723
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:791
724 725
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
726

727 728
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:939
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1351
729 730
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
731

732
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1191
733 734
msgid "Error adding list"
msgstr "Napaka ob dodajanju seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
735

736
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1205
737 738
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
739

740
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1219
741 742
msgid "Error removing list"
msgstr "Napaka ob odstranjevanju seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
743

744
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1263
745 746 747 748 749 750
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:513
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:414
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:119
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:527
msgid "Book"
msgstr "Knjiga"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
751

752
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1283
753 754
msgid "Is New List"
msgstr "Je nov seznam"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
755

756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Changed Contact:"
msgstr "Spremenjen stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
msgstr "Zaznan podvojen stik"
768

769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr "Ime ali elektronski poštni naslov stika že obstaja v tej mapi. Bi želeli podatke vseeno dodati?"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid "Original Contact:"
msgstr "Prvotni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:4
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
"Ime ali e-poštni naslov tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
"Ga želite vseeno dodati?"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
790 791 792
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:231
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
793

794 795 796
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:216
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
797

798 799 800 801
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
802 803 804 805
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:893
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1628
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:757
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:969
806 807
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
808

809
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
810
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:900
811 812
msgid "Email begins with"
msgstr "E-pošta se začne z"
813

814
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
815
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:907
816 817
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
818

819 820 821
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:143
msgid "No contacts"
msgstr "Ni stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
822

823 824 825 826 827 828 829 830
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:147
#, c-format
msgid "%d contact"
msgid_plural "%d contacts"
msgstr[0] "%d stikov"
msgstr[1] "%d stik"
msgstr[2] "%d stika"
msgstr[3] "%d stiki"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
831

832 833 834
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:308
msgid "Error getting book view"
msgstr "Napaka ob dobivanju pogleda knjige"
Ettore Perazzoli's avatar
1.3.91.  
Ettore Perazzoli committed
835

836 837 838 839 840 841
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:533
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:421
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:126
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:534
msgid "Query"
msgstr "Poizvedba"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
842

843 844
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:707
msgid "Search Interrupted"
845
msgstr "Iskanje je prekinjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
846

847
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:435
848 849 850 851 852
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:695
#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1168
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:952
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-content.c:601
#: ../modules/calendar/e-task-shell-content.c:624
853 854
#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:505
#: ../widgets/table/e-table-selection-model.c:302
855
#: ../widgets/table/e-table.c:3349
856 857 858 859 860
#: ../widgets/table/e-tree-selection-model.c:817
#: ../widgets/text/e-text.c:3541
#: ../widgets/text/e-text.c:3542
msgid "Model"
msgstr "Model"
861

862 863 864
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:150
msgid "Error modifying card"
msgstr "Napaka ob spreminjanju vizitke"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
865

866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:575
msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
msgstr "Izreži izbrane stike v odložišče"

#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:581
msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
msgstr "Kopiraj izbrane stike v odložišče"

#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:587
msgid "Paste contacts from the clipboard"
msgstr "Prilepi stike iz odložišča"

#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:593
msgid "Select all visible contacts"
msgstr "Izberi vse vidne stike"

#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:705
#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1179
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:963
885 886
msgid "Shell View"
msgstr "Lupinski pogled"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
887

888
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:716
889 890
msgid "Source"
msgstr "Izvorna koda"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
891

892
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1187
893
msgid "Are you sure you want to delete these contact lists?"
894
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati sezname stikov?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
895

896
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1191
897
msgid "Are you sure you want to delete this contact list?"
898
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati seznam stikov?"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
899

900
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1195
901
#, c-format
902
msgid "Are you sure you want to delete this contact list (%s)?"
903
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati seznam stikov (%s)?"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
904

905
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1201
906
msgid "Are you sure you want to delete these contacts?"
907
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati stike?"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
908

909
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1205
910 911
msgid "Are you sure you want to delete this contact?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati ta stik?"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
912

913
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1209
914
#, c-format
915
msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
916
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati stik (%s)?"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
917

918
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1373
919
#, c-format
920 921 922 923
msgid ""
"Opening %d contacts will open %d new windows as well.\n"
"Do you really want to display all of these contacts?"
msgstr ""
924 925
"Odpiranje %d stikov bo odprlo %d novih oken.\n"
"Ali zares želite prikazati vse te stike?"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
926