sl.po 643 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2013.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12 13 14 15
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-12 19:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-13 09:58+0100\n"
16
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
17
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
18
"Language: Slovenian\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 23
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
24
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
25
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
26

27 28 29 30
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."

31
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"This address book server might be unreachable or the server name may be "
"misspelled or your network connection could be down."
msgstr ""
"Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano "
"ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
38 39

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
40 41
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
42

43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
44 45 46 47 48 49 50 51
msgid ""
"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
"your caps lock might be on."
msgstr ""
"Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način "
"prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate "
"vklopljeno tipko za velike črke."
52

53
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
54 55
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
56

57
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
58 59 60 61 62 63 64 65
msgid ""
"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
"supported search bases."
msgstr ""
"Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te "
"zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite "
"na vašega sistemskega skrbnika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
68 69
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
72 73
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
74

75
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
76 77
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
78

79
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
80 81
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
82

83
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
84 85
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
86

87
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
88 89
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
90

91
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
92
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
93 94
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
97
msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
98
msgstr "Ali želite izbrisati oddaljeni imenik &quot;{0}&quot;?"
99 100

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
101 102 103 104 105 106
msgid ""
"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
"server. Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
"To bo trajno izbrisalo imenik &quot;{0}&quot; s strežnika. Ali ste "
"prepričani, da želite nadaljevati?"
107 108 109 110 111 112 113

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
msgid "_Delete From Server"
msgstr "_Izbriši s strežnika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
114 115
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
116

117
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
118 119
msgid "Unable to open address book"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
120

121
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
122 123
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
124

125
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
126 127
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
128

129
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
130 131 132
msgid ""
"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
"changes?"
133
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
134

135
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
136 137
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
138

139
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
140 141
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
142

143
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
144 145 146 147 148 149
msgid ""
"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr ""
"Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče "
"izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
150

151
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
152 153
msgid ""
"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
154
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
155

156
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
157 158
msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
159

160
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
161 162
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Uporabi kot je"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
163

164
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
165 166
msgid "_Do not save"
msgstr "_Ne shrani"
167

168
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
169 170
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
171

172
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
173 174
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
175

176
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
177 178
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
msgstr "Imenik Evolutiona se je nepričakovano končal."
179

180
#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
181
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
182 183 184 185
msgid ""
"Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr ""
"Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
186

187
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
188 189
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
190

191
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
192 193 194 195 196 197
msgid ""
"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
"with the same address anyway?"
msgstr ""
"Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z "
"enakim naslovom?"
198

199 200
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36 ../e-util/e-table-config.ui.h:6
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:966 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:397
201 202
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
203

204
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
205 206
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."
207

208
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
209 210 211
msgid ""
"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
"you like to add them anyway?"
212
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"
213

214
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
215 216
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
217

218
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
219 220
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
221

222
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
223 224
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
225

226
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
227 228 229 230 231
msgid ""
"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
"to add it anyway?"
msgstr ""
"Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"
232 233

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
234
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1256
235 236
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Izbris stika ni uspel"
237

238
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
239 240
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
241

242
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
243 244
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
245

246
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
247
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
248 249 250 251 252 253
msgid ""
"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
"different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr ""
"'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug "
"imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
254

255
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
256 257 258
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:618
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:640
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2932
259 260
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
261 262

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
263 264 265 266 267 268
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"
269

270
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
271 272
msgid "_File under:"
msgstr "_Zavedi pod:"
273 274

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
275 276 277 278 279 280
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
281
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
282
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:5
283 284 285
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

286
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
287 288
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."
289

290
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
291 292
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"
293

294
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
295
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:396
296
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
297 298 299
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:605
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:970
#: ../smime/lib/e-asn1-object.c:395
300
msgid "Email"
301
msgstr "Elektronska pošta"
302

303
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
304 305
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
306

307
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
308 309
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
310

311
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
312
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:1004
313 314
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
315

316
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
317 318
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
319

320
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
321
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
322
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
323
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1850
324 325
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
326

327
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
328 329
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
330

331
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
332 333
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Video klepet:"
334

335
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
336 337
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"
338

339
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
340
#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:97
341 342
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"
343

344
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
345 346
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"
347

348
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
349 350
msgid "Video Chat:"
msgstr "Video klepet:"
351

352
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
353 354
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"
355

356
#. Translators: an accessibility name
357
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
358 359
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"
360

361
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
362 363 364
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

365
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
366 367
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
368

369 370 371 372
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

373
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
374 375 376
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"
377

378
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
379 380
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
381

382
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
383 384
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
385

386
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
387 388
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
389

390
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
391 392
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
393

394
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
395 396
msgid "Job"
msgstr "Posel"
397 398

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
399 400
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"
401

402
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
403 404
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
405

406
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
407 408
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
409

410
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
411 412
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
413

414
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
415 416
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:702
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2193
417 418
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
419

420 421 422 423 424
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
425
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
426 427
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:701
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2192 ../shell/main.c:127
428 429
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"
430

431
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
432 433 434
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:22
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
435

436
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
437 438
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
439

440
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
441 442
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
443

444
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
445
msgid "_Zip/Postal Code:"
446
msgstr "_Poštna številka:"
447

448
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
449 450
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Regija/provinca:"
451

452
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
453 454
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
455

456
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
457 458
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
459

460
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
461 462
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
463

464
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
465 466 467 468
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:186
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:308
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:389
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:68
469 470
msgid "Home"
msgstr "Doma"
471

472
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
473 474 475 476 477
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:185
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:316
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:386
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:67
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:683
478 479
msgid "Work"
msgstr "Delo"
480

481
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
482 483 484 485
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:69
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:378
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3607
486 487
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
488

489
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
490 491
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
492

493
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
494 495
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
496

497 498
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:165
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:608
499 500
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
501

502 503
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:166
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:611
504 505
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
506

507 508
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:167
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:613
509 510
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
511

512 513
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:168
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:614
514 515
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
516

517 518
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:612
519 520
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
521

522 523
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:610
524 525
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
526

527 528
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:609
529 530
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
531

532 533
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:615
534 535
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
536

537 538
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:616
539 540 541
msgid "Twitter"
msgstr "Twitter"

542 543
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:210
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:491
544 545
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
546

547
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:225
548 549
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
550

551
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:240
552 553
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
554

555 556
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:634
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2926
557 558 559
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
560

561
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3447
562 563
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
564

565
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3448
566 567
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
568

569
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3781
570 571 572 573 574 575
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
576

577
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3787
578 579 580
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
581

582
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3795
583
#, c-format
584
msgid "'%s' cannot be a future date"
585
msgstr "'%s' mora biti datum v preteklosti"
586

587
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3803
588 589 590
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
591

592 593
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3816
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3830
594 595 596
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
597

598
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3845
599 600
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
601

602
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:435
603 604
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
605

606
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:438
607 608
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
609

610
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:488
611 612
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
613

614
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:501
615
msgid "E_mail"
616
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
617

618
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:514
619
msgid "_Select Address Book"
620
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
621

622
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
623 624
msgid "Mr."
msgstr "G."
625 626

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
627 628
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."
629 630

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
631 632
msgid "Ms."
msgstr "Ga."
633 634

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
635 636
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."
637 638

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
639 640
msgid "Dr."
msgstr "Dr."
641 642

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
643 644
msgid "Sr."
msgstr "St."
645 646 647 648 649 650

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
651 652
msgid "I"
msgstr "I"
653 654

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
655 656
msgid "II"
msgstr "II"
657 658

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
659 660
msgid "III"
msgstr "III"
661 662

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
663 664
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."
665 666

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
667 668 669
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"
670 671 672 673 674 675 676 677 678 679

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
680 681 682 683
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
684 685 686 687
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
688
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:794
689
msgid "Contact List Editor"
690
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
691

692
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
693 694 695 696
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
697 698 699
msgid "Members"
msgstr "Člani"

700 701
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
702 703
msgstr ""
"_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
704 705

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
706 707 708
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

709
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
710
msgid "Add an email to the List"
711
msgstr "Dodaj elektronski naslov na seznam"
712 713 714

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
msgid "Remove an email address from the List"
715
msgstr "Odstrani elektronski naslov s seznama"
716 717 718

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
msgid "Insert email addresses from Address Book"
719
msgstr "Vstavi elektronski naslov iz imenika"
720 721

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
722
msgid "_Select..."
723
msgstr "Izb_eri ..."
724

725
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:917
726 727
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
728

729
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1443
730 731 732
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"

733
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1562
734
msgid "Error adding list"
735
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
736

737
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1577
738 739
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
740

741
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1592
742
msgid "Error removing list"
743
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
744

745 746 747
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
748
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
749

750
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
751 752 753 754 755 756
msgid ""
"The name or email of this contact already exists in this folder. Would you "
"like to save the changes anyway?"
msgstr ""
"Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Ali želite "
"spremembe vseeno shraniti?"
757

758 759 760 761 762 763 764 765 766
#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
msgid "Changed Contact:"
msgstr "Spremenjeni stik:"

767
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
768
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:342
769 770
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
771 772 773 774 775 776

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
777
"Ime ali naslov elektronske pošte tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
778
"Ali želite podatke vseeno dodati?"
779

780 781 782 783
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:5
msgid "Original Contact:"
msgstr "Izvirni stik:"

784
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
785 786
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
787

788
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:324
789 790
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
791

Matej Urbančič's avatar