sl.po 645 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6 7
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009-2010.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006-2013.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
14 15
"POT-Creation-Date: 2013-10-23 00:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-24 20:44+0100\n"
16
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
17
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
18
"Language: Slovenian\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 23
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
24
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
25
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
26

27 28 29 30
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."

31
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"This address book server might be unreachable or the server name may be "
"misspelled or your network connection could be down."
msgstr ""
"Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano "
"ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
38 39

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
40 41
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
42

43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
44 45 46 47 48 49 50 51
msgid ""
"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
"your caps lock might be on."
msgstr ""
"Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način "
"prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate "
"vklopljeno tipko za velike črke."
52

53
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
54 55
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
56

57
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
58 59 60 61 62 63 64 65
msgid ""
"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
"supported search bases."
msgstr ""
"Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te "
"zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite "
"na vašega sistemskega skrbnika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
68 69
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
72 73
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
74

75
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
76 77
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
78

79
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
80 81
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
82

83
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
84 85
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
86

87
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
88 89
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
90

91
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
92
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
93 94
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
97
msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
98
msgstr "Ali želite izbrisati oddaljeni imenik &quot;{0}&quot;?"
99 100

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
101 102 103 104 105 106
msgid ""
"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
"server. Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
"To bo trajno izbrisalo imenik &quot;{0}&quot; s strežnika. Ali ste "
"prepričani, da želite nadaljevati?"
107 108

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
109
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
110 111 112 113
msgid "_Delete From Server"
msgstr "_Izbriši s strežnika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
114 115
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
116

117
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
118 119
msgid "Unable to open address book '{0}'"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika '{0}'"
120

121
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
122 123
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
124

125
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
126 127
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
128

129
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
130 131 132
msgid ""
"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
"changes?"
133
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
134

135
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
136 137
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
138

139
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
140 141
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
142

143
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
144 145 146 147 148 149
msgid ""
"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr ""
"Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče "
"izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
150

151
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
152 153
msgid ""
"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
154
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
155

156
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
157 158
msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
159

160
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
161 162
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Uporabi kot je"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
163

164
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
165 166
msgid "_Do not save"
msgstr "_Ne shrani"
167

168
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
169 170
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
171

172
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
173 174
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
175

176
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
177 178
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
179

180
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
181 182 183 184 185 186
msgid ""
"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
"with the same address anyway?"
msgstr ""
"Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z "
"enakim naslovom?"
187

188
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
189 190
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:997 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:397
#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:446
191 192
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
193

194
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
195 196
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."
197

198
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
199 200 201
msgid ""
"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
"you like to add them anyway?"
202
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"
203

204
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
205 206
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
207

208
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
209 210
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
211

212
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
213 214
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
215

216
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
217 218 219 220 221
msgid ""
"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
"to add it anyway?"
msgstr ""
"Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"
222

223
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
224
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1251
225 226
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Izbris stika ni uspel"
227

228
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
229 230
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
231

232
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
233 234
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
235

236
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
237
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
238 239 240 241 242 243
msgid ""
"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
"different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr ""
"'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug "
"imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
244

245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
msgid "Cannot save a contact, address book is still opening"
msgstr ""

#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
msgid ""
"Cannot save a contact to the address book '{0}', because it is still "
"opening. Either wait till it's opened, or select a different address book."
msgstr ""

256
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
257 258 259
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:650
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:672
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2958
260 261
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
262 263

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
264 265 266 267 268 269
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"
270

271
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
272 273
msgid "_File under:"
msgstr "_Zavedi pod:"
274 275

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
276 277 278 279 280 281
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
282
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
283
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:27
284 285 286
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

287
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
288 289
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."
290

291
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
292 293
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"
294

295
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
296
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:409
297
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
298 299
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:590
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:942
300
msgid "Email"
301
msgstr "Elektronska pošta"
302

303
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
304 305
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
306

307
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
308 309
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
310

311
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
312
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:1003
313 314
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
315

316
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
317 318
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
319

320
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
321
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
322
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
323
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1877
324 325
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
326

327
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
328 329
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
330

331
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
332 333
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Video klepet:"
334

335
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
336 337
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"
338

339
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
340
#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:97
341 342
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"
343

344
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
345 346
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"
347

348
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
349 350
msgid "Video Chat:"
msgstr "Video klepet:"
351

352
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
353 354
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"
355

356
#. Translators: an accessibility name
357
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
358 359
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"
360

361
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
362 363 364
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

365
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
366 367
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
368

369 370 371 372
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

373
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
374
msgctxt "Job"
375
msgid "_Title:"
376
msgstr "_Naziv delovnega mesta:"
377

378
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
379 380
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
381

382
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
383 384
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
385

386
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
387 388
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
389

390
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
391 392
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
393

394
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
395 396
msgid "Job"
msgstr "Posel"
397 398

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
399 400
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"
401

402
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
403 404
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
405

406
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
407 408
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
409

410
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
411 412
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
413

414
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
415
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:685
416
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2278
417 418
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
419

420 421 422 423 424
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
425
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
426
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:684
427
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2277 ../shell/main.c:128
428 429
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"
430

431
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
432 433
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
434

435
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
436 437
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
438

439
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
440 441
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
442

443
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
444
msgid "_Zip/Postal Code:"
445
msgstr "_Poštna številka:"
446

447
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
448 449
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Regija/provinca:"
450

451
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
452 453
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
454

455
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
456 457
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
458

459
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
460 461
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
462

463
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
464
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:191
465
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:306
466 467
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:357
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:81
468 469
msgid "Home"
msgstr "Doma"
470

471
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
472
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:190
473
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:314
474 475 476
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:354
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:80
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:666
477 478
msgid "Work"
msgstr "Delo"
479

480
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
481
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
482 483
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:82
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:368
484
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3963
485 486
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
487

488
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
489 490
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
491

492
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
493 494
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
495

496
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
497
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:593
498 499
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
500

501
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
502
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:596
503 504
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
505

506
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
507
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:598
508 509
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
510

511
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
512
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:599
513 514
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
515

516
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
517
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:597
518 519
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
520

521
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
522
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:595
523 524
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
525

526
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
527
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:594
528 529
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
530

531
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
532
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:600
533 534
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
535

536
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
537
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:601
538 539 540
msgid "Twitter"
msgstr "Twitter"

541 542
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:230
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:505
543 544
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
545

546
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:250
547 548
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
549

550
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:270
551 552
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
553

554 555
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:666
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2952
556 557 558
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
559

560
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3485
561 562
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
563

564
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3486
565 566
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
567

568
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3844
569 570 571 572 573 574
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
575

576
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3850
577 578 579
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
580

581
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3858
582
#, c-format
583
msgid "'%s' cannot be a future date"
584
msgstr "'%s' mora biti datum v preteklosti"
585

586
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3866
587 588 589
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
590

591 592
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3879
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3893
593 594 595
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
596

597
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3908
598 599
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
600

601
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:452
602 603
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
604

605
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:455
606 607
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
608

609
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:508
610 611
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
612

613
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:521
614
msgid "E_mail"
615
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
616

617
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:534
618
msgid "_Select Address Book"
619
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
620

621
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
622 623
msgid "Mr."
msgstr "G."
624 625

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
626 627
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."
628 629

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
630 631
msgid "Ms."
msgstr "Ga."
632 633

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
634 635
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."
636 637

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
638 639
msgid "Dr."
msgstr "Dr."
640 641

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
642 643
msgid "Sr."
msgstr "St."
644 645 646 647 648 649

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
650 651
msgid "I"
msgstr "I"
652 653

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
654 655
msgid "II"
msgstr "II"
656 657

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
658 659
msgid "III"
msgstr "III"
660 661

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
662 663
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."
664 665

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
666 667 668
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"
669 670 671 672 673

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

674 675 676 677 678
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgctxt "FullName"
msgid "_Title:"
msgstr "_Osebni naziv:"

679 680 681 682 683
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
684 685 686 687
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
688 689 690 691
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
692
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:818
693
msgid "Contact List Editor"
694
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
695

696
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
697 698 699 700
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
701 702 703
msgid "Members"
msgstr "Člani"

704 705
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
706 707
msgstr ""
"_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
708 709

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
710 711 712
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

713
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
714
msgid "Add an email to the List"
715
msgstr "Dodaj elektronski naslov na seznam"
716 717 718

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
msgid "Remove an email address from the List"
719
msgstr "Odstrani elektronski naslov s seznama"
720 721 722

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
msgid "Insert email addresses from Address Book"
723
msgstr "Vstavi elektronski naslov iz imenika"
724 725

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
726
msgid "_Select..."
727
msgstr "Izb_eri ..."
728

729
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:941
730 731
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
732

733
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1475
734 735 736
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"

737
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1615
738
msgid "Error adding list"
739
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
740

741
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1635
742 743
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
744

745
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1655
746
msgid "Error removing list"
747
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
748

749 750
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
751
msgid "Duplicate Contact Detected"
752
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
753

754
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
755 756 757 758 759 760
msgid ""
"The name or email of this contact already exists in this folder. Would you "
"like to save the changes anyway?"
msgstr ""
"Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Ali želite "
"spremembe vseeno shraniti?"
761

762
#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
763
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4