sl.po 883 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009–2010.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006–2018.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution/issues\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2018-12-08 20:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-09 22:01+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: sl\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 22
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : "
"0);\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
23
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
25

26 27 28
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:1
msgid "Enable address formatting"
msgstr "Omogoči oblikovanje naslovov"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
29

30
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:2
31
msgid "Whether addresses should be formatted according to standard in their destination country"
32
msgstr "Ali naj bodo naslovi oblikovani glede na standard ciljne države"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
33

34 35 36
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
msgid "Autocomplete length"
msgstr "Dolžina za samodejno dopolnjevanje"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
37

38
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:4
39
msgid ""
40
"The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to autocomplete."
41
msgstr ""
42 43
"Število znakov, ki jih je treba vnesti preden začne program izvajati samodejno dopolnjevanje "
"niza."
44

45 46 47
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:5
msgid "Show autocompleted name with an address"
msgstr "Pokaži samodejno dopolnjeno ime z elektronskim naslovom"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
48

49
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:6
50
msgid ""
51 52
"Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted contact in the entry."
msgstr "Ali naj bo elektronski naslov prikazan z imenom samodejno dopolnjenega stika v vnosu."
53

54 55
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:7
msgid "URI for the folder last used in the select names dialog"
56
msgstr "URI mape, ki je bila nazadnje uporabljena v pogovornem oknu za izbiro imen"
57

58 59
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:8
msgid "URI for the folder last used in the select names dialog."
60
msgstr "URI mape, ki je bila nazadnje uporabljena v pogovornem oknu za izbiro imen."
61

62 63 64
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:9
msgid "Contact layout style"
msgstr "Slog razporeditve stikov"
65

66
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:10
67
msgid ""
68 69 70
"The layout style determines where to place the preview pane in relation to the contact list. "
"“0” (Classic View) places the preview pane below the contact list. “1” (Vertical View) places "
"the preview pane next to the contact list."
71
msgstr ""
72 73 74
"Slog razporeditve določa, kje bo postavljen pladenj predogleda glede na seznam stikov. "
"Vrednost »0« predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda pod seznamom stikov, »1« pa "
"določa navpični slog, kjer sta okni eno ob drugem."
75

76 77 78
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:11
msgid "Contact preview pane position (horizontal)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov (vodoravno)"
79

80 81 82
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:12
msgid "Position of the contact preview pane when oriented horizontally."
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov, kadar je usmerjen vodoravno."
83

84 85 86
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:13
msgid "Contact preview pane position (vertical)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov (navpično)"
87

88 89 90
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:14
msgid "Position of the contact preview pane when oriented vertically."
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov, kadar je usmerjen navpično."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
91

92 93 94 95 96 97 98
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:15
msgid "Show maps"
msgstr "Pokaži zemljevide"

#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:16
msgid "Whether to show maps in preview pane"
msgstr "Ali naj bodo prikazani zemljevidi na pladnju predogleda"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
99

100 101 102
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:17
msgid "Primary address book"
msgstr "Osnovni imenik stikov"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
103

104
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:18
105 106
msgid "The UID of the selected (or “primary”) address book in the sidebar of the “Contacts” view"
msgstr "Vrednost UID izbranega (ali »glavnega«) imenika v stranski vrstici pogleda »stikov«."
107

108 109 110
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:19
msgid "Show preview pane"
msgstr "Pokaži pladenj predogleda"
111

112 113 114
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:20
msgid "Whether to show the preview pane."
msgstr "Ali naj bo prikazan pladenj predogleda."
115

116 117 118
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:21
msgid "true"
msgstr "prav"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
119

120 121 122
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:22
msgid "Whether to show phone numbers in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazane telefonske številke"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
123

124 125 126
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:23
msgid "Whether to show SIP addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazani naslovi SIP"
127

128 129 130
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:24
msgid "Whether to show IM addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazane naslovi hipnega sporočanja"
131

132 133 134
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:25
msgid "Whether to show mailing Home addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku prikazan domači naslov"
135

136 137 138
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:26
msgid "Whether to show mailing addresses Work in the editor"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku prikazan službeni naslov"
139

140 141 142
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:27
msgid "Whether to show mailing addresses Other in the editor"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku prikazan naslov za pošiljanje"
143

144 145 146
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:28
msgid "Whether to show Web Addresses in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazani spletni naslovi"
147

148 149 150
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:29
msgid "Whether to show job information in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazani podatki o službi"
151

152 153 154
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:30
msgid "Whether to show Miscellaneous information in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazani podatki Razno"
155

156 157 158
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:31
msgid "Whether to show notes in the editor"
msgstr "Ali naj se v urejevalniku prikažejo opombe"
159

160 161 162
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:32
msgid "Whether to show Certificates tab in the editor"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku pokazan tudi  zavihek potrdil"
163

164 165
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:33
msgid "Where to open contact locations"
166
msgstr "Kje naj se odpre mesto stika"
167 168

#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:34
169
msgid ""
170 171
"Currently supported values are “openstreetmap” and “google”; if unknown set, uses "
"“openstreetmap”"
172
msgstr ""
173 174
"Trenutno so podprte možnosti »openstreetmap« in »google«. Če nabor ni znan, je uporabljena "
"možnost »openstreetmap«."
175

176 177
#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:1
msgid "Convert mail messages to Unicode"
178
msgstr "Pretvori poštna sporočila v nabor Unikod"
179

180
#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:2
181
msgid ""
182 183
"Convert message text to Unicode UTF-8 to unify spam/ham tokens coming from different character "
"sets."
184
msgstr ""
185 186
"Pretvori sporočilo v Unikod UTF-8 za poenotenje žetonov vsiljene pošte, ki so v drugih naborih "
"znakov."
187

188 189 190
#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:3
msgid "Full path command to run Bogofilter"
msgstr "Ukaz s polno potjo za zagon programa Bogofilter"
191

192 193
#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
194 195
"Full path to a Bogofilter command. If not set, then a compile-time path is used, usually /usr/"
"bin/bogofilter. The command should not contain any other arguments."
196
msgstr ""
197 198
"Polna pot do ukaza Bogofilter. V kolikor ta ni nastavljen, je uporabljena pot /usr/bin/"
"bogofilter. Ukaz ne sme vključevati drugih argumentov."
199

200 201 202
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:1
msgid "Save directory for reminder audio"
msgstr "Shrani mapo za zvočne opomnike"
203

204 205 206
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:2
msgid "Directory for saving reminder audio files"
msgstr "Mapa za shranjevanje zvočnih datotek opomnikov"
207

208 209 210
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:3
msgid "Birthday and anniversary reminder value"
msgstr "Vrednost opomnika rojstnih dni in obletnic"
211

212 213 214
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:4
msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder"
msgstr "Število enot za določanje opomnika za rojstni dan ali obletnico."
215

216 217 218
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:5
msgid "Birthday and anniversary reminder units"
msgstr "Enote opomnika rojstnih dni in obletnic"
219

220
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:6
221 222
msgid "Units for a birthday or anniversary reminder, “minutes”, “hours” or “days”"
msgstr "Enote opomnika za rojstni dan ali obletnico: »minute«, »ure« ali »dnevi«."
223

224 225 226
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:7
msgid "Compress weekends in month view"
msgstr "Stisni vikende v mesečnem pogledu"
227

228
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:8
229
msgid ""
230 231
"Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and Sunday in the space of "
"one weekday"
232
msgstr ""
233 234
"Ali naj bodo vikendi v mesečnem pogledu stisnjeni tako, da bosta sobota in nedelja zavzemala "
"prostor enega dneva."
235

236 237 238
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:9
msgid "Ask for confirmation when deleting items"
msgstr "Vprašaj za potrditev ob brisanju predmetov"
239

240 241 242
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:10
msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task"
msgstr "Ali naj se zahteva potrditev ob brisanju sestankov in nalog."
243

244 245 246
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:11
msgid "Confirm expunge"
msgstr "Potrdi počiščenje"
247

248 249 250
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:12
msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks"
msgstr "Ali naj se zahteva potrditev ob uničenju sestankov in nalog."
251

252 253 254
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:13
msgid "Month view vertical pane position"
msgstr "Položaj navpičnega pladnja v mesečnem pogledu"
255

256
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:14
257 258
msgid "Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date navigator calendar"
msgstr "Položaj navpičnega pladnja med seznami koledarja in krmarjem datumov koledarja."
259

260 261 262
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:15
msgid "Workday end hour"
msgstr "Ura konca delovnega dne"
263

264 265 266
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:16
msgid "Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23"
msgstr "Ura, ko se konča delovni dan (od 0 do 23)."
267

268 269 270
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:17
msgid "Workday end minute"
msgstr "Minuta konca delovnega dne"
271

272 273 274
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:18
msgid "Minute the workday ends on, 0 to 59."
msgstr "Minuta, ko se konča delovni dan (od 0 do 59)."
275

276 277 278
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:19
msgid "Workday start hour"
msgstr "Ura začetka delovnega dne"
279

280 281 282
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:20
msgid "Hour the workday starts on, in twenty four hour format, 0 to 23."
msgstr "Ura, ko se začne delovni dan (od 0 do 23)."
283

284 285 286
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:21
msgid "Workday start minute"
msgstr "Minuta začetka delovnega dne"
287

288 289 290
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:22
msgid "Minute the workday starts on, 0 to 59."
msgstr "Minuta, ko se začne delovni dan (od 0 do 59)."
291

292 293 294
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:23
msgid "Workday start time for Monday"
msgstr "Začetek delovnika za ponedeljek"
295

296
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:24
297
msgid ""
298 299
"Time the workday starts on, in twenty four hour format HHMM, 0000 to 2359, or -1 to use day-"
"start-hour and day-start-minute"
300
msgstr ""
301 302
"Čas začetka delovnika, zapisan v 24-urnem zapisu HHMM, 0000 do 2359, ali -1 za uporabo "
"možnosti ura-začetka-dneva in minuta-začetka-dneva."
303

304 305 306
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:25
msgid "Workday end time for Monday"
msgstr "Konec delovnika za ponedeljek"
307

308
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:26
309
msgid ""
310 311
"Time the workday ends on, in twenty four hour format HHMM, 0000 to 2359, or -1 to use day-end-"
"hour and day-end-minute"
312
msgstr ""
313 314
"Čas konca delovnika, zapisan v 24-urnem zapisu HHMM, 0000 do 2359, ali -1 za uporabo možnosti "
"ura-konec-dneva in minuta-konec-dneva."
315

316 317 318
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:27
msgid "Workday start time for Tuesday"
msgstr "Začetek delovnika za torek"
319

320
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:28
321
msgid ""
322 323
"Time the workday ends on, in twenty four hour format HHMM, 0000 to 2359, or -1 to use day-"
"start-hour and day-start-minute"
324
msgstr ""
325 326
"Čas konca delovnika, zapisan v 24-urnem zapisu HHMM, 0000 do 2359, ali -1 za uporabo možnosti "
"ura-začetka-dneva in minuta-začetka-dneva."
327

328 329 330
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:29
msgid "Workday end time for Tuesday"
msgstr "Konec delovnika za torek"
331

332 333 334
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:30
msgid "Workday start time for Wednesday"
msgstr "Začetek delovnika za sredo"
335

336 337 338
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:31
msgid "Workday end time for Wednesday"
msgstr "Konec delovnika za sredo"
339

340 341 342
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:32
msgid "Workday start time for Thursday"
msgstr "Začetek delovnika za četrtek"
343

344 345 346
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:33
msgid "Workday end time for Thursday"
msgstr "Konec delovnika za četrtek"
347

348 349 350
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:34
msgid "Workday start time for Friday"
msgstr "Začetek delovnika za petek"
351

352 353 354
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:35
msgid "Workday end time for Friday"
msgstr "Konec delovnika za petek"
355

356 357 358
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:36
msgid "Workday start time for Saturday"
msgstr "Začetek delovnika za soboto"
359

360 361 362
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:37
msgid "Workday end time for Saturday"
msgstr "Konec delovnika za soboto"
363

364 365 366
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:38
msgid "Workday start time for Sunday"
msgstr "Začetek delovnika za nedeljo"
367

368 369 370
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:39
msgid "Workday end time for Sunday"
msgstr "Konec delovnika za nedeljo"
371

372 373 374
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:40
msgid "The second timezone for a Day View"
msgstr "Drug časovni pas v dnevnem pogledu"
375

376
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:41
377
msgid ""
378 379
"Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one used in a “timezone” "
"key"
380
msgstr ""
381 382
"V dnevnem pogledu prikaže drug časovni pas, če je ta nastavljen. Vrednost je podobna vrednosti "
"ključa »časovni pas«."
383

384 385 386
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:42
msgid "Recently used second time zones in a Day View"
msgstr "Nedavno uporabljeni drugi časovni pasovi v dnevnem pogledu"
387

388 389 390
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:43
msgid "List of recently used second time zones in a Day View"
msgstr "Seznam nedavno uporabljenih drugih časovnih pasov v dnevnem pogledu."
391

392 393 394
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:44
msgid "Maximum number of recently used timezones to remember"
msgstr "Največje število nedavno uporabljenih časovnih pasov za pomnjenje."
395

396
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:45
397 398
msgid "Maximum number of recently used timezones to remember in a “day-second-zones” list"
msgstr "Največje število nedavno uporabljenih časovnih pasov na seznamu časovnih pasov"
399

400 401 402
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:46
msgid "Default reminder value"
msgstr "Privzeta vrednost opomnika"
403

404 405 406
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:47
msgid "Number of units for determining a default reminder"
msgstr "Število enot za določanje privzetega opomnika."
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
407

408 409 410
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:48
msgid "Default reminder units"
msgstr "Privzete enote opomnika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
411

412 413 414
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:49
msgid "Units for a default reminder, “minutes”, “hours” or “days”"
msgstr "Enote privzetega opomnika: »minute«, »ure« ali »dnevi«."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
415

416 417 418
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:50
msgid "Show categories field in the event/meeting/task editor"
msgstr "Pokaži polje kategorij v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
419

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
420
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:51
421 422
msgid "Whether to show categories field in the event/meeting editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje kategorij v urejevalniku dogodkov/srečanj"
423

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
424
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:52
425 426
msgid "Show Role field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje vloga v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
427

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
428
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:53
429 430
msgid "Whether to show role field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje vloga v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
431

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
432
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:54
433 434
msgid "Show RSVP field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje RSVP v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
435

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
436
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:55
437 438
msgid "Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje RSVP v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
439

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
440
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:56
441 442
msgid "Show status field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje stanja v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
443

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
444
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:57
445 446
msgid "Whether to show status field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Ali naj se prikaže polje stanja v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
447

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
448
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:58
449 450
msgid "Show timezone field in the event/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje časovnega pasu v urejevalniku dogodkov/srečanj"
451

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
452
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:59
453
msgid "Whether to show timezone field in the event/meeting editor"
454
msgstr "Ali naj se v urejevalniku dogodkov/srečanj prikaže polje časovnega pasu"
455

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
456
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:60
457 458
msgid "Show type field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Pokaži polje vrsta v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj"
459

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
460
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:61
461 462
msgid "Whether to show type field in the event/task/meeting editor"
msgstr "Ali naj se v urejevalniku dogodkov/nalog/srečanj prikaže polje vrsta"
463

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
464
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:62
465 466
msgid "Hide completed tasks"
msgstr "Skrij končane naloge"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
467

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
468
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:63
469 470
msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view"
msgstr "Ali naj bodo dokončane naloge skrite v pogledu nalog."
471

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
472
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:64
473 474
msgid "Hide task units"
msgstr "Skrij enote nalog"
475

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
476
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:65
477
msgid "Units for determining when to hide tasks, “minutes”, “hours” or “days”"
478
msgstr "Enote za določanje skrivanja nalog: »minute«, »ure« ali »dnevi«."
479

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
480
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:66
481 482
msgid "Hide task value"
msgstr "Skrij vrednost nalog"
483

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
484
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:67
485 486
msgid "Number of units for determining when to hide tasks"
msgstr "Število enot za določanje, kdaj so naloge skrite."
487

Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
488
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:68
489
msgid "Hide cancelled events"
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
490 491 492
msgstr "Skrij preklicane naloge"

#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:69
493 494 495
#, fuzzy
#| msgid "Whether to hide cancelled tasks in the tasks view"
msgid "Whether to hide cancelled events in the calendar view"
496
msgstr "Ali naj bodo preklicane naloge skrite v pogledu nalog."
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
497

498
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:70
499 500 501 502 503 504 505 506
msgid "Hide cancelled tasks"
msgstr "Skrij preklicane naloge"

#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:71
msgid "Whether to hide cancelled tasks in the tasks view"
msgstr "Ali naj bodo preklicane naloge skrite v pogledu nalog."

#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:72
507 508
msgid "Horizontal pane position"
msgstr "Položaj vodoravnega pladnja"
509

510
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:73
511
msgid ""
512 513
"Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the task list when "
"not in the month view, in pixels"
514
msgstr ""
515 516
"Položaj vodoravnega pladnja med krmarjem datumov koledarja in seznamom nalog, kadar ni v "
"mesečnem pogledu v točkah."
517

518
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:74
519 520
msgid "Last reminder time"
msgstr "Zadnji čas opomnika"
521

522
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:75
523 524
msgid "Time the last reminder ran, in time_t"
msgstr "Čas, ko je tekel zadnji opomnik, v time_t."
525

526
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:76
527 528
msgid "Marcus Bains Line Color — Day View"
msgstr "Barva črte Marcusa Baina – dnevni pogled"
529

530
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:77
531 532
msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View"
msgstr "Barva črt Marcusa Baina v dnevnem pogledu."
533

534
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:78
535 536
msgid "Marcus Bains Line Color — Time bar"
msgstr "Barva črte Marcusa Baina – vrstica časa"
537

538
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:79
539 540
msgid "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)"
msgstr "Barva črt Marcusa Baina v vrstici časa (prazno za privzeto vrednost)."
541

542
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:80
543 544
msgid "Marcus Bains Line"
msgstr "Črta Marcusa Baina"
545

546 547 548
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:81
msgid "Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar"
msgstr "Ali naj se v koledarju izrišejo črte Marcusa Baina (črta ob trenutnem času)."
549

550
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:82
551 552
msgid "Memo preview pane position (horizontal)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda opomnikov (vodoravno)"
553

554
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:83
555 556
msgid "Position of the task preview pane when oriented horizontally"
msgstr "Položaj pladnja nalog, kadar je ta usmerjen vodoravno."
557

558
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:84
559 560
msgid "Memo layout style"
msgstr "Slog razporeditve opomnikov"
561

562
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:85
563
msgid ""
564 565 566
"The layout style determines where to place the preview pane in relation to the memo list. "
"“0” (Classic View) places the preview pane below the memo list. “1” (Vertical View) places the "
"preview pane next to the memo list"
567
msgstr ""
568 569 570
"Slog razporeditve določa kje sta postavljena pladenj predogleda in seznam opomnikov. Vrednost "
"»0« predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda pod seznamom opomnikov, »1« pa določa "
"navpični slog, kjer sta okni eno ob drugem."
571

572
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:86
573 574
msgid "Memo preview pane position (vertical)"
msgstr "Položaj okna predogleda opomnikov (navpično)"
575

576
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:87
577 578
msgid "Position of the memo preview pane when oriented vertically"
msgstr "Položaj pladnja predogleda opomnikov, kadar je ta usmerjen navpično."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
579

580
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:88
581 582
msgid "Month view horizontal pane position"
msgstr "Položaj vodoravnega pladnja v mesečnem pogledu"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
583

584
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:89
585
msgid ""
586 587
"Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator calendar and task "
"list in the month view, in pixels"
588
msgstr ""
589 590
"Položaj vodoravnega pladnja med pogledom in krmarjem datumov koledarja ter seznamom nalog v "
"mesečnemu pogledu v točkah."
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
591

592
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:90
593 594
msgid "Scroll Month View by a week, not by a month"
msgstr "Ali naj drsenje v mesečnem pogledu poteka po tednu namesto po mesecu."
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
595

596
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
597 598
msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month"
msgstr "Ali naj drsenje v mesečnem pogledu poteka po tednu namesto po mesecu."
599

600
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
601 602
msgid "Preferred New button item"
msgstr "Prednostni predmet novega gumba"
603

604
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:93
605 606
msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
msgstr "Ime prednostnega novega gumba orodne vrstice"
607

608
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:94
609 610
msgid "Primary calendar"
msgstr "Osnovni koledar"
611

612 613
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:95
msgid "The UID of the selected (or “primary”) calendar in the sidebar of the “Calendar” view"
614
msgstr ""
615
"Vrednost UID izbranega (ali »glavnega«) koledarja v stranski vrstici pogleda »koledarja«."
616

617
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
618 619
msgid "Primary memo list"
msgstr "Osnovni seznam opomnikov"
620

621 622
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:97
msgid "The UID of the selected (or “primary”) memo list in the sidebar of the “Memos” view"
623
msgstr ""
624 625
"Vrednost UID izbranega (ali »glavnega«) seznama opomnikov v stranski vrstici pogleda "
"»opomnikov«."
626

627
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
628 629
msgid "Primary task list"
msgstr "Osnovni seznam nalog"
630

631 632
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
msgid "The UID of the selected (or “primary”) task list in the sidebar of the “Tasks” view"
633
msgstr ""
634
"Vrednost UID izbranega (ali »glavnega«) seznama nalog v stranski vrstici pogleda »nalog«."
635

636
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
637
msgid "Free/busy template URL"
638
msgstr "Naslov URL predloge zasedenosti"
639

640
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
641
#, no-c-format
642
msgid ""
643 644
"The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the user part of the "
"mail address and %d is replaced by the domain"
645
msgstr ""
646 647
"Predloga URL za določanje stanja zasedenosti. Niz %u se nadomesti z uporabnikovim delom "
"naslova elektronske pošte, %d pa z domeno."
648

649
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:103
650 651
msgid "Recurrent Events in Italic"
msgstr "Ponavljajoči se dogodki so zapisani v ležeči pisavi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
652

653
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104
654
msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar"
655
msgstr "Pokaži dneve s ponavljajočimi se dogodki v ležeči pisavi v spodnjem levem koledarju."
656

657
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
658 659
msgid "Search range for time-based searching in years"
msgstr "Iskanje razpona za časovno osnovana iskanja v letih"
660

661
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
662
msgid ""
663 664
"How many years can the time-based search go forward or backward from currently selected day "
"when searching for another occurrence; default is ten years"
665
msgstr ""
666 667
"Koliko let se lahko iskanje na osnovi časa pomika naprej ali nazaj s trenutno izbranega dneva "
"med iskanjem druge pojavitve; privzeto je deset let"
668

669
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:107
670 671
msgid "Show appointment end times in week and month views"
msgstr "Pokaži čase koncev sestankov v tedenskih in mesečnih pogledih"
672

673
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:108
674
msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views"
675
msgstr "Ali naj se prikažejo časi konca dogodkov v tedenskih in mesečnih pogledih"
676

677
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:109
678 679
msgid "Show appointment icons in the month view"
msgstr "Pokaži ikone sestankov v mesečnem pogledu"
680

681
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:110
682 683
msgid "Whether to show icons of events in the month view"
msgstr "Ali naj bodo prikazane ikone dogodkov v mesečnem pogledu"
684

685
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:111
686 687
msgid "Show the memo preview pane"
msgstr "Pokaži pladenj predogleda opomnikov"
688

689
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:112
690
msgid "If “true”, show the memo preview pane in the main window"
691
msgstr "Izbrana možnost omogoča prikaz pladnja predogleda opomnikov v glavnem oknu."
692

693
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
694 695
msgid "Show the task preview pane"
msgstr "Pokaži pladenj predogleda nalog"
696

697
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
698
msgid "If “true”, show the task preview pane in the main window"
699
msgstr "Izbrana možnost omogoča prikaz pladnja predogleda nalog v glavnem oknu."
700

701
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
702
msgid "Show week numbers in Day View, Work Week View, and Date Navigator"
703
msgstr "Pokaži številke tednov v dnevnem pogledu, pogledu delovnega tedna in krmarju koledarja"
704

705
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
706 707
msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar"
msgstr "Ali naj bodo številke tednov prikazane na različnih mestih koledarja."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
708

709
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:117
710 711
msgid "Vertical position for the tag pane"
msgstr "Položaj pladnja predogleda stikov (navpično)"
712

713
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:118
714 715
msgid "Highlight tasks due today"
msgstr "Poudari naloge, ki zakasnijo danes"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
716

717 718
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:119
msgid "Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
719
msgstr "Ali naj se naloge, ki zakasnijo danes, poudarijo s posebno barvo"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
720

721
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:120
722 723
msgid "Tasks due today color"
msgstr "Barva nalog, ki zakasnijo danes"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
724

725
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:121
726
msgid ""
727 728
"Background color of tasks that are due today, in “#rrggbb” format. Used together with task-due-"
"today-highlight"
729
msgstr ""
730 731
"Barva ozadja nalog, ki zakasnijo na današnji dan, v obliki »#rrggbb«. Uporabljeno skupaj z "
"možnostjo poudarjanja danes zakasnelih nalog."
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
732

733
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:122
734 735
msgid "Task preview pane position (horizontal)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda nalog (vodoravno)"
736

737
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:123
738 739
msgid "Task layout style"
msgstr "Slog razporeditve nalog"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
740

741
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
742
msgid ""
743 744 745
"The layout style determines where to place the preview pane in relation to the task list. "
"“0” (Classic View) places the preview pane below the task list. “1” (Vertical View) places the "
"preview pane next to the task list"
746
msgstr ""
747 748 749
"Slog razporeditve določa kje sta postavljena pladenj predogleda in seznam nalog. Vrednost »0« "
"predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda pod seznamom nalog, »1« pa določa navpični "
"slog, kjer sta okni eno ob drugem."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
750

751
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:125
752 753
msgid "Task preview pane position (vertical)"
msgstr "Položaj pladnja predogleda nalog (navpično)"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
754

755
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:126
756 757
msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically"
msgstr "Položaj pladnja predogleda nalog, kadar je ta usmerjen navpično."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
758

759
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
760 761
msgid "Highlight overdue tasks"
msgstr "Poudari zakasnele naloge"
762

763 764