bg.po 760 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of evolution po-file.
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
2
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3
# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
4
5
# Copyright (C) 2010, 2011, 2013 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2010, 2011, 2012, 2013 Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>.
6
# Nikolay Hristov <geroy@stemo.bg>
7
# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
8
# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com> 2004, 2005, 2006.
9
# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005.
10
# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
11
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013.
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
12
# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2005, 2007, 2008, 2009.
13
# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010, 2011, 2012, 2013.
14
15
#
#
16
17
# meeting — среща, appointment — уговорен час
# meeting = appointment + поканени хора освен мен
18
19
20
21
#
#
# account е регистрация
# subscription е абонамент
22
# reminder е напомняне
23
24
#
# recurrence повторение
25
#: ../shell/main.c:573
26
27
msgid ""
msgstr ""
28
"Project-Id-Version: evolution master\n"
29
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
30
31
32
"POT-Creation-Date: 2013-01-10 08:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-10 08:50+0200\n"
"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
33
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
34
"Language: bg\n"
35
"MIME-Version: 1.0\n"
36
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
37
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
38
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
39

40
41
42
43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Този адресник не може да бъде отворен."

44
45
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
msgid ""
46
47
"This address book server might be unreachable or the server name may be "
"misspelled or your network connection could be down."
48
msgstr ""
49
50
"Този сървър за адресници може да е недостъпен, може да сте сгрешили името в "
"настройките или мрежовата връзка в момента да е изключена."
51
52

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
53
54
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Неуспешна идентификация пред сървъра за LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
55

56
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
57
msgid ""
58
59
60
"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
"your caps lock might be on."
61
msgstr ""
62
63
64
"Проверете дали паролата е написана правилно и дали използвате поддържан "
"метод за идентификация. При много пароли големите и малките букви имат "
"значение — проверете дали е натиснат клавишът „Caps Lock“."
65
66

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
67
68
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Този сървър за адресници няма предложени бази за търсене."
69
70

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
71
72
73
74
75
76
77
78
msgid ""
"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
"supported search bases."
msgstr ""
"Сървърът за LDAP може би използва стара версия на LDAP, която не поддържа "
"тази функционалност или е зле конфигуриран. Попитайте администратора за "
"поддържаните основи за търсене."
79

80
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
81
82
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Този сървър не поддържа схеми от вида LDAPv3."
83

84
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
85
86
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Неуспешно получаване на типови схеми за сървъра за LDAP."
87

88
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
89
90
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Сървърът за LDAP не отговори с правилни типове схеми."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
91

92
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
93
94
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Адресникът не може да бъде премахнат."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
97
98
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Изтриване на адресника „{0}“?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
99

100
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
101
102
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Този адресник ще бъде изтрит завинаги."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
103

104
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
105
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
106
107
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "Да _не се изтрива"
108

109
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
110
111
112
113
114
115
116
117
msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
msgstr "Изтриване на отдалечения адресник „{0}“?"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
msgid ""
"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
"server. Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
118
119
"Това действие ще изтрие завинаги адресника „{0}“ от сървъра. Сигурни ли сте, "
"че желаете да продължите?"
120
121
122
123
124
125
126

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
msgid "_Delete From Server"
msgstr "_Изтриване от сървъра"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
127
128
msgid "Category editor not available."
msgstr "Редакторът на категории не е наличен."
129

130
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
131
132
msgid "Unable to open address book"
msgstr "Адресникът не може да бъде отворен"
133

134
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
135
136
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Търсенето не може да бъде изпълнено."
137

138
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
139
140
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Искате ли да запазите промените?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
141

142
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
143
144
145
146
msgid ""
"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
"changes?"
msgstr "Направени са промени по този контакт. Искате ли да бъдат запазени?"
147

148
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
149
150
msgid "_Discard"
msgstr "_Отхвърляне"
151

152
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
153
154
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Контактът не може да бъде преместен."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
155

156
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
157
158
159
160
161
162
msgid ""
"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr ""
"Опитвате се да преместите контакт от един адресник в друг, но той не може да "
"бъде премахнат от източника. Вместо това искате ли да го копирате?"
163

164
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
165
166
167
168
169
msgid ""
"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
msgstr ""
"Изображението, което сте избрали е голямо. Искате ли да го преоразмерите и "
"запазите?"
170

171
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
172
173
msgid "_Resize"
msgstr "_Оразмеряване"
174

175
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
176
177
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Ползване както е"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
178

179
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
180
181
msgid "_Do not save"
msgstr "_Да не се запазва"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
182

183
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
184
185
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Запазването на {0} е неуспешно."
186

187
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
188
189
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Грешка при запазването на {0} в {1}: {2}"
190

191
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
192
193
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
msgstr "Адресникът на Evolution спря неочаквано."
194

195
#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
196
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
197
msgid ""
198
"Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
199
msgstr ""
200
"Контактите ви за {0} няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
201

202
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
203
204
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Адресникът „{0}“ вече съществува."
205

206
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
207
208
209
210
211
212
msgid ""
"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
"with the same address anyway?"
msgstr ""
"Вече съществува контакт за този адрес. Искате ли да добавите нова визитка за "
"същия адрес въпреки това?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
213

214
215
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36 ../e-util/e-table-config.ui.h:6
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:955 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:390
216
217
msgid "_Add"
msgstr "Доб_авяне"
218

219
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
220
221
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Някои адреси вече са вписани в адресника."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
222

223
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
224
225
226
227
228
229
msgid ""
"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
"you like to add them anyway?"
msgstr ""
"Опитвате се да добавите адреси, които вече съществуват.  Искате ли да се "
"добавят въпреки това?"
230

231
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
232
233
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Пропускане на съществуващи контакти"
234

235
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
236
237
238
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Добавяне с повтарящи контакти"

239
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
240
241
242
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Списъкът „{0}“ вече е в адресника."

243
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
244
msgid ""
245
246
"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
"to add it anyway?"
247
msgstr ""
248
249
"Списъкът с контакти „{0}“ вече съществува. Искате ли да се добави въпреки "
"това?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
250

251
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
252
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1256
253
254
255
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Неуспешно триене на контакт"

256
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
257
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
258
msgstr "Нямате достатъчно права да изтривате контакти от този адресник."
259

260
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
261
262
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Контактът не може да бъде добавен"
263

264
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
265
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
266
267
268
269
270
271
msgid ""
"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
"different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr ""
"„{0}“ е адресник с права само за четене. Превключете на изгледа за контакти "
"и в страничната лента изберете адресник, който може да приема контакти."
272

273
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
274
275
276
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:618
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:640
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2932
277
278
msgid "Contact Editor"
msgstr "Редактор на контакти"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
279

280
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
281
282
283
284
285
286
msgid "Image"
msgstr "Изображение"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Прякор:"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
287

288
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
289
290
msgid "_File under:"
msgstr "Име в _списъка:"
291
292

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
293
294
295
296
297
298
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Къде:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
299
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
300
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:5
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
301
302
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ка_тегории…"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
303

304
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
305
306
msgid "Full _Name..."
msgstr "Пълно _име…"
307

308
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
309
310
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "_Иска да получава поща във формат HTML"
311

312
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
313
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:396
314
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
315
316
317
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:605
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:970
#: ../smime/lib/e-asn1-object.c:395
318
319
320
msgid "Email"
msgstr "Електронна поща"

321
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
322
323
msgid "Telephone"
msgstr "Телефон"
324

325
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
326
327
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Бързи съобщения"
328

329
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
330
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:1004
331
332
msgid "Contact"
msgstr "Контакт"
333

334
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
335
336
msgid "_Home Page:"
msgstr "_Интернет страница:"
337

338
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
339
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
340
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
341
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1850
342
343
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Календар:"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
344

345
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
346
347
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Свободен/зает:"
348

349
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
350
351
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Видео разговор:"
352

353
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
354
355
msgid "Home Page:"
msgstr "Интернет страница:"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
356

357
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
358
#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:97
359
360
msgid "Calendar:"
msgstr "Календар:"
361

362
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
363
364
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Свободен/зает:"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
365

366
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
367
368
msgid "Video Chat:"
msgstr "Видео разговор:"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
369

370
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
371
372
msgid "_Blog:"
msgstr "_Блог:"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
373

374
#. Translators: an accessibility name
375
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
376
377
msgid "Blog:"
msgstr "Блог:"
378

379
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
380
381
382
msgid "Web Addresses"
msgstr "Интернет адреси"

383
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
384
385
msgid "Web addresses"
msgstr "Интернет адреси"
386

387
388
389
390
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Професия:"

391
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
392
393
394
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Title:"
msgstr "_Титла:"
395

396
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
397
398
msgid "_Company:"
msgstr "_Компания:"
399

400
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
401
402
msgid "_Department:"
msgstr "_Отдел:"
403

404
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
405
406
msgid "_Manager:"
msgstr "_Ръководител:"
407

408
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
409
410
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Помощник:"
411

412
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
413
414
msgid "Job"
msgstr "Работа"
415
416

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
417
418
msgid "_Office:"
msgstr "_Офис:"
419

420
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
421
422
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Съпруг(а):"
423

424
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
425
426
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Рожден ден:"
427

428
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
429
430
msgid "_Anniversary:"
msgstr "_Годишнина:"
431

432
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
433
434
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:702
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2193
435
436
msgid "Anniversary"
msgstr "Годишнина"
437

438
439
440
441
442
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
443
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
444
445
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:701
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2192 ../shell/main.c:127
446
447
msgid "Birthday"
msgstr "Рожден ден"
448

449
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
450
451
452
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:22
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Разни"
453

454
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
455
456
msgid "Personal Information"
msgstr "Лична информация"
457

458
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
459
460
msgid "_City:"
msgstr "_Град:"
461

462
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
463
464
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_ZIP/пощенски код:"
465

466
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
467
468
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Щат/провинция:"
469

470
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
471
472
473
msgid "_Country:"
msgstr "_Държава:"

474
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
475
476
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Пощенска кутия:"
477

478
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
479
480
msgid "_Address:"
msgstr "_Адрес:"
481

482
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
483
484
485
486
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:186
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:308
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:389
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:68
487
488
msgid "Home"
msgstr "Домашна"
489

490
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
491
492
493
494
495
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:185
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:316
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:386
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:67
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:683
496
497
msgid "Work"
msgstr "Служебен"
498

499
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
500
501
502
503
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:69
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:378
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3607
504
505
msgid "Other"
msgstr "Друга"
506

507
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
508
509
msgid "Mailing Address"
msgstr "Пощенски адрес"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
510

511
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
512
513
msgid "Notes"
msgstr "Бележки"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
514

515
516
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:165
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:608
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
517
518
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
519

520
521
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:166
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:611
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
522
523
msgid "Jabber"
msgstr "Джабър"
524

525
526
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:167
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:613
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
527
msgid "Yahoo"
528
msgstr "Яху!"
529

530
531
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:168
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:614
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
532
533
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
534

535
536
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:612
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
537
538
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted    
Jeffrey Stedfast committed
539

540
541
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:610
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
542
543
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
544

545
546
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:609
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
547
548
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
549

550
551
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:615
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
552
553
msgid "Skype"
msgstr "Скайп"
554

555
556
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:616
557
558
559
msgid "Twitter"
msgstr "Туитър"

560
561
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:210
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:491
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
562
563
msgid "Error adding contact"
msgstr "Грешка при добавяне на контакт"
564

565
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:225
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
566
567
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Грешка при промяна на контакт"
568

569
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:240
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
570
571
msgid "Error removing contact"
msgstr "Грешка при премахване на контакт"
572

573
574
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:634
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2926
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
575
576
577
578
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Редактор на контакти — %s"

579
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3447
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
580
581
582
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Изберете изображение за този контакт"

583
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3448
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
584
585
msgid "_No image"
msgstr "_Няма изображение"
586

587
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3781
588
msgid ""
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
589
590
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
591
msgstr ""
592
"Информацията на контакта е неправилна:\n"
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
593
"\n"
594

595
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3787
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
596
597
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
598
msgstr "„%s“ е с неправилен формат"
599

600
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3795
601
602
603
604
#, c-format
msgid "'%s' cannot be a future date"
msgstr "„%s“ не може да е в бъдещето"

605
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3803
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
606
607
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
608
msgstr "%s„%s“ е с неправилен формат"
609

610
611
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3816
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3830
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
612
613
614
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s„%s“ е празен"
615

616
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3845
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
617
msgid "Invalid contact."
618
msgstr "Неправилен контакт."
619

620
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:435
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
621
622
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Бързо добавяне на контакт"
623

624
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:438
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
625
626
msgid "_Edit Full"
msgstr "Пълно р_едактиране"
627

628
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:488
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
629
630
msgid "_Full name"
msgstr "_Пълно име"
631

632
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:501
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
633
634
msgid "E_mail"
msgstr "_Е-поща"
635

636
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:514
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
637
638
msgid "_Select Address Book"
msgstr "Избор на адрес_ник"
639

640
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
641
642
msgid "Mr."
msgstr "Г-н"
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
643

644
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
645
646
msgid "Mrs."
msgstr "Г-жа"
647
648

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
649
650
msgid "Ms."
msgstr "Г-жа"
651

652
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
653
654
msgid "Miss"
msgstr "Г-ца"
655
656

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
657
658
msgid "Dr."
msgstr "Д-р"
659
660

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
661
662
msgid "Sr."
msgstr "Старши"
663
664
665
666
667
668

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Младши"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
669
670
msgid "I"
msgstr "I"
671
672

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
673
674
msgid "II"
msgstr "II"
675
676

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
677
678
msgid "III"
msgstr "III"
679
680

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
681
682
msgid "Esq."
msgstr "Ескуайър"
683
684

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
685
686
687
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Пълно име"
688
689

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
690
691
msgid "_First:"
msgstr "_Първо име:"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted    
Jeffrey Stedfast committed
692

693
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
694
695
msgid "_Middle:"
msgstr "Прези_ме:"
696

697
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
698
699
700
701
msgid "_Last:"
msgstr "_Фамилия:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
702
703
msgid "_Suffix:"
msgstr "_Наставка:"
704

705
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
706
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:762
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
707
708
msgid "Contact List Editor"
msgstr "Редактор за контакти"
709

710
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
711
712
713
714
msgid "_List name:"
msgstr "Име на спис_ък:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
715
716
msgid "Members"
msgstr "Членове"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
717

718
719
720
721
722
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
msgstr "Напи_шете адрес на е-поща или завлечете контакт до списъка по-долу:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
723
724
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Скриване на адресите, когато се изпраща поща до този списък"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted    
Jeffrey Stedfast committed
725

726
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
msgid "Add an email to the List"
msgstr "Добавяне на е-поща в списъка"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
msgid "Remove an email address from the List"
msgstr "Премахване на адрес на е-поща от списъка"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
msgid "Insert email addresses from Address Book"
msgstr "Вмъкване на е-пощи от адресника"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
739
740
741
msgid "_Select..."
msgstr "_Избор…"

742
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:885
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
743
744
msgid "Contact List Members"
msgstr "Членове на списъка с контакти"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
745

746
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1411
747
748
749
msgid "_Members"
msgstr "_Членове"

750
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1530
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
751
752
msgid "Error adding list"
msgstr "Грешка при добавяне на списък"
753

754
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1545
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
755
756
msgid "Error modifying list"
msgstr "Грешка при промяна на списък"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted    
Jeffrey Stedfast committed
757

758
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1560
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
759
760
msgid "Error removing list"
msgstr "Грешка при премахване на списък"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted    
Jeffrey Stedfast committed
761

762
763
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
764
765
msgid "Duplicate Contact Detected"
msgstr "Намерени са повтарящи се контакти"
766

767
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
768
msgid ""
769
770
"The name or email of this contact already exists in this folder. Would you "
"like to save the changes anyway?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
771
msgstr ""
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
772
773
"Името или пощенския адрес на този контакт вече съществува в тази папка. "
"Искате ли да го добавите въпреки това?"
774

775
776
777
778
779
780
781
782
783
#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Противоречащ контакт:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
msgid "Changed Contact:"
msgstr "Променен контакт:"

784
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
785
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:342
786
787
msgid "_Merge"
msgstr "_Сливане"
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
788

789
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
790
msgid ""
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
791
792
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
793
msgstr ""
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
794
795
"Името или пощенския адрес на този контакт вече съществува\n"
"в тази папка. Искате ли да я добавите въпреки това?"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted    
Jeffrey Stedfast committed
796

797
798
799
800
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:5
msgid "Original Contact:"
msgstr "Оригинален контакт:"

801
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
802
803
msgid "New Contact:"
msgstr "Нов контакт:"
804

805
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:324
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
806
msgid "Merge Contact"
807
msgstr "Сливане на контакт"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
808

Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
809
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
810
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1066
811
812
msgid "Name contains"
msgstr "Името съдържа"
813

Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
814
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
815
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1059
Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
816
817
msgid "Email begins with"
msgstr "Електронната поща започва с"
818

Yavor Doganov's avatar
Yavor Doganov committed
819
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
820
821
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
822
823
824
825
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1052
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1797
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:812
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1011
826
827
msgid "Any field contains"
msgstr "Кое да е поле съдържа"
828

829
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:164
830
831
msgid "No contacts"
msgstr "Няма контакти"
832

833
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:168
834
835
836
837
838
#, c-format
msgid "%d contact"
msgid_plural "%d contacts"
msgstr[0] "%d контакт"
msgstr[1] "%d контакта"
839

840
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:371
841
842
msgid "Error getting book view"
msgstr "Грешка при взимането на изгледа на адресника"
843

844
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:812
845
846
msgid "Search Interrupted"
msgstr "Търсенето е прекъснато"
847

848
849
850
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:160
msgid "Error modifying card"
msgstr "Грешка при промяна на карта"
851

852
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:635
853
854
msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
msgstr "Отрязване на избраните контакти в буфера за обмен"
855

856
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:641
857
858
msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
msgstr "Копиране на избраните контакти в буфера за обмен"
859

860
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:647
861
862
msgid "Paste contacts from the clipboard"
msgstr "Поставяне на контакти от буфера за обмен"
863