sl.po 642 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6 7
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009-2010.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006-2013.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
14 15
"POT-Creation-Date: 2013-08-17 16:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-18 01:39+0100\n"
16
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
17
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
18
"Language: Slovenian\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 23
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
24
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
25
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
26

27 28 29 30
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."

31
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"This address book server might be unreachable or the server name may be "
"misspelled or your network connection could be down."
msgstr ""
"Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano "
"ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
38 39

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
40 41
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
42

43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
44 45 46 47 48 49 50 51
msgid ""
"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
"your caps lock might be on."
msgstr ""
"Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način "
"prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate "
"vklopljeno tipko za velike črke."
52

53
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
54 55
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
56

57
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
58 59 60 61 62 63 64 65
msgid ""
"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
"supported search bases."
msgstr ""
"Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te "
"zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite "
"na vašega sistemskega skrbnika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
68 69
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
72 73
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
74

75
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
76 77
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
78

79
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
80 81
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
82

83
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
84 85
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
86

87
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
88 89
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
90

91
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
92
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
93 94
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
97
msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
98
msgstr "Ali želite izbrisati oddaljeni imenik &quot;{0}&quot;?"
99 100

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
101 102 103 104 105 106
msgid ""
"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
"server. Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
"To bo trajno izbrisalo imenik &quot;{0}&quot; s strežnika. Ali ste "
"prepričani, da želite nadaljevati?"
107 108

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
109
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
110 111 112 113
msgid "_Delete From Server"
msgstr "_Izbriši s strežnika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
114 115
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
116

117
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
118 119
msgid "Unable to open address book"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
120

121
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
122 123
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
124

125
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
126 127
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
128

129
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
130 131 132
msgid ""
"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
"changes?"
133
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
134

135
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
136 137
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
138

139
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
140 141
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
142

143
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
144 145 146 147 148 149
msgid ""
"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr ""
"Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče "
"izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
150

151
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
152 153
msgid ""
"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
154
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
155

156
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
157 158
msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
159

160
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
161 162
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Uporabi kot je"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
163

164
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
165 166
msgid "_Do not save"
msgstr "_Ne shrani"
167

168
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
169 170
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
171

172
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
173 174
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
175

176
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
177 178
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
179

180
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
181 182 183 184 185 186
msgid ""
"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
"with the same address anyway?"
msgstr ""
"Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z "
"enakim naslovom?"
187

188
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
189
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:977 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:397
190 191
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
192

193
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
194 195
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."
196

197
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
198 199 200
msgid ""
"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
"you like to add them anyway?"
201
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"
202

203
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
204 205
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
206

207
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
208 209
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
210

211
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
212 213
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
214

215
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
216 217 218 219 220
msgid ""
"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
"to add it anyway?"
msgstr ""
"Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"
221

222
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
223
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1252
224 225
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Izbris stika ni uspel"
226

227
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
228 229
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
230

231
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
232 233
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
234

235
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
236
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
237 238 239 240 241 242
msgid ""
"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
"different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr ""
"'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug "
"imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
243

244
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
245 246
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:635
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:657
247
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2943
248 249
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
250 251

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
252 253 254 255 256 257
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"
258

259
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
260 261
msgid "_File under:"
msgstr "_Zavedi pod:"
262 263

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
264 265 266 267 268 269
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
270
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
271
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:27
272 273 274
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

275
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
276 277
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."
278

279
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
280 281
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"
282

283
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
284
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:407
285
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
286 287
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:590
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:942
288
#: ../smime/lib/e-asn1-object.c:395
289
msgid "Email"
290
msgstr "Elektronska pošta"
291

292
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
293 294
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
295

296
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
297 298
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
299

300
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
301
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:1001
302 303
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
304

305
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
306 307
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
308

309
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
310
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
311
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
312
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1877
313 314
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
315

316
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
317 318
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
319

320
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
321 322
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Video klepet:"
323

324
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
325 326
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"
327

328
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
329
#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:97
330 331
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"
332

333
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
334 335
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"
336

337
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
338 339
msgid "Video Chat:"
msgstr "Video klepet:"
340

341
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
342 343
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"
344

345
#. Translators: an accessibility name
346
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
347 348
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"
349

350
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
351 352 353
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

354
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
355 356
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
357

358 359 360 361
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

362
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
363
msgctxt "Job"
364
msgid "_Title:"
365
msgstr "_Naziv delovnega mesta:"
366

367
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
368 369
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
370

371
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
372 373
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
374

375
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
376 377
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
378

379
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
380 381
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
382

383
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
384 385
msgid "Job"
msgstr "Posel"
386 387

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
388 389
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"
390

391
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
392 393
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
394

395
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
396 397
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
398

399
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
400 401
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
402

403
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
404
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:685
405
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2244
406 407
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
408

409 410 411 412 413
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
414
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
415
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:684
416
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2243 ../shell/main.c:128
417 418
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"
419

420
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
421 422
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
423

424
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
425 426
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
427

428
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
429 430
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
431

432
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
433
msgid "_Zip/Postal Code:"
434
msgstr "_Poštna številka:"
435

436
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
437 438
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Regija/provinca:"
439

440
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
441 442
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
443

444
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
445 446
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
447

448
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
449 450
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
451

452
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
453
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:191
454
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:308
455 456
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:357
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:81
457 458
msgid "Home"
msgstr "Doma"
459

460
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
461
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:190
462
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:316
463 464 465
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:354
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:80
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:666
466 467
msgid "Work"
msgstr "Delo"
468

469
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
470
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
471 472
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:82
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:368
473
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3963
474 475
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
476

477
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
478 479
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
480

481
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
482 483
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
484

485
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
486
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:593
487 488
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
489

490
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
491
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:596
492 493
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
494

495
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
496
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:598
497 498
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
499

500
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
501
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:599
502 503
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
504

505
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
506
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:597
507 508
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
509

510
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
511
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:595
512 513
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
514

515
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
516
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:594
517 518
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
519

520
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
521
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:600
522 523
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
524

525
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
526
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:601
527 528 529
msgid "Twitter"
msgstr "Twitter"

530
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:227
531
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:498
532 533
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
534

535
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:242
536 537
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
538

539
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:257
540 541
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
542

543
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:651
544
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2937
545 546 547
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
548

549
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3463
550 551
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
552

553
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3464
554 555
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
556

557
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3805
558 559 560 561 562 563
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
564

565
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3811
566 567 568
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
569

570
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3819
571
#, c-format
572
msgid "'%s' cannot be a future date"
573
msgstr "'%s' mora biti datum v preteklosti"
574

575
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3827
576 577 578
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
579

580
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3840
581
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3854
582 583 584
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
585

586
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3869
587 588
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
589

590
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:454
591 592
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
593

594
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:457
595 596
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
597

598
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:510
599 600
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
601

602
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:523
603
msgid "E_mail"
604
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
605

606
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:536
607
msgid "_Select Address Book"
608
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
609

610
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
611 612
msgid "Mr."
msgstr "G."
613 614

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
615 616
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."
617 618

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
619 620
msgid "Ms."
msgstr "Ga."
621 622

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
623 624
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."
625 626

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
627 628
msgid "Dr."
msgstr "Dr."
629 630

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
631 632
msgid "Sr."
msgstr "St."
633 634 635 636 637 638

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
639 640
msgid "I"
msgstr "I"
641 642

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
643 644
msgid "II"
msgstr "II"
645 646

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
647 648
msgid "III"
msgstr "III"
649 650

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
651 652
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."
653 654

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
655 656 657
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"
658 659 660 661 662

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

663 664 665 666 667
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgctxt "FullName"
msgid "_Title:"
msgstr "_Osebni naziv:"

668 669 670 671 672
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
673 674 675 676
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
677 678 679 680
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
681
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:818
682
msgid "Contact List Editor"
683
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
684

685
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
686 687 688 689
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
690 691 692
msgid "Members"
msgstr "Člani"

693 694
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
695 696
msgstr ""
"_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
697 698

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
699 700 701
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

702
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
703
msgid "Add an email to the List"
704
msgstr "Dodaj elektronski naslov na seznam"
705 706 707

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
msgid "Remove an email address from the List"
708
msgstr "Odstrani elektronski naslov s seznama"
709 710 711

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
msgid "Insert email addresses from Address Book"
712
msgstr "Vstavi elektronski naslov iz imenika"
713 714

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
715
msgid "_Select..."
716
msgstr "Izb_eri ..."
717

718
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:941
719 720
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
721

722
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1475
723 724 725
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"

726
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1594
727
msgid "Error adding list"
728
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
729

730
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1609
731 732
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
733

734
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1624
735
msgid "Error removing list"
736
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
737

738 739 740
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
741
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
742

743
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
744 745 746 747 748 749
msgid ""
"The name or email of this contact already exists in this folder. Would you "
"like to save the changes anyway?"
msgstr ""
"Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Ali želite "
"spremembe vseeno shraniti?"
750

751 752 753 754