sl.po 639 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2013.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
14 15
"POT-Creation-Date: 2013-05-03 16:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-04 21:14+0100\n"
16
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
17
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
18
"Language: Slovenian\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 23
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
24
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
25
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
26

27 28 29 30
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."

31
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"This address book server might be unreachable or the server name may be "
"misspelled or your network connection could be down."
msgstr ""
"Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano "
"ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
38 39

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
40 41
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
42

43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
44 45 46 47 48 49 50 51
msgid ""
"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
"your caps lock might be on."
msgstr ""
"Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način "
"prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate "
"vklopljeno tipko za velike črke."
52

53
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
54 55
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
56

57
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
58 59 60 61 62 63 64 65
msgid ""
"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
"supported search bases."
msgstr ""
"Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te "
"zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite "
"na vašega sistemskega skrbnika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
68 69
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
72 73
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
74

75
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
76 77
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
78

79
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
80 81
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
82

83
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
84 85
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
86

87
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
88 89
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
90

91
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
92
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
93 94
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
97
msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
98
msgstr "Ali želite izbrisati oddaljeni imenik &quot;{0}&quot;?"
99 100

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
101 102 103 104 105 106
msgid ""
"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
"server. Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
"To bo trajno izbrisalo imenik &quot;{0}&quot; s strežnika. Ali ste "
"prepričani, da želite nadaljevati?"
107 108

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
109
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
110 111 112 113
msgid "_Delete From Server"
msgstr "_Izbriši s strežnika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
114 115
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
116

117
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
118 119
msgid "Unable to open address book"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
120

121
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
122 123
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
124

125
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
126 127
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
128

129
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
130 131 132
msgid ""
"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
"changes?"
133
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
134

135
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
136 137
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
138

139
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
140 141
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
142

143
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
144 145 146 147 148 149
msgid ""
"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr ""
"Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče "
"izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
150

151
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
152 153
msgid ""
"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
154
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
155

156
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
157 158
msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
159

160
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
161 162
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Uporabi kot je"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
163

164
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
165 166
msgid "_Do not save"
msgstr "_Ne shrani"
167

168
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
169 170
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
171

172
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
173 174
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
175

176
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
177 178
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
179

180
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
181 182 183 184 185 186
msgid ""
"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
"with the same address anyway?"
msgstr ""
"Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z "
"enakim naslovom?"
187

188 189
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33 ../e-util/e-table-config.ui.h:6
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:977 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:397
190 191
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
192

193
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
194 195
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."
196

197
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
198 199 200
msgid ""
"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
"you like to add them anyway?"
201
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"
202

203
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
204 205
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
206

207
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
208 209
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
210

211
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
212 213
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
214

215
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
216 217 218 219 220
msgid ""
"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
"to add it anyway?"
msgstr ""
"Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"
221

222 223
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1237
224 225
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Izbris stika ni uspel"
226

227
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
228 229
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
230

231
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
232 233
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
234

235
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
236
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
237 238 239 240 241 242
msgid ""
"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
"different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr ""
"'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug "
"imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
243

244
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
245 246 247
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:635
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:657
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2949
248 249
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
250 251

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
252 253 254 255 256 257
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"
258

259
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
260 261
msgid "_File under:"
msgstr "_Zavedi pod:"
262 263

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
264 265 266 267 268 269
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
270
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
271
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:5
272 273 274
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

275
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
276 277
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."
278

279
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
280 281
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"
282

283
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
284
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:396
285
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
286 287
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:606
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:971
288
#: ../smime/lib/e-asn1-object.c:395
289
msgid "Email"
290
msgstr "Elektronska pošta"
291

292
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
293 294
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
295

296
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
297 298
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
299

300
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
301
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:1001
302 303
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
304

305
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
306 307
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
308

309
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
310
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
311
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
312
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1877
313 314
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
315

316
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
317 318
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
319

320
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
321 322
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Video klepet:"
323

324
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
325 326
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"
327

328
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
329
#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:97
330 331
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"
332

333
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
334 335
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"
336

337
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
338 339
msgid "Video Chat:"
msgstr "Video klepet:"
340

341
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
342 343
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"
344

345
#. Translators: an accessibility name
346
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
347 348
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"
349

350
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
351 352 353
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

354
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
355 356
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
357

358 359 360 361
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

362
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
363
msgctxt "Job"
364
msgid "_Title:"
365
msgstr "_Naziv delovnega mesta:"
366

367
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
368 369
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
370

371
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
372 373
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
374

375
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
376 377
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
378

379
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
380 381
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
382

383
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
384 385
msgid "Job"
msgstr "Posel"
386 387

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
388 389
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"
390

391
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
392 393
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
394

395
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
396 397
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
398

399
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
400 401
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
402

403
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
404
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:703
405
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2197
406 407
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
408

409 410 411 412 413
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
414
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
415
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:702
416
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2196 ../shell/main.c:129
417 418
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"
419

420
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
421 422 423
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:22
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
424

425
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
426 427
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
428

429
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
430 431
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
432

433
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
434
msgid "_Zip/Postal Code:"
435
msgstr "_Poštna številka:"
436

437
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
438 439
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Regija/provinca:"
440

441
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
442 443
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
444

445
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
446 447
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
448

449
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
450 451
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
452

453
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
454
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:191
455 456
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:308
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:389
457
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:69
458 459
msgid "Home"
msgstr "Doma"
460

461
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
462
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:190
463 464
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:316
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:386
465 466
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:68
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:684
467 468
msgid "Work"
msgstr "Delo"
469

470
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
471
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
472 473
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:70
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:379
474
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3940
475 476
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
477

478
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
479 480
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
481

482
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
483 484
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
485

486
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
487
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:609
488 489
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
490

491
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
492
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:612
493 494
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
495

496
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
497
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:614
498 499
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
500

501
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
502
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:615
503 504
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
505

506
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
507
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:613
508 509
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
510

511
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
512
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:611
513 514
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
515

516
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
517
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:610
518 519
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
520

521
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
522
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:616
523 524
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
525

526
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
527
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:617
528 529 530
msgid "Twitter"
msgstr "Twitter"

531
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:227
532
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:493
533 534
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
535

536
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:242
537 538
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
539

540
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:257
541 542
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
543

544 545
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:651
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2943
546 547 548
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
549

550
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3477
551 552
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
553

554
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3478
555 556
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
557

558
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3819
559 560 561 562 563 564
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
565

566
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3825
567 568 569
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
570

571
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3833
572
#, c-format
573
msgid "'%s' cannot be a future date"
574
msgstr "'%s' mora biti datum v preteklosti"
575

576
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3841
577 578 579
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
580

581 582
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3854
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3868
583 584 585
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
586

587
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3883
588 589
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
590

591
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:454
592 593
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
594

595
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:457
596 597
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
598

599
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:510
600 601
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
602

603
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:523
604
msgid "E_mail"
605
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
606

607
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:536
608
msgid "_Select Address Book"
609
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
610

611
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
612 613
msgid "Mr."
msgstr "G."
614 615

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
616 617
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."
618 619

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
620 621
msgid "Ms."
msgstr "Ga."
622 623

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
624 625
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."
626 627

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
628 629
msgid "Dr."
msgstr "Dr."
630 631

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
632 633
msgid "Sr."
msgstr "St."
634 635 636 637 638 639

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
640 641
msgid "I"
msgstr "I"
642 643

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
644 645
msgid "II"
msgstr "II"
646 647

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
648 649
msgid "III"
msgstr "III"
650 651

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
652 653
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."
654 655

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
656 657 658
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"
659 660 661 662 663

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

664 665 666 667 668
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgctxt "FullName"
msgid "_Title:"
msgstr "_Osebni naziv:"

669 670 671 672 673
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
674 675 676 677
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
678 679 680 681
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
682
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:818
683
msgid "Contact List Editor"
684
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
685

686
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
687 688 689 690
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
691 692 693
msgid "Members"
msgstr "Člani"

694 695
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
696 697
msgstr ""
"_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
698 699

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
700 701 702
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

703
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
704
msgid "Add an email to the List"
705
msgstr "Dodaj elektronski naslov na seznam"
706 707 708

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
msgid "Remove an email address from the List"
709
msgstr "Odstrani elektronski naslov s seznama"
710 711 712

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
msgid "Insert email addresses from Address Book"
713
msgstr "Vstavi elektronski naslov iz imenika"
714 715

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
716
msgid "_Select..."
717
msgstr "Izb_eri ..."
718

719
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:941
720 721
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
722

723
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1475
724 725 726
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"

727
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1594
728
msgid "Error adding list"
729
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
730

731
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1609
732 733
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
734

735
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1624
736
msgid "Error removing list"
737
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
738

739 740 741
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
742
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
743

744
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2