sl.po 691 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010, 2010.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2012.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
13
"POT-Creation-Date: 2012-03-10 14:26+0000\n"
14
"PO-Revision-Date: 2012-03-10 21:43+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: \n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n"
22
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
23 24
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
25

26 27 28 29
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."

30
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
31 32
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
33 34

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
35 36
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
37

38
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
39 40
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljeno tipko za velike črke."
41

42
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
43 44
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
45

46
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
47 48
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
msgstr "Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega sistemskega skrbnika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
49

50
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
51 52
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
53

54
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
55 56
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
57

58
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
59 60
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
61

62
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
63 64
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
65

66
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
67 68
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
69

70
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
71 72
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
73

74
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
75 76 77 78
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7
#: ../mail/mail.error.xml.h:63
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
79

80
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
81 82
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
83

84
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
85 86
msgid "Unable to open address book"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
87

88
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
89 90
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
91

92
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
93 94
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
97 98
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
99

100
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
101 102
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
103

104
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
105 106
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
107

108
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
109 110
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
111 112

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
113 114
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
115 116

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
117 118
msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
119 120

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
121 122
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Uporabi kot je"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
123

124
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
125 126
msgid "_Do not save"
msgstr "_Ne shrani"
127

128
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
129 130
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
131

132
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
133 134
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
135

136
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
137 138
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
msgstr "Imenik Evolutiona se je nepričakovano končal."
139

140
#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
141
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
142 143
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
144

145
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
146 147
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
148

149
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
150 151
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
152

153
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
154
#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:339
155 156 157
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
158

159
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
160 161
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."
162

163
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
164 165
msgid "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would you like to add them anyway?"
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"
166

167
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
168 169
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
170

171
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
172 173
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
174

175
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
176 177
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
178

179
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
180 181
msgid "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like to add it anyway?"
msgstr "Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"
182 183

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
184 185
msgid "Some features may not work properly with your current server"
msgstr "Nekatere zmožnosti na vašem trenutnem strežniku morda ne bodo delovale pravilno"
186

187
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
188 189 190 191 192 193
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi programa Evolution. Za najboljše rezultate nadgradite strežnik na podprto različico."

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
msgid "GroupWise Address book creation:"
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise:"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
194

195
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
196 197
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti drug poštni odjemalec GroupWise."
198

199
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
200 201 202
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1258
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Izbris stika ni uspel"
203

204
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
205 206
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
207

208
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
209 210
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
211

212
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
213
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
214 215
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr "'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
216

217
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
218 219 220 221 222
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:628
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:650
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2911
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
223 224

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
225 226 227 228 229 230
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"
231

232
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
233 234
msgid "_File under:"
msgstr "_Zavedi pod:"
235 236

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
237 238 239 240 241 242
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
243
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
244
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:5
245 246 247
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

248
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
249 250
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."
251

252
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
253 254
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"
255

256
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
257
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:392
258 259 260 261 262
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:647
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:655
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1055
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
#: ../smime/lib/e-cert.c:811
263
msgid "Email"
264
msgstr "Elektronska pošta"
265

266
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
267 268
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
269

270
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
271 272
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
273

274
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
275 276 277
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:990
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
278

279
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
280 281
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
282

283
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
284 285 286 287 288
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:718
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1980
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
289

290
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
291 292
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
293

294
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
295 296
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Video klepet:"
297

298
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
299 300
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"
301

302
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
303 304
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"
305

306
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
307 308
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"
309

310
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
311 312
msgid "Video Chat:"
msgstr "Video klepet:"
313

314
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
315 316
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"
317

318
#. Translators: an accessibility name
319
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
320 321
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"
322

323
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
324 325 326
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

327
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
328 329
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
330

331 332 333 334
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

335
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
336 337 338
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"
339

340
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
341 342
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
343

344
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
345 346
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
347

348
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
349 350
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
351

352
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
353 354
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
355

356
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
357 358
msgid "Job"
msgstr "Posel"
359 360

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
361 362
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"
363

364
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
365 366
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
367

368
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
369 370
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
371

372
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
373 374
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
375

376
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
377
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:729
378
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2131
379 380
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
381

382 383 384 385 386
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
387
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
388
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:728
389
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2130
390 391 392 393
#: ../capplet/anjal-settings-main.c:83
#: ../shell/main.c:133
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"
394

395
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
396 397 398
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:22
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
399

400
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
401 402
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
403

404
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
405 406
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
407

408
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
409 410
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "
411

412
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
413 414
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Regija/provinca:"
415

416
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
417 418
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
419

420
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
421 422
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
423

424
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
425 426
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
427

428
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
429 430 431
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:196
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:82
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1360
432
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:300
433 434
msgid "Home"
msgstr "Doma"
435

436
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
437 438 439 440
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:195
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:81
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:708
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1357
441
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:308
442 443
msgid "Work"
msgstr "Delo"
444

445
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
446 447 448 449 450 451
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:197
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:83
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:421
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3471
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
452

453
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
454 455
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
456

457
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
458 459
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
460

461 462
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:669
463 464
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
465

466 467
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:672
468 469
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
470

471 472
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:674
473 474
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
475

476 477
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:675
478 479
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
480

481 482
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:673
483 484
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
485

486 487
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:181
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:671
488 489
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
490

491 492
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:182
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:670
493 494
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
495

496 497
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:183
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:676
498 499
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
500

501
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:220
502
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:488
503 504
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
505

506
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:235
507 508
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
509

510
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:250
511 512
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
513

514 515
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:644
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2905
516 517 518
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
519

520
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3386
521 522
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
523

524
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3387
525 526
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
527

528
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3714
529 530 531 532 533 534
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
535

536
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3720
537 538 539
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
540

541
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3727
542
#, c-format
543
msgid "'%s' cannot be a future date"
544
msgstr "'%s' mora biti v preteklosti"
545

546
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3735
547 548 549
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
550

551 552
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3748
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3762
553 554 555
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
556

557
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3777
558 559
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
560

561
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:438
562 563
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
564

565
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:441
566 567
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
568

569
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:492
570 571
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
572

573
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:503
574
msgid "E_mail"
575
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
576

577
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:514
578
msgid "_Select Address Book"
579
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
580

581
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
582 583
msgid "Mr."
msgstr "G."
584 585

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
586 587
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."
588 589

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
590 591
msgid "Ms."
msgstr "Ga."
592 593

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
594 595
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."
596 597

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
598 599
msgid "Dr."
msgstr "Dr."
600 601

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
602 603
msgid "Sr."
msgstr "St."
604 605 606 607 608 609

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
610 611
msgid "I"
msgstr "I"
612 613

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
614 615
msgid "II"
msgstr "II"
616 617

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
618 619
msgid "III"
msgstr "III"
620 621

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
622 623
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."
624 625

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
626 627 628
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"
629 630 631 632 633 634 635 636 637 638

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
639 640 641 642
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
643 644 645 646
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
647
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:768
648
msgid "Contact List Editor"
649
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
650

651
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
652 653 654 655
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
656 657 658
msgid "Members"
msgstr "Člani"

659 660 661 662 663
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
msgstr "_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
664 665 666
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

667 668
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
#: ../mail/mail-config.ui.h:156
669
msgid "_Select..."
670
msgstr "Izb_eri ..."
671

672
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:891
673 674
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
675

676
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1409
677 678 679
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"

680
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1523
681
msgid "Error adding list"
682
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
683

684
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1538
685 686
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
687

688
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1553
689
msgid "Error removing list"
690
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
691

692 693 694
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
695
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
696

697
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
698 699
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder. Would you like to save the changes anyway?"
msgstr "Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Ali želite spremembe vseeno shraniti?"
700

701 702 703 704 705 706 707 708 709
#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
msgid "Changed Contact:"
msgstr "Spremenjeni stik:"

710
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
711 712 713
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:338
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
714 715 716 717 718 719

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
720
"Ime ali naslov elektronske pošte tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
721
"Ali želite podatke vseeno dodati?"
722

723 724 725 726
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:5
msgid "Original Contact:"
msgstr "Izvirni stik:"

727
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
728 729
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
730

731
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:320
732 733
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
734

735
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
736 737 738
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1077
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
739

740
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
741
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1070
742
msgid "Email begins with"
743
msgstr "Elektronska pošta se začne z"
744

745
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
746 747 748 749 750 751 752 753 754
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26
#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1063
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1734
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:987
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
755

756 757 758 759 760 761
#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:97
#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:106
#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:189
msgid "evolution address book"
msgstr "Imenik Evolutiona"

762
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:191
763 764 765
msgid "Copy _Email Address"
msgstr "Kopiraj _elektronski naslov"

766
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:193
767 768 769 770
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:432
msgid "Copy the email address to the clipboard"
msgstr "Kopira elektronski naslov v odložišče"

771
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:198
772 773 774 775
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:437
msgid "_Send New Message To..."
msgstr "Pošlji novo _sporočilo osebi ..."

776
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:200