sl.po 640 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2012.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2012-09-17 16:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-17 21:36+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: Slovenian\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n"
22
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
23
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
24
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
25
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
26

27 28 29 30
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."

31
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
32 33
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
34 35

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
36 37
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
38

39
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
40 41
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljeno tipko za velike črke."
42

43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
44 45
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
46

47
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
48 49
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
msgstr "Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega sistemskega skrbnika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
50

51
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
52 53
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
54

55
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
56 57
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
58

59
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
60 61
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
62

63
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
64 65
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
68 69
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
72 73
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
74

75
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
76
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7
77
#: ../mail/mail.error.xml.h:66
78 79
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
80

81
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
82
msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
83
msgstr "Ali želite izbrisati oddaljeni imenik &quot;{0}&quot;?"
84 85 86

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
msgid "This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the server. Are you sure you want to proceed?"
87
msgstr "To bo trajno izbrisalo imenik &quot;{0}&quot; s strežnika. Ali ste prepričani, da želite nadaljevati?"
88 89 90 91 92 93 94

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
msgid "_Delete From Server"
msgstr "_Izbriši s strežnika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
95 96
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
97

98
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
99 100
msgid "Unable to open address book"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
101

102
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
103 104
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
105

106
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
107 108
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
109

110
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
111 112
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
113

114
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
115 116
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
117

118
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
119 120
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
121

122
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
123 124
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
125

126
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
127 128
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
129

130
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
131 132
msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
133

134
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
135 136
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Uporabi kot je"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
137

138
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
139 140
msgid "_Do not save"
msgstr "_Ne shrani"
141

142
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
143 144
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
145

146
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
147 148
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
149

150
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
151 152
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
msgstr "Imenik Evolutiona se je nepričakovano končal."
153

154
#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
155
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
156 157
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
158

159
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
160 161
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
162

163
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
164 165
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
166

167 168
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:391
169 170 171
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
172

173
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
174 175
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."
176

177
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
178 179
msgid "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would you like to add them anyway?"
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"
180

181
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
182 183
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
184

185
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
186 187
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
188

189
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
190 191
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
192

193
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
194 195
msgid "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like to add it anyway?"
msgstr "Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"
196 197

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
198
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1264
199 200
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Izbris stika ni uspel"
201

202
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
203 204
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
205

206
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
207 208
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
209

210
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
211
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
212 213
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr "'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
214

215
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
216 217 218
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:625
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:647
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2935
219 220
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
221 222

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
223 224 225 226 227 228
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"
229

230
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
231 232
msgid "_File under:"
msgstr "_Zavedi pod:"
233 234

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
235 236 237 238 239 240
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
241
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
242
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:5
243 244 245
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

246
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
247 248
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."
249

250
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
251 252
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"
253

254
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
255
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:396
256 257
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:611
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:973
258
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
259
#: ../smime/lib/e-cert.c:810
260
msgid "Email"
261
msgstr "Elektronska pošta"
262

263
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
264 265
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
266

267
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
268 269
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
270

271
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
272
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:1002
273 274
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
275

276
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
277 278
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
279

280
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
281
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:722
282
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
283
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1858
284 285
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
286

287
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
288 289
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
290

291
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
292 293
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Video klepet:"
294

295
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
296 297
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"
298

299
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
300
#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:98
301 302
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"
303

304
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
305 306
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"
307

308
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
309 310
msgid "Video Chat:"
msgstr "Video klepet:"
311

312
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
313 314
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"
315

316
#. Translators: an accessibility name
317
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
318 319
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"
320

321
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
322 323 324
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

325
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
326 327
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
328

329 330 331 332
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

333
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
334 335 336
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"
337

338
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
339 340
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
341

342
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
343 344
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
345

346
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
347 348
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
349

350
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
351 352
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
353

354
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
355 356
msgid "Job"
msgstr "Posel"
357 358

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
359 360
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"
361

362
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
363 364
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
365

366
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
367 368
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
369

370
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
371 372
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
373

374
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
375 376
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:706
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2150
377 378
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
379

380 381 382 383 384
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
385
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
386 387
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:705
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2149
388
#: ../shell/main.c:131
389 390
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"
391

392
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
393 394 395
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:22
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
396

397
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
398 399
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
400

401
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
402 403
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
404

405
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
406
msgid "_Zip/Postal Code:"
407
msgstr "_Poštna številka:"
408

409
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
410 411
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Regija/provinca:"
412

413
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
414 415
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
416

417
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
418 419
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
420

421
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
422 423
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
424

425
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
426 427 428
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:193
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:399
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:75
429
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:298
430 431
msgid "Home"
msgstr "Doma"
432

433
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
434 435 436 437
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:396
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:74
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:687
438
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:306
439 440
msgid "Work"
msgstr "Delo"
441

442
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
443 444 445 446
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:194
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:76
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:384
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3570
447 448
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
449

450
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
451 452
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
453

454
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
455 456
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
457

458 459
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:614
460 461
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
462

463 464
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:617
465 466
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
467

468 469
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:619
470 471
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
472

473 474
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:620
475 476
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
477

478 479
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:618
480 481
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
482

483 484
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:616
485 486
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
487

488 489
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:615
490 491
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
492

493 494
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:621
495 496
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
497

498 499
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:622
500 501 502
msgid "Twitter"
msgstr "Twitter"

503
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:217
504
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:497
505 506
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
507

508
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:232
509 510
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
511

512
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:247
513 514
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
515

516 517
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:641
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2929
518 519 520
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
521

522
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3411
523 524
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
525

526
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3412
527 528
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
529

530
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3745
531 532 533 534 535 536
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
537

538
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3751
539 540 541
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
542

543
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3758
544
#, c-format
545
msgid "'%s' cannot be a future date"
546
msgstr "'%s' mora biti datum v preteklosti"
547

548
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3766
549 550 551
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
552

553 554
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3779
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3793
555 556 557
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
558

559
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3808
560 561
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
562

563
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:438
564 565
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
566

567
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:441
568 569
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
570

571
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:491
572 573
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
574

575
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:502
576
msgid "E_mail"
577
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
578

579
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:513
580
msgid "_Select Address Book"
581
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
582

583
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
584 585
msgid "Mr."
msgstr "G."
586 587

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
588 589
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."
590 591

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
592 593
msgid "Ms."
msgstr "Ga."
594 595

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
596 597
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."
598 599

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
600 601
msgid "Dr."
msgstr "Dr."
602 603

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
604 605
msgid "Sr."
msgstr "St."
606 607 608 609 610 611

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
612 613
msgid "I"
msgstr "I"
614 615

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
616 617
msgid "II"
msgstr "II"
618 619

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
620 621
msgid "III"
msgstr "III"
622 623

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
624 625
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."
626 627

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
628 629 630
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
641 642 643 644
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
645 646 647 648
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
649
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:764
650
msgid "Contact List Editor"
651
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
652

653
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
654 655 656 657
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
658 659 660
msgid "Members"
msgstr "Člani"

661 662 663 664 665
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
msgstr "_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
666 667 668
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

669
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
670
msgid "Add an email to the List"
671
msgstr "Dodaj elektronski naslov na seznam"
672 673 674

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
msgid "Remove an email address from the List"
675
msgstr "Odstrani elektronski naslov s seznama"
676 677 678

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
msgid "Insert email addresses from Address Book"
679
msgstr "Vstavi elektronski naslov iz imenika"
680 681

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
682
msgid "_Select..."
683
msgstr "Izb_eri ..."
684

685
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:887
686 687
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
688

689
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1412
690 691 692
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"

693
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1531
694
msgid "Error adding list"
695
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
696

697
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1546
698 699
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
700

701
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1561
702
msgid "Error removing list"
703
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
704

705 706 707
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
708
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
709

710
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
711 712
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder. Would you like to save the changes anyway?"
msgstr "Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Ali želite spremembe vseeno shraniti?"
713

714 715 716 717 718 719 720 721 722
#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
msgid "Changed Contact:"
msgstr "Spremenjeni stik:"

723
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
724
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:342
725 726
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
727 728 729 730 731 732

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
733
"Ime ali naslov elektronske pošte tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
734
"Ali želite podatke vseeno dodati?"
735

736 737 738 739
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:5
msgid "Original Contact:"
msgstr "Izvirni stik:"

740
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
741 742
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
743

744
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:324
745 746
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
747

748
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
749
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1072
750 751
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
752