sl.po 207 KB
Newer Older
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1
2
3
# Slovenian translation file for Evolution.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si> 2000
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
4
#
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
5
#: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:343
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
6
7
msgid ""
msgstr ""
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8
"Project-Id-Version: evolution\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
9
"POT-Creation-Date: 2001-01-22 01:17+0100\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
10
"PO-Revision-Date: 2000-07-28 03:15+0200\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
11
12
13
"Last-Translator: Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
14
"Content-Type: text/plain; charset=iso8859-2\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
15
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
#.
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
#.
#: po/tmp/evolution-executive-summary.xml.h:6
msgid "Add Service"
msgstr "Dodaj storitev"

#: po/tmp/evolution-executive-summary.xml.h:7
msgid "Add a new service to the Executive Summary"
msgstr "Dodaj novo storitev v povzetek"

#: po/tmp/evolution-executive-summary.xml.h:8
msgid "Create a new email"
msgstr "Ustvari novo e-poto"

#: po/tmp/evolution-executive-summary.xml.h:9
msgid "Executive Summary Settings..."
msgstr "Nastaviteve povzetka..."

#: po/tmp/evolution-executive-summary.xml.h:10
msgid "New Mail"
msgstr "Nova pota"

#: executive-summary/component/component-factory.c:152
msgid "Cannot initialize Evolution's Executive Summary component."
msgstr "Ne morem inicializirati Evolucijine komponente za povzetke."

#: camel/providers/vee/camel-vee-folder.c:604
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
46
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
msgid "No such message: %s"
msgstr "Ni taknega sporoila: %s"

#: executive-summary/component/e-summary-callbacks.c:267
msgid ""
"You can select a different HTML page for the background of the Executive "
"Summary.\n"
"\n"
"Just leave it blank for the default"
msgstr ""
"Za ozadje izvleka lahko izberete drugano HTML stran.\n"
"\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
59
"Pustite pravno za privzete nastavitve"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
60
61
62
63
64
65

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:61
#: executive-summary/component/e-summary-url.c:66
#: executive-summary/component/e-summary-url.c:73
#, c-format
msgid "Open %s with the default GNOME application"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
66
msgstr "Odpri %s s privzetim GNOMEovim programom"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
67
68
69
70

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:62
#, c-format
msgid "Open %s with the default GNOME web browser"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
71
msgstr "Odpri %s s privzetim GNOMEovim brskalnikom"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
72
73

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:63
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
74
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
msgid "Send an email to %s"
msgstr "Polji e-poto %s"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:64
#, c-format
msgid "Change the view to %s"
msgstr "Spremeni pogled na %s"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:65
#, c-format
msgid "Run %s"
msgstr "Poeni %s"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:67
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
89
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
90
91
92
93
msgid "Close %s"
msgstr "Zapri %s"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:68
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
94
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
95
96
97
98
99
100
101
102
103
msgid "Move %s to the left"
msgstr "Premakni %s na levo"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:69
#, c-format
msgid "Move %s to the right"
msgstr "Premakni %s na desno"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:70
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
104
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
105
106
107
108
msgid "Move %s into the previous row"
msgstr "Premakni %s v prenjo vrstico"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:71
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
109
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
110
111
112
113
msgid "Move %s into the next row"
msgstr "Premakni %s v naslednjo vrstico"

#: executive-summary/component/e-summary-url.c:72
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
114
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
115
116
117
118
msgid "Configure %s"
msgstr "Nastavi %s"

#: executive-summary/component/e-summary.c:919
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
119
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
120
121
122
123
124
125
126
127
msgid ""
"Cannot open the HTML file:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nisem mogel odpreti HTML datoteke:\n"
"%s"

#: executive-summary/component/e-summary.c:933
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
128
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
129
130
131
msgid ""
"Error reading data:\n"
"%s"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
132
133
msgstr ""
"Napaka ob branju podatkov:\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
"%s"

#: executive-summary/component/e-summary.c:951
msgid "File does not have a place for the services.\n"
msgstr "Datoteka nima mesta za storitve.\n"

#: executive-summary/component/main.c:59
msgid ""
"Executive summary component could not initialize Bonobo.\n"
"If there was a warning message about the RootPOA, it probably means\n"
"you compiled Bonobo against GOAD instead of OAF."
msgstr ""
"Komponenta Povzetek ni mogla inicializirati Bonoba.\n"
"e se je pokazalo opozorilo o RootPOA, to verjetno pomeni,\n"
"da ste prevedli Bonobo z GOAD-om namesto z OAF-om."

#: executive-summary/test-service/rdf-summary.c:443
#: executive-summary/test-service/rdf-summary.c:479
#: executive-summary/test-service/rdf-summary.c:524
msgid "Error"
msgstr "Napaka"

#: mail/mail-config.c:799
msgid "Connecting to server"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
158
msgstr "Vzpostavljam povezavo s strenikom"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

#: mail/mail-config.c:801
msgid "Connect to server"
msgstr "Povei se s strenikom"

#.
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
#.
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:6
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:6
msgid "About this application"
msgstr "O tem programu"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:7
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:7
msgid "About..."
msgstr "O..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:8
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:8
msgid "Actio_ns"
msgstr "_Dejanja"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:9
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:9
msgid "C_lear"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
186
msgstr "Po_isti"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:10
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:10
msgid "C_ut"
msgstr "_Izrei"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:11
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:11
msgid "Clear"
msgstr "Poisti"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:12
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:12
msgid "Clear the selection"
msgstr "Poisti izbiro"

#.
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
#.
#: po/tmp/alarm-notify.glade.h:6 po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:6
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:13
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:8
#: po/tmp/evolution-subscribe.xml.h:7
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:13
msgid "Close"
msgstr "Zapri"

#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:9
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:14
msgid "Close the current file"
msgstr "Zapri trenutno datoteko"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:15 po/tmp/evolution-mail.xml.h:8
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:15
msgid "Copy"
msgstr "Kopiraj"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:16
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:16
msgid "Copy the selection"
msgstr "Kopiraj izbrano"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:17
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:17
msgid "Cut"
msgstr "Izrei"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:18
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:18
msgid "Cut the selection"
msgstr "Izrei izbrano"

#: calendar/gui/e-calendar-table.c:403 filter/libfilter-i18n.h:7
#: mail/folder-browser.c:673 mail/mail-view.c:150
#: po/tmp/addressbook-config.glade.h:8 po/tmp/event-editor-dialog.glade.h:13
#: po/tmp/evolution-addressbook.xml.h:8 po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:19
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:11 po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:19
#: po/tmp/filter.glade.h:7 po/tmp/mail-config.glade.h:24
msgid "Delete"
msgstr "Zbrii"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:20
msgid "Delete this task"
msgstr "Zbrii to nalogo"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:21
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:21
msgid "Dump XML"
msgstr "Shrani kot XML"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:22
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:22
msgid "Dump the UI Xml description"
msgstr "Shranio Xml opis uporabnikega vmesnika"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:23
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:23
msgid "FIXME: Address _Book..."
msgstr "FIXME: A_dresar..."

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:24
msgid "FIXME: Assig_n Task"
msgstr "FIXME: Dodali _nalogo"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:24
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:25
msgid "FIXME: Ch_oose Form..."
msgstr "FIXME: Izberi izmed..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:25
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:26
msgid "FIXME: Chec_k Names"
msgstr "FIXME: Preve_ri imena"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:26
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:27
msgid "FIXME: Cop_y to Folder..."
msgstr "FIXME: Kopiraj v mapo..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:27
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:28
msgid "FIXME: D_esign a Form..."
msgstr "FIXME: _Oblikuj obrazec..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:28
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:29
msgid "FIXME: Define Print _Styles"
msgstr "FIXME: Doloi _sloge tiskanja"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:29
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:30
msgid "FIXME: Desi_gn This Form"
msgstr "FIXME: Obli_kuj ta obrazec"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:30
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:31
msgid "FIXME: Fi_rst Item in Folder"
msgstr "FIXME: P_rvi predmet v mapi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:31
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:32
msgid "FIXME: For_ward"
msgstr "FIXME: _Posreduj naprej"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:33
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:33
msgid "FIXME: Help"
msgstr "FIXME: Pomo"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:34
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:34
msgid "FIXME: In_complete Task"
msgstr "FIXME: Do_konana naloga"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:35
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:35
msgid "FIXME: Insert File"
msgstr "FIXME: Vstavi datoteko"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:36
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:36
msgid "FIXME: It_em..."
msgstr "FIXME: Pr_edmet..."

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:37
msgid "FIXME: Meeting Re_quest"
msgstr "FIXME: Za_hteva po sestanku"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:37
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:38
msgid "FIXME: Paste _Special... "
msgstr "FIXME: Prilepi po_sebno..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:38
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:39
msgid "FIXME: Print Pre_view"
msgstr "FIXME: Predogled tiskanja"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:39
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:40
msgid "FIXME: Pu_blish Form As..."
msgstr "FIXME: O_bjavi obrazec kot..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:40
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:41
msgid "FIXME: Publish _Form..."
msgstr "FIXME: Ob_javi obrazec..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:41
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:42
msgid "FIXME: Rec_urrence..."
msgstr "FIXME: Ponovitve..."

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:43
msgid "FIXME: Reply to A_ll"
msgstr "FIXME: Odgovori v_sem"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:42
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:44
msgid "FIXME: S_end"
msgstr "FIXME: Polji"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:45
msgid "FIXME: S_end Status Report"
msgstr "FIXME: Polji poroilo stanja"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:46
msgid "FIXME: S_kip Occurrence"
msgstr "FIXME: Preskoi ponovitev"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:43
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:47
msgid "FIXME: Save Attac_hments..."
msgstr "FIXME: Dodaj prilogo..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:44
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:48
msgid "FIXME: Script _Debugger"
msgstr "FIXME: Razhroevalnik skript"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:45
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:49
msgid "FIXME: Task _Request"
msgstr "FIXME: Zahteva po _nalogi"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:50
msgid "FIXME: _Appointment"
msgstr "FIXME: _Zmenek"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:46
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:51
msgid "FIXME: _Contact"
msgstr "FIXME: _Stik"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:47
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:52
msgid "FIXME: _Customize..."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
405
msgstr "FIXME: _Prilagodi..."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:48
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:53
msgid "FIXME: _File..."
msgstr "FIXME: _Datoteka..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:49
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:54
msgid "FIXME: _Font..."
msgstr "FIXME: _Pisava..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:50
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:55
msgid "FIXME: _Formatting"
msgstr "FIXME: _Oblikovanje"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:51
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:56
msgid "FIXME: _Item"
msgstr "FIXME: _Predmet"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:52
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:57
msgid "FIXME: _Journal Entry"
msgstr "FIXME: _Vpis v dnevniku"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:53
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:58
msgid "FIXME: _Last Item in Folder"
msgstr "FIXME: _Zadnji predmet v mapi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:54
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:59
msgid "FIXME: _Mail Message"
msgstr "FIXME: _Polji sporoilo"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:60
msgid "FIXME: _Mark Complete"
msgstr "FIXME: _Oznai kot dokonano"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:55
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:61
msgid "FIXME: _Memo Style"
msgstr "FIXME: V slogu zabeleka"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:56
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:62
msgid "FIXME: _Move to Folder..."
msgstr "FIXME: Prestavi v mapo..."

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:63
msgid "FIXME: _New Task"
msgstr "FIXME: _Nova naloga"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:59
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:64
msgid "FIXME: _Object..."
msgstr "FIXME: _Zadeva..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:60
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:65
msgid "FIXME: _Paragraph..."
msgstr "FIXME: _Odstavek..."

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:66
msgid "FIXME: _Reply"
msgstr "FIXME: _Odgovori"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:61
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:67
msgid "FIXME: _Spelling..."
msgstr "FIXME: _rkovanje..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:62
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:68
msgid "FIXME: _Standard"
msgstr "FIXME: _Obiajno"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:63
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:69
msgid "FIXME: _Task"
msgstr "FIXME: _Naloga"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:64
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:70
msgid "FIXME: _Unread Item"
msgstr "FIXME: _Neprebran predmet"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:71
msgid "FIXME: _note"
msgstr "FIXME: _opomba"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:65
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:72
msgid "FIXME: what goes here?"
msgstr "FIXME: kaj pride sem?"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:66
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:11
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:73
msgid "F_ormat"
msgstr "O_blikuj izpis"

#: po/tmp/evolution-addressbook.xml.h:10
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:67
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:74
msgid "Find"
msgstr "Poii"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:68
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:75
msgid "Find Again"
msgstr "Poii znova"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:69
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:76
msgid "Find _Again"
msgstr "Poii znova"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:70
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:77
msgid "Go to the next item"
msgstr "Pojdi na naslednji predmet"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:71
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:78
msgid "Go to the previous item"
msgstr "Pojdi na prejnji predmet"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:72
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:79
msgid "Modify the file's properties"
msgstr "Spremeni lastnosti datoteke"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:73
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:80
msgid "N_ext"
msgstr "Napr_ej"

#: po/tmp/evolution-calendar.xml.h:20 po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:74
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
546
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:30 po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:81
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
msgid "Next"
msgstr "Naprej"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:75
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:82
msgid "Paste"
msgstr "Prilepi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:76
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:83
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Prilepi odloie"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:77
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:84
msgid "Pre_vious"
msgstr "P_rejnji"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
565
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:78 po/tmp/evolution-mail.xml.h:32
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
566
567
568
569
570
571
572
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:85
msgid "Previous"
msgstr "Prejnji"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:79
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:86
msgid "Print S_etup..."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
573
msgstr "Nas_tavitev tiskanja..."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:80
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:87
msgid "Print Setup"
msgstr "Nastavitev tiskanja"

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:11
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:81
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:88
msgid "Print this item"
msgstr "Natisni ta predmet"

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:12
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:82
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:89
msgid "Print..."
msgstr "Natisni..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:83
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:90
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:84
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:91
msgid "Redo"
msgstr "Obnovi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:85
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:92
msgid "Redo the undone action"
msgstr "Obnovi razveljavljeno dejanje"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:86
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:93
msgid "Replace"
msgstr "Zamenjaj"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:87
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:94
msgid "Replace a string"
msgstr "Zamenjaj niz"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:88
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:19
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:95
msgid "Save"
msgstr "Shrani"

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:13
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:89
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:21
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:96
msgid "Save _As..."
msgstr "Shrani _kot..."

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:14
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:90
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:97
msgid "Save and Close"
msgstr "Shrani in zapri"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:92
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:25
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:98
msgid "Save the current file"
msgstr "Shrani trenutno datoteko"

#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:99
msgid "Save the task and close the dialog box"
msgstr "Shrani posel in zapri dialog"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:96
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:100
msgid "Search again for the same string"
msgstr "Ii enak niz znova"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:97
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:101
msgid "Search for a string"
msgstr "Ii niz"

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:17
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:98
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:102
msgid "See online help"
msgstr "Glej pomo na liniji"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:99
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:103
msgid "Select All"
msgstr "Izberi vse"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:100
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:104
msgid "Select everything"
msgstr "Izberi vse"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:101
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:105
msgid "Setup the page settings for your current printer"
msgstr "Nastavi lastnosti strani za va trenutni tiskalnik"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:102
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:106
msgid "Undo"
msgstr "Razveljavi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:103
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:107
msgid "Undo the last action"
msgstr "Razveljavi zadnje dejanje"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:104
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:39
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:108
msgid "_About..."
msgstr "_O..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:105
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:40
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:109
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:106
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:110
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiraj"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:107
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:41
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:111
msgid "_Debug"
msgstr "_Razhrouj"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:8
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
711
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:108 po/tmp/evolution-mail.xml.h:56
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:112
msgid "_Delete"
msgstr "_Zbrii"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:109
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:42
#: po/tmp/evolution-subscribe.xml.h:15
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:113 po/tmp/evolution.xml.h:32
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:19
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:110
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:43
#: po/tmp/evolution-subscribe.xml.h:16
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:114 po/tmp/evolution.xml.h:33
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:111
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:115
msgid "_Find..."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
734
msgstr "_Poii..."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:112
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:116
msgid "_Forms"
msgstr "_Obrazci"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:113
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:44
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:117 po/tmp/evolution.xml.h:36
msgid "_Help"
msgstr "_Pomo"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:114
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:118
msgid "_Insert"
msgstr "Vstavi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:115
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:119
msgid "_Object"
msgstr "_Predmet"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:116
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:120
msgid "_Paste"
msgstr "_Prilepi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:117
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:121
#: po/tmp/evolution-tasks.xml.h:12
msgid "_Print"
msgstr "_Natisni"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:118
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:122
msgid "_Properties..."
msgstr "_Lastnosti..."

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:119
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:123
msgid "_Redo"
msgstr "Obnovi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:120
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:124
msgid "_Replace..."
msgstr "_Zamenjaj..."

#: po/tmp/evolution-contact-editor.xml.h:21
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:121
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:47
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:125
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:122
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:126
msgid "_Toolbars"
msgstr "_Orodjarne"

#: po/tmp/evolution-addressbook.xml.h:22
#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:123
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:127
msgid "_Tools"
msgstr "_Orodja"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:124
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:128
msgid "_Undo"
msgstr "_Razveljavi"

#: po/tmp/evolution-event-editor.xml.h:125
#: po/tmp/evolution-message-composer.xml.h:49
#: po/tmp/evolution-task-editor-dialog.xml.h:129 po/tmp/evolution.xml.h:43
#: shell/e-storage-set-view.c:338
msgid "_View"
msgstr "_Pogled"

#.
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
#.
#: po/tmp/evolution-calendar.xml.h:7 po/tmp/evolution-tasks.xml.h:6
msgid "Alter preferences"
msgstr "Alternativne nastavitve"

#: po/tmp/evolution-tasks.xml.h:7
msgid "Create a new task"
msgstr "Ustvari nov posel"

#: po/tmp/evolution-addressbook.xml.h:12 po/tmp/evolution-calendar.xml.h:19
#: po/tmp/evolution-tasks.xml.h:8
msgid "New"
msgstr "Nov"

#: mail/folder-browser.c:661 mail/mail-view.c:148
#: po/tmp/evolution-addressbook.xml.h:13 po/tmp/evolution-calendar.xml.h:23
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
832
#: po/tmp/evolution-mail.xml.h:33 po/tmp/evolution-tasks.xml.h:9
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
msgid "Print"
msgstr "Natisni"

#: po/tmp/evolution-tasks.xml.h:10
msgid "Save task as something else"
msgstr "Shrani posel kot nekaj drugega"

#: po/tmp/evolution-tasks.xml.h:11
msgid "Tasks Preferences..."
msgstr "Nastavitve poslov..."

#: po/tmp/evolution-calendar.xml.h:35 po/tmp/evolution-tasks.xml.h:13
msgid "_Save As..."
msgstr "_Shrani kot..."

#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3049
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
849
850
msgid "Card: "
msgstr "Vizitka: "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
851

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
852
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3051
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
853
854
855
msgid ""
"\n"
"Name: "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
856
857
msgstr ""
"\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
858
"Ime: "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
859

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
860
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3052
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
861
862
863
864
865
866
msgid ""
"\n"
" Prefix:   "
msgstr ""
"\n"
" Predpona:  "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
867

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
868
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3053
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
869
870
871
872
873
874
msgid ""
"\n"
" Given:   "
msgstr ""
"\n"
" Dano:    "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
875

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
876
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3054
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
877
878
879
880
881
882
msgid ""
"\n"
" Additional: "
msgstr ""
"\n"
" Dodatno:  "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
883

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
884
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3055
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
885
886
887
888
889
890
msgid ""
"\n"
" Family:   "
msgstr ""
"\n"
" Druinsko:   "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
891

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
892
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3056
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
893
894
895
896
897
898
msgid ""
"\n"
" Suffix:   "
msgstr ""
"\n"
" Pripona:  "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
899

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
900
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3070
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
901
902
903
msgid ""
"\n"
"Birth Date: "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
904
905
msgstr ""
"\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
906
"Datum rojstva: "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
907

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
908
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3081
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
909
910
911
msgid ""
"\n"
"Address:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
912
913
914
msgstr ""
"\n"
"Naslov:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
915

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
916
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3083
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
917
918
919
920
921
922
msgid ""
"\n"
" Postal Box: "
msgstr ""
"\n"
" Potni predal: "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
923

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
924
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3084
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
925
926
927
928
929
930
msgid ""
"\n"
" Ext:     "
msgstr ""
"\n"
" Interna:   "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
931

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
932
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3085
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
933
934
935
936
937
938
msgid ""
"\n"
" Street:   "
msgstr ""
"\n"
" Ulica:    "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
939

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
940
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3086
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
941
942
943
944
945
946
msgid ""
"\n"
" City:    "
msgstr ""
"\n"
" Mesto:    "
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
947

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
948
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3087
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
949
950
951
952
953
954
msgid ""
"\n"
" Region:   "
msgstr ""
"\n"
" Regija:   "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
955

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
956
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3088
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
957
958
959
960
961
962
msgid ""
"\n"
" Postal Code: "
msgstr ""
"\n"
" Potna tevilka: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
963

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
964
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3089
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
965
966
967
968
969
970
msgid ""
"\n"
" Country:   "
msgstr ""
"\n"
" Drava:   "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
971

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
972
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3102
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
973
974
975
976
977
978
msgid ""
"\n"
"Delivery Label: "
msgstr ""
"\n"
"Dostavna oznaka: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
979

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
980
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3114
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
981
982
983
984
985
986
msgid ""
"\n"
"Telephones:\n"
msgstr ""
"\n"
"Telefoni:\n"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
987

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
988
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3117
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
989
990
991
992
993
994
msgid ""
"\n"
"Telephone:"
msgstr ""
"\n"
"Telefon:"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
995

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
996
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3141
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
997
998
999
msgid ""
"\n"
"E-mail:\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1000
1001
msgstr ""
"\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1002
"E-naslov:\n"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1003

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1004
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3144
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1005
1006
1007
msgid ""
"\n"
"E-mail:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1008
1009
msgstr ""
"\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1010
"E-naslov:"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1011

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1012
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3163
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1013
1014
1015
1016
1017
1018
msgid ""
"\n"
"Mailer: "
msgstr ""
"\n"
"Potni program: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1019

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1020
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3169
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1021
1022
1023
1024
1025
1026
msgid ""
"\n"
"Time Zone: "
msgstr ""
"\n"
"asovna cona: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1027

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1028
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3177
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1029
1030
1031
1032
1033
1034
msgid ""
"\n"
"Geo Location: "
msgstr ""
"\n"
"Geografski poloaj: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1035

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1036
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3181
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1037
1038
1039
1040
1041
1042
msgid ""
"\n"
"Business Role: "
msgstr ""
"\n"
"Poslovna vloga: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1043

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1044
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3193
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1045
1046
1047
1048
1049
1050
msgid ""
"\n"
"Org: "
msgstr ""
"\n"
"Organizacija: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1051

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1052
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3194
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1053
1054
1055
1056
1057
1058
msgid ""
"\n"
" Name: "
msgstr ""
"\n"
" Ime:  "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1059

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1060
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3195
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1061
1062
1063
1064
1065
1066
msgid ""
"\n"
" Unit: "
msgstr ""
"\n"
" Enota: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1067

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1068
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3196
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1069
1070
1071
1072
1073
1074
msgid ""
"\n"
" Unit2: "
msgstr ""
"\n"
" Enota2: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1075

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1076
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3197
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1077
1078
1079
1080
1081
1082
msgid ""
"\n"
" Unit3: "
msgstr ""
"\n"
" Enota3: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1083

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1084
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3198
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1085
1086
1087
1088
1089
1090
msgid ""
"\n"
" Unit4: "
msgstr ""
"\n"
" Enota4: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1091

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1092
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3202
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1093
1094
1095
1096
1097
1098
msgid ""
"\n"
"Categories: "
msgstr ""
"\n"
"Categorije: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1099

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1100
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3203
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
msgid ""
"\n"
"Comment: "
msgstr ""
"\n"
"Komentar: "

#. if (crd->sound.prop.used) {
#. if (crd->sound.type != SOUND_PHONETIC)
#. addPropSizedValue (string, _ ("\nPronunciation: "),
#. crd->sound.data, crd->sound.size);
#. else
#. add_strProp_to_string (string, _ ("\nPronunciation: "),
#. crd->sound.data);
#.
#. add_SoundType (string, crd->sound.type);
#. }
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1118
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3216
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1119
1120
1121
1122
1123
1124
msgid ""
"\n"
"Unique String: "
msgstr ""
"\n"
"Enolien niz: "
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
1125

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1126
#: addressbook/backend/ebook/e-card.c:3219
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
msgid ""
"\n"
"Public Key: "
msgstr ""
"\n"
"Javni klju: "

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1134
1135
1136
1137
#: addressbook/backend/ebook/load-gnomecard-addressbook.c:16
#: addressbook/backend/ebook/load-pine-addressbook.c:17
#: addressbook/backend/ebook/test-client-list.c:18
#: addressbook/backend/ebook/test-client.c:29
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1138
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:1087
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1139
#: addressbook/gui/component/addressbook-factory.c:38
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1140
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1177
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1141
1142
1143
1144
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:965 calendar/gui/main.c:55
msgid "Could not initialize Bonobo"
msgstr "Nisem mogel inicializirati Bonoba"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
#. This array must be in the same order as enumerations
#. in GnomePilotConduitSyncType as they are used as index.
#. Custom type implies Disabled state.
#.
#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:77
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:77
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:77
msgid "Disabled"
msgstr "Izkljueno"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:78
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:78
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:78
msgid "Synchronize"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1159
msgstr "Uskladi"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:79
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:79
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:79
msgid "Copy From Pilot"
msgstr "Kopiraj iz Pilota"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:80
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:80
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:80
msgid "Copy To Pilot"
msgstr "Kopiraj na Pilota"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:81
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:81
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:81
msgid "Merge From Pilot"
msgstr "Zlij iz Pilota"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:82
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:82
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:82
msgid "Merge To Pilot"
msgstr "Zlij na Pilota"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:121
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:121
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:121
msgid "JP Rosevear <jpr@helixcode.com>"
msgstr "JP Rosevear <jpr@helixcode.com>"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:122
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:122
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:122
msgid "Original Author:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1195
msgstr "Prvotni avtor:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:123
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:123
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:123
msgid "Eskil Heyn Olsen <deity@eskil.dk>"
msgstr "Eskil Heyn Olsen <deity@eskil.dk>"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:127
msgid "Evolution Addressbook Conduit"
msgstr "Evolucijin adresarjev veznik"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:128
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:128
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:128
msgid "(C) 1998-2000 the Free Software Foundation and Helix Code"
msgstr "(C) 1998-2000 Fundacija za prosto programje in Helix Code"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:130
msgid "Configuration utility for the evolution addressbook conduit.\n"
msgstr "Nastavitveno orodje za Evolucijin adresarjev veznik.\n"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:131
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:131
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:131
msgid "gnome-unknown.xpm"
msgstr "gnome-unknown.xpm"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:162
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:162
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:162
msgid "Synchronize Action"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1227
msgstr "Uskladi dejanje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:214
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:215
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:214
msgid "Conduit state"
msgstr "Stanje veznika"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:266
#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:279
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:267
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:280
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:266
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:279
msgid ""
"No pilot configured, please choose the\n"
"'Pilot Link Properties' capplet first."
msgstr ""
"Noben Pilot ni nastavljen, prosim najprej izberite\n"
"'Lastnosti povezave s Pilotom' nastavitveni vstavek."

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:285
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:286
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:285
msgid "Not connected to the gnome-pilot daemon"
msgstr "Nisem povezaqn z gnome-pilot daemonom"

#: addressbook/conduit/address-conduit-control-applet.c:290
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit-control-applet.c:291
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit-control-applet.c:290
msgid ""
"An error occured when trying to fetch\n"
"pilot list from the gnome-pilot daemon"
msgstr ""
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1261
"Ob prenaanju seznama pilotov z gnome-pilot\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1262
1263
"daemona se je zgodila napaka"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1264
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:201
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1265
msgid "Cursor could not be loaded\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1266
msgstr "Kazalec se ni mogel naloiti\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1267

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1268
1269
1270
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:214
msgid "EBook not loaded\n"
msgstr "EKnjiga ni naloena\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1271

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1272
1273
1274
1275
1276
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:650
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:756
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:544
msgid "Could not start wombat server"
msgstr "Nisem mogel pognati strenika wombat"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1277

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1278
1279
1280
1281
1282
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:651
#: calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:757
#: calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:545
msgid "Could not start wombat"
msgstr "Nisem mogel pognati programa wombat"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1283

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1284
1285
1286
1287
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:683
#: addressbook/conduit/address-conduit.c:686
msgid "Could not read pilot's Address application block"
msgstr "Nisem mogel prebrati Pilotovega adresarja"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1288
1289

#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1290
1291
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1292
#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1293
#: po/tmp/e-contact-editor-confirm-delete.glade.h:6
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1294
1295
1296
msgid "Delete Contact?"
msgstr "Zbrii stik?"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:7
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:9
msgid "Phone Types"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1308
msgstr "Tipi telefonov"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1309
1310
1311
1312
1313
1314

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:10
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:12
msgid "New phone type"
msgstr "Nov tip telefona"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1315
1316
1317
1318
#.
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
#.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1319
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:11
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1320
1321
#: po/tmp/addressbook-config.glade.h:6 po/tmp/event-editor-dialog.glade.h:7
#: po/tmp/filter.glade.h:6 po/tmp/mail-config.glade.h:10
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:13
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:14
msgid "_Full Name..."
msgstr "_Polno Ime..."

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:15
msgid "File As:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1335
msgstr "Zavedi kot:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:16
msgid "Web page address:"
msgstr "Naslov spletne strani:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:17
msgid "Wants to receive _HTML mail"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1343
msgstr "eli dobivati _HTML e-poto"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1344
1345
1346

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:18
msgid "_Business"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1347
msgstr "_Slubeni"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1348

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1349
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:19
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1350
msgid "_Home"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1351
msgstr "_Doma"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1352

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1353
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:20
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1354
msgid "Business _Fax"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1355
msgstr "Slubeni _faks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1356

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1357
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:21
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1358
msgid "_Mobile"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1359
msgstr "_Prenosni telefon"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1360

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1361
1362
1363
1364
1365
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:22
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1336
msgid "Primary Email"
msgstr "prvi e-naslov"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1366
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:23
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1367
msgid "B_usiness"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1368
msgstr "V sl_ubi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1369

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1370
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:24
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1371
1372
1373
msgid "_This is the mailing address"
msgstr "_To je potni naslov"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1374
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:25
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1375
1376
1377
msgid "C_ontacts..."
msgstr "_Stiki..."

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1378
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:26
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1379
#: po/tmp/event-editor-dialog.glade.h:9 po/tmp/task-editor-dialog.glade.h:8
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1380
1381
1382
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije..."

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1383
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:27
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1384
1385
1386
msgid "_Job title:"
msgstr "Slubeni _naziv:"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1387
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:28
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1388
1389
1390
msgid "_Company:"
msgstr "_Podjetje:"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1391
1392
1393
1394
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:29
msgid "_Address..."
msgstr "_Naslov..."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1395
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:30
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1396
#: po/tmp/event-editor-dialog.glade.h:16 po/tmp/mail-config.glade.h:31
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
msgid "General"
msgstr "Splono"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:31
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:32
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:33
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:34
msgid "_Nickname:"
msgstr "_Vzdevek:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:35
msgid "_Spouse:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1418
msgstr "_Partner(ka):"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:36
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:37
msgid "_Assistant's name:"
msgstr "_Ime pomonika:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:38
msgid "_Manager's Name:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1430
msgstr "Ime _managerja:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:39
msgid "Anni_versary:"
msgstr "Ob_letnica:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:40
msgid "No_tes:"
msgstr "Opom_be:"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor-strings.h:41
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1441
#: po/tmp/task-editor-dialog.glade.h:13
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1442
1443
1444
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1274
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:588
msgid "Assistant"
msgstr "Pomonik"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1275
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1379
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:568
msgid "Business"
msgstr "Sluba"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1276
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:575
msgid "Business 2"
msgstr "Sluba"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1277
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:573
msgid "Business Fax"
msgstr "Slubeni faks"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1278
msgid "Callback"
msgstr "Povratni klic"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1279
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:572
msgid "Car"
msgstr "Avto"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1280
msgid "Company"
msgstr "Podjetje"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1281
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1380
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:569
msgid "Home"
msgstr "Doma"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1282
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:576
msgid "Home 2"
msgstr "Doma 2"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1283
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:574
msgid "Home Fax"
msgstr "Domai faks"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1284
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:577
msgid "ISDN"
msgstr "ISDN"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1285
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:571
msgid "Mobile"
msgstr "Prenosni telefon"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1286
#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1381
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:578
msgid "Other"
msgstr "Drugo"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1287
msgid "Other Fax"
msgstr "Drugi faks"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1288
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:579
msgid "Pager"
msgstr "Pozivnik"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1289
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:567
msgid "Primary"
msgstr "Prvi"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1290
msgid "Radio"
msgstr "Radijo"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1291
msgid "Telex"
msgstr "Teleks"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1292
msgid "TTY/TDD"
msgstr "TTY/TDD"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1337
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:580
msgid "Email 2"
msgstr "E-naslov 2"

#: addressbook/contact-editor/e-contact-editor.c:1338
#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:581
msgid "Email 3"
msgstr "E-naslov 3"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1547
#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1548
1549
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1550
#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
#: po/tmp/fulladdr.glade.h:6
msgid "Address _2:"
msgstr "Naslov _2:"

#: po/tmp/fulladdr.glade.h:7
msgid "Canada"
msgstr "Kanada"

#: po/tmp/fulladdr.glade.h:8
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1560
1561
msgid "Check Address"
msgstr "Preveri naslov"
1562

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
#: po/tmp/fulladdr.glade.h:9
msgid "Countr_y:"
msgstr "Dra_va:"

#: po/tmp/fulladdr.glade.h:10
msgid "Finland"
msgstr "Finska"

#: po/tmp/fulladdr.glade.h:11
msgid "USA"
msgstr "ZDA"

#: po/tmp/fulladdr.glade.h:12
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1576
1577
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
1578

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1579
#: po/tmp/fulladdr.glade.h:13
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1580
1581
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
1582

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1583
#: po/tmp/fulladdr.glade.h:14
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1584
1585
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Potni predal:"
1586

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1587
#: po/tmp/fulladdr.glade.h:15
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1588
1589
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Drava/Provinca:"
1590

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1591
#: po/tmp/fulladdr.glade.h:16
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1592
1593
msgid "_ZIP Code:"
msgstr "_Potna tevilka:"
1594

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:7
msgid "Check Full Name"
msgstr "Preveri polno ime"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1603
1604

#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:8
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1605
1606
1607
1608
msgid ""
"\n"
"Mr.\n"
"Mrs.\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1609
1610
"Ms.\n"
"Miss\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1611
1612
1613
1614
"Dr.\n"
msgstr ""
"\n"
"G.\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1615
1616
1617
"Ga.\n"
"Ga.\n"
"Gd.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1618
1619
"Dr.\n"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1620
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:15
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
msgid ""
"\n"
"Sr.\n"
"Jr.\n"
"I\n"
"II\n"
"III\n"
"Esq.\n"
msgstr ""
"\n"
"St.\n"
"Ml.\n"
"I\n"
"II\n"
"III\n"
"Esq.\n"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1638
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:23
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1639
1640
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1641

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1642
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:24
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1643
1644
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1645

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1646
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:25
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1647
1648
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1649

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1650
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:26
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1651
1652
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1653

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1654
#: addressbook/contact-editor/fullname-strings.h:27
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1655
1656
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1657

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1658
#: addressbook/gui/component/addressbook.c:231
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1659
1660
msgid "As _Minicards"
msgstr "Kot _minivizitke"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1661

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1662
#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1663
1664
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1665
#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1666
1667
#: addressbook/gui/component/addressbook.c:237
#: po/tmp/evolution-addressbook.xml.h:6
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1668
msgid "As _Table"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1669
msgstr "Kot tabelo"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1670

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1671
#: addressbook/gui/component/addressbook.c:374
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1672
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1673
1674
1675
1676
msgid "Enter password for %s"
msgstr "Vpiite geslo za %s"

#: addressbook/gui/component/addressbook.c:402
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1677
msgid "Unable to open addressbook"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1678
msgstr "Kliknite tu za odprtje adresarja"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1679

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1680
#: addressbook/gui/component/addressbook.c:407
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
msgid ""
"We were unable to open this addressbook. This either\n"
"means you have entered an incorrect URI, or have tried\n"
"to access an LDAP server and don't have LDAP support\n"
"compiled in. If you've entered a URI, check the URI for\n"
"correctness and reenter. If not, you probably have\n"
"attempted to access an LDAP server. If you wish to be\n"
"able to use LDAP, you'll need to download and install\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1689
"OpenLDAP and recompile and install Evolution.\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1690
msgstr ""
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1691
1692
1693
1694
1695
"Adresarja ni bilo mogoe odpreti. To lahko pomeni ali\n"
"da ste vnesli napaen URI, ali pa poskuali dostopati \n"
"do LDAP strenika brez prevedene LDAP podpore. e ste \n"
"vnesli URI, preverite njegovo pravilnost in ga znova \n"
"vnesite. e ne, ste verjetno poskuali dostopati do LDAP \n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1696
1697
"strenika. e elite uporabljalti LDAP morate naloiti in \n"
"namestiti OpenLDAP in ponovno prevesti in namestiti Evolucijo. \n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1698

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
#: addressbook/gui/component/addressbook.c:530 mail/folder-browser.c:221
msgid "Show All"
msgstr "Kai vse"

#: addressbook/gui/component/addressbook.c:532 mail/folder-browser.c:223
msgid "Advanced..."
msgstr "Napredno..."

#: addressbook/gui/component/addressbook.c:562
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"

#: addressbook/gui/component/addressbook.c:563
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"

#: addressbook/gui/component/addressbook.c:564
msgid "Email contains"
msgstr "E-naslov vsebuje"

#: addressbook/gui/component/addressbook.c:707
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1720
1721
msgid "The URI that the Folder Browser will display"
msgstr "URI, ki naj ga prikae brskalnik map"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1722

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1723
1724
1725
#: addressbook/gui/component/addressbook-storage.c:95
msgid "Other Contacts"
msgstr "Drugo stiki"
1726

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:139
msgid "LDAP Server"
msgstr "LDAP strenik"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:141
msgid "File"
msgstr "Datoteka"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:144
msgid "Unknown addressbook type"
msgstr "Neznan tip adresarja"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:153
msgid "None (anonymous mode)"
msgstr "Brez (anonimni nain)"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:155
#: camel/providers/imap/camel-imap-store.c:249
#: camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:293
#: camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:146
msgid "Password"
msgstr "Geslo"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:157
msgid "SASL"
msgstr "SASL"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:160
msgid "Unknown auth type"
msgstr "Neznan nain avtentifikacije"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:169
msgid "Base"
msgstr "Osnovno"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:171
msgid "One"
msgstr "Ena"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:173
msgid "Subtree"
msgstr "Poddrevo"
1769

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1770
1771
1772
#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:176
msgid "Unknown scope type"
msgstr "Neznan tip dosega"
1773

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1774
1775
1776
#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:309
msgid "Bind DN:"
msgstr "Povezan z domeno:"
1777

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:311
msgid "Remember this password"
msgstr "Zapomni si geslo"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:360
#: po/tmp/mail-config.glade.h:32
msgid "Host:"
msgstr "Gostitelj:"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:361
msgid "Port:"
msgstr "Vrata:"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:364
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1792
msgid "Root DN:"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
msgstr "Kornsko ime domene:"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:384
msgid "Search Scope:"
msgstr "Doseg iskanja:"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:438
#: po/tmp/mail-config.glade.h:14
msgid "Authentication:"
msgstr "Avtentifikacija:"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:455
#: po/tmp/mail-config.glade.h:51
msgid "Path:"
msgstr "Pot:"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:460
msgid "Create path if it doesn't exist."
msgstr "e pot ne obstaja jo ustvari."

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:593
msgid "Edit Addressbook"
msgstr "Uredi adresar"

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:595
msgid "Add Addressbook"
msgstr "Dodaj adresar"
1820

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:611
msgid ""
"Select the kind of addressbook you have, and enter the relevant information "
"about it."
msgstr ""
"Izberite tip adresarja, ki ga imate in vnestite potrebne podatke o njem."

#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:616
#: po/tmp/mail-config.glade.h:44
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1830
1831
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
1832

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
#: addressbook/gui/component/addressbook-config.c:617
#: po/tmp/e-msg-composer-attachment.glade.h:8
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"

#: po/tmp/addressbook-config.glade.h:7
msgid "Addressbook Sources"
msgstr "Viri adresarja"

#: mail/folder-browser.c:659 po/tmp/addressbook-config.glade.h:9
#: po/tmp/filter.glade.h:8 po/tmp/mail-config.glade.h:27
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"

#: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:565
#: po/tmp/addressbook-config.glade.h:10
msgid "Name"
msgstr "Ime"

#: po/tmp/addressbook-config.glade.h:11
msgid "URI"
msgstr "URI"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1856
#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1857
1858
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1859
#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1860
#: po/tmp/select-names.glade.h:6
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1861
1862
msgid "Find..."
msgstr "Poii..."
1863

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1864
#: po/tmp/select-names.glade.h:7
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1865
1866
msgid "Message Recipients"
msgstr "Prejemniki sporoila"
1867

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
#: po/tmp/select-names.glade.h:8
msgid "Select Names"
msgstr "Izberi imena"

#: po/tmp/select-names.glade.h:9
msgid "Select name from:"
msgstr "Izberi ime iz:"

#: addressbook/gui/search/e-addressbook-search-dialog.c:147
#: mail/mail-search-dialogue.c:104
msgid "Search"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1879
msgstr "Iskanje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1880

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1881
#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1882
1883
#. * Translatable strings file generated by extract-ui.
#. * DO NOT compile this file as part of your application.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1884
#.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1885
#: po/tmp/alphabet.glade.h:6
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1886
1887
1888
msgid "123"
msgstr "123"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1889
#: po/tmp/alphabet.glade.h:7
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1890
1891
1892
msgid "a"
msgstr "a"

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1893
#: po/tmp/alphabet.glade.h:8
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1894
1895
msgid "b"
msgstr "b"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1896

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1897
#: po/tmp/alphabet.glade.h:9
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1898
1899
msgid "c"
msgstr "c"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1900

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1901
#: po/tmp/alphabet.glade.h:10
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1902
1903
msgid "d"
msgstr "d"
1904

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1905
#: po/tmp/alphabet.glade.h:11
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1906
1907
msgid "e"
msgstr "e"
1908

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1909
#: po/tmp/alphabet.glade.h:12
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1910
1911
msgid "f"
msgstr "f"
1912

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1913
#: po/tmp/alphabet.glade.h:13
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1914
1915
msgid "g"
msgstr "g"
1916

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1917
#: po/tmp/alphabet.glade.h:14
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1918
1919
msgid "h"
msgstr "h"
1920

Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
1921
#: po/tmp/alphabet.glade.h:15
Andraz Tori's avatar