sl.po 646 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6 7
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009-2010.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006-2013.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
14 15
"POT-Creation-Date: 2013-10-30 19:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-31 20:48+0100\n"
16
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
17
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
18
"Language: Slovenian\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 23
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
24
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
25
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
26

27 28 29 30
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."

31
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"This address book server might be unreachable or the server name may be "
"misspelled or your network connection could be down."
msgstr ""
"Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano "
"ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
38 39

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
40 41
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
42

43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
44 45 46 47 48 49 50 51
msgid ""
"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
"your caps lock might be on."
msgstr ""
"Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način "
"prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate "
"vklopljeno tipko za velike črke."
52

53
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
54 55
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
56

57
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
58 59 60 61 62 63 64 65
msgid ""
"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
"supported search bases."
msgstr ""
"Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te "
"zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite "
"na vašega sistemskega skrbnika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
68 69
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
72 73
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
74

75
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
76 77
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
78

79
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
80 81
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
82

83
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
84 85
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
86

87
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
88 89
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
90

91
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
92
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
93 94
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
97
msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
98
msgstr "Ali želite izbrisati oddaljeni imenik &quot;{0}&quot;?"
99 100

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
101 102 103 104 105 106
msgid ""
"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
"server. Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
"To bo trajno izbrisalo imenik &quot;{0}&quot; s strežnika. Ali ste "
"prepričani, da želite nadaljevati?"
107 108

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
109
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
110 111 112 113
msgid "_Delete From Server"
msgstr "_Izbriši s strežnika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
114 115
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
116

117
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
118 119
msgid "Unable to open address book '{0}'"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika '{0}'"
120

121
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
122 123
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
124

125
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
126 127
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
128

129
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
130 131 132
msgid ""
"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
"changes?"
133
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
134

135
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
136 137
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
138

139
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
140 141
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
142

143
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
144 145 146 147 148 149
msgid ""
"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr ""
"Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče "
"izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
150

151
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
152 153
msgid ""
"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
154
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
155

156
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
157 158
msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
159

160
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
161 162
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Uporabi kot je"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
163

164
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
165 166
msgid "_Do not save"
msgstr "_Ne shrani"
167

168
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
169 170
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
171

172
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
173 174
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
175

176
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
177 178
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
179

180
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
181 182 183 184 185 186
msgid ""
"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
"with the same address anyway?"
msgstr ""
"Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z "
"enakim naslovom?"
187

188
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
189 190
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:997 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:397
#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:446
191 192
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
193

194
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
195 196
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."
197

198
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
199 200 201
msgid ""
"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
"you like to add them anyway?"
202
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"
203

204
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
205 206
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
207

208
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
209 210
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
211

212
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
213 214
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
215

216
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
217 218 219 220 221
msgid ""
"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
"to add it anyway?"
msgstr ""
"Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"
222

223
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
224
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1251
225 226
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Izbris stika ni uspel"
227

228
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
229 230
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
231

232
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
233 234
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
235

236
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
237
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
238 239 240 241 242 243
msgid ""
"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
"different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr ""
"'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug "
"imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
244

245 246
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
msgid "Cannot save a contact, address book is still opening"
247
msgstr "Stika ni mogoče shraniti, saj imenik še vedno ni odprt"
248 249 250 251 252 253 254

#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
msgid ""
"Cannot save a contact to the address book '{0}', because it is still "
"opening. Either wait till it's opened, or select a different address book."
msgstr ""
255 256
"Stika ni mogoče shraniti, saj imenik '{0}' še vedno ni odprt. Ali počakajte "
"na izbranega ali pa izberite drug imenik."
257

258
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
259 260 261
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:650
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:672
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2958
262 263
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
264 265

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
266 267 268 269 270 271
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"
272

273
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
274 275
msgid "_File under:"
msgstr "_Zavedi pod:"
276 277

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
278 279 280 281 282 283
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
284
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
285
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:27
286 287 288
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

289
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
290 291
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."
292

293
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
294 295
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"
296

297
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
298
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:409
299
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
300 301
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:590
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:942
302
msgid "Email"
303
msgstr "Elektronska pošta"
304

305
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
306 307
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
308

309
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
310 311
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
312

313
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
314
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:1003
315 316
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
317

318
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
319 320
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
321

322
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
323
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
324
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
325
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1877
326 327
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
328

329
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
330 331
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
332

333
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
334 335
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Video klepet:"
336

337
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
338 339
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"
340

341
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
342
#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:97
343 344
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"
345

346
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
347 348
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"
349

350
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
351 352
msgid "Video Chat:"
msgstr "Video klepet:"
353

354
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
355 356
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"
357

358
#. Translators: an accessibility name
359
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
360 361
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"
362

363
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
364 365 366
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

367
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
368 369
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
370

371 372 373 374
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

375
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
376
msgctxt "Job"
377
msgid "_Title:"
378
msgstr "_Naziv delovnega mesta:"
379

380
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
381 382
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
383

384
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
385 386
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
387

388
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
389 390
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
391

392
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
393 394
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
395

396
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
397 398
msgid "Job"
msgstr "Posel"
399 400

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
401 402
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"
403

404
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
405 406
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
407

408
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
409 410
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
411

412
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
413 414
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
415

416
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
417
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:685
418
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2278
419 420
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
421

422 423 424 425 426
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
427
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
428
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:684
429
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2277 ../shell/main.c:128
430 431
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"
432

433
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
434 435
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
436

437
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
438 439
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
440

441
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
442 443
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
444

445
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
446
msgid "_Zip/Postal Code:"
447
msgstr "_Poštna številka:"
448

449
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
450 451
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Regija/provinca:"
452

453
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
454 455
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
456

457
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
458 459
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
460

461
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
462 463
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
464

465
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
466
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:191
467
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:306
468 469
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:357
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:81
470 471
msgid "Home"
msgstr "Doma"
472

473
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
474
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:190
475
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:314
476 477 478
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:354
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:80
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:666
479 480
msgid "Work"
msgstr "Delo"
481

482
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
483
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
484 485
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:82
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:368
486
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3963
487 488
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
489

490
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
491 492
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
493

494
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
495 496
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
497

498
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
499
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:593
500 501
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
502

503
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
504
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:596
505 506
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
507

508
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
509
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:598
510 511
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
512

513
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
514
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:599
515 516
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
517

518
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
519
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:597
520 521
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
522

523
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
524
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:595
525 526
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
527

528
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
529
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:594
530 531
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
532

533
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
534
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:600
535 536
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
537

538
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
539
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:601
540 541 542
msgid "Twitter"
msgstr "Twitter"

543 544
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:230
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:505
545 546
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
547

548
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:250
549 550
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
551

552
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:270
553 554
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
555

556 557
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:666
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2952
558 559 560
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
561

562
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3485
563 564
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
565

566
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3486
567 568
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
569

570
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3844
571 572 573 574 575 576
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
577

578
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3850
579 580 581
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
582

583
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3858
584
#, c-format
585
msgid "'%s' cannot be a future date"
586
msgstr "'%s' mora biti datum v preteklosti"
587

588
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3866
589 590 591
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
592

593 594
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3879
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3893
595 596 597
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
598

599
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3908
600 601
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
602

603
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:452
604 605
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
606

607
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:455
608 609
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
610

611
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:508
612 613
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
614

615
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:521
616
msgid "E_mail"
617
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
618

619
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:534
620
msgid "_Select Address Book"
621
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
622

623
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
624 625
msgid "Mr."
msgstr "G."
626 627

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
628 629
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."
630 631

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
632 633
msgid "Ms."
msgstr "Ga."
634 635

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
636 637
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."
638 639

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
640 641
msgid "Dr."
msgstr "Dr."
642 643

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
644 645
msgid "Sr."
msgstr "St."
646 647 648 649 650 651

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
652 653
msgid "I"
msgstr "I"
654 655

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
656 657
msgid "II"
msgstr "II"
658 659

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
660 661
msgid "III"
msgstr "III"
662 663

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
664 665
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."
666 667

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
668 669 670
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"
671 672 673 674 675

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

676 677 678 679 680
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgctxt "FullName"
msgid "_Title:"
msgstr "_Osebni naziv:"

681 682 683 684 685
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
686 687 688 689
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
690 691 692 693
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
694
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:818
695
msgid "Contact List Editor"
696
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
697

698
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
699 700 701 702
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
703 704 705
msgid "Members"
msgstr "Člani"

706 707
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
708 709
msgstr ""
"_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
710 711

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
712 713 714
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

715
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
716
msgid "Add an email to the List"
717
msgstr "Dodaj elektronski naslov na seznam"
718 719 720

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
msgid "Remove an email address from the List"
721
msgstr "Odstrani elektronski naslov s seznama"
722 723 724

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
msgid "Insert email addresses from Address Book"
725
msgstr "Vstavi elektronski naslov iz imenika"
726 727

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
728
msgid "_Select..."
729
msgstr "Izb_eri ..."
730

731
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:941
732 733
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
734

735
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1475
736 737 738
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"

739
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1615
740
msgid "Error adding list"
741
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
742

743
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1635
744 745
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
746

747
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1655
748
msgid "Error removing list"
749
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
750

751 752
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
753
msgid "Duplicate Contact Detected"
754
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
755

756
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
757 758 759 760 761 762
msgid ""
"The name or email of this contact already exists in this folder. Would you "
"like to save the changes anyway?"
msgstr ""
"Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Ali želite "
"spre