sl.po 706 KB
Newer Older
1 2
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
3
# Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
4
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2009.
5
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
9
"Project-Id-Version: evolution\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution\n"
11 12
"POT-Creation-Date: 2009-11-20 04:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-20 08:08+0100\n"
13
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
14
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 19
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
20 21
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
22

23 24
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
25
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
26
msgstr "'{0}' je vir imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz seznama v pogledu stikov."
27 28

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
29
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
30
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
31

32
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
33
msgid "Address '{0}' already exists."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
34
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
35

36 37 38 39 40
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
41
msgid "Cannot move contact."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
42
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
43

44
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
45 46 47
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."

48
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
49 50
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprto metodo prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljen Caps Lock."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
51

52
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
53
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
54
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za LDAP strežnik."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
55

56
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
57
msgid "Could not remove address book."
58
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
59

60
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
61
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
62
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti kateri drugi poštni odjemalec GroupWise."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
63

64
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
65
msgid "Delete address book '{0}'?"
66
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
67

68
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
69
msgid "Error loading address book."
70
msgstr "Napaka med nalaganjem imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
71

72
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
73
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
74
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
75

76
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
77
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
78
msgstr "Overitev na LDAP strežniku ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
79

Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
80
#. Unknown error
81
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
82
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1020
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
83 84
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Brisanje stika ni uspelo"
85

86
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
87
msgid "GroupWise Address book creation:"
88
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
89

90
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
91
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
92
msgstr "LDAP strežnik ni odgovoril z veljavnimi podatki sheme."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
93

94
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
95
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:54
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
96 97
msgid "Server Version"
msgstr "Različica strežnika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
98

99
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
100 101
msgid "Some features may not work properly with your current server"
msgstr "Nekatere zmogljivosti morda ne bodo delovale pravilno na vašem trenutnem strežniku"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
102

103
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
104
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
105
msgstr "Imenik Evolution se je nepričakovano končal."
106

107
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
108 109
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
msgstr "Slika, ki ste jo izbrali, je precej velika. Jo želite zmanjšati in shraniti?"
110

111
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
112
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
113
msgstr "LDAP strežnik morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmogljivosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega skrbnika sistema."
114

115
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
116 117
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."
118

119
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
120
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
121
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
122

123
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
124 125
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
126

127
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
128 129
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo za vedno odstranjen."
130

131
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
132 133
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
134

135
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
136
msgid "Unable to open address book"
137
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
138

139
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
140
msgid "Unable to perform search."
141
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
142

143
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
144
msgid "Unable to save {0}."
145
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
146

147
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
148
msgid "Would you like to save your changes?"
149
msgstr "Ali želite shraniti spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
150

151
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
152
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
153
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
154

155
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
156 157 158
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi Evolutiona. Za boljšo izkušnjo strežnik raje nadgradite na podprto različico"

159
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
160
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
161
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
162

163
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
164
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
165
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite shraniti spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
166

167
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
168 169
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
170

171
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
172
#: ../mail/em-vfolder-rule.c:518
173 174 175
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

176
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
177
msgid "_Discard"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
178
msgstr "_Zavrzi"
179

180
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
181
msgid "_Do not save"
182
msgstr "_Ne shrani"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
183

184
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
185 186 187
msgid "_Resize"
msgstr "_Povečaj"

188
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
189
msgid "_Use as it is"
190
msgstr "_Uporabi kot je"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
191

192
#. For Translators: {0} is the string describing why the search could not be performed (eg: "The backend for this address book was unable to parse this query."
193
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
194
#: ../mail/mail.error.xml.h:143
195
msgid "{0}"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
196
msgstr "{0}"
197

Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
198
#. For Translators: {1} is the error status string (eg: "E_BOOK_ERROR_NO_SELF_CONTACT")
199
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
200
msgid "{1}"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
201
msgstr "{1}"
202

203
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:595
204 205 206
msgid "Default Sync Address:"
msgstr "Privzet usklajevalni naslov:"

207 208
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1618
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1619
209
msgid "Could not load address book"
210
msgstr "Ni mogoče naložiti imenika"
211

212 213
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1696
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1699
214
msgid "Could not read pilot's Address application block"
215
msgstr "Ni mogoče prebrati Pilotovega imenika"
216

217
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:88
218 219 220
#: ../e-util/e-logger.c:171
#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:96
#: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:58
221
#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:338
222 223 224 225
#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:90
#: ../widgets/menus/gal-view-new-dialog.c:61
msgid "Name"
msgstr "Ime"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
226

227
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:94
228 229 230 231 232 233 234 235 236
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:340
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1284
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:523
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:428
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:164
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:133
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:541
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:191
#: ../widgets/menus/gal-define-views-model.c:178
237
#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1829
238 239 240 241
#: ../widgets/text/e-text.c:3674
#: ../widgets/text/e-text.c:3675
msgid "Editable"
msgstr "Spremenljiv"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
242

243
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
244
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:539
245 246
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
247

248
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
249
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:542
250 251
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
252

253
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
254
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:544
255 256
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
257

258
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
259
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:545
260 261
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
262

263
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
264
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:543
265 266
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
267

268
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
269
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:541
270 271
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
272

273
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
274
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:540
275 276
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
277

278
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
279
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:546
280 281
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
282

283 284
#. red
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:189
285 286
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:69
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:569
287 288 289
#: ../modules/mail/e-mail-shell-migrate.c:957
msgid "Work"
msgstr "Delo"
290

291
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:190
292
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:70
293 294
msgid "Home"
msgstr "Doma"
295

296
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:191
297 298
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:71
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:460
299
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1542
300 301
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
302

303
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:211
304
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:367
305 306
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
307

308 309 310
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:225
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
311

312 313 314
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:239
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
315

316 317 318
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:298
msgid "Source Book"
msgstr "Izvorna knjiga"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
319

320 321 322
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:305
msgid "Target Book"
msgstr "Ciljna knjiga"
323

324 325 326 327 328 329
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:312
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1264
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:198
msgid "Contact"
msgstr "Stik"

330 331 332
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:319
msgid "Is New Contact"
msgstr "Je nov stik"
333

334 335 336
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:326
msgid "Writable Fields"
msgstr "Zapisljiva polja"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
337

338 339 340
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:333
msgid "Required Fields"
msgstr "Zahtevana polja"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
341

342 343 344
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:347
msgid "Changed"
msgstr "Spremenjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
345

346 347 348 349 350 351
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:592
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:607
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2494
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

352
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:602
353
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2489
354 355 356
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
357

358
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2884
359 360
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
361

362
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2885
363 364
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
365

366
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3156
367 368 369 370 371 372
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
373

374
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3160
375 376 377
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
378

379
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3167
380 381 382
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
383

384 385
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3182
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3193
386 387 388
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
389

390
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3206
391 392
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
393

394 395 396
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:350
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
397

398 399 400
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:353
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
401

402 403 404
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:427
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
405

406 407 408
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:438
msgid "E_mail"
msgstr "E-_pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
409

410 411 412
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:449
msgid "_Select Address Book"
msgstr "_Izberite imenik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
413

414 415 416 417 418
#: ../addressbook/gui/contact-editor/eab-editor.c:167
#: ../shell/e-shell-backend.c:171
#: ../shell/e-shell-window.c:323
msgid "Shell"
msgstr "Lupina"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
419

420 421 422 423
#: ../addressbook/gui/contact-editor/eab-editor.c:168
#: ../shell/e-shell-backend.c:172
#: ../shell/e-shell-window.c:324
msgid "The EShell singleton"
424
msgstr "EShell singleton"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
425

426
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:694
427 428
msgid "Contact List Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
429

430
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:787
431 432
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
433

434 435
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:935
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1342
436 437
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
438

439 440 441
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1182
msgid "Error adding list"
msgstr "Napaka ob dodajanju seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
442

443 444 445
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1196
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
446

447 448 449
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1210
msgid "Error removing list"
msgstr "Napaka ob odstranjevanju seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
450

451 452 453 454 455 456 457
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1254
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:513
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:414
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:119
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:527
msgid "Book"
msgstr "Knjiga"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
458

459 460 461
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1274
msgid "Is New List"
msgstr "Je nov seznam"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
462

463 464 465
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:216
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
466

467 468 469
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:231
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
470

471 472
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:285
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
473 474 475
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:517
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:525
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:811
476
#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.c:409
477 478 479
#: ../smime/lib/e-cert.c:808
msgid "Email"
msgstr "E-pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
480

481 482 483 484
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
485 486 487 488
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:983
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1577
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:789
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:990
489 490
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
491

492
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
493
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:990
494 495
msgid "Email begins with"
msgstr "E-pošta se začne z"
496

497
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
498
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:997
499 500
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
501

502 503 504
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:143
msgid "No contacts"
msgstr "Ni stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
505

506 507 508 509 510 511 512 513
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:147
#, c-format
msgid "%d contact"
msgid_plural "%d contacts"
msgstr[0] "%d stikov"
msgstr[1] "%d stik"
msgstr[2] "%d stika"
msgstr[3] "%d stiki"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
514

515 516 517
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:308
msgid "Error getting book view"
msgstr "Napaka ob dobivanju pogleda knjige"
Ettore Perazzoli's avatar
1.3.91.  
Ettore Perazzoli committed
518

519 520 521 522 523 524
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:533
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:421
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:126
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:534
msgid "Query"
msgstr "Poizvedba"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
525

526 527
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:707
msgid "Search Interrupted"
528
msgstr "Iskanje je prekinjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
529

530
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:435
531 532 533
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:560
#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:877
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:660
534 535
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-content.c:601
#: ../modules/calendar/e-task-shell-content.c:624
536 537 538 539 540 541 542 543
#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:505
#: ../widgets/table/e-table-selection-model.c:302
#: ../widgets/table/e-table.c:3344
#: ../widgets/table/e-tree-selection-model.c:817
#: ../widgets/text/e-text.c:3541
#: ../widgets/text/e-text.c:3542
msgid "Model"
msgstr "Model"
544

545 546 547
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:150
msgid "Error modifying card"
msgstr "Napaka ob spreminjanju vizitke"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
548

549 550 551
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:570
#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:888
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:671
552 553
msgid "Shell View"
msgstr "Lupinski pogled"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
554

555
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:581
556 557
msgid "Source"
msgstr "Izvorna koda"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
558

559
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1038
560
msgid "Are you sure you want to delete these contact lists?"
561
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati sezname stikov?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
562

563
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1042
564
msgid "Are you sure you want to delete this contact list?"
565
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati seznam stikov?"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
566

567
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1046
568
#, c-format
569
msgid "Are you sure you want to delete this contact list (%s)?"
570
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati seznam stikov (%s)?"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
571

572
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1052
573
msgid "Are you sure you want to delete these contacts?"
574
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati stike?"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
575

576
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1056
577 578
msgid "Are you sure you want to delete this contact?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati ta stik?"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
579

580
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1060
581
#, c-format
582
msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
583
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati stik (%s)?"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
584

585
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1222
586
#, c-format
587 588 589 590
msgid ""
"Opening %d contacts will open %d new windows as well.\n"
"Do you really want to display all of these contacts?"
msgstr ""
591 592
"Odpiranje %d stikov bo odprlo %d novih oken.\n"
"Ali zares želite prikazati vse te stike?"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
593

594
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1227
595 596
msgid "_Don't Display"
msgstr "_Ne prikaži"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
597

598
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1228
599
msgid "Display _All Contacts"
600
msgstr "Pokaži _vse stike"
Ettore Perazzoli's avatar
1.3.91.  
Ettore Perazzoli committed
601

602
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:1
603
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:560
604 605
msgid "Assistant"
msgstr "Pomočnik"
Ettore Perazzoli's avatar
1.3.91.  
Ettore Perazzoli committed
606

607 608 609
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Assistant Phone"
msgstr "Pomožni telefon"
Ettore Perazzoli's avatar
1.3.91.  
Ettore Perazzoli committed
610

611 612 613
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:3
msgid "Business Fax"
msgstr "Službeni faks"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
614

615 616 617
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:4
msgid "Business Phone"
msgstr "Službeni telefon"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
618

619 620 621
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
msgid "Business Phone 2"
msgstr "Službeni telefon 2"
Ettore Perazzoli's avatar
0.15.  
Ettore Perazzoli committed
622

623 624 625
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
msgid "Callback Phone"
msgstr "Povratni telefon"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
626

627 628 629
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:7
msgid "Car Phone"
msgstr "Telefon v avtu"
Ettore Perazzoli's avatar
0.15.  
Ettore Perazzoli committed
630

631 632 633 634 635 636
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:8
#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:1
#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:1
msgid "Categories"
msgstr "kategorije"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
637

638
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:9
639
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:555
640 641
msgid "Company"
msgstr "Podjetje"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
642

643 644 645
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:10
msgid "Company Phone"
msgstr "Telefon podjetja"
Ettore Perazzoli's avatar
0.15.  
Ettore Perazzoli committed
646

647 648 649
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:12
msgid "Email 2"
msgstr "E-naslov 2"
Ettore Perazzoli's avatar
1.3.91.  
Ettore Perazzoli committed
650

651 652 653
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:13
msgid "Email 3"
msgstr "E-naslov 3"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
654

655 656 657
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:14
msgid "Family Name"
msgstr "Družinsko ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
658

659 660 661
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:15
msgid "File As"
msgstr "Zavedi kot"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
662

663 664 665 666
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"

667 668 669
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:17
msgid "Given Name"
msgstr "Ime"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
670

671 672 673
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:18
msgid "Home Fax"
msgstr "Domači faks"
674

675 676 677
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:19
msgid "Home Phone"
msgstr "Domač telefon"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
678

679 680 681
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
msgid "Home Phone 2"
msgstr "Domač telefon 2"
682

683 684 685
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:21
msgid "ISDN Phone"
msgstr "Telefon ISDN"
686

687 688 689
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:22
msgid "Journal"
msgstr "Dnevnik"
690

691
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:23
692
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:559
693 694
msgid "Manager"
msgstr "Upravljalnik"
695

696
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:24
697
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:580
698 699
msgid "Mobile Phone"
msgstr "Prenosni telefon"
700

701
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:25
702
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:532
703 704
msgid "Nickname"
msgstr "Vzdevek"
705

706
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:26
707
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:594
708 709
msgid "Note"
msgstr "Opomba"
710

711 712 713
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:27
msgid "Office"
msgstr "Pisarna"
714

715 716 717
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:28
msgid "Other Fax"
msgstr "Drugi faks"
718

719 720 721
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:29
msgid "Other Phone"
msgstr "Drug telefon"
722

723 724 725
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:30
msgid "Pager"
msgstr "Pozivnik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
726

727 728 729
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:31
msgid "Primary Phone"
msgstr "Osnovni telefon"
Ettore Perazzoli's avatar
0.15.  
Ettore Perazzoli committed
730

731 732 733
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:32
msgid "Radio"
msgstr "Radio"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
734

735 736 737 738 739
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:33
#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:578
#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
msgid "Role"
msgstr "Vloga"
740

741
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
742
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:584
743 744
msgid "Spouse"
msgstr "Partner(ka)"
Ettore Perazzoli's avatar
0.15.  
Ettore Perazzoli committed
745

746 747 748 749 750 751 752 753 754
#. Translators: This is a vcard standard and stands for the type of
#. phone used by the hearing impaired. TTY stands for "teletype"
#. (familiar from Unix device names), and TDD is "Telecommunications
#. Device for Deaf". However, you probably want to leave this
#. abbreviation unchanged unless you know that there is actually a
#. different and established translation for this in your language.
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:41
msgid "TTYTDD"
msgstr "TTYTDD"
755

756 757 758
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:42
msgid "Telex"
msgstr "Teleks"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
759