sl.po 735 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009-2010.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006-2015.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
14 15
"POT-Creation-Date: 2015-03-08 20:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-08 21:49+0100\n"
16
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
17
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
18
"Language: Slovenian\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 23
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
24
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
25
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
26

27 28 29 30
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."

31
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"This address book server might be unreachable or the server name may be "
"misspelled or your network connection could be down."
msgstr ""
"Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano "
"ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
38 39

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
40 41
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
42

43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
44 45 46 47 48 49 50 51
msgid ""
"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
"your caps lock might be on."
msgstr ""
"Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način "
"prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate "
"vklopljeno tipko za velike črke."
52

53
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
54 55
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
56

57
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
58 59 60 61 62 63 64 65
msgid ""
"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
"supported search bases."
msgstr ""
"Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te "
"zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite "
"na vašega sistemskega skrbnika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
68 69
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
72 73
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
74

75
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
76 77
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
78

79
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
80 81
msgid "Could not remove address book."
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
82

83
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
84 85
msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
86

87
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
88 89
msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
90

91
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
92
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
93 94
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
95

96
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
97
msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
98
msgstr "Ali želite izbrisati oddaljeni imenik &quot;{0}&quot;?"
99 100

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
101 102 103 104 105 106
msgid ""
"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
"server. Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
"To bo trajno izbrisalo imenik &quot;{0}&quot; s strežnika. Ali ste "
"prepričani, da želite nadaljevati?"
107 108

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
109
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
110 111 112 113
msgid "_Delete From Server"
msgstr "_Izbriši s strežnika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
114 115
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
116

117
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
118 119
msgid "Unable to open address book '{0}'"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika '{0}'"
120

121
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
122 123
msgid "Unable to perform search."
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
124

125
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
126 127 128 129 130
#, fuzzy
msgid "Failed to refresh address book '{0}'"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika '{0}'"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
131 132
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
133

134
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
135 136 137
msgid ""
"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
"changes?"
138
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
139

140
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
141 142
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
143

144
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
145 146
msgid "Cannot move contact."
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
147

148
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
149 150 151 152 153 154
msgid ""
"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
msgstr ""
"Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče "
"izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
155

156
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
157 158
msgid ""
"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
159
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
160

161
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
162 163
msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
164

165
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
166 167
msgid "_Use as it is"
msgstr "_Uporabi kot je"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
168

169
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
170 171
msgid "_Do not save"
msgstr "_Ne shrani"
172

173
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
174 175
msgid "Unable to save {0}."
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
176

177
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
178 179
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
180

181
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
182 183
msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
184

185
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
186 187 188 189 190 191
msgid ""
"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
"with the same address anyway?"
msgstr ""
"Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z "
"enakim naslovom?"
192

193
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
194
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
195
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:723
196 197 198
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:4
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19
199
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:30
200
#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:327
201 202 203 204
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:995 ../e-util/filter.ui.h:16
#: ../mail/e-mail-account-manager.c:718 ../mail/e-mail-label-manager.c:373
#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:396 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:625
#: ../mail/mail-config.ui.h:54 ../modules/mail/em-composer-prefs.c:397
205
#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:557
206
#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:839
207 208
#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
#: ../plugins/templates/templates.c:453
209 210
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
211

212
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
213 214
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."
215

216
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
217 218 219
msgid ""
"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
"you like to add them anyway?"
220
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"
221

222
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
223 224
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
225

226
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
227 228
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
229

230
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
231 232
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
233

234
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
235 236 237 238 239
msgid ""
"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
"to add it anyway?"
msgstr ""
"Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"
240

241
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
242
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1250
243 244
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Izbris stika ni uspel"
245

246
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
247 248
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
249

250
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
251 252
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
253

254
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
255
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
256 257 258 259 260 261
msgid ""
"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
"different address book from the side bar in the Contacts view."
msgstr ""
"'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug "
"imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
262

263
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
264
msgid "Cannot save a contact, address book is still opening"
265
msgstr "Stika ni mogoče shraniti, saj imenik še vedno ni odprt"
266 267

#. For Translators: {0} is the name of the address book source
268
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
269 270 271 272
msgid ""
"Cannot save a contact to the address book '{0}', because it is still "
"opening. Either wait till it's opened, or select a different address book."
msgstr ""
273 274
"Stika ni mogoče shraniti, saj imenik '{0}' še vedno ni odprt. Ali počakajte "
"na izbranega ali pa izberite drug imenik."
275

276
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
277 278 279
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:722
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:744
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3087
280 281
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
282 283

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
284 285 286 287 288 289
msgid "Image"
msgstr "Slika"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"
290

291
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
292 293
msgid "_File under:"
msgstr "_Zavedi pod:"
294 295

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
296 297 298 299 300 301
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
302
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
303
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:27
304 305 306
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

307
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
308 309
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."
310

311
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
312 313
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:749
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1163
314
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
315
msgid "Email"
316
msgstr "Elektronska pošta"
317

318 319 320 321
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"

322
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
323 324
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
325

326
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
327 328 329 330 331
#, fuzzy
msgid "SIP Address"
msgstr "Naslov"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
332 333
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
334

335
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
336
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:971
337 338
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
339

340
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
341 342
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
343

344
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
345
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
346
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25
347
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1908
348 349
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
350

351
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
352 353
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
354

355
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
356 357
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Video klepet:"
358

359
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
360 361
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"
362

363 364
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
#: ../modules/cal-config-google/e-cal-config-google.c:93
365 366
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"
367

368
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
369 370
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"
371

372
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
373 374
msgid "Video Chat:"
msgstr "Video klepet:"
375

376
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
377 378
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"
379

380
#. Translators: an accessibility name
381
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
382 383
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"
384

385
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
386
msgid "Web Addresses"
387
msgstr "Spletni naslovi"
388

389 390 391 392
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

393
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
394
msgctxt "Job"
395
msgid "_Title:"
396
msgstr "_Naziv delovnega mesta:"
397

398
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
399 400
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
401

402
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
403 404
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
405

406
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
407 408 409 410
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
411 412
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
413

414
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
415 416
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
417

418
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
419 420
msgid "Job"
msgstr "Posel"
421 422

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
423 424
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
425

426
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
427 428
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
429

430
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
431 432
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
433

434
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
435 436
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:875
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1996
437 438
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
439

440 441 442 443 444
#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
445
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
446 447
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:874
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1995 ../shell/main.c:127
448 449
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"
450

451
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
452 453
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
454

455
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
456 457
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
458

459
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
460 461
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
462

463
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
464
msgid "_Zip/Postal Code:"
465
msgstr "_Poštna številka:"
466

467
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
468 469
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Regija/provinca:"
470

471
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
472 473
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
474

475
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
476 477
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
478

479
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
480
#: ../composer/e-composer-from-header.c:123
481 482
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
483

484
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
485
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:356
486 487
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:82
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:369
488 489
msgid "Home"
msgstr "Doma"
490

491
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
492
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:353
493 494 495
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:81
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:842
#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:382
496 497
msgid "Work"
msgstr "Delo"
498

499
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
500 501 502 503
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:83
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:512
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:909
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3034
504 505
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
506

507
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
508 509
msgid "Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
510

511
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
512 513
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
514

515
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:52
516 517 518
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1249
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1335
#: ../e-util/e-preferences-window.c:379 ../e-util/e-send-options.ui.h:41
519
#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:2
520
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1085
521 522 523
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"

524 525 526 527 528
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:53
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:15 ../mail/mail-config.ui.h:35
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"

529 530
#. This is only shown if the EActivity has a GCancellable.
#. no flags
531 532
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:54
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3683
533 534 535 536
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:223
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:455
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:17
537 538
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:474
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:718
539
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:318
540
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1330
541 542 543 544 545
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2
#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:2
#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:15
#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2322
546 547 548 549 550 551 552 553 554
#: ../composer/e-composer-actions.c:267 ../e-util/e-activity-bar.c:340
#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:311 ../e-util/e-attachment-store.c:491
#: ../e-util/e-attachment-store.c:635 ../e-util/e-attachment-view.c:370
#: ../e-util/e-categories-dialog.c:82 ../e-util/e-category-editor.c:138
#: ../e-util/e-category-editor.c:208 ../e-util/e-charset-combo-box.c:101
#: ../e-util/e-color-chooser-widget.c:127 ../e-util/e-filter-datespec.c:291
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:484 ../e-util/e-html-editor-actions.c:578
#: ../e-util/e-image-chooser-dialog.c:171
#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:365 ../e-util/e-passwords.c:470
555 556
#: ../e-util/e-rule-context.c:815 ../e-util/e-rule-editor.c:180
#: ../e-util/e-rule-editor.c:282 ../e-util/e-rule-editor.c:776
557 558 559 560
#: ../e-util/e-send-options.ui.h:42 ../e-util/e-source-config-dialog.c:379
#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:350 ../e-util/e-table-config.c:548
#: ../e-util/e-table-config.ui.h:1 ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:2
#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:834 ../e-util/e-web-view.c:3131
561
#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:269
562 563 564 565
#: ../mail/e-mail-config-window.c:330 ../mail/e-mail-label-dialog.c:196
#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:242 ../mail/em-folder-selector.c:317
#: ../mail/mail-config.ui.h:2 ../mail/mail-send-recv.c:738
#: ../mail/mail-send-recv.c:820 ../mail/mail-vfolder-ui.c:148
566
#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:270
567 568 569 570
#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:900
#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:363
#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:363
#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:285
571
#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:3
572
#: ../plugins/face/face.c:291
573 574
#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:806
#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:421
575
#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:187 ../shell/e-shell-content.c:659
576
#: ../shell/e-shell-content.c:766 ../shell/e-shell-utils.c:70
577 578 579 580 581
#: ../shell/e-shell-utils.c:134 ../smime/gui/certificate-manager.c:652
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:729
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:953
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1335 ../smime/gui/e-cert-selector.c:237
#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:23
582 583 584
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"

585
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:55
586
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:18
587
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:721
588
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
589 590 591 592
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1277
#: ../composer/e-composer-actions.c:268 ../composer/e-composer-actions.c:408
#: ../e-util/e-attachment-store.c:636
#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:369 ../e-util/e-web-view.c:3132
593 594
#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:270
#: ../shell/e-shell-content.c:660 ../shell/e-shell-utils.c:135
595 596
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:653
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:730
597 598 599
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"

600 601 602 603
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:56
#, fuzzy
msgid "Show Telephone"
msgstr "Telefon"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
604

605 606 607 608
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:57
#, fuzzy
msgid "Show SIP Address"
msgstr "_Za ta naslov"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
609

610 611 612 613
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:58
#, fuzzy
msgid "Show Instant Messaging"
msgstr "Hipno sporočanje"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
614

615 616 617 618
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:59
#, fuzzy
msgid "Show Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
619

620 621 622 623
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:60
#, fuzzy
msgid "Show Job section"
msgstr "Pokaži drug časovni pas"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
624

625 626 627 628
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:61
#, fuzzy
msgid "Show Miscellaneous"
msgstr "Razno"
629

630 631 632 633
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:62
#, fuzzy
msgid "Show Home Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
634

635 636 637 638
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:63
#, fuzzy
msgid "Show Work Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
639

640 641 642 643
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:64
#, fuzzy
msgid "Show Other Mailing Address"
msgstr "Poštni naslovi"
644

645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:65
msgid "Show Notes"
msgstr "Pokaži sporočila"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:257
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1298
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:999
msgid "_Undo"
msgstr "_Razveljavi"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:259
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1300 ../e-util/e-focus-tracker.c:122
657 658 659
msgid "Undo"
msgstr "Razveljavi"

660 661 662 663 664 665 666 667
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:264
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1305
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:985
msgid "_Redo"
msgstr "_Ponovno uveljavi"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:266
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1307 ../e-util/e-focus-tracker.c:138
668 669 670
msgid "Redo"
msgstr "Ponovno uveljavi"

671
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:298
672
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:503
673 674
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
675

676
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:318
677 678
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
679

680
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:338
681 682
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
683

684 685
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:738
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3081
686 687 688
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
689

690
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3680
691 692
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
693

694 695 696 697 698
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3684
#: ../e-util/e-attachment-store.c:489 ../e-util/e-category-editor.c:146
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:485 ../e-util/e-html-editor-actions.c:579
#: ../e-util/e-image-chooser-dialog.c:174 ../plugins/face/face.c:292
#: ../shell/e-shell-utils.c:71 ../smime/gui/certificate-manager.c:954
699 700 701
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"

702
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3685
703 704
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
705

706
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4034
707 708 709 710 711 712
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
713

714
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4040
715 716 717
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
718

719
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4048
720
#, c-format
721
msgid "'%s' cannot be a future date"
722
msgstr "'%s' mora biti datum v preteklosti"
723

724
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4056
725 726 727
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
728

729 730
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4069
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4083
731 732 733
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
734

735
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4098
736 737
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
738

739 740 741 742 743 744 745 746
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:224
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:456
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:319
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:3
#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:3
#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2323
747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757
#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:313 ../e-util/e-categories-dialog.c:83
#: ../e-util/e-category-editor.c:209 ../e-util/e-charset-combo-box.c:102
#: ../e-util/e-color-chooser-widget.c:128 ../e-util/e-filter-datespec.c:292
#: ../e-util/e-html-editor-link-dialog.c:381 ../e-util/e-passwords.c:471
#: ../e-util/e-rule-context.c:816 ../e-util/e-rule-editor.c:181
#: ../e-util/e-rule-editor.c:283 ../e-util/e-rule-editor.c:777
#: ../e-util/e-send-options.ui.h:43 ../e-util/e-source-config-dialog.c:380
#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:351 ../e-util/e-table-config.c:549
#: ../e-util/e-table-config.ui.h:3 ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:3
#: ../mail/e-mail-config-window.c:331 ../mail/e-mail-tag-editor.c:243
#: ../mail/em-folder-selector.c:43 ../mail/mail-config.ui.h:3
758 759 760 761 762
#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:26 ../mail/mail-vfolder-ui.c:149
#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:271
#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:4
#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:422
#: ../shell/e-shell-content.c:661 ../shell/e-shell-content.c:767
763 764
#: ../shell/main.c:168 ../smime/gui/certificate-manager.c:1336
#: ../smime/gui/e-cert-selector.c:238 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:24
765 766 767 768
msgid "_OK"
msgstr "_V redu"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:451
769 770
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
771

772
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:454
773 774
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
775

776
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:505
777 778
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
779

780
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:518
781
msgid "E_mail"
782
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
783

784
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:531
785
msgid "_Select Address Book"
786
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
787

788
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
789 790
msgid "Mr."
msgstr "G."
791 792

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
793 794
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."
795 796

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
797 798
msgid "Ms."
msgstr "Ga."
799 800

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
801 802
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."
803 804

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
805 806
msgid "Dr."
msgstr "Dr."
807 808

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
809 810
msgid "Sr."
msgstr "St."
811 812 813 814 815 816

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
817 818
msgid "I"
msgstr "I"
819 820

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
821 822
msgid "II"
msgstr "II"
823 824

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
825 826
msgid "III"
msgstr "III"
827 828

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
829 830
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."
831 832

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
833 834 835
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"
836

837
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
838 839 840
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

841
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
842 843 844 845
msgctxt "FullName"
msgid "_Title:"
msgstr "_Osebni naziv:"

846
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
847 848 849
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

850
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:18
851 852 853
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

854
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:19
855 856 857 858
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
859
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:817
860
msgid "Contact List Editor"
861
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
862

863
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/c