sl.po 786 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2010.
7
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010, 2010.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12 13 14 15
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-11 13:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-12 12:03+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
16
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: \n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n"
22
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
23 24
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
25

26 27
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
28
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
29
msgstr "'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
30 31

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
32
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
33
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
34

35
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
36
msgid "Address '{0}' already exists."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
37
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
38

39 40 41 42 43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
44
msgid "Cannot move contact."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
45
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
46

47
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
48 49 50
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."

51
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
52
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
53
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljeno tipko za velike črke."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
54

55
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
56
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
57
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
58

59
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
60
msgid "Could not remove address book."
61
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
62

63
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
64
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
65
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti drug poštni odjemalec GroupWise."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
68
msgid "Delete address book '{0}'?"
69
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
72
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:34
73
#: ../mail/mail.error.xml.h:46
74 75 76 77
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
78
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
79
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
80

81
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
82
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
83
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
84

Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
85
#. Unknown error
86
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
87
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1277
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
88
msgid "Failed to delete contact"
89
msgstr "Izbris stika ni uspel"
90

91
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
92
msgid "GroupWise Address book creation:"
93
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise:"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
94

95
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
96
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
97
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
98

99
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
100
msgid "Some features may not work properly with your current server"
101
msgstr "Nekatere zmožnosti na vašem trenutnem strežniku morda ne bodo delovale pravilno"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
102

103
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
104
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
105
msgstr "Imenik Evolutiona se je nepričakovano končal."
106

107
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
108
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
109
msgstr "Izbrana slika je velika. Jo želite zmanjšati in shraniti?"
110

111
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
112
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
113
msgstr "Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega sistemskega skrbnika."
114

115
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
116 117
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."
118

119
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
120
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
121
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
122

123
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
124 125
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
126

127
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
128
msgid "This address book will be removed permanently."
129
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
130

131
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
132 133
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
134

135
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
136
msgid "Unable to open address book"
137
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
138

139
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
140
msgid "Unable to perform search."
141
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
142

143
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
144
msgid "Unable to save {0}."
145
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
146

147
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
148
msgid "Would you like to save your changes?"
149
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
150

151
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
152
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
153
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
154

155
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
156
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
157
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi programa Evolution. Za najboljše rezultate nadgradite strežnik na podprto različico."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
158

159
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
160
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
161
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
162

163
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
164
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
165
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
166

167 168
#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
169 170
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
171

172 173
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
#: ../mail/em-vfolder-rule.c:610
174
#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:4
175
#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:9
176
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
177 178 179
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

180
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
181
msgid "_Discard"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
182
msgstr "_Zavrzi"
183

184
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
185
msgid "_Do not save"
186
msgstr "_Ne shrani"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
187

188
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
189
msgid "_Resize"
190
msgstr "_Spremeni velikost"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
191

192
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
193
msgid "_Use as it is"
194
msgstr "_Uporabi kot je"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
195

196
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
197 198
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:574
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2078
199 200 201 202 203 204 205 206 207
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"

#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
208 209 210
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:573
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2077
#: ../capplet/anjal-settings-main.c:116
211
#: ../shell/main.c:133
212 213 214
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"

215 216 217 218 219 220
#. Translators: an accessibility name
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
221
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:4
222 223 224 225
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

226
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
227 228 229
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"

230
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
231
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:950
232 233 234
msgid "Contact"
msgstr "Stik"

235
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
236 237 238
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:623
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:643
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2654
239 240 241
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

242
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
243
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:295
244
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
245 246 247
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:494
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:502
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:844
248
#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.c:409
249
#: ../smime/lib/e-cert.c:832
250
msgid "Email"
251
msgstr "Elektronska pošta"
252

253
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
254 255 256
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"

257
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
258 259 260
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."

261
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
262 263
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:68
264 265 266
msgid "Home"
msgstr "Doma"

267
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
268 269 270
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"

271
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
272 273 274
msgid "Image"
msgstr "Slika"

275
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
276
msgid "Instant Messaging"
277
msgstr "Hipno sporočanje"
278

279
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
280 281 282
msgid "Job"
msgstr "Posel"

283
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
284
msgid "Mailing Address"
285
msgstr "Poštni naslovi"
286

287
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
288
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:11
289
msgid "Miscellaneous"
290
msgstr "Razno"
291

292
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
293 294 295
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"

296
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
297 298 299 300
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:260
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:429
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:454
#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:570
301 302 303
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"

304
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
305 306 307 308
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:188
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:69
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:359
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1783
309
msgid "Other"
310
msgstr "Drugo"
311

312
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
313 314 315
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"

316
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
317 318 319
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"

320
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
321
msgid "Video Chat:"
322
msgstr "Video klepet:"
323

324
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
325 326 327
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

328 329 330
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
331

332
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
333 334 335
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:186
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:67
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:554
336 337 338
msgid "Work"
msgstr "Delo"

339
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
340 341 342
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"

343
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
344 345 346
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"

347
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
348 349 350
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"

351
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
352 353 354
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"

355 356 357 358 359
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
360
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:881
361
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
362
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1922
363 364 365
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"

366
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
367 368 369
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"

370
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
371 372 373
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"

374
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
375 376 377
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"

378
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
379 380 381
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"

382
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
383
msgid "_File under:"
384
msgstr "_Zavedi pod:"
385

386
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
387 388 389
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"

390
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
391 392 393
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"

394
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
395
msgid "_Manager:"
396
msgstr "_Upravljalec:"
397

398
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
399 400 401
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

402
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
403 404 405
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"

406
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
407 408 409
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

410
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
411 412 413
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"

414
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
415
msgid "_State/Province:"
416
msgstr "_Regija/provinca:"
417

418
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
419 420 421 422
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"

423
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
424
msgid "_Video Chat:"
425
msgstr "_Video klepet:"
426

427
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
428 429 430
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"

431
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
432 433 434 435
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

436
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
437 438 439
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "

440 441
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:167
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:516
442 443
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
444

445 446
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:168
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:519
447 448
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
449

450 451
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:521
452 453
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
454

455 456
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:522
457 458
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
459

460 461
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:520
462 463
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
464

465 466
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:518
467 468
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
469

470 471
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:517
472 473
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
474

475 476
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:523
477 478
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
479

480 481
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:208
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:381
482 483
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
484

485
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:222
486 487
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
488

489
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:236
490 491
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
492

493 494
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:638
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2649
495 496 497
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
498

499
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3070
500 501
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
502

503
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3071
504 505
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
506

507
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3352
508 509 510 511 512 513
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
514

515
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3356
516 517 518
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
519

520
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3363
521 522 523
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
524

525 526
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3378
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3389
527 528 529
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
530

531
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3404
532 533
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
534

535
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:392
536 537
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
538

539
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:395
540 541
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
542

543
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:443
544 545
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
546

547
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:454
548
msgid "E_mail"
549
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
550

551
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:465
552
msgid "_Select Address Book"
553
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
554

555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
msgid "Dr."
msgstr "Dr."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
msgid "I"
msgstr "I"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
msgid "II"
msgstr "II"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
msgid "III"
msgstr "III"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
msgid "Mr."
msgstr "G."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
msgid "Ms."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
msgid "Sr."
msgstr "St."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
621
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:652
622
msgid "Contact List Editor"
623
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
624

625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
msgid "Members"
msgstr "Člani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
638
#: ../mail/mail-config.ui.h:159
639
msgid "_Select..."
640
msgstr "Izb_eri ..."
641 642 643

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
644
msgstr "_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
645

646
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:746
647 648
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
649

650 651
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:900
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1316
652 653
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
654

655
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1153
656
msgid "Error adding list"
657
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
658

659
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1167
660 661
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
662

663
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1181
664
msgid "Error removing list"
665
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
666

667 668
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Changed Contact:"
669
msgstr "Spremenjeni stik:"
670

671 672
#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3
673 674 675
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

676
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
677 678
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
679
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
680

681
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
682
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder.  Would you like to add it anyway?"
683
msgstr "Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Želite podatke vseeno dodati?"
684 685 686 687 688 689 690

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid "Original Contact:"
691
msgstr "Izvirni stik:"
692 693 694 695 696 697

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:4
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
698 699
"Ime ali naslov elektronske pošte tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
"Želite podatke vseeno dodati?"
700 701

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
702
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:241
703 704
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
705

706
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:166
707 708 709 710 711
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:7
#, c-format
msgid "Cancelled"
msgstr "Preklicano"

712
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:224
713 714
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
715

716 717 718 719
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
720
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:920
721 722 723
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1693
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:774
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:973
724 725
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
726

727
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
728
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:927
729
msgid "Email begins with"
730
msgstr "Elektronska pošta se začne z"
731

732
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
733
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:934
734 735
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
736

737
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:145
738 739
msgid "No contacts"
msgstr "Ni stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
740

741
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:149
742 743 744 745 746 747 748
#, c-format
msgid "%d contact"
msgid_plural "%d contacts"
msgstr[0] "%d stikov"
msgstr[1] "%d stik"
msgstr[2] "%d stika"
msgstr[3] "%d stiki"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
749

750
# book je v 99% primerov address book=imenik
751
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:342
752
msgid "Error getting book view"
753
msgstr "Napaka med dobivanju pogleda imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
754

755
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:756
756
msgid "Search Interrupted"
757
msgstr "Iskanje je prekinjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
758

759 760
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:150
msgid "Error modifying card"
761
msgstr "Napaka med spreminjanjem vizitke"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
762

763
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:624
764 765 766
msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
msgstr "Izreži izbrane stike v odložišče"

767
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:630
768 769 770
msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
msgstr "Kopiraj izbrane stike v odložišče"

771
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:636
772 773 774
msgid "Paste contacts from the clipboard"
msgstr "Prilepi stike iz odložišča"

775
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:642
776
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:745
777
msgid "Delete selected contacts"
778
msgstr "Izbriši izbrane stike"
779

780
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:648
781 782 783
msgid "Select all visible contacts"
msgstr "I