sl.po 639 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2010.
7
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010, 2010.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2011-10-21 12:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-21 20:38+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: \n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n"
22
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
23 24
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
25

26 27
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
28
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
29
msgstr "'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
30 31

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
32
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
33
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
34

35
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
36 37 38
msgid "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like to add it anyway?"
msgstr "Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"

39 40 41 42
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"

43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
44
msgid "Address '{0}' already exists."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
45
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
46

47
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
48 49 50
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"

51
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
52
msgid "Cannot move contact."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
53
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
54

55
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
56 57 58
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."

59
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
60
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
61
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljeno tipko za velike črke."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
62

63
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
64
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
65
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
68
msgid "Could not remove address book."
69
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
72
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
73
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti drug poštni odjemalec GroupWise."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
74

75
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
76
msgid "Delete address book '{0}'?"
77
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
78

79
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
80
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:37
81
#: ../mail/mail.error.xml.h:45
82 83 84
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"

85
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
86
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
87
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
88

89
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
90
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
91
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
92

93
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
94
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1278
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
95
msgid "Failed to delete contact"
96
msgstr "Izbris stika ni uspel"
97

98
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
99
msgid "GroupWise Address book creation:"
100
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise:"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
101

102
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
103
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
104
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
105

106
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
119
msgid "Some features may not work properly with your current server"
120
msgstr "Nekatere zmožnosti na vašem trenutnem strežniku morda ne bodo delovale pravilno"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
121

122
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
123
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
124
msgstr "Imenik Evolutiona se je nepričakovano končal."
125

126
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
127
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
128
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
129

130
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
131
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
132
msgstr "Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega sistemskega skrbnika."
133

134
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
135 136
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."
137

138
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
139
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
140
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
141

142
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
143 144
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
145

146
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
147
msgid "This address book will be removed permanently."
148
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
149

150
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
151 152
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
153

154
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
155
msgid "Unable to open address book"
156
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
157

158
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
159
msgid "Unable to perform search."
160
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
161

162
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
163
msgid "Unable to save {0}."
164
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
165

166
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
167
msgid "Would you like to save your changes?"
168
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
169

170
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
171
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
172
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
173

174
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
175
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
176
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi programa Evolution. Za najboljše rezultate nadgradite strežnik na podprto različico."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
177

178 179 180 181 182
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
msgid "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would you like to add them anyway?"
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
183
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
184
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
185

186
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
187
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
188
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
189

190
#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
191
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
192 193
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
194

195
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
196
#: ../mail/em-vfolder-rule.c:594
197
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
198 199 200
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

201
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
202
msgid "_Discard"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
203
msgstr "_Zavrzi"
204

205
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
206
msgid "_Do not save"
207
msgstr "_Ne shrani"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
208

209
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
210
msgid "_Resize"
211
msgstr "_Spremeni velikost"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
212

213
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
214
msgid "_Use as it is"
215
msgstr "_Uporabi kot je"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
216

217
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
218
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:715
219
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2068
220 221 222 223 224 225 226 227 228
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"

#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
229
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:714
230 231 232
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2067
#: ../capplet/anjal-settings-main.c:78
#: ../shell/main.c:138
233 234 235
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"

236 237 238 239 240 241
#. Translators: an accessibility name
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
242
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:3
243 244 245 246
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

247
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
248 249 250
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"

251
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
252
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:990
253 254 255
msgid "Contact"
msgstr "Stik"

256
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
257 258
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:654
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:676
259
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2943
260 261 262
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

263
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
264
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:390
265
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
266 267 268
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:633
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:641
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1019
269
#: ../smime/lib/e-cert.c:833
270
msgid "Email"
271
msgstr "Elektronska pošta"
272

273
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
274 275 276
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"

277
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
278 279 280
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."

281
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
282
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:198
283
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:78
284
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1323
285
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:295
286 287 288
msgid "Home"
msgstr "Doma"

289
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
290 291 292
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"

293
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
294 295 296
msgid "Image"
msgstr "Slika"

297
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
298
msgid "Instant Messaging"
299
msgstr "Hipno sporočanje"
300

301
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
302 303 304
msgid "Job"
msgstr "Posel"

305
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
306
msgid "Mailing Address"
307
msgstr "Poštni naslovi"
308

309
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
310
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:11
311
msgid "Miscellaneous"
312
msgstr "Razno"
313

314
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
315 316 317
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"

318
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
319 320 321
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"

322
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
323
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:199
324
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:79
325
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:409
326
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3421
327
msgid "Other"
328
msgstr "Drugo"
329

330
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
331 332 333
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"

334
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
335 336 337
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"

338
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
339
msgid "Video Chat:"
340
msgstr "Video klepet:"
341

342
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
343 344 345
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

346 347 348
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
349

350
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
351
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:197
352
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:77
353 354
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:694
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1320
355
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:303
356 357 358
msgid "Work"
msgstr "Delo"

359
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
360 361 362
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"

363
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
364 365 366
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"

367
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
368 369 370
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"

371
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
372 373 374
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"

375 376 377 378 379
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
380 381 382
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:710
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:10
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1963
383 384 385
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"

386
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
387 388 389
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"

390
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
391 392 393
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"

394
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
395 396 397
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"

398
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
399 400 401
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"

402
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
403
msgid "_File under:"
404
msgstr "_Zavedi pod:"
405

406
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
407 408 409
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"

410
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
411 412 413
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"

414
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
415
msgid "_Manager:"
416
msgstr "_Upravljalec:"
417

418
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
419 420 421
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

422
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
423 424 425
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"

426
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
427 428 429
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

430
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
431 432 433
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"

434
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
435
msgid "_State/Province:"
436
msgstr "_Regija/provinca:"
437

438
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
439 440 441 442
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"

443
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
444
msgid "_Video Chat:"
445
msgstr "_Video klepet:"
446

447
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
448 449 450
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"

451
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
452 453 454 455
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

456
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
457 458 459
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "

460
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
461
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:655
462 463
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
464

465
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
466
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:658
467 468
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
469

470
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
471
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:660
472 473
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
474

475
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:181
476
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:661
477 478
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
479

480
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:182
481
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:659
482 483
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
484

485
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:183
486
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:657
487 488
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
489

490
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:184
491
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:656
492 493
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
494

495
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:185
496
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:662
497 498
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
499

500
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:220
501
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:473
502 503
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
504

505
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:235
506 507
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
508

509
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:250
510 511
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
512

513
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:670
514
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2937
515 516 517
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
518

519
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3416
520 521
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
522

523
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3417
524 525
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
526

527
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3744
528 529 530 531 532 533
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
534

535
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3749
536 537 538
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
539

540
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3757
541 542 543
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
544

545
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3770
546
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3784
547 548 549
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
550

551
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3799
552 553
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
554

555
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:438
556 557
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
558

559
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:441
560 561
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
562

563
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:490
564 565
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
566

567
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:501
568
msgid "E_mail"
569
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
570

571
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:512
572
msgid "_Select Address Book"
573
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
574

575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
msgid "Dr."
msgstr "Dr."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
msgid "I"
msgstr "I"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
msgid "II"
msgstr "II"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
msgid "III"
msgstr "III"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
msgid "Mr."
msgstr "G."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
msgid "Ms."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
msgid "Sr."
msgstr "St."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
641
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:762
642
msgid "Contact List Editor"
643
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
644

645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
msgid "Members"
msgstr "Člani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
658
#: ../mail/mail-config.ui.h:164
659
msgid "_Select..."
660
msgstr "Izb_eri ..."
661 662 663

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
664
msgstr "_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
665

666
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:885
667 668
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
669

670 671 672 673 674
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1402
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1516
675
msgid "Error adding list"
676
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
677

678
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1531
679 680
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
681

682
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1546
683
msgid "Error removing list"
684
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
685

686 687
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Changed Contact:"
688
msgstr "Spremenjeni stik:"
689

690 691
#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3
692 693 694
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

695
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
696 697
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
698
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
699

700
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
701 702
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder. Would you like to save the changes anyway?"
msgstr "Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Ali želite spremembe vseeno shraniti?"
703 704 705 706 707 708 709

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid "Original Contact:"
710
msgstr "Izvirni stik:"
711 712 713 714 715 716

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:4
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
717
"Ime ali naslov elektronske pošte tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
718
"Ali želite podatke vseeno dodati?"
719 720

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
721
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:336
722 723
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
724

725
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:319
726 727
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
728

729 730 731 732
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
733
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1059
734
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1734
735 736
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:987
737 738
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
739

740
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
741
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1066
742
msgid "Email begins with"
743
msgstr "Elektronska pošta se začne z"
744

745
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
746
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1073
747 748
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
749

750
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:157
751 752
msgid "No contacts"
msgstr "Ni stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
753

754
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:161
755 756 757 758 759 760 761
#, c-format
msgid "%d contact"
msgid_plural "%d contacts"
msgstr[0] "%d stikov"
msgstr[1] "%d stik"
msgstr[2] "%d stika"
msgstr[3] "%d stiki"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
762

763
# book je v 99% primerov address book=imenik
764
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:357
765
msgid "Error getting book view"
766
msgstr "Napaka med dobivanju pogleda imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
767

768
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:774
769
msgid "Search Interrupted"