sl.po 781 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2010.
7
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010, 2010.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N\n"
13
"POT-Creation-Date: 2011-05-14 19:22+0000\n"
14
"PO-Revision-Date: 2011-05-15 22:16+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: \n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n"
22
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
23 24
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
25

26 27
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
28
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
29
msgstr "'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
30 31

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
32
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
33
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
34

35
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
36
msgid "Address '{0}' already exists."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
37
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
38

39 40 41 42 43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
44
msgid "Cannot move contact."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
45
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
46

47
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
48 49 50
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."

51
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
52
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
53
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljeno tipko za velike črke."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
54

55
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
56
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
57
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
58

59
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
60
msgid "Could not remove address book."
61
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
62

63
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
64
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
65
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti drug poštni odjemalec GroupWise."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
68
msgid "Delete address book '{0}'?"
69
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
72
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:34
73
#: ../mail/mail.error.xml.h:45
74 75 76 77
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
78
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
79
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
80

81
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
82
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
83
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
84

Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
85
#. Unknown error
86
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
87
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1277
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
88
msgid "Failed to delete contact"
89
msgstr "Izbris stika ni uspel"
90

91
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
92
msgid "GroupWise Address book creation:"
93
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise:"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
94

95
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
96
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
97
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
98

99
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
100
msgid "Some features may not work properly with your current server"
101
msgstr "Nekatere zmožnosti na vašem trenutnem strežniku morda ne bodo delovale pravilno"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
102

103
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
104
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
105
msgstr "Imenik Evolutiona se je nepričakovano končal."
106

107
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
108
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
109
msgstr "Izbrana slika je velika. Jo želite zmanjšati in shraniti?"
110

111
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
112
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
113
msgstr "Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega sistemskega skrbnika."
114

115
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
116 117
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."
118

119
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
120
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
121
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
122

123
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
124 125
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
126

127
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
128
msgid "This address book will be removed permanently."
129
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
130

131
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
132 133
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
134

135
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
136
msgid "Unable to open address book"
137
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
138

139
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
140
msgid "Unable to perform search."
141
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
142

143
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
144
msgid "Unable to save {0}."
145
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
146

147
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
148
msgid "Would you like to save your changes?"
149
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
150

151
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
152
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
153
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
154

155
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
156
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
157
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi programa Evolution. Za najboljše rezultate nadgradite strežnik na podprto različico."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
158

159
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
160
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
161
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
162

163
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
164
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
165
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
166

167 168
#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
169 170
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
171

172
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
173
#: ../mail/em-vfolder-rule.c:611
174
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
175 176 177
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

178
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
179
msgid "_Discard"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
180
msgstr "_Zavrzi"
181

182
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
183
msgid "_Do not save"
184
msgstr "_Ne shrani"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
185

186
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
187
msgid "_Resize"
188
msgstr "_Spremeni velikost"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
189

190
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
191
msgid "_Use as it is"
192
msgstr "_Uporabi kot je"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
193

194
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
195 196
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:574
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2078
197 198 199 200 201 202 203 204 205
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"

#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
206 207
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:573
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2077
208 209
#: ../capplet/anjal-settings-main.c:77
#: ../shell/main.c:134
210 211 212
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"

213 214 215 216 217 218
#. Translators: an accessibility name
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
219
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:4
220 221 222 223
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

224
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
225 226 227
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"

228
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
229
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:950
230 231 232
msgid "Contact"
msgstr "Stik"

233
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
234 235
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:623
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:643
236
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2661
237 238 239
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

240
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
241
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:295
242
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
243 244 245
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:494
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:502
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:844
246
#: ../smime/lib/e-cert.c:832
247
msgid "Email"
248
msgstr "Elektronska pošta"
249

250
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
251 252 253
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"

254
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
255 256 257
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."

258
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
259 260
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:68
261 262 263
msgid "Home"
msgstr "Doma"

264
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
265 266 267
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"

268
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
269 270 271
msgid "Image"
msgstr "Slika"

272
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
273
msgid "Instant Messaging"
274
msgstr "Hipno sporočanje"
275

276
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
277 278 279
msgid "Job"
msgstr "Posel"

280
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
281
msgid "Mailing Address"
282
msgstr "Poštni naslovi"
283

284
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
285
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:11
286
msgid "Miscellaneous"
287
msgstr "Razno"
288

289
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
290 291 292
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"

293
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
294
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:261
295 296 297
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"

298
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
299 300 301 302
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:188
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:69
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:359
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1783
303
msgid "Other"
304
msgstr "Drugo"
305

306
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
307 308 309
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"

310
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
311 312 313
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"

314
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
315
msgid "Video Chat:"
316
msgstr "Video klepet:"
317

318
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
319 320 321
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

322 323 324
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
325

326
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
327 328 329
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:186
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:67
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:554
330 331 332
msgid "Work"
msgstr "Delo"

333
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
334 335 336
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"

337
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
338 339 340
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"

341
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
342 343 344
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"

345
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
346 347 348
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"

349 350 351 352 353
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
354
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:707
355
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
356
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1922
357 358 359
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"

360
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
361 362 363
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"

364
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
365 366 367
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"

368
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
369 370 371
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"

372
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
373 374 375
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"

376
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
377
msgid "_File under:"
378
msgstr "_Zavedi pod:"
379

380
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
381 382 383
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"

384
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
385 386 387
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"

388
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
389
msgid "_Manager:"
390
msgstr "_Upravljalec:"
391

392
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
393 394 395
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

396
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
397 398 399
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"

400
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
401 402 403
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

404
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
405 406 407
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"

408
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
409
msgid "_State/Province:"
410
msgstr "_Regija/provinca:"
411

412
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
413 414 415 416
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"

417
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
418
msgid "_Video Chat:"
419
msgstr "_Video klepet:"
420

421
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
422 423 424
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"

425
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
426 427 428 429
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

430
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
431 432 433
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "

434 435
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:167
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:516
436 437
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
438

439 440
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:168
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:519
441 442
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
443

444 445
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:521
446 447
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
448

449 450
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:522
451 452
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
453

454 455
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:520
456 457
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
458

459 460
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:518
461 462
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
463

464 465
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:517
466 467
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
468

469 470
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:523
471 472
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
473

474 475
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:208
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:381
476 477
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
478

479
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:222
480 481
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
482

483
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:236
484 485
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
486

487
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:638
488
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2655
489 490 491
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
492

493
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3077
494 495
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
496

497
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3078
498 499
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
500

501
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3359
502 503 504 505 506 507
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
508

509
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3363
510 511 512
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
513

514
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3370
515 516 517
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
518

519 520
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3385
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3396
521 522 523
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
524

525
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3411
526 527
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
528

529
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:392
530 531
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
532

533
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:395
534 535
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
536

537
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:443
538 539
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
540

541
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:454
542
msgid "E_mail"
543
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
544

545
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:465
546
msgid "_Select Address Book"
547
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
548

549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
msgid "Dr."
msgstr "Dr."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
msgid "I"
msgstr "I"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
msgid "II"
msgstr "II"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
msgid "III"
msgstr "III"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
msgid "Mr."
msgstr "G."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
msgid "Ms."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
msgid "Sr."
msgstr "St."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
615
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:662
616
msgid "Contact List Editor"
617
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
618

619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
msgid "Members"
msgstr "Člani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
632
#: ../mail/mail-config.ui.h:164
633
msgid "_Select..."
634
msgstr "Izb_eri ..."
635 636 637

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
638
msgstr "_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
639

640
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:756
641 642
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
643

644 645
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:910
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1326
646 647
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
648

649
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1163
650
msgid "Error adding list"
651
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
652

653
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1177
654 655
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
656

657
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1191
658
msgid "Error removing list"
659
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
660

661 662
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Changed Contact:"
663
msgstr "Spremenjeni stik:"
664

665 666
#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3
667 668 669
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

670
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
671 672
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
673
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
674

675
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
676
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder.  Would you like to add it anyway?"
677
msgstr "Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Želite podatke vseeno dodati?"
678 679 680 681 682 683 684

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid "Original Contact:"
685
msgstr "Izvirni stik:"
686 687 688 689 690 691

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:4
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
692 693
"Ime ali naslov elektronske pošte tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
"Želite podatke vseeno dodati?"
694 695

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
696
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:241
697 698
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
699

700
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:166
701 702 703 704 705
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:7
#, c-format
msgid "Cancelled"
msgstr "Preklicano"

706
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:224
707 708
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
709

710 711 712 713
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
714 715
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:908
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1682
716 717
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:774
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:973
718 719
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
720

721
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
722
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:915
723
msgid "Email begins with"
724
msgstr "Elektronska pošta se začne z"
725

726
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
727
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:922
728 729
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
730

731
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:145
732 733
msgid "No contacts"
msgstr "Ni stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
734

735
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:149
736 737 738 739 740 741 742
#, c-format
msgid "%d contact"
msgid_plural "%d contacts"
msgstr[0] "%d stikov"
msgstr[1] "%d stik"
msgstr[2] "%d stika"
msgstr[3] "%d stiki"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
743

744
# book je v 99% primerov address book=imenik
745
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:341
746
msgid "Error getting book view"
747
msgstr "Napaka med dobivanju pogleda imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
748

749
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:755
750
msgid "Search Interrupted"
751
msgstr "Iskanje je prekinjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
752

753 754
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:150
msgid "Error modifying card"
755
msgstr "Napaka med spreminjanjem vizitke"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
756

757
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:624
758 759 760
msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
msgstr "Izreži izbrane stike v odložišče"

761
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:630
762 763 764
msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
msgstr "Kopiraj izbrane stike v odložišče"

765
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:636
766 767 768
msgid "Paste contacts from the clipboard"
msgstr "Prilepi stike iz odložišča"

769
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:642
770
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:738
771
msgid "Delete selected contacts"
772
msgstr "Izbriši izbrane stike"
773

774
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:648