sl.po 785 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2010.
7
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010, 2010.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2011-06-28 20:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-28 22:26+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: \n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n"
22
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
23 24
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
25

26 27
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
28
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
29
msgstr "'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
30 31

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
32 33 34 35
msgid "'{0}' is already in this contact list."
msgstr "Uporabnik '{0}' je že na seznamu stikov."

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
36
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
37
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
38

39 40 41 42 43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
msgid "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like to add it anyway?"
msgstr "Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
44
msgid "Address '{0}' already exists."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
45
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
46

47
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
48 49 50
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"

51
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
52
msgid "Cannot move contact."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
53
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
54

55
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
56 57 58
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."

59
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
60
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
61
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljeno tipko za velike črke."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
62

63
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
64
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
65
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
68
msgid "Could not remove address book."
69
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
72
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
73
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti drug poštni odjemalec GroupWise."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
74

75
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
76
msgid "Delete address book '{0}'?"
77
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
78

79
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
80
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:34
81
#: ../mail/mail.error.xml.h:45
82 83 84
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"

85
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
86
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
87
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
88

89
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
90
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
91
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
92

93 94
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1273
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
95
msgid "Failed to delete contact"
96
msgstr "Izbris stika ni uspel"
97

98
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
99
msgid "GroupWise Address book creation:"
100
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise:"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
101

102
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
103
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
104
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
105

106
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
107
msgid "Some features may not work properly with your current server"
108
msgstr "Nekatere zmožnosti na vašem trenutnem strežniku morda ne bodo delovale pravilno"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
109

110
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
111
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
112
msgstr "Imenik Evolutiona se je nepričakovano končal."
113

114
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
115
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
116
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
117

118
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
119
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
120
msgstr "Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega sistemskega skrbnika."
121

122
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
123 124
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."
125

126
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
127
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
128
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
129

130
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
131 132
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
133

134
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
135
msgid "This address book will be removed permanently."
136
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
137

138
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
139 140
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
141

142
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
143
msgid "Unable to open address book"
144
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
145

146
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
147
msgid "Unable to perform search."
148
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
149

150
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
151
msgid "Unable to save {0}."
152
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
153

154
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
155
msgid "Would you like to save your changes?"
156
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
157

158
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
159
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
160
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
161

162
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
163
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
164
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi programa Evolution. Za najboljše rezultate nadgradite strežnik na podprto različico."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
165

166
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
167
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
168
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
169

170
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
171
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
172
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
173

174
#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
175
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
176 177
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
178

179
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
180
#: ../mail/em-vfolder-rule.c:604
181
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
182 183 184
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

185
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
186
msgid "_Discard"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
187
msgstr "_Zavrzi"
188

189
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
190
msgid "_Do not save"
191
msgstr "_Ne shrani"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
192

193
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
194
msgid "_Resize"
195
msgstr "_Spremeni velikost"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
196

197
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
198
msgid "_Use as it is"
199
msgstr "_Uporabi kot je"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
200

201
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
202
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:706
203
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2078
204 205 206 207 208 209 210 211 212
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"

#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
213
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:705
214
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2077
215 216
#: ../capplet/anjal-settings-main.c:79
#: ../shell/main.c:140
217 218 219
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"

220 221 222 223 224 225
#. Translators: an accessibility name
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
226
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:4
227 228 229 230
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

231
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
232 233 234
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"

235
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
236
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:979
237 238 239
msgid "Contact"
msgstr "Stik"

240
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
241 242 243
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:646
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:666
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2865
244 245 246
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

247
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
248
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:358
249
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
250 251 252
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:626
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:634
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1000
253
#: ../smime/lib/e-cert.c:832
254
msgid "Email"
255
msgstr "Elektronska pošta"
256

257
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
258 259 260
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"

261
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
262 263 264
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."

265
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
266
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:198
267 268
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:78
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1302
269
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:295
270 271 272
msgid "Home"
msgstr "Doma"

273
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
274 275 276
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"

277
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
278 279 280
msgid "Image"
msgstr "Slika"

281
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
282
msgid "Instant Messaging"
283
msgstr "Hipno sporočanje"
284

285
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
286 287 288
msgid "Job"
msgstr "Posel"

289
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
290
msgid "Mailing Address"
291
msgstr "Poštni naslovi"
292

293
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
294
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:11
295
msgid "Miscellaneous"
296
msgstr "Razno"
297

298
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
299 300 301
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"

302
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
303
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:265
304 305 306
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"

307
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
308
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:199
309 310
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:79
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:403
311
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1783
312
msgid "Other"
313
msgstr "Drugo"
314

315
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
316 317 318
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"

319
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
320 321 322
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"

323
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
324
msgid "Video Chat:"
325
msgstr "Video klepet:"
326

327
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
328 329 330
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

331 332 333
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
334

335
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
336
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:197
337 338 339
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:77
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:686
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1299
340
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:303
341 342 343
msgid "Work"
msgstr "Delo"

344
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
345 346 347
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"

348
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
349 350 351
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"

352
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
353 354 355
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"

356
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
357 358 359
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"

360 361 362 363 364
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
365
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:708
366
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
367
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1923
368 369 370
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"

371
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
372 373 374
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"

375
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
376 377 378
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"

379
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
380 381 382
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"

383
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
384 385 386
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"

387
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
388
msgid "_File under:"
389
msgstr "_Zavedi pod:"
390

391
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
392 393 394
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"

395
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
396 397 398
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"

399
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
400
msgid "_Manager:"
401
msgstr "_Upravljalec:"
402

403
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
404 405 406
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

407
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
408 409 410
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"

411
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
412 413 414
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

415
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
416 417 418
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"

419
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
420
msgid "_State/Province:"
421
msgstr "_Regija/provinca:"
422

423
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
424 425 426 427
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"

428
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
429
msgid "_Video Chat:"
430
msgstr "_Video klepet:"
431

432
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
433 434 435
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"

436
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
437 438 439 440
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

441
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
442 443 444
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "

445
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
446
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:648
447 448
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
449

450
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
451
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:651
452 453
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
454

455
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
456
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:653
457 458
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
459

460
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:181
461
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:654
462 463
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
464

465
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:182
466
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:652
467 468
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
469

470
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:183
471
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:650
472 473
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
474

475
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:184
476
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:649
477 478
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
479

480
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:185
481
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:655
482 483
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
484

485 486
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:220
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:447
487 488
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
489

490
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:235
491 492
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
493

494
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:250
495 496
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
497

498 499
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:661
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2859
500 501 502
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
503

504
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3301
505 506
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
507

508
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3302
509 510
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
511

512
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3615
513 514 515 516 517 518
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
519

520
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3619
521 522 523
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
524

525
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3626
526 527 528
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
529

530 531
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3638
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3649
532 533 534
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
535

536
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3664
537 538
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
539

540
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:411
541 542
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
543

544
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:414
545 546
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
547

548
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:462
549 550
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
551

552
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:473
553
msgid "E_mail"
554
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
555

556
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:484
557
msgid "_Select Address Book"
558
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
559

560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
msgid "Dr."
msgstr "Dr."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
msgid "I"
msgstr "I"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
msgid "II"
msgstr "II"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
msgid "III"
msgstr "III"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
msgid "Mr."
msgstr "G."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
msgid "Ms."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
msgid "Sr."
msgstr "St."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
626
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:693
627
msgid "Contact List Editor"
628
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
629

630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
msgid "Members"
msgstr "Člani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
643
#: ../mail/mail-config.ui.h:164
644
msgid "_Select..."
645
msgstr "Izb_eri ..."
646 647 648

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
649
msgstr "_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
650

651
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:816
652 653
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
654

655
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1385
656
msgid "Error adding list"
657
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
658

659
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1400
660 661
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
662

663
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1415
664
msgid "Error removing list"
665
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
666

667
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1546
668 669 670
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"

671 672
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Changed Contact:"
673
msgstr "Spremenjeni stik:"
674

675 676
#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3
677 678 679
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

680
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
681 682
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
683
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
684

685
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
686 687
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder. Would you like to save the changes anyway?"
msgstr "Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Ali želite spremembe vseeno shraniti?"
688 689 690 691 692 693 694

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid "Original Contact:"
695
msgstr "Izvirni stik:"
696 697 698 699 700 701

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:4
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
702
"Ime ali naslov elektronske pošte tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
703
"Ali želite podatke vseeno dodati?"
704 705

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
706
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:304
707 708
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
709

710
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:287
711 712
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
713

714 715 716 717
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
718
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1059
719 720 721
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1694
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:775
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:974
722 723
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
724

725
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
726
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1066
727
msgid "Email begins with"
728
msgstr "Elektronska pošta se začne z"
729

730
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
731
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1073
732 733
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
734

735
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:155
736 737
msgid "No contacts"
msgstr "Ni stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
738

739
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:159
740 741 742 743 744 745 746
#, c-format
msgid "%d contact"
msgid_plural "%d contacts"
msgstr[0] "%d stikov"
msgstr[1] "%d stik"
msgstr[2] "%d stika"
msgstr[3] "%d stiki"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
747

748
# book je v 99% primerov address book=imenik
749
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:340
750
msgid "Error getting book view"
751
msgstr "Napaka med dobivanju pogleda imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
752

753
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:751
754
msgid "Search Interrupted"
755
msgstr "Iskanje je prekinjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
756

757
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:156
758
msgid "Error modifying card"
759
msgstr "Napaka med spreminjanjem vizitke"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
760

761
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:624
762 763