sl.po 785 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2010.
7
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010, 2010.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2011-06-24 23:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-26 20:24+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: \n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n"
22
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
23 24
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
25

26 27
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
28
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
29
msgstr "'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
30 31

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
32
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
33
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
34

35
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
36
msgid "Address '{0}' already exists."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
37
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
38

39 40 41 42 43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
44
msgid "Cannot move contact."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
45
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
46

47
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
48 49 50
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."

51
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
52
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
53
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljeno tipko za velike črke."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
54

55
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
56
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
57
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
58

59
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
60
msgid "Could not remove address book."
61
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
62

63
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
64
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
65
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti drug poštni odjemalec GroupWise."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
68
msgid "Delete address book '{0}'?"
69
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
72
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:34
73
#: ../mail/mail.error.xml.h:45
74 75 76 77
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
78
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
79
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
80

81
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
82
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
83
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
84

85
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
86
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1272
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
87
msgid "Failed to delete contact"
88
msgstr "Izbris stika ni uspel"
89

90
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
91
msgid "GroupWise Address book creation:"
92
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise:"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
93

94
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
95
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
96
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
97

98
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
99
msgid "Some features may not work properly with your current server"
100
msgstr "Nekatere zmožnosti na vašem trenutnem strežniku morda ne bodo delovale pravilno"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
101

102
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
103
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
104
msgstr "Imenik Evolutiona se je nepričakovano končal."
105

106
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
107
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
108
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
109

110
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
111
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
112
msgstr "Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega sistemskega skrbnika."
113

114
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
115 116
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."
117

118
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
119
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
120
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
121

122
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
123 124
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
125

126
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
127
msgid "This address book will be removed permanently."
128
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
129

130
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
131 132
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
133

134
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
135
msgid "Unable to open address book"
136
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
137

138
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
139
msgid "Unable to perform search."
140
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
141

142
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
143
msgid "Unable to save {0}."
144
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
145

146
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
147
msgid "Would you like to save your changes?"
148
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
149

150
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
151
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
152
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
153

154
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
155
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
156
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi programa Evolution. Za najboljše rezultate nadgradite strežnik na podprto različico."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
157

158
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
159
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
160
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
161

162
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
163
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
164
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
165

166 167
#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
168 169
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
170

171
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
172
#: ../mail/em-vfolder-rule.c:604
173
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
174 175 176
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

177
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
178
msgid "_Discard"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
179
msgstr "_Zavrzi"
180

181
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
182
msgid "_Do not save"
183
msgstr "_Ne shrani"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
184

185
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
186
msgid "_Resize"
187
msgstr "_Spremeni velikost"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
188

189
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
190
msgid "_Use as it is"
191
msgstr "_Uporabi kot je"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
192

193
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
194
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:617
195
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2078
196 197 198 199 200 201 202 203 204
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"

#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
205
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:616
206
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2077
207 208
#: ../capplet/anjal-settings-main.c:79
#: ../shell/main.c:140
209 210 211
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"

212 213 214 215 216 217
#. Translators: an accessibility name
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
218
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:4
219 220 221 222
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

223
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
224 225 226
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"

227
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
228
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:979
229 230 231
msgid "Contact"
msgstr "Stik"

232
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
233 234 235
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:643
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:663
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2862
236 237 238
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

239
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
240
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:358
241
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
242 243 244
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:537
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:545
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:911
245
#: ../smime/lib/e-cert.c:832
246
msgid "Email"
247
msgstr "Elektronska pošta"
248

249
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
250 251 252
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"

253
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
254 255 256
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."

257
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
258 259 260
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:198
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:75
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1195
261
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:295
262 263 264
msgid "Home"
msgstr "Doma"

265
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
266 267 268
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"

269
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
270 271 272
msgid "Image"
msgstr "Slika"

273
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
274
msgid "Instant Messaging"
275
msgstr "Hipno sporočanje"
276

277
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
278 279 280
msgid "Job"
msgstr "Posel"

281
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
282
msgid "Mailing Address"
283
msgstr "Poštni naslovi"
284

285
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
286
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:11
287
msgid "Miscellaneous"
288
msgstr "Razno"
289

290
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
291 292 293
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"

294
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
295
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:265
296 297 298
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"

299
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
300 301 302
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:199
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:76
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:400
303
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1783
304
msgid "Other"
305
msgstr "Drugo"
306

307
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
308 309 310
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"

311
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
312 313 314
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"

315
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
316
msgid "Video Chat:"
317
msgstr "Video klepet:"
318

319
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
320 321 322
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

323 324 325
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
326

327
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
328 329 330 331
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:197
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:74
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:597
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1192
332
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:303
333 334 335
msgid "Work"
msgstr "Delo"

336
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
337 338 339
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"

340
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
341 342 343
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"

344
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
345 346 347
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"

348
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
349 350 351
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"

352 353 354 355 356
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
357
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:708
358
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
359
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1923
360 361 362
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"

363
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
364 365 366
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"

367
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
368 369 370
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"

371
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
372 373 374
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"

375
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
376 377 378
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"

379
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
380
msgid "_File under:"
381
msgstr "_Zavedi pod:"
382

383
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
384 385 386
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"

387
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
388 389 390
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"

391
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
392
msgid "_Manager:"
393
msgstr "_Upravljalec:"
394

395
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
396 397 398
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

399
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
400 401 402
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"

403
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
404 405 406
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

407
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
408 409 410
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"

411
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
412
msgid "_State/Province:"
413
msgstr "_Regija/provinca:"
414

415
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
416 417 418 419
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"

420
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
421
msgid "_Video Chat:"
422
msgstr "_Video klepet:"
423

424
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
425 426 427
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"

428
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
429 430 431 432
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

433
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
434 435 436
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "

437 438
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:559
439 440
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
441

442 443
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:562
444 445
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
446

447 448
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:564
449 450
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
451

452 453
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:181
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:565
454 455
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
456

457 458
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:182
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:563
459 460
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
461

462 463
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:183
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:561
464 465
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
466

467 468
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:184
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:560
469 470
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
471

472 473
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:185
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:566
474 475
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
476

477
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:219
478
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:446
479 480
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
481

482
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:233
483 484
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
485

486
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:247
487 488
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
489

490 491
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:658
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2856
492 493 494
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
495

496
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3298
497 498
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
499

500
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3299
501 502
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
503

504
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3612
505 506 507 508 509 510
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
511

512
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3616
513 514 515
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
516

517
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3623
518 519 520
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
521

522 523
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3635
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3646
524 525 526
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
527

528
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3661
529 530
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
531

532
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:411
533 534
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
535

536
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:414
537 538
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
539

540
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:462
541 542
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
543

544
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:473
545
msgid "E_mail"
546
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
547

548
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:484
549
msgid "_Select Address Book"
550
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
551

552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
msgid "Dr."
msgstr "Dr."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
msgid "I"
msgstr "I"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
msgid "II"
msgstr "II"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
msgid "III"
msgstr "III"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
msgid "Mr."
msgstr "G."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
msgid "Ms."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
msgid "Sr."
msgstr "St."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
618
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:726
619
msgid "Contact List Editor"
620
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
621

622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
msgid "Members"
msgstr "Člani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
635
#: ../mail/mail-config.ui.h:164
636
msgid "_Select..."
637
msgstr "Izb_eri ..."
638 639 640

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
641
msgstr "_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
642

643
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:851
644 645
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
646

647
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1416
648
msgid "Error adding list"
649
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
650

651
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1430
652 653
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
654

655
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1444
656
msgid "Error removing list"
657
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
658

659 660 661 662
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1582
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"

663 664
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Changed Contact:"
665
msgstr "Spremenjeni stik:"
666

667 668
#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3
669 670 671
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

672
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
673 674
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
675
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
676

677
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
678 679
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder. Would you like to save the changes anyway?"
msgstr "Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Ali želite spremembe vseeno shraniti?"
680 681 682 683 684 685 686

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid "Original Contact:"
687
msgstr "Izvirni stik:"
688 689 690 691 692 693

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:4
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
694
"Ime ali naslov elektronske pošte tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
695
"Ali želite podatke vseeno dodati?"
696 697

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
698
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:304
699 700
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
701

702
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:287
703 704
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
705

706 707 708 709
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
710
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1059
711 712 713
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1694
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:775
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:974
714 715
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
716

717
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
718
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1066
719
msgid "Email begins with"
720
msgstr "Elektronska pošta se začne z"
721

722
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
723
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1073
724 725
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
726

727
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:155
728 729
msgid "No contacts"
msgstr "Ni stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
730

731
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:159
732 733 734 735 736 737 738
#, c-format
msgid "%d contact"
msgid_plural "%d contacts"
msgstr[0] "%d stikov"
msgstr[1] "%d stik"
msgstr[2] "%d stika"
msgstr[3] "%d stiki"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
739

740
# book je v 99% primerov address book=imenik
741
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:340
742
msgid "Error getting book view"
743
msgstr "Napaka med dobivanju pogleda imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
744

745
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:751
746
msgid "Search Interrupted"
747
msgstr "Iskanje je prekinjeno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
748

749
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:156
750
msgid "Error modifying card"
751
msgstr "Napaka med spreminjanjem vizitke"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
752

753
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:624
754 755 756
msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
msgstr "Izreži izbrane stike v odložišče"

757
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:630
758 759 760
msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
msgstr "Kopiraj izbrane stike v odložišče"

761
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:636
762 763 764
msgid "Paste contacts from the clipboard"
msgstr "Prilepi stike iz odložišča"

765
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:642
766
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:877
767
msgid "Delete selected contacts"
768
msgstr "Izbriši izbrane stike"
769

770
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:648
771 772 773
msgid "Select all visible contacts"
msgstr "Izberi vse vidne stike"

774