sl.po 687 KB
Newer Older
1 2
# Slovenian translation for evolution.
# Copyright (C) 2009 evolution COPYRIGHT HOLDER
3 4
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
#
5
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010, 2010.
7
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006 - 2012.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: evolution master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2012-01-27 17:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-28 22:04+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: \n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n"
22
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
23 24
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
25

26 27
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
28
msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
29
msgstr "'{0}' je imenik le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug imenik iz stranske vrstice v pogledu stikov."
30 31

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
32
msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
33
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
34

35
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
36 37 38
msgid "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like to add it anyway?"
msgstr "Seznam stikov '{0}' že obstaja na tem seznamu. Ali ga želite vseeno dodati?"

39 40 41 42
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
msgid "Add with duplicates"
msgstr "Dodaj z dvojniki"

43
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
44
msgid "Address '{0}' already exists."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
45
msgstr "Naslov '{0}' že obstaja."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
46

47
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
48 49 50
msgid "Cannot add new contact"
msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"

51
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
52
msgid "Cannot move contact."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
53
msgstr "Ni mogoče premakniti stika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
54

55
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
56 57 58
msgid "Category editor not available."
msgstr "Urejevalnik kategorij ni na voljo."

59
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
60
msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
61
msgstr "Preverite, ali ste pravilno vnesli geslo in ali uporabljate podprt način prijave. Vedite, da mnoga gesla ločijo velike/male črke. Morda imate vklopljeno tipko za velike črke."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
62

63
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
64
msgid "Could not get schema information for LDAP server."
65
msgstr "Ni mogoče dobiti podatkov o shemi za strežnik LDAP."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
66

67
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
68
msgid "Could not remove address book."
69
msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
70

71
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
72
msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
73
msgstr "V programu Evolution je trenutno mogoče uporabljati le sistemski imenik GroupWise. Za dostop do pogostih stikov in map osebnih stikov je treba uporabiti drug poštni odjemalec GroupWise."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
74

75
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
76
msgid "Delete address book '{0}'?"
77
msgstr "Ali želite izbrisati imenik '{0}'?"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
78

79
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
80
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:37
81
#: ../mail/mail.error.xml.h:44
82 83 84
msgid "Do _Not Delete"
msgstr "_Ne izbriši"

85
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
86
msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
87
msgstr "Napaka med shranjevanjem {0} v {1}: {2}"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
88

89
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
90
msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
91
msgstr "Overitev na strežniku LDAP ni uspela."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
92

93
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
94
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1278
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
95
msgid "Failed to delete contact"
96
msgstr "Izbris stika ni uspel"
97

98
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
99
msgid "GroupWise Address book creation:"
100
msgstr "Ustvarjanje imenika GroupWise:"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
101

102
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
103
msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
104
msgstr "Strežnik LDAP se ni odzval z veljavnimi podatki sheme."
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
105

106
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
msgid "List '{0}' is already in this contact list."
msgstr "Seznam '{0}' je že na seznamu stikov."

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
msgid "Skip duplicates"
msgstr "Preskoči dvojnike"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
msgid "Some addresses already exist in this contact list."
msgstr "Nekateri naslovi že obstajajo na tem seznamu stikov."

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
119
msgid "Some features may not work properly with your current server"
120
msgstr "Nekatere zmožnosti na vašem trenutnem strežniku morda ne bodo delovale pravilno"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
121

122
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
123
msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
124
msgstr "Imenik Evolutiona se je nepričakovano končal."
125

126
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
127
msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
128
msgstr "Izbrana slika je velika. Ali jo želite zmanjšati in shraniti?"
129

130
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
131
msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
132
msgstr "Strežnik LDAP morda uporablja starejšo različico LDAP, ki ne podpira te zmožnosti ali pa je napačno nastavljen. Za podprto iskalno zbirko se obrnite na vašega sistemskega skrbnika."
133

134
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
135 136
msgid "This address book could not be opened."
msgstr "Imenika ni mogoče odpreti."
137

138
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
139
msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
140
msgstr "Strežnik imenika nima predlogov za iskanje zbirke."
141

142
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
143 144
msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
msgstr "Strežnik imenika morda ni dosegljiv, morda je ime strežnika napačno črkovano ali pa je povezava z omrežjem prekinjena."
145

146
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
147
msgid "This address book will be removed permanently."
148
msgstr "Imenik bo trajno izbrisan."
149

150
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
151 152
msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Strežnik ne podpira podatkov sheme LDAPv3."
153

154
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
155
msgid "Unable to open address book"
156
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika"
157

158
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
159
msgid "Unable to perform search."
160
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
161

162
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
163
msgid "Unable to save {0}."
164
msgstr "Ni mogoče shraniti {0}."
165

166
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
167
msgid "Would you like to save your changes?"
168
msgstr "Ali želite shraniti svoje spremembe?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
169

170
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
171
msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
172
msgstr "Stik poskušate prenesti iz enega imenika v drugega, vendar ga ni mogoče izbrisati iz vira. Ali želite namesto tega shraniti kopijo?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
173

174
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
175
msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
176
msgstr "Povezujete se na nepodprt strežnik GroupWise, zato lahko pride do težav pri uporabi programa Evolution. Za najboljše rezultate nadgradite strežnik na podprto različico."
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
177

178 179 180 181 182
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
msgid "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would you like to add them anyway?"
msgstr "Ti naslovi so že del seznama. Ali želite podatke vseeno dodati?"

#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
183
msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
184
msgstr "Nimate dovoljenja za izbris stika iz imenika."
185

186
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
187
msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
188
msgstr "Spremenili ste podatke o stiku. Ali želite spremembe shraniti?"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
189

190
#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
191
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
192 193
msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
msgstr "Vaši stiki za {0} ne bodo na voljo, dokler Evolutiona ne zaženete ponovno."
194

195
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
196
#: ../mail/em-vfolder-rule.c:597
197
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
198 199 200
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

201
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
202
msgid "_Discard"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
203
msgstr "_Zavrzi"
204

205
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
206
msgid "_Do not save"
207
msgstr "_Ne shrani"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
208

209
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
210
msgid "_Resize"
211
msgstr "_Spremeni velikost"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
212

213
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
214
msgid "_Use as it is"
215
msgstr "_Uporabi kot je"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
216

217
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
218
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:720
219
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2068
220 221 222 223 224 225 226 227 228
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"

#. XXX Allow the category icons to be referenced as named
#. *     icons, since GtkAction does not support GdkPixbufs.
#. Get the icon file for some default category.  Doesn't matter
#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
#. * the directory components.
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
229
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:719
230 231
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2067
#: ../capplet/anjal-settings-main.c:78
232
#: ../shell/main.c:134
233 234 235
msgid "Birthday"
msgstr "Rojstni dan"

236 237 238 239 240 241
#. Translators: an accessibility name
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
msgid "Blog:"
msgstr "Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
242
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:3
243 244 245 246
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."

247
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
248 249 250
msgid "Calendar:"
msgstr "Koledar:"

251
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
252
#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:990
253 254 255
msgid "Contact"
msgstr "Stik"

256
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
257 258
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:654
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:676
259
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2937
260 261 262
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"

263
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
264 265 266 267
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:392
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:638
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:646
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1046
268
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
269
#: ../smime/lib/e-cert.c:833
270
msgid "Email"
271
msgstr "Elektronska pošta"
272

273
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
274 275 276
msgid "Free/Busy:"
msgstr "Zasedenost:"

277
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
278 279 280
msgid "Full _Name..."
msgstr "_Polno ime ..."

281
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
282
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:198
283
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:78
284
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1351
285
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:297
286 287 288
msgid "Home"
msgstr "Doma"

289
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
290 291 292
msgid "Home Page:"
msgstr "Domača stran:"

293
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
294 295 296
msgid "Image"
msgstr "Slika"

297
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
298
msgid "Instant Messaging"
299
msgstr "Hipno sporočanje"
300

301
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
302 303 304
msgid "Job"
msgstr "Posel"

305
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
306
msgid "Mailing Address"
307
msgstr "Poštni naslovi"
308

309
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
310
#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:11
311
msgid "Miscellaneous"
312
msgstr "Razno"
313

314
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
315 316 317
msgid "Nic_kname:"
msgstr "_Vzdevek:"

318
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
319 320 321
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"

322
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
323
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:199
324
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:79
325 326
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:412
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3449
327
msgid "Other"
328
msgstr "Drugo"
329

330
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
331 332 333
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"

334
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
335 336 337
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"

338
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
339
msgid "Video Chat:"
340
msgstr "Video klepet:"
341

342
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
343 344 345
msgid "Web Addresses"
msgstr "Spletni naslovi"

346 347 348
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
msgid "Web addresses"
msgstr "Spletni naslovi"
349

350
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
351
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:197
352
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:77
353 354
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:699
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1348
355
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:305
356 357 358
msgid "Work"
msgstr "Delo"

359
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
360 361 362
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"

363
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
364 365 366
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"

367
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
368 369 370
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"

371
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
372 373 374
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"

375 376 377 378 379
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
msgid "_Blog:"
msgstr "_Blog:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
380
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:714
381
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:10
382
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1971
383 384 385
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"

386
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
387 388 389
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"

390
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
391 392 393
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"

394
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
395 396 397
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"

398
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
399 400 401
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"

402
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
403
msgid "_File under:"
404
msgstr "_Zavedi pod:"
405

406
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
407 408 409
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"

410
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
411 412 413
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"

414
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
415
msgid "_Manager:"
416
msgstr "_Upravljalec:"
417

418
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
419 420 421
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"

422
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
423 424 425
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"

426
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
427 428 429
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"

430
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
431 432 433
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"

434
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
435
msgid "_State/Province:"
436
msgstr "_Regija/provinca:"
437

438
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
439 440 441 442
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"

443
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
444
msgid "_Video Chat:"
445
msgstr "_Video klepet:"
446

447
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
448 449 450
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"

451
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
452 453 454 455
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"

456
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
457 458 459
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "

460
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
461
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:660
462 463
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
464

465
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
466
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:663
467 468
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
469

470
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
471
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:665
472 473
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
474

475
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:181
476
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:666
477 478
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
479

480
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:182
481
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:664
482 483
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
Matic Žgur's avatar
Matic Žgur committed
484

485
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:183
486
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:662
487 488
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
489

490
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:184
491
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:661
492 493
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
494

495
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:185
496
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:667
497 498
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
499

500
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:220
501
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:481
502 503
msgid "Error adding contact"
msgstr "Napaka med dodajanjem stika"
504

505
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:235
506 507
msgid "Error modifying contact"
msgstr "Napaka med spreminjanjem stika"
508

509
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:250
510 511
msgid "Error removing contact"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
JP Rosevear's avatar
JP Rosevear committed
512

513
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:670
514
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2931
515 516 517
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
518

519
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3411
520 521
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
522

523
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3412
524 525
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
526

527
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3739
528 529 530 531 532 533
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
534

535
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3745
536 537 538
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
539

540 541
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3752
#, c-format
542
msgid "'%s' cannot be a future date"
543
msgstr "'%s' mora biti v preteklosti"
544

545
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3760
546 547 548
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
549

550 551
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3773
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3787
552 553 554
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
555

556
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3802
557 558
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
559

560
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:438
561 562
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
563

564
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:441
565 566
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
567

568
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:490
569 570
msgid "_Full name"
msgstr "_Polno ime"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
571

572
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:501
573
msgid "E_mail"
574
msgstr "Elektronska _pošta"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
575

576
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:512
577
msgid "_Select Address Book"
578
msgstr "_Izbor imenika"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
579

580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
msgid "Dr."
msgstr "Dr."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
msgid "Esq."
msgstr "Ssq."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
msgid "Full Name"
msgstr "Polno ime"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
msgid "I"
msgstr "I"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
msgid "II"
msgstr "II"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
msgid "III"
msgstr "III"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
msgid "Jr."
msgstr "Ml."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
msgid "Miss"
msgstr "Gdč."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
msgid "Mr."
msgstr "G."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
msgid "Mrs."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
msgid "Ms."
msgstr "Ga."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
msgid "Sr."
msgstr "St."

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
msgid "_First:"
msgstr "_Ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
msgid "_Last:"
msgstr "_Priimek:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
msgid "_Middle:"
msgstr "_Drugo ime:"

#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
msgid "_Suffix:"
msgstr "P_ripona:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
646
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:762
647
msgid "Contact List Editor"
648
msgstr "Urejevalnik seznama stikov"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
649

650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
msgid "Members"
msgstr "Člani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
msgstr "_Skrij naslove ob pošiljanju pošte na ta seznam"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
msgid "_List name:"
msgstr "_Ime seznama:"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
663
#: ../mail/mail-config.ui.h:175
664
msgid "_Select..."
665
msgstr "Izb_eri ..."
666 667 668

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
669
msgstr "_Vnesite naslov elektronske pošte ali potegnite stik na spodnji seznam:"
670

671
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:885
672 673
msgid "Contact List Members"
msgstr "Člani seznama stikov"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
674

675 676 677 678 679
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1402
msgid "_Members"
msgstr "_Člani"

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1516
680
msgid "Error adding list"
681
msgstr "Napaka med dodajanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
682

683
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1531
684 685
msgid "Error modifying list"
msgstr "Napaka med spreminjanjem seznama"
Jeffrey Stedfast's avatar
disted  
Jeffrey Stedfast committed
686

687
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1546
688
msgid "Error removing list"
689
msgstr "Napaka med odstranjevanjem seznama"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
690

691 692
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Changed Contact:"
693
msgstr "Spremenjeni stik:"
694

695 696
#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3
697 698 699
msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Sporni stik:"

700
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
701 702
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
msgid "Duplicate Contact Detected"
703
msgstr "Zaznan je bil podvojen stik"
704

705
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
706 707
msgid "The name or email of this contact already exists in this folder. Would you like to save the changes anyway?"
msgstr "Ime ali naslov elektronske pošte stika že obstaja v tej mapi. Ali želite spremembe vseeno shraniti?"
708 709 710 711 712 713 714

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
msgid "New Contact:"
msgstr "Nov stik:"

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
msgid "Original Contact:"
715
msgstr "Izvirni stik:"
716 717 718 719 720 721

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:4
msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
722
"Ime ali naslov elektronske pošte tega stika že obstaja v tej mapi.\n"
723
"Ali želite podatke vseeno dodati?"
724 725

#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
726
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:338
727 728
msgid "_Merge"
msgstr "_Združi"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
729

730
#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:320
731 732
msgid "Merge Contact"
msgstr "Združi stik"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
733

734 735 736 737
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
738
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1063
739
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1734
740 741
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:987
742 743
msgid "Any field contains"
msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
Ettore Perazzoli's avatar
Ettore Perazzoli committed
744

745
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
746
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1070
747
msgid "Email begins with"
748
msgstr "Elektronska pošta se začne z"
749

750
#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
751
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1077
752 753
msgid "Name contains"
msgstr "Ime vsebuje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
754

755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779
#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:97
#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:106
#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:189
msgid "evolution address book"
msgstr "Imenik Evolutiona"

#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:182
msgid "Copy _Email Address"
msgstr "Kopiraj _elektronski naslov"

#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:184
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:432
msgid "Copy the email address to the clipboard"
msgstr "Kopira elektronski naslov v odložišče"

#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:189
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:437
msgid "_Send New Message To..."
msgstr "Pošlji novo _sporočilo osebi ..."

#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:191
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:439
msgid "Send a mail message to this address"
msgstr "Pošlji poštno sporočilo na ta naslov"

780
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:218
781 782 783
msgid "Open map"
msgstr "Odpri zemljevid"

784 785
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:533
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:561