Commit e3f8e2c0 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr

Initial Hungarian translation

parent 7dd0578c
......@@ -15,4 +15,4 @@ HELP_FILES = \
HELP_MEDIA = \
$(NULL)
HELP_LINGUAS =
HELP_LINGUAS = hu
# Hungarian translation for release-notes.
# Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the release-notes package.
#
# Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes gnome-3-16\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-22 18:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-22 19:56+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hu\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Úr Balázs <urbalazs at gmail dot com>, 2015."
#. (itstool) path: media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:33
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/notification-bubble.png' "
"md5='96453c89f44e265864c444dff26233a0'"
msgstr ""
"external ref='figures/notification-bubble.png' "
"md5='96453c89f44e265864c444dff26233a0'"
#. (itstool) path: media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:37
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/calendar-notifications.png' "
"md5='5b9fc08aa3c7ef65572f6f37c66e72c9'"
msgstr ""
"external ref='figures/calendar-notifications.png' "
"md5='5b9fc08aa3c7ef65572f6f37c66e72c9'"
#. (itstool) path: media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:43
msgctxt "_"
msgid "external ref='figures/files.png' md5='4466aecf0849381fdcab00d57fad5b72'"
msgstr ""
"external ref='figures/files.png' md5='4466aecf0849381fdcab00d57fad5b72'"
#. (itstool) path: media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:51
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/visuals.png' md5='16b7a77960682af25458e5354101cf4d'"
msgstr ""
"external ref='figures/visuals.png' md5='16b7a77960682af25458e5354101cf4d'"
#. (itstool) path: media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:57
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/overlay-scrollbars.png' "
"md5='f850bc228c8e1c9ebf9f228438f2395a'"
msgstr ""
"external ref='figures/overlay-scrollbars.png' "
"md5='f850bc228c8e1c9ebf9f228438f2395a'"
#. (itstool) path: media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:63
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/image-viewer.png' "
"md5='88bd0d2338c5e774bc6a89dfb3fa1184'"
msgstr ""
"external ref='figures/image-viewer.png' "
"md5='88bd0d2338c5e774bc6a89dfb3fa1184'"
#. (itstool) path: media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:69
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/gnome-calendar.png' "
"md5='c4eab297899e06336ad8482c4cd418cc'"
msgstr ""
"external ref='figures/gnome-calendar.png' "
"md5='c4eab297899e06336ad8482c4cd418cc'"
#. (itstool) path: media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:70
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/gnome-books.png' md5='bc4d8cd1cdd065a0eeed9fb24a80fa25'"
msgstr ""
"external ref='figures/gnome-books.png' md5='bc4d8cd1cdd065a0eeed9fb24a80fa25'"
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:16
msgctxt "link"
msgid "GNOME 3.16 Release Notes"
msgstr "GNOME 3.16 kiadási megjegyzések"
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:17
msgctxt "text"
msgid "GNOME 3.16 Release Notes"
msgstr "GNOME 3.16 kiadási megjegyzések"
#. (itstool) path: license/p
#: C/index.page:23 C/more.page:21 C/developers.page:20 C/i18n.page:20
msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
msgstr "Creative Commons Így-add-tovább! 3.0"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:27
msgid "Welcome to GNOME 3.16"
msgstr "Üdvözli a GNOME 3.16"
#. (itstool) path: page/p
#: C/index.page:29
msgid ""
"GNOME 3.16 is the latest version of GNOME 3, and is the result of six "
"months' work by the GNOME project. It includes major new features, as well "
"as a large number of smaller improvements and enhancements. The release "
"incorporates 28859 changes, made by approximately 871 contributors. New "
"features and improvements being introduced in GNOME 3.16 include:"
msgstr ""
"A GNOME 3.16 a GNOME 3 legújabb verziója, illetve a GNOME projekt hat "
"hónapnyi munkája. Jelentős új szolgáltatásokat tartalmaz, valamint nagyszámú "
"apró javításokat és továbbfejlesztéseket. A kiadás 28859 módosításból áll "
"össze, amelyet nagyjából 871 hozzájáruló készített. A GNOME 3.16-ban "
"bevezetett új szolgáltatások és továbbfejlesztések a következőket "
"tartalmazzák:"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:32
msgid "Notifications Reimagined"
msgstr "Újragondolt értesítések"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:34
msgid ""
"GNOME 3's notifications system has been overhauled for 3.16. The previous "
"<gui>Message Tray</gui> has been replaced by a new message list that "
"provides straightforward access to previous notifications, and notification "
"pop-ups (called \"banners\") have been repositioned in order to make them "
"more noticeable and to prevent them from interfering with applications."
msgstr ""
"A GNOME 3 értesítési rendszerét átdolgozták a 3.16-nál. A korábbi <gui>"
"Üzenettálca</gui> leváltásra került egy új üzenetlistával, amely közvetlen "
"hozzáférést biztosít az előző értesítésekhez, és a felugró értesítések "
"(„bannerek”) újra lettek pozicionálva annak érdekében, hogy észrevehetőbbek "
"legyenek és ne zavarják az alkalmazásokat."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:35
msgid ""
"As with the previous notifications design, it is possible to quickly and "
"directly respond to notifications through their pop-up banners. This allows "
"you to do things like quickly snooze an alarm or reply to a chat message."
msgstr ""
"Akárcsak az előző értesítések megjelenésével, lehetőség van gyorsan és "
"közvetlenül válaszolni az értesítésekre azok felugró sávjain keresztül. Ez "
"lehetővé tesz néhány dolgot, például gyorsan elnémítani egy riasztást, vagy "
"válaszolni egy csevegőüzenetre."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:38
msgid ""
"The calendar drop down, which is accessed from the time indicator in the top "
"bar, has also been redesigned for 3.16. Not only does it now present the "
"notifications history, but it also shows event reminders and world times. "
"This gives a great overview of what is currently happening, as well as what "
"is scheduled for the day. The addition of weather information and birthday "
"reminders is planned for the future."
msgstr ""
"A felső sávban lévő időjelzőn keresztül elérhető lenyíló naptárat szintén "
"újratervezték a 3.16-os kiadásban. Most már nem csak az értesítések "
"előzményeit jeleníti meg, hanem az esemény emlékeztetőket és a világórákat. "
"Ez nagyszerű áttekintést nyújt arról, hogy éppen mi történik, valamint mi van "
"betervezve az adott napra. Az időjárási információk kiegészítője és a "
"születésnapi emlékeztetők tervbe vannak véve a jövőben."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:42
msgid "Files Improvements"
msgstr "A Fájlok fejlesztései"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:44
msgid ""
"The Files application has had a number of significant updates for 3.16. The "
"grid and list views have been improved, so that they provide bigger "
"thumbnails, easier to read rows, and have a more attractive appearance. They "
"are complemented by a new popover for controlling the view, which makes it "
"easy to change the zoom level and sort order from a single place."
msgstr ""
"A Fájlok alkalmazás számos jelentős frissítést kapott a 3.16-ban. A rács- és "
"listanézeteket továbbfejlesztették, így nagyobb bélyegképeket nyújtanak, "
"könnyebb olvasni a sorokat és több vonzó megjelenést kaptak. A nézet "
"vezérléséhez kiegészülnek egy felugróval, amely megkönnyíti a nagyítási szint "
"és a rendezési sorrend egyetlen helyről történő megváltoztatását."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:45
msgid ""
"File deletion has also been improved for 3.16, with the addition of a new, "
"easy to discover undo feature. This allows files and folders to be moved to "
"the trash using <key>Delete</key> alone, rather than the <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>Delete</key></keyseq> keyboard combination."
msgstr ""
"A fájltörlést is továbbfejlesztették a 3.16-nál egy új, könnyen észrevehető "
"visszavonási funkció hozzáadásával. Ez lehetővé teszi a fájlok és mappák "
"áthelyezését a kukába a egyedül a <key>Delete</key> billentyű használatával "
"ahelyett, hogy a <keyseq><key>Ctrl</key><key>Delete</key></keyseq> "
"billentyűkombinációt kellene használni."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:46
msgid ""
"Finally, many of the menus in Files have been updated for consistency and "
"logical organization."
msgstr ""
"Végezetül a Fájlokban lévő menük nagy része frissítve lett a következetesség "
"és a logikus szervezés jegyében."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:50
msgid "Updated Visuals"
msgstr "Frissített megjelenítések"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:52
msgid ""
"GNOME 3's visuals have been updated for 3.16. The <gui>Activities Overview</"
"gui>, login screen, system menus and other system components have been given "
"a new, more contemporary look. The new visuals are designed to integrate "
"with the visual style of GNOME applications, for a more seamless experience."
msgstr ""
"A GNOME 3 megjelenítései frissítésre kerültek a 3.16-ban. A <gui>"
"Tevékenységek áttekintő</gui>, a bejelentkező képernyő, a rendszermenük és "
"egyéb rendszerösszetevők egy új, korszerűbb megjelenést kaptak. Az új "
"megjelenéseket úgy tervezték, hogy integrálódjanak a GNOME alkalmazások "
"megjelenési stílusába a zavartalanabb élményért."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:56
msgid "New-Look Scrollbars"
msgstr "Új kinézetű görgetősávok"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:58
msgid ""
"3.16 introduces a new style of scrollbar for GNOME 3. Instead of being shown "
"all the time, these new overlay scrollbars are only shown when needed: a "
"small scroll indicator is shown when the pointer is moved, and a larger bar "
"appears when control is wanted. This creates a cleaner, less distracting "
"view, which helps you to focus on window content."
msgstr ""
"A 3.16 a görgetősáv új stílusát mutatja be a GNOME 3-ban. Ahelyett, hogy "
"mindig láthatóak lennének, ezek az új átfedő görgetősávok csak akkor "
"látszódnak, ha szükség van rájuk: egy kis görgetésjelző jelenik meg, amikor a "
"mutatót mozgatják, és egy nagyobb sáv tűnik fel, amikor vezérlés szükséges. "
"Ez tisztább, kevésbé zavaró nézetet hoz létre, amely segít az ablaktartalomra "
"való koncentrálásban."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:62
msgid "Updated Image Viewer"
msgstr "Frissített Képmegjelenítő"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:64
msgid ""
"GNOME's Image Viewer application has been redesigned for this release. The "
"new design significantly reduces the amount of window chrome, to give more "
"space to the images themselves. A new control provides a convenient way to "
"quickly zoom in and out, and the properties sidebar has been refined to be "
"easier to read and more attractive."
msgstr ""
"A GNOME Képmegjelenítő alkalmazását újratervezték ebben a kiadásban. Az új "
"látvány jelentősen csökkenti az ablakkeret mennyiségét, hogy több teret "
"biztosítson maguknak a képeknek. Egy új vezérlő kényelmes módot biztosít a "
"gyors nagyításhoz és kicsinyítéshez, és a tulajdonságok oldalsávot is "
"finomították, hogy könnyebben lehessen olvasni és vonzóbb legyen."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:68
msgid "New Preview Applications"
msgstr "Új előzetes alkalmazások"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:71
msgid ""
"The drive to create a new suite of core applications continues with GNOME "
"3.16, with the introduction three new preview applications. These are "
"initial versions that are intended for testing, and to give a taste of what "
"is to come in future versions."
msgstr ""
"A fő alkalmazások új összeállításának létrehozása folytatódik a GNOME 3."
"16-ban három új előzetes alkalmazás bemutatásával. Ezek kezdeti verziók, "
"amelyeket tesztelésre szántak, és hogy ízelítőt adjanak abból, hogy mi jöhet "
"az elkövetkező verziókban."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:73
msgid ""
"<app>Calendar</app> provides simple and easy to use window on to your online "
"schedule, and is integrated with Online Accounts for seamless setup."
msgstr ""
"A <app>Naptár</app> egy egyszerű és könnyen használható ablakot nyújt az "
"online napirendhez, valamint integrálva lett az Online fiókokkal a "
"zökkenőmentes beállításhoz."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:74
msgid ""
"<app>Characters</app> is a new character map application. Common characters "
"are quick and easy to browse, thanks to category-based browsing. \"Type to "
"search\" provides a quick and convenient way to find characters, and a "
"recent view presents characters that you have used in the past, for ease of "
"retrieval."
msgstr ""
"A <app>Karakterek</app> egy új karaktertérkép alkalmazás. A gyakori "
"karakterek gyorsan és könnyen böngészhetők a kategória szerinti tallózásnak "
"köszönhetően. A „Gépeljen a kereséshez” egy gyors és kényelmes módja a "
"karakterek megtalálásának, valamint a legutóbbi nézet megjeleníti a múltban "
"használt karaktereket a könnyű visszakereséshez."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:75
msgid ""
"<app>Books</app> is a new e-book viewer application for GNOME. The initial "
"version allows viewing comic book archives, with ePub support planned for "
"the future."
msgstr ""
"A <app>Könyvek</app> a GNOME új e-könyv megjelenítő alkalmazása. A kezdeti "
"verzió lehetővé teszi a képregényarchívumok megtekintését, de az ePub "
"támogatás még jövőbeli terv."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:80
msgid "And that's not all"
msgstr "És ez még nem minden"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:81
msgid "There's much more to GNOME 3.16. Read on to find out…"
msgstr ""
"Sokkal több is van a GNOME 3.16-ban. Olvasson tovább azok megismeréséhez…"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:86
msgid "Getting GNOME 3.16"
msgstr "A GNOME 3.16 beszerzése"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:87
msgid ""
"GNOME's software is <link href=\"https://gnu.org/philosophy/free-sw.html"
"\">Free Software</link>: all <link href=\"http://git.gnome.org/\">our code</"
"link> is available for download and can be freely modified and "
"redistributed. To install it, we recommend that you wait for the official "
"packages provided by your vendor or distribution. Popular distributions will "
"make GNOME 3.16 available very soon, and some already have development "
"versions that include the new GNOME release."
msgstr ""
"A GNOME szoftverei <link href=\"https://gnu.org/philosophy/free-sw.html\">"
"szabad szoftverek</link>: az összes <link href=\"http://git.gnome.org/\">"
"kódunk</link> elérhető letöltéshez, és szabadon módosítható, terjeszthető. A "
"telepítéshez azt javasoljuk, hogy várja meg a gyártója vagy disztribúciója "
"által biztosított hivatalos csomagokat. A népszerű disztribúciók hamarosan "
"elérhetővé fogják tenni a GNOME 3.16-ot, és néhányuk már rendelkeznek olyan "
"fejlesztői változatokkal, amelyek tartalmazzák az új GNOME kiadást."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:91
msgid "About GNOME"
msgstr "A GNOME névjegye"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:92
msgid ""
"<link href=\"http://www.gnome.org/about/\">The GNOME Project</link> is an "
"international community supported by a non-profit Foundation. We focus on "
"user experience excellence and first-class internationalization and "
"accessibility. GNOME is a free and open project: if you want to join us, "
"<link href=\"http://www.gnome.org/get-involved/\">you can</link>."
msgstr ""
"A <link href=\"http://www.gnome.org/get-involved/\">GNOME projekt</link> "
"fejlesztők nemzetközi közössége, amelyet egy nonprofit alapítvány támogat. A "
"felhasználói élményre, első osztályú nemzetköziségre és akadálymentesítésre "
"koncentrál. A GNOME szabad szoftver és nyitott projekt: ha szeretne "
"csatlakozni, <link href=\"http://www.gnome.org/about/\">megteheti</link>."
#. (itstool) path: media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/more.page:31
msgctxt "_"
msgid "external ref='figures/boxes.png' md5='4a9f005bafedbbc1615f48f6439d9c67'"
msgstr ""
"external ref='figures/boxes.png' md5='4a9f005bafedbbc1615f48f6439d9c67'"
#. (itstool) path: media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/more.page:45
msgctxt "_"
msgid "external ref='figures/maps.png' md5='6511e6a2cf5ad47a53e3e454bef25d93'"
msgstr "external ref='figures/maps.png' md5='6511e6a2cf5ad47a53e3e454bef25d93'"
#. (itstool) path: media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/more.page:58
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/taquin.png' md5='3e737785446fe175a23e63d5e24df730'"
msgstr ""
"external ref='figures/taquin.png' md5='3e737785446fe175a23e63d5e24df730'"
#. (itstool) path: media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/more.page:64
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/calculator-history.png' "
"md5='6d382ea18b3f4a37e27614c5e3f57a5e'"
msgstr ""
"external ref='figures/calculator-history.png' "
"md5='6d382ea18b3f4a37e27614c5e3f57a5e'"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/more.page:15
msgid "Details of the other improvements in 3.16"
msgstr "A 3.16-ban lévő egyéb fejlesztések részletei"
#. (itstool) path: page/title
#: C/more.page:25
msgid "Other Features in GNOME 3.16"
msgstr "A GNOME 3.16 további szolgáltatásai"
#. (itstool) path: page/p
#: C/more.page:27
msgid ""
"GNOME 3.16 includes many other new features and improvements. Here are some "
"of them."
msgstr ""
"A GNOME 3.16 sok egyéb új funkciót és fejlesztést tartalmaz. Álljon itt "
"néhány ezek közül."
#. (itstool) path: section/title
#: C/more.page:30
msgid "Better Boxes"
msgstr "Jobb Gépek"
#. (itstool) path: section/p
#: C/more.page:32
msgid ""
"Boxes, the application for virtual and remote machines, has had a large "
"number of user interface improvements for 3.16:"
msgstr ""
"A Gépek, a virtuális és távoli gépekhez készült alkalmazás nagyszámú "
"felhasználói felület fejlesztést kapott a 3.16-ban:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/more.page:34
msgid ""
"The properties interface have been thoroughly updated. Box settings are now "
"presented in a clearer manner and have been reorganized. They have also been "
"placed within a standard dialog window for ease of access."
msgstr ""
"A tulajdonságok felület teljes frissítésen esett át. A gépbeállítások most "
"már egyértelműbb módon jelennek meg, és újraszervezésre kerültek. Továbbá egy "
"szabványos párbeszédablakon belül lettek elhelyezve a könnyű eléréshez."
#. (itstool) path: item/p
#: C/more.page:35
msgid ""
"The box creation assistant has been improved, with clearer navigation, URL "
"completion, and many small refinements."
msgstr ""
"A géplétrehozó segéd továbbfejlesztésre került tisztább navigációval, URL "
"kiegészítéssel és sok más finomítással."
#. (itstool) path: item/p
#: C/more.page:36
msgid ""
"It is now possible to quickly act on individual boxes, with context menus in "
"the box overview, and matching header bar menus when viewing a box."
msgstr ""
"Ezentúl lehetséges a gépáttekintőben lévő környezeti menükkel gyorsan "
"indítani az egyedi gépeket, és a fejlécsáv menüi illeszkednek a gép "
"megtekintésekor."
#. (itstool) path: item/p
#: C/more.page:37
msgid ""
"A new menu makes it possible to send keyboard shortcuts that cannot be "
"entered directly into a box, such as <keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</"
"key><key>Delete</key></keyseq> and <keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</"
"key><key>F3</key></keyseq>."
msgstr ""
"Egy új menü olyan gyorsbillentyűk küldését teszi lehetővé, amelyek "
"közvetlenül nem írhatók be a gépbe, mint például <keyseq><key>Ctrl</key><key>"
"Alt</key><key>Delete</key></keyseq> és <keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><"
"key>F3</key></keyseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/more.page:38
msgid ""
"Boxes are now automatically paused when they are not being viewed. This "
"prevents unnecessary resource usage."
msgstr ""
"A Gépek most már automatikusan szünetelnek, amikor éppen nem nézik őket. Ez "
"megakadályozza a szükségtelen erőforráshasználatot."
#. (itstool) path: item/p
#: C/more.page:39
msgid ""
"Display handling has been improved. With 3.16, boxes are always "
"automatically scaled, and an on screen display indicates resolution changes."
msgstr ""
"A kijelzőkezelés szintén javítva lett. A 3.16-tal a gépek mindig "
"automatikusan átméreteződnek, és a képernyőn megjelenő kijelző jelzi a "
"felbontás változását."
#. (itstool) path: section/title
#: C/more.page:44
msgid "Improved Maps, Now With Foursquare"
msgstr "Javított Térképek Foursquare használatával"
#. (itstool) path: section/p
#: C/more.page:46
msgid ""
"Maps has had a number of improvements for 3.16. Information bubbles have "
"been added for search results and favorite locations. These show useful "
"information about places, such as their address, wheelchair accessibility, "
"and links to <link href=\"https://www.wikipedia.org/\">Wikipedia</link> "
"articles. The new information bubbles also allow locations to be used as the "
"start and end points for travel directions, for sending a location to the "
"Weather and Clocks applications, and for marking favorite places."
msgstr ""
"A Térképek számos frissítést kapott a 3.16-ban. Információs buborékokat adtak "
"hozzá a keresési eredményekhez és a kedvenc helyekhez. Ezek hasznos "
"információkat jelenítenek a helyekről, mint például azok címe, kerekesszékes "
"elérhetősége, valamint hivatkozásokat a <link href=\"https://www.hu.wikipedia."
"org/\">Wikipédia</link> szócikkekre. Az új információs buborékok lehetővé "
"teszik továbbá a helyek indulási és érkezési pontként való használatát az "
"utazási lehetőségeknél, a hely küldését az Időjárás és Órák alkalmazásokba, "
"valamint kedvenc helyek létrehozását."
#. (itstool) path: section/p
#: C/more.page:47
msgid "Other new features and improvements in Maps include:"
msgstr "A Térképek egyéb új funkciói és fejlesztései a következők:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/more.page:49
msgid ""
"<link href=\"https://foursquare.com/\">Foursquare</link> check-in: to use "
"this feature, add your Foursquare account to Online Accounts, and select the "
"current location marker from Maps."
msgstr ""
"<link href=\"https://foursquare.com/\">Foursquare</link> bejelentkezés: a "
"szolgáltatás használatához adja hozzá a Foursquare fiókját az Online "
"fiókokhoz, és válassza ki az aktuális hely jelölőt a Térképekből."
#. (itstool) path: item/p
#: C/more.page:50
msgid ""
"Contact search: if contacts have address information associated with them, "
"you can search for them directly from Maps."
msgstr ""
"Partnerkeresés: ha a partnereknek van hozzárendelt címinformációja, akkor "
"rájuk kereshet közvetlenül a Térképekben."
#. (itstool) path: item/p
#: C/more.page:51
msgid ""
"Improved state handling: Maps now gracefully responds when there is no "
"network connection, or when location services are turned off."
msgstr ""
"Továbbfejlesztett állapotkezelés: a Térképek most már elegánsan válaszol, "
"amikor nincs hálózati kapcsolat, vagy ha a helymeghatározási szolgáltatás ki "
"van kapcsolva."
#. (itstool) path: item/p
#: C/more.page:52
msgid ""
"Route drag and drop: it is now possible to adjust routes by dragging them on "
"the map."
msgstr ""
"Fogd és vidd útvonal: ezentúl lehetséges az útvonalak beállítása a térképen "
"való húzással."
#. (itstool) path: section/title
#: C/more.page:57
msgid "Games Updates"
msgstr "Játékok frissítései"
#. (itstool) path: section/p
#: C/more.page:59
msgid ""
"With 3.16, GNOME's games have had another update. This release includes a "
"fun new sliding blocks game, called Taquin, which comes complete with a set "
"of cute cat picture puzzles that you can solve. Iagno has also had a number "
"of improvements, including a new dialog for starting games and additional "
"themes."
msgstr ""
"A 3.16-os verzióval a GNOME játékai egy újabb frissítést kaptak. Ez a kiadás "
"egy Taquin nevű szórakoztató új tilitoli játékot tartalmaz, amely tele van "
"aranyos macskás képes kirakókkal, amelyeket megoldhat. A Iagno szintén számos "
"fejlesztést kapott, beleértve egy új párbeszédablakot a játékok indításához "
"és további témákat."
#. (itstool) path: section/title
#: C/more.page:63
msgid "Calculator History"
msgstr "Számológép előzmények"
#. (itstool) path: section/p
#: C/more.page:65
msgid ""
"GNOME's Calculator has a new history view for 3.16. This makes it possible "
"to view previous calculations, and you can quickly copy figures that you "
"have used before. Together, this makes performing sequences of calculations "
"much easier. The Calculator now also includes a simplified keyboard only "
"mode, for cases when buttons are not needed."
msgstr ""
"A GNOME Számológépnek új előzmények nézete van a 3.16-ban. Ez lehetővé teszi "
"az előző számítások megtekintését, és gyorsan átmásolhatja azokat a számokat, "
"amelyeket korábban használt. Ezek együtt sokkal könnyebbé teszik a számítások "
"sorozatának végrehajtását. A Számológép most már tartalmaz egy "
"egyszerűsített, kizárólag billentyűzetes módot arra az esetre, amikor a "
"gombok nem szükségesek."
#. (itstool) path: section/title
#: C/more.page:69
msgid "Smaller Things"