Commit 062b3764 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent af976a75
......@@ -26,8 +26,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-11 18:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-11 18:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-14 15:34+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-14 15:35+0300\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -8502,12 +8502,12 @@ msgid "Jitter"
msgstr "Drganie"
#: ../app/core/core-enums.c:1181
msgctxt "image-map-region"
msgctxt "filter-region"
msgid "Use the selection as input"
msgstr "Użycie zaznaczenia jako wejścia"
#: ../app/core/core-enums.c:1182
msgctxt "image-map-region"
msgctxt "filter-region"
msgid "Use the entire layer as input"
msgstr "Użycie całej warstwy jako wejścia"
......@@ -9157,12 +9157,12 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Scale"
msgstr "Skalowanie"
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:150 ../app/tools/gimpblendtool.c:1180
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:150 ../app/tools/gimpblendtool.c:1178
msgctxt "undo-type"
msgid "Blend"
msgstr "Gradient"
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:180 ../app/tools/gimpblendtool.c:979
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:240
msgid "Calculating distance map"
msgstr "Obliczanie mapy odległości"
......@@ -10804,7 +10804,7 @@ msgstr "_Kanały i maski:"
#. gamma
#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:272
#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:112
#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:113 ../app/tools/gimplevelstool.c:486
#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:113 ../app/tools/gimplevelstool.c:488
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"
......@@ -12696,23 +12696,23 @@ msgstr "W"
msgid "_Sample Merged"
msgstr "Próbkowanie w_szystkich warstw"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:539
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:541
msgid "Access the image menu"
msgstr "Dostęp do menu obrazu"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:654
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:656
msgid "Zoom image when window size changes"
msgstr "Zmiana powiększenia przy zmianie wymiarów okna"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:683
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:685
msgid "Toggle Quick Mask"
msgstr "Przełącz szybką maskę"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:706
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:708
msgid "Navigate the image display"
msgstr "Kontroluje wyświetlanie obrazu"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:777 ../app/display/gimpdisplayshell.c:1471
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:778 ../app/display/gimpdisplayshell.c:1486
#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:251
msgid "Drop image files here to open them"
msgstr "Upuszczenie plików obrazów w tym miejscu otworzy je"
......@@ -12815,7 +12815,7 @@ msgstr "Upuszczenie nowej ścieżki"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:362
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:478 ../app/tools/gimpblendtool.c:245
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpfiltertool.c:300
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpfiltertool.c:301
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:427
msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
......@@ -12823,7 +12823,7 @@ msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:370
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:486 ../app/tools/gimpblendtool.c:252
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcroptool.c:325
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:307 ../app/tools/gimppainttool.c:278
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:308 ../app/tools/gimppainttool.c:278
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:432 ../app/tools/gimptransformtool.c:1842
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:579
msgid "The active layer's pixels are locked."
......@@ -12854,11 +12854,11 @@ msgstr "Upuszczone warstwy"
msgid "Dropped Buffer"
msgstr "Upuszczony bufor"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:83
#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:79
msgid "Color Display Filters"
msgstr "Filtry wyświetlania kolorów"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:86
#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:82
msgid "Configure Color Display Filters"
msgstr "Konfiguracja filtrów wyświetlania kolorów"
......@@ -12872,7 +12872,7 @@ msgstr "Zapisano obraz do „%s”"
msgid "Image exported to '%s'"
msgstr "Wyeksportowano obraz do „%s”"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-layer-select.c:122
#: ../app/display/gimpdisplayshell-layer-select.c:125
msgid "Layer Select"
msgstr "Wybór warstwy"
......@@ -13219,7 +13219,7 @@ msgstr "Zapisanie pliku poziomów się nie powiodło: "
msgid "Compute a set of coefficient buffer for the GIMP cage tool"
msgstr "Oblicza zestaw współczynnika bufora dla narzędzia klatki programu GIMP"
#: ../app/operations/gimpoperationcagetransform.c:124
#: ../app/operations/gimpoperationcagetransform.c:105
msgid ""
"Convert a set of coefficient buffer to a coordinate buffer for the GIMP cage "
"tool"
......@@ -13227,11 +13227,11 @@ msgstr ""
"Konwertuje zestaw współczynnika bufora na współczynnik bufora dla narzędzia "
"klatki programu GIMP"
#: ../app/operations/gimpoperationcagetransform.c:146
#: ../app/operations/gimpoperationcagetransform.c:127
msgid "Fill with plain color"
msgstr "Wypełnij zwykłym kolorem"
#: ../app/operations/gimpoperationcagetransform.c:147
#: ../app/operations/gimpoperationcagetransform.c:128
msgid "Fill the original position of the cage with a plain color"
msgstr "Wypełnienie pierwotnego położenia klatki prostym kolorem"
......@@ -13428,7 +13428,7 @@ msgstr "MyBrush"
msgid "No MyPaint brushes available for use with this tool."
msgstr "Brak dostępnych pędzli programu MyPaint dla tego narzędzia."
#: ../app/paint/gimpmybrushoptions.c:85 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:84
#: ../app/paint/gimpmybrushoptions.c:85 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:83
#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:92
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:94 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:156
msgid "Radius"
......@@ -13633,7 +13633,7 @@ msgid "Alignment"
msgstr "Wyrównanie"
#: ../app/paint/gimpsourceoptions.c:71 ../app/pdb/gimppdbcontext.c:127
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:113 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:70
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:113 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:69
#: ../app/tools/gimphealtool.c:99 ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:97
msgid "Sample merged"
msgstr "Próbkowanie wszystkich warstw"
......@@ -14921,7 +14921,7 @@ msgid "Blen_d"
msgstr "_Gradient"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:259 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:314
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:315
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:290 ../app/tools/gimppainttool.c:285
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1850 ../app/tools/gimpwarptool.c:586
msgid "The active layer is not visible."
......@@ -14931,17 +14931,17 @@ msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
msgid "No gradient available for use with this tool."
msgstr "Brak dostępnych gradientów dla tego narzędzia."
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:951 ../app/tools/gimppainttool.c:655
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:952 ../app/tools/gimppainttool.c:655
#, c-format
msgid "%s for constrained angles"
msgstr "%s dla wymuszonych kątów"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:952
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:953
#, c-format
msgid "%s to move the whole line"
msgstr "%s przesunie całą linię"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:956
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:957
msgid "Blend: "
msgstr "Gradient: "
......@@ -15256,11 +15256,11 @@ msgstr "Kolor barwienia"
msgid "Pick color from image"
msgstr "Wybór koloru z obrazu"
#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:77 ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:69
#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:76 ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:69
msgid "Sample average"
msgstr "Próbowanie średniej kolorów"
#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:85
#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:84
msgid "Color Picker Average Radius"
msgstr "Promień średniego pobrania koloru"
......@@ -15480,15 +15480,15 @@ msgstr "Ka_nał:"
msgid "R_eset Channel"
msgstr "_Przywróć kanał"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:578 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:461
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:580 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:461
msgid "Curve _type:"
msgstr "_Typ krzywej:"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:645 ../app/tools/gimplevelstool.c:662
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:647 ../app/tools/gimplevelstool.c:664
msgid "Could not read header: "
msgstr "Nie można odczytać nagłówka: "
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:686
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:688
msgid "Use _old curves file format"
msgstr "Użycie _starego formatu pliku krzywych"
......@@ -15595,24 +15595,24 @@ msgstr "_Podgląd"
msgid "_Split view"
msgstr "Po_dzielony widok"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:632
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:633
msgid "Click to switch the original and filtered sides"
msgstr "Kliknięcie przełączy oryginalną i filtrowaną stronę"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:636
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:637
msgid "Click to switch between vertical and horizontal"
msgstr "Kliknięcie przełączy między pionowym a poziomym widokiem"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:640
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:641
msgid "Click to move the split guide"
msgstr "Kliknięcie przesunie prowadnicę podziału"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:642
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:643
#, c-format
msgid "%s: switch original and filtered"
msgstr "%s: przełącza oryginalną i filtrowaną stronę"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:643
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:644
#, c-format
msgid "%s: switch horizontal and vertical"
msgstr "%s: przełącza między poziomym a pionowym widokiem"
......@@ -15846,7 +15846,7 @@ msgid "Fuzzy Select"
msgstr "Różdżka"
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:72 ../app/tools/gimpgegltool.c:466
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:467 ../app/tools/gimpoperationtool.c:133
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:467 ../app/tools/gimpoperationtool.c:132
msgid "GEGL Operation"
msgstr "Działanie biblioteki GEGL"
......@@ -15854,7 +15854,7 @@ msgstr "Działanie biblioteki GEGL"
msgid "GEGL Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
msgstr "GEGL: wykonuje wybrane działanie biblioteki GEGL"
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:74 ../app/tools/gimpoperationtool.c:135
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:74 ../app/tools/gimpoperationtool.c:134
msgid "_GEGL Operation..."
msgstr "Działanie biblioteki _GEGL…"
......@@ -15945,7 +15945,7 @@ msgstr "%s ustawi nowe źródło usuwania nieregularności"
msgid "Click to set a new heal source"
msgstr "Kliknięcie ustawi nowe źródło usuwania nieregularności"
#: ../app/tools/gimphistogramoptions.c:69
#: ../app/tools/gimphistogramoptions.c:63
msgid "Histogram Scale"
msgstr "Skala histogramu"
......@@ -16150,28 +16150,28 @@ msgid "Input Levels"
msgstr "Poziomy wejściowe"
#. Output levels frame
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:521
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:523
msgid "Output Levels"
msgstr "Poziomy wyjściowe"
#. all channels frame
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:579
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:581
msgid "All Channels"
msgstr "Wszystkie kanały"
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:591
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:593
msgid "_Auto Input Levels"
msgstr "_Automatyczne poziomy wejściowe"
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:594
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:596
msgid "Adjust levels for all channels automatically"
msgstr "Dopasowuje poziomy automatycznie dla wszystkich kanałów"
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:621
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:623
msgid "Edit these Settings as Curves"
msgstr "Modyfikuje te ustawienia jako krzywe"
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:772
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:774
msgid "Use _old levels file format"
msgstr "Użycie _starego formatu pliku poziomów"
......@@ -16397,28 +16397,28 @@ msgstr ""
msgid "_N-Point Deformation"
msgstr "_Zniekształcanie za pomocą wielu punktów"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:134
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:133
msgid "Operation Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
msgstr "Działanie: wykonuje wybrane działanie biblioteki GEGL"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:344
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:343
#, c-format
msgid "Import '%s' Settings"
msgstr "Importowanie ustawień „%s”"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:345
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:344
#, c-format
msgid "Export '%s' Settings"
msgstr "Eksportowanie ustawień „%s”"
#. don't translate "Aux"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:696
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:695
#, c-format
msgid "Aux Input"
msgstr "Wejście Aux"
#. don't translate "Aux"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:702
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:701
#, c-format
msgid "Aux%d Input"
msgstr "Wejście Aux%d"
......@@ -17046,11 +17046,11 @@ msgstr "Eksportowanie ustawień progowania"
msgid "Apply Threshold"
msgstr "Progowanie"
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:241
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:243
msgid "_Auto"
msgstr "_Automatycznie"
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:243
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:245
msgid "Automatically adjust to optimal binarization threshold"
msgstr "Automatyczne dopasowanie optymalnego progu binaryzacji"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment