Commit e64cbfcc authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 3c2d85b5
# Polish translation for mutter. # Polish translation for mutter.
# Copyright © 2002-2018 the mutter authors. # Copyright © 2002-2019 the mutter authors.
# This file is distributed under the same license as the mutter package. # This file is distributed under the same license as the mutter package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2002-2003. # Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2002-2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2005. # Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2005.
# Marek Stępień <marcoos@aviary.pl>, 2007. # Marek Stępień <marcoos@aviary.pl>, 2007.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007. # Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008-2009. # Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008-2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2018. # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2018. # Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n" "Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n" "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-07 09:58+0000\n" "POT-Creation-Date: 2019-02-04 17:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-04 20:08+0200\n" "PO-Revision-Date: 2019-02-06 21:59+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n" "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n" "Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
...@@ -532,7 +532,7 @@ msgstr "" ...@@ -532,7 +532,7 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between #. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes. #. * different modes.
#. #.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2325 #: src/backends/meta-input-settings.c:2423
#, c-format #, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)" msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Przełącznik trybu (%d. grupa)" msgstr "Przełącznik trybu (%d. grupa)"
...@@ -540,116 +540,123 @@ msgstr "Przełącznik trybu (%d. grupa)" ...@@ -540,116 +540,123 @@ msgstr "Przełącznik trybu (%d. grupa)"
#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets' #. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs. #. * mapping through the available outputs.
#. #.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2348 #: src/backends/meta-input-settings.c:2446
msgid "Switch monitor" msgid "Switch monitor"
msgstr "Przełączenie monitora" msgstr "Przełączenie monitora"
#: src/backends/meta-input-settings.c:2350 #: src/backends/meta-input-settings.c:2448
msgid "Show on-screen help" msgid "Show on-screen help"
msgstr "Ekran pomocy" msgstr "Ekran pomocy"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:907 #: src/backends/meta-monitor-manager.c:954
msgid "Built-in display" msgid "Built-in display"
msgstr "Wbudowany ekran" msgstr "Wbudowany ekran"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:930 #: src/backends/meta-monitor-manager.c:986
msgid "Unknown" msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany" msgstr "Nieznany"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:932 #: src/backends/meta-monitor-manager.c:988
msgid "Unknown Display" msgid "Unknown Display"
msgstr "Nieznany ekran" msgstr "Nieznany ekran"
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a #: src/backends/meta-monitor-manager.c:996
#. * size in inches, like 'Dell 15"' #, c-format
#. msgctxt ""
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:940 "This is a monitor vendor name, followed by a size in inches, like 'Dell 15\"'"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:1004
#, c-format #, c-format
msgctxt ""
"This is a monitor vendor name followed by product/model name where size in "
"inches could not be calculated, e.g. Dell U2414H"
msgid "%s %s" msgid "%s %s"
msgstr "%s %s" msgstr "%s %s"
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running; #. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit #. * we have no way to get it to exit
#: src/compositor/compositor.c:481 #: src/compositor/compositor.c:482
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”." "Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
msgstr "" msgstr ""
"Inny menedżer składania jest już uruchomiony na podekranie %i ekranu „%s”." "Inny menedżer składania jest już uruchomiony na podekranie %i ekranu „%s”."
#: src/core/bell.c:254 #: src/core/bell.c:252
msgid "Bell event" msgid "Bell event"
msgstr "Zdarzenie sygnału dźwiękowego" msgstr "Zdarzenie sygnału dźwiękowego"
#: src/core/main.c:191 #: src/core/main.c:185
msgid "Disable connection to session manager" msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Rozłącza połączenie z menedżerem sesji" msgstr "Rozłącza połączenie z menedżerem sesji"
#: src/core/main.c:197 #: src/core/main.c:191
msgid "Replace the running window manager" msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Zastępuje uruchomionego menedżera okien" msgstr "Zastępuje uruchomionego menedżera okien"
#: src/core/main.c:203 #: src/core/main.c:197
msgid "Specify session management ID" msgid "Specify session management ID"
msgstr "Podaje identyfikator zarządzania sesją" msgstr "Podaje identyfikator zarządzania sesją"
#: src/core/main.c:208 #: src/core/main.c:202
msgid "X Display to use" msgid "X Display to use"
msgstr "Używany ekran X" msgstr "Używany ekran X"
#: src/core/main.c:214 #: src/core/main.c:208
msgid "Initialize session from savefile" msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicjuje sesję z zapisanego pliku" msgstr "Inicjuje sesję z zapisanego pliku"
#: src/core/main.c:220 #: src/core/main.c:214
msgid "Make X calls synchronous" msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Synchroniczne wywołania X" msgstr "Synchroniczne wywołania X"
#: src/core/main.c:227 #: src/core/main.c:221
msgid "Run as a wayland compositor" msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Uruchamia jako menedżer składania Wayland" msgstr "Uruchamia jako menedżer składania Wayland"
#: src/core/main.c:233 #: src/core/main.c:227
msgid "Run as a nested compositor" msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Uruchamia jako osadzony menedżer składania" msgstr "Uruchamia jako osadzony menedżer składania"
#: src/core/main.c:239 #: src/core/main.c:233
msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland" msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland"
msgstr "Uruchamia menedżer składania Wayland bez uruchamiania Xwayland" msgstr "Uruchamia menedżer składania Wayland bez uruchamiania Xwayland"
#: src/core/main.c:247 #: src/core/main.c:241
msgid "Run as a full display server, rather than nested" msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Uruchamia jako pełny serwer wyświetlania zamiast osadzonego" msgstr "Uruchamia jako pełny serwer wyświetlania zamiast osadzonego"
#: src/core/main.c:253 #: src/core/main.c:247
msgid "Run with X11 backend" msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Uruchamia za pomocą mechanizmu X11" msgstr "Uruchamia za pomocą mechanizmu X11"
#. Translators: %s is a window title #. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:148 #: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
#, c-format #, c-format
msgid "“%s” is not responding." msgid "“%s” is not responding."
msgstr "Okno „%s” nie odpowiada." msgstr "Okno „%s” nie odpowiada."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150 #: src/core/meta-close-dialog-default.c:152
msgid "Application is not responding." msgid "Application is not responding."
msgstr "Program nie odpowiada." msgstr "Program nie odpowiada."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:155 #: src/core/meta-close-dialog-default.c:157
msgid "" msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the " "You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely." "application to quit entirely."
msgstr "Można poczekać chwilę dłużej lub wymusić zakończenie programu." msgstr "Można poczekać chwilę dłużej lub wymusić zakończenie programu."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162 #: src/core/meta-close-dialog-default.c:164
msgid "_Force Quit" msgid "_Force Quit"
msgstr "_Zakończ" msgstr "_Zakończ"
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162 #: src/core/meta-close-dialog-default.c:164
msgid "_Wait" msgid "_Wait"
msgstr "_Czekaj" msgstr "_Czekaj"
#: src/core/mutter.c:39 #: src/core/mutter.c:38
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"mutter %s\n" "mutter %s\n"
...@@ -665,20 +672,20 @@ msgstr "" ...@@ -665,20 +672,20 @@ msgstr ""
"Na program nie udziela się ŻADNYCH GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji\n" "Na program nie udziela się ŻADNYCH GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji\n"
"PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.\n" "PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.\n"
#: src/core/mutter.c:53 #: src/core/mutter.c:52
msgid "Print version" msgid "Print version"
msgstr "Wyświetla wersję" msgstr "Wyświetla wersję"
#: src/core/mutter.c:59 #: src/core/mutter.c:58
msgid "Mutter plugin to use" msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Używana wtyczka menedżera Mutter" msgstr "Używana wtyczka menedżera Mutter"
#: src/core/prefs.c:1915 #: src/core/prefs.c:1786
#, c-format #, c-format
msgid "Workspace %d" msgid "Workspace %d"
msgstr "%d. obszar roboczy" msgstr "%d. obszar roboczy"
#: src/core/util.c:120 #: src/core/util.c:121
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n" msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "" msgstr ""
"Menedżer Mutter został skompilowany bez obsługi trybu z obszerną informacją\n" "Menedżer Mutter został skompilowany bez obsługi trybu z obszerną informacją\n"
...@@ -697,21 +704,21 @@ msgstr "" ...@@ -697,21 +704,21 @@ msgstr ""
"Na ekranie „%s” działa już menedżer okien. Aby zastąpić działającego " "Na ekranie „%s” działa już menedżer okien. Aby zastąpić działającego "
"menedżera okien, należy użyć opcji „--replace”." "menedżera okien, należy użyć opcji „--replace”."
#: src/x11/meta-x11-display.c:1010 #: src/x11/meta-x11-display.c:1008
msgid "Failed to initialize GDK\n" msgid "Failed to initialize GDK\n"
msgstr "Zainicjowanie biblioteki GDK się nie powiodło\n" msgstr "Zainicjowanie biblioteki GDK się nie powiodło\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1034 #: src/x11/meta-x11-display.c:1032
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n" msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Otwarcie połączenia z ekranem „%s” systemu X Window się nie powiodło\n" msgstr "Otwarcie połączenia z ekranem „%s” systemu X Window się nie powiodło\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1117 #: src/x11/meta-x11-display.c:1115
#, c-format #, c-format
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n" msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Podekran %d ekranu „%s” jest nieprawidłowy\n" msgstr "Podekran %d ekranu „%s” jest nieprawidłowy\n"
#: src/x11/session.c:1819 #: src/x11/session.c:1821
msgid "" msgid ""
"These windows do not support “save current setup” and will have to be " "These windows do not support “save current setup” and will have to be "
"restarted manually next time you log in." "restarted manually next time you log in."
...@@ -719,7 +726,7 @@ msgstr "" ...@@ -719,7 +726,7 @@ msgstr ""
"Te okna nie obsługują opcji zapisu obecnego stanu („save current setup”), " "Te okna nie obsługują opcji zapisu obecnego stanu („save current setup”), "
"więc przy następnym zalogowaniu będą musiały zostać uruchomione ręcznie." "więc przy następnym zalogowaniu będą musiały zostać uruchomione ręcznie."
#: src/x11/window-props.c:565 #: src/x11/window-props.c:568
#, c-format #, c-format
msgid "%s (on %s)" msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (na %s)" msgstr "%s (na %s)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment