Commit d9721257 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac
Browse files

Updated Czech translation.

2005-12-11  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent c08a6603
2005-12-11 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-12-11 Ankit Patel <ankit644@yahoo.com>
* gu.po: Updated Gujarati Translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-02 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-02 23:31+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-11 14:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-11 22:37+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Použití: %s\n"
#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:129
#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:130
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity byl přeložen bez podpory pro podrobný režim\n"
......@@ -78,27 +78,27 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Fatální chyba IO %d (%s) na displeji '%s'.\n"
#: ../src/frames.c:1122
#: ../src/frames.c:1123
msgid "Close Window"
msgstr "Zavřít okno"
#: ../src/frames.c:1125
#: ../src/frames.c:1126
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"
#: ../src/frames.c:1128
#: ../src/frames.c:1129
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizovat okno"
#: ../src/frames.c:1131
#: ../src/frames.c:1132
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximalizovat okno"
#: ../src/frames.c:1134
#: ../src/frames.c:1135
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Demaximalizovat okno"
#: ../src/keybindings.c:995
#: ../src/keybindings.c:996
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
......@@ -106,17 +106,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Klávesu %s s modifikátory %x již jako zkratku používá nějaký jiný program\n"
#: ../src/keybindings.c:2655
#: ../src/keybindings.c:2494
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Chyba při spouštění metacity-dialog pro výpis chyby o příkazu: %s\n"
#: ../src/keybindings.c:2760
#: ../src/keybindings.c:2599
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Nebyl definován příkaz %d.\n"
#: ../src/keybindings.c:3610
#: ../src/keybindings.c:3461
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Nebyl definován příkaz terminálu.\n"
......@@ -177,83 +177,87 @@ msgstr ""
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Nemohu se restartovat: %s\n"
#: ../src/menu.c:54
#: ../src/menu.c:55
msgid "Mi_nimize"
msgstr "Mi_nimalizovat"
#: ../src/menu.c:55
#: ../src/menu.c:56
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ximalizovat"
#: ../src/menu.c:56
#: ../src/menu.c:57
msgid "Unma_ximize"
msgstr "Dema_ximalizovat"
#: ../src/menu.c:57
#: ../src/menu.c:58
msgid "Roll _Up"
msgstr "Za_rolovat"
#: ../src/menu.c:58
#: ../src/menu.c:59
msgid "_Unroll"
msgstr "Vy_rolovat"
#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
#: ../src/menu.c:60 ../src/menu.c:61
msgid "On _Top"
msgstr "Na_hoře"
#: ../src/menu.c:61
#: ../src/menu.c:62
msgid "_Move"
msgstr "_Přesunout"
#: ../src/menu.c:62
#: ../src/menu.c:63
msgid "_Resize"
msgstr "Změnit _velikost"
#. separator
#: ../src/menu.c:64
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "Posunout nadpis okna na _obrazovku"
#. separator
#: ../src/menu.c:66
msgid "_Close"
msgstr "_Zavřít"
#. separator
#: ../src/menu.c:66
#: ../src/menu.c:68
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Vždy na viditelné ploše"
#: ../src/menu.c:67
#: ../src/menu.c:69
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Jen na této ploše"
#: ../src/menu.c:68
#: ../src/menu.c:70
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Přesunout na plochu v_levo"
#: ../src/menu.c:69
#: ../src/menu.c:71
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Přesunout na plochu v_pravo"
#: ../src/menu.c:70
#: ../src/menu.c:72
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Přesunout na plochu _nahoře"
#: ../src/menu.c:71
#: ../src/menu.c:73
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Přesunout na plochu _dole"
#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2112
#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2112
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Plocha %d"
#: ../src/menu.c:171
#: ../src/menu.c:173
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Plocha 1_0"
#: ../src/menu.c:173
#: ../src/menu.c:175
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Plocha %s%d"
#: ../src/menu.c:368
#: ../src/menu.c:370
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Přesunout na _jinou plochu"
......@@ -503,7 +507,15 @@ msgid ""
"not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
"a window during drag and drop (because that results in the application "
"grabbing the mouse)"
msgstr "Je-li true a mód aktivace je buď \"sloppy\" nebo \"mouse\", tak bude aktivní okno automaticky po zpoždění zvýšeno (zpoždění je určeno v klíči auto_raise_delay). Toto nastavení má špatný název, ale je zachováno pro zpětnou kompatibilitu. Přesněji (aspoň pro ty s technickým sklonem), jeho význam je \"automaticky zvýšit okno po uplynutí času od nezachyceného vstupu myši v režimu aktivace sloppy nebo mouse\". Neouvisí s chováním při kliknutí (tj. nesouvisí se zvýšením při kliknutí/ortogonálním zvýšením). Nesouvisí se vstupem do okna při tažení myší (protože to způsobí, že aplikace zachytí myš)"
msgstr ""
"Je-li true a mód aktivace je buď \"sloppy\" nebo \"mouse\", tak bude aktivní "
"okno automaticky po zpoždění zvýšeno (zpoždění je určeno v klíči "
"auto_raise_delay). Toto nastavení má špatný název, ale je zachováno pro "
"zpětnou kompatibilitu. Přesněji (aspoň pro ty s technickým sklonem), jeho "
"význam je \"automaticky zvýšit okno po uplynutí času od nezachyceného vstupu "
"myši v režimu aktivace sloppy nebo mouse\". Neouvisí s chováním při kliknutí "
"(tj. nesouvisí se zvýšením při kliknutí/ortogonálním zvýšením). Nesouvisí se "
"vstupem do okna při tažení myší (protože to způsobí, že aplikace zachytí myš)"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
......@@ -1998,12 +2010,12 @@ msgstr "Chyba při nastavování jména plochy %d na \"%s\": %s\n"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d × %d"
#: ../src/screen.c:409
#: ../src/screen.c:403
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' je neplatná\n"
#: ../src/screen.c:425
#: ../src/screen.c:419
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
......@@ -2012,86 +2024,86 @@ msgstr ""
"Obrazovka %d na displeji \"%s\" již má manažera oken; zkuste nahradit "
"aktuálního manažera oken pomocí volby --replace.\n"
#: ../src/screen.c:449
#: ../src/screen.c:443
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr "Nemohu získat výběr manažera oken na obrazovce %d displeje \"%s\"\n"
#: ../src/screen.c:507
#: ../src/screen.c:501
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" již má manažera oken\n"
#: ../src/screen.c:717
#: ../src/screen.c:712
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nemohu uvolnit obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
#: ../src/session.c:885 ../src/session.c:892
#: ../src/session.c:844 ../src/session.c:851
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nemohu vytvořit adresář '%s': %s\n"
#: ../src/session.c:902
#: ../src/session.c:861
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nemohu otevřít soubor sezení '%s' pro zápis: %s\n"
#: ../src/session.c:1054
#: ../src/session.c:1013
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba při zápisu souboru sezení '%s': %s\n"
#: ../src/session.c:1059
#: ../src/session.c:1018
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba při zavírání souboru sezení '%s': %s\n"
#: ../src/session.c:1134
#: ../src/session.c:1093
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Chyba při čtení uloženého souboru sezení %s: %s\n"
#: ../src/session.c:1169
#: ../src/session.c:1128
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Chyba při parsování uloženého souboru sezení: %s\n"
#: ../src/session.c:1218
#: ../src/session.c:1177
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "našel jsem atribut <metacity_session>, ale ID sezení už máme"
#: ../src/session.c:1231
#: ../src/session.c:1190
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Neznámý atribut %s elementu <metacity_session>"
#: ../src/session.c:1248
#: ../src/session.c:1207
msgid "nested <window> tag"
msgstr "vnořená značka <window>"
#: ../src/session.c:1306 ../src/session.c:1338
#: ../src/session.c:1265 ../src/session.c:1297
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Neznámý atribut %s elementu <window>"
#: ../src/session.c:1410
#: ../src/session.c:1369
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Neznámý atribut %s elementu <maximized>"
#: ../src/session.c:1470
#: ../src/session.c:1429
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Neznámý atribut %s elementu <geometry>"
#: ../src/session.c:1490
#: ../src/session.c:1449
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Neznámý element %s"
#: ../src/session.c:1962
#: ../src/session.c:1921
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
......@@ -3090,44 +3102,44 @@ msgstr ""
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanta \"%s\" již byla definována"
#: ../src/util.c:94
#: ../src/util.c:95
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Nemohu otevřít ladicí záznam: %s\n"
#: ../src/util.c:104
#: ../src/util.c:105
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Nemohu fdopen () soubor záznamu %s: %s\n"
#: ../src/util.c:110
#: ../src/util.c:111
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Otevřen soubor záznamu %s\n"
#: ../src/util.c:218
#: ../src/util.c:219
msgid "Window manager: "
msgstr "Manažer oken: "
#: ../src/util.c:364
#: ../src/util.c:365
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Chyba v manažeru oken: "
#: ../src/util.c:393
#: ../src/util.c:394
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Varování manažera oken: "
#: ../src/util.c:417
#: ../src/util.c:418
msgid "Window manager error: "
msgstr "Chyba manažera oken: "
#: ../src/window-props.c:163
#: ../src/window-props.c:165
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikace nastavila neplatný _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
#: ../src/window.c:5209
#: ../src/window.c:5238
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -3143,7 +3155,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/window.c:5880
#: ../src/window.c:5878
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment