Commit d4771cd9 authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela
Browse files

Updated Finnish translation

parent a59f14ad
2005-12-31 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2005-12-11 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-12-11 Ankit Patel <ankit644@yahoo.com>
* gu.po: Updated Gujarati Translation.
* gu.po: Updated Gujarati Translation.
2005-12-03 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-19 12:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-24 21:12+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-30 15:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-30 15:59+0200\n"
"Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -22,33 +22,33 @@ msgstr ""
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Käyttö: %s\n"
#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:130
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity on käännetty ilman tukea monisanaisille ilmoituksille\n"
#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
#: ../src/delete.c:64 ../src/delete.c:91 ../src/metacity-dialog.c:71
#: ../src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "\"%s\" ei jäsentynyt kokonaisluvuksi"
#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
#: ../src/delete.c:71 ../src/delete.c:98 ../src/metacity-dialog.c:78
#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Perässä olevat merkit \"%s\" merkkijonossa \"%s\" eivät ole järkeviä"
#: ../src/delete.c:128
#: ../src/delete.c:129
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Valintaikkunaprosessilta tullut viesti \"%s\" ei jäsenny\n"
#: ../src/delete.c:263
#: ../src/delete.c:264
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Virhe valintaikkunan näyttämisprosessilta lukemisessa: %s\n"
#: ../src/delete.c:344
#: ../src/delete.c:345
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
......@@ -56,12 +56,12 @@ msgstr ""
"Virhe metacity-dialogin käynnistämisessä sovelluksen tappamisesta kysymistä "
"varten: %s\n"
#: ../src/delete.c:452
#: ../src/delete.c:453
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Isäntänimen haku epäonnistui: %s\n"
#: ../src/display.c:319
#: ../src/display.c:308
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X-ikkunointijärjestelmän näytön \"%s\" avaaminen epäonnistui\n"
......@@ -82,27 +82,27 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Vakava IO-virhe %d (%s) näytöllä \"%s\".\n"
#: ../src/frames.c:1125
#: ../src/frames.c:1123
msgid "Close Window"
msgstr "Sulje ikkuna"
#: ../src/frames.c:1128
#: ../src/frames.c:1126
msgid "Window Menu"
msgstr "Ikkunavalikko"
#: ../src/frames.c:1131
#: ../src/frames.c:1129
msgid "Minimize Window"
msgstr "Pienennä ikkuna"
#: ../src/frames.c:1134
#: ../src/frames.c:1132
msgid "Maximize Window"
msgstr "Suurenna ikkuna"
#: ../src/frames.c:1137
#: ../src/frames.c:1135
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Palauta ikkuna"
#: ../src/keybindings.c:994
#: ../src/keybindings.c:996
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
......@@ -110,19 +110,19 @@ msgid ""
msgstr ""
"Jokin muu ohjelma käyttää jo näppäintä %s muunnoksin %x pikanäppäimenään\n"
#: ../src/keybindings.c:2620
#: ../src/keybindings.c:2498
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Virhe metacity-dialogin käynnistämisessä komennon virheen tulostamista "
"varten: %s\n"
#: ../src/keybindings.c:2725
#: ../src/keybindings.c:2603
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Mitään komentoa %d ei ole määritelty.\n"
#: ../src/keybindings.c:3570
#: ../src/keybindings.c:3465
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Mitään päätteen komentoa ei ole määritelty.\n"
......@@ -183,83 +183,87 @@ msgstr ""
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Uudelleenkäynnistys epäonnistui: %s\n"
#: ../src/menu.c:54
#: ../src/menu.c:55
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Pienennä"
#: ../src/menu.c:55
#: ../src/menu.c:56
msgid "Ma_ximize"
msgstr "_Suurenna"
#: ../src/menu.c:56
#: ../src/menu.c:57
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Palauta"
#: ../src/menu.c:57
#: ../src/menu.c:58
msgid "Roll _Up"
msgstr "_Rullaa ylös"
#: ../src/menu.c:58
#: ../src/menu.c:59
msgid "_Unroll"
msgstr "_Rullaa alas"
#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
#: ../src/menu.c:60 ../src/menu.c:61
msgid "On _Top"
msgstr "_Päällimmäisenä"
#: ../src/menu.c:61
#: ../src/menu.c:62
msgid "_Move"
msgstr "S_iirrä"
#: ../src/menu.c:62
#: ../src/menu.c:63
msgid "_Resize"
msgstr "_Muuta kokoa"
#. separator
#: ../src/menu.c:64
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "Siirrä otsikkopalkkia _näytöllä"
#. separator
#: ../src/menu.c:66
msgid "_Close"
msgstr "_Sulje"
#. separator
#: ../src/menu.c:66
#: ../src/menu.c:68
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "Näytä _aina tässä työtilassa"
#: ../src/menu.c:67
#: ../src/menu.c:69
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "Näytä vain _tässä työtilassa"
#: ../src/menu.c:68
#: ../src/menu.c:70
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Siirrä _vasempaan työtilaan"
#: ../src/menu.c:69
#: ../src/menu.c:71
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Siirrä _oikeaan työtilaan"
#: ../src/menu.c:70
#: ../src/menu.c:72
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Siirry _ylläolevaan työtilaan"
#: ../src/menu.c:71
#: ../src/menu.c:73
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Siirrä _alla olevaan työtilaan"
#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2106
#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2112
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Työtila %d"
#: ../src/menu.c:171
#: ../src/menu.c:173
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Työtila 1_0"
#: ../src/menu.c:173
#: ../src/menu.c:175
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Työtila %s%d"
#: ../src/menu.c:368
#: ../src/menu.c:370
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Siirrä toiseen t_yötilaan"
......@@ -353,31 +357,31 @@ msgstr "Mod4"
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
#: ../src/metacity-dialog.c:110
#: ../src/metacity-dialog.c:111
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Ikkuna \"%s\" ei vastaa."
#: ../src/metacity-dialog.c:118
#: ../src/metacity-dialog.c:119
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Tämän sovelluksen sulkeminen väkisin saa tallentamattomat muutokset "
"katoamaan."
#: ../src/metacity-dialog.c:129
#: ../src/metacity-dialog.c:130
msgid "_Force Quit"
msgstr "Sulje _väkisin"
#: ../src/metacity-dialog.c:226
#: ../src/metacity-dialog.c:227
msgid "Title"
msgstr "Otsikko"
#: ../src/metacity-dialog.c:238
#: ../src/metacity-dialog.c:239
msgid "Class"
msgstr "Luokka"
#: ../src/metacity-dialog.c:264
#: ../src/metacity-dialog.c:265
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -385,7 +389,7 @@ msgstr ""
"Nämä ikkunat eivät ymmärrä \"tallenna nykyinen tila\"-komentoa, ja ne täytyy "
"käynnistää käsin uudelleen kun kirjaudut seuraavan kerran sisään."
#: ../src/metacity-dialog.c:330
#: ../src/metacity-dialog.c:331
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
......@@ -505,11 +509,25 @@ msgstr "Piilota kaikki ikkunat ja kohdista työpöytä"
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
"specified by the auto_raise_delay key)."
msgstr ""
"Jos tosi, ja kohdistustapa on joko \"sloppy\" tai \"mouse\", niin "
"kohdistettu ikkuna nousee itsestään viiveen jälkeen (viive määritelty "
"avaimessa auto_raise_delay)."
"specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but "
"kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the "
"technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window "
"following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy "
"or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is "
"not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
"a window during drag and drop (because that results in the application "
"grabbing the mouse)"
msgstr ""
"Jos arvo on \"true\" ja kohdistustapa on joko \"sloppy\" tai \"mouse\", "
"nostetaan kohdistettu ikkuna päällimmäiseksi viiveen jälkeen "
"automaattisesti. Viive määritellään avaimessa \"auto_raise_delay\". Tämä "
"asetus on huonosti nimetty, mutta nimi pidetään yhteensopivuuden takia "
"samana. Täsmällisemmin selitettynä tämän selitys on \"nosta ikkuna "
"automaattisesti päällimmäiseksi aikaviiveellä, joka lasketaan hetkestä "
"kun hiiri siirtyy ikkunan päälle tilan ollessa \"sloppy\" tai \"mouse\"."
"Tämä asetus ei liity ikkunan napsautuksen toimintatapaan, eikä se liity "
"ikkunaan siirtymiseen siirron ja raahauksen aikana, koska se aiheuttaa "
"kohdeikkunan tarttuvan hiireen joka tapauksessa."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
......@@ -1985,12 +2003,12 @@ msgstr ""
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d, joka on GConf-avaimessa %s, ei ole välillä 0 - %d\n"
#: ../src/prefs.c:1589
#: ../src/prefs.c:1595
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Virhe työtilojen määrän asettamisessa arvoon %d: %s\n"
#: ../src/prefs.c:1833
#: ../src/prefs.c:1839
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -1999,7 +2017,7 @@ msgstr ""
"\"%s\", joka on asetustietokannassa, ei ole kelvollinen näppäinsidonnan \"%s"
"\" arvo\n"
#: ../src/prefs.c:2187
#: ../src/prefs.c:2193
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Virhe työtilan %d nimen asettamisessa nimeksi \"%s\": %s\n"
......@@ -2009,12 +2027,12 @@ msgstr "Virhe työtilan %d nimen asettamisessa nimeksi \"%s\": %s\n"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d × %d"
#: ../src/screen.c:408
#: ../src/screen.c:403
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Näytön \"%2$s\" ruutu %1$d ei ole kelvollinen\n"
#: ../src/screen.c:424
#: ../src/screen.c:419
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
......@@ -2023,7 +2041,7 @@ msgstr ""
"Näytön \"%2$s\" ruudulla %1$d on jo ikkunointiohjelma: kokeile valitsinta --"
"replace, jos haluat korvata nykyisen ikkunointiohjelman.\n"
#: ../src/screen.c:448
#: ../src/screen.c:443
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
......@@ -2031,81 +2049,81 @@ msgstr ""
"Näytön \"%2$s\" ruudun %1$d ikkunointiohjelman valinnan hankkiminen "
"epäonnistui\n"
#: ../src/screen.c:506
#: ../src/screen.c:501
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Näytön \"%2$s\" ruudulla %1$d on jo ikkunointiohjelma\n"
#: ../src/screen.c:716
#: ../src/screen.c:710
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Näytön \"%2$s\" ruudun %1$d vapauttaminen ei onnistunut\n"
#: ../src/session.c:884 ../src/session.c:891
#: ../src/session.c:844 ../src/session.c:851
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Kansion \"%s\" luominen ei onnistunut: %s\n"
#: ../src/session.c:901
#: ../src/session.c:861
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr ""
"Istuntotiedoston \"%s\" avaaminen kirjoittamista varten ei onnistunut: %s\n"
#: ../src/session.c:1053
#: ../src/session.c:1013
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Virhe istuntotiedoston \"%s\" kirjoittamisessa: %s\n"
#: ../src/session.c:1058
#: ../src/session.c:1018
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Virhe istuntotiedoston \"%s\" sulkemisessa: %s\n"
#: ../src/session.c:1133
#: ../src/session.c:1093
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Tallennetun istuntotiedoston \"%s\" luku epäonnistui: %s\n"
#: ../src/session.c:1168
#: ../src/session.c:1128
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Tallennetun istuntotiedoston jäsennys epäonnistui: %s\n"
#: ../src/session.c:1217
#: ../src/session.c:1177
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<metacity_session>-määre havaittu, mutta istunnon ID on jo selvinnyt"
#: ../src/session.c:1230
#: ../src/session.c:1190
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "<metacity_session>-elementin määre %s on tuntematon"
#: ../src/session.c:1247
#: ../src/session.c:1207
msgid "nested <window> tag"
msgstr "sisäkkäiset <window>-laput"
#: ../src/session.c:1305 ../src/session.c:1337
#: ../src/session.c:1265 ../src/session.c:1297
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Tuntematon <window>-elementin määre %s"
#: ../src/session.c:1409
#: ../src/session.c:1369
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Tuntematon <maximized>-elementin määre %s"
#: ../src/session.c:1469
#: ../src/session.c:1429
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Tuntematon <geometry>-elementin määre %s"
#: ../src/session.c:1489
#: ../src/session.c:1449
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Tuntematon elementti %s"
#: ../src/session.c:1961
#: ../src/session.c:1921
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
......@@ -3114,44 +3132,44 @@ msgstr ""
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Vakio \"%s\" on jo määritelty"
#: ../src/util.c:93
#: ../src/util.c:95
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Vianetsintälokin avaaminen epäonnistui: %s\n"
#: ../src/util.c:103
#: ../src/util.c:105
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Lokitiedoston \"%s\" fdopen() epäonnistui: %s\n"
#: ../src/util.c:109
#: ../src/util.c:111
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Lokitiedosto %s avattu\n"
#: ../src/util.c:203
#: ../src/util.c:219
msgid "Window manager: "
msgstr "Ikkunointiohjelma:"
#: ../src/util.c:349
#: ../src/util.c:365
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Vika ikkunointiohjelmassa."
#: ../src/util.c:378
#: ../src/util.c:394
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Ikkunointiohjelman varoitus:"
#: ../src/util.c:402
#: ../src/util.c:418
msgid "Window manager error: "
msgstr "Ikkunointiohjelmavirhe:"
#: ../src/window-props.c:162
#: ../src/window-props.c:165
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Sovellus asetti virheellisen _NET_WM_PID:n %ld\n"
#. first time through
#: ../src/window.c:5205
#: ../src/window.c:5238
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -3167,7 +3185,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/window.c:5876
#: ../src/window.c:5878
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
......@@ -3204,3 +3222,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ikkunan 0x%2$lx ominaisuus %1$s sisälsi virheellistä UTF-8:aa luettelon "
"kohdassa %3$d\n"
#~ msgid ""
#~ "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
#~ "focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
#~ "specified by the auto_raise_delay key)."
#~ msgstr ""
#~ "Jos tosi, ja kohdistustapa on joko \"sloppy\" tai \"mouse\", niin "
#~ "kohdistettu ikkuna nousee itsestään viiveen jälkeen (viive määritelty "
#~ "avaimessa auto_raise_delay)."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment