Commit 869a137c authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation

parent f4e4a05a
# Norwegian bokmål translation of mutter.
# Copyright © 2002-2004 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2002-2012.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2002-2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter 3.6.x\n"
"Project-Id-Version: mutter 3.7.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-10-22 19:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-22 19:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-21 12:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-21 12:13+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
......@@ -15,21 +15,197 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:1
msgid "Navigation"
msgstr "Navigering"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:2
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 1"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:3
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 2"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:4
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 3"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:5
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 4"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:6
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Flytt vindu ett arbeidsområde til venstre"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:7
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Flytt vindu ett arbeidsområde til høyre"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:8
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Flytt vindu ett arbeidsområde opp"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:9
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Flytt vindu ett arbeidsområde ned"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:10
msgid "Switch applications"
msgstr "Bytt programmer"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:11
msgid "Switch windows"
msgstr "Bytt vinduer"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:12
msgid "Switch windows of an application"
msgstr "Bytt mellom et programs vinduer"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:13
msgid "Switch system controls"
msgstr "Bytt systemkontroller"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:14
msgid "Switch windows directly"
msgstr "Bytt vinduer direkte"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:15
msgid "Switch windows of an app directly"
msgstr "Bytt mellom et programs vinduer direkte"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:16
msgid "Switch system controls directly"
msgstr "Bytt systemkontroller direkte"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:17
msgid "Hide all normal windows"
msgstr "Skjul alle normale vinduer"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:18
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 1"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:19
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 2"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:20
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 3"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:21
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 4"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:22
msgid "Move to workspace left"
msgstr "Flytt til arbeidsområdet til venstre"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:23
msgid "Move to workspace right"
msgstr "Flytt til arbeidsområdet til høyre"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:24
msgid "Move to workspace above"
msgstr "Flytt til arbeidsområdet over"
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:25
msgid "Move to workspace below"
msgstr "Flytt til arbeidsområdet under"
#: ../src/50-mutter-system.xml.in.h:1
msgid "System"
msgstr "System"
#: ../src/50-mutter-system.xml.in.h:2
msgid "Show the run command prompt"
msgstr "Vis kommandolinje"
#: ../src/50-mutter-system.xml.in.h:3
msgid "Show the activities overview"
msgstr "Vis oversikt over aktiviteter"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:1
msgid "Windows"
msgstr "Vinduer"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:2
msgid "Activate the window menu"
msgstr "Aktiver vindumenyen"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:3
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Slå av/på fullskjermmodus"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:4
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Endre tilstand for maksimering"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:5
msgid "Maximize window"
msgstr "Maksimer vindu"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:6
msgid "Restore window"
msgstr "Gjenopprett vindu"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:7
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Endre tilstand for skyggelegging"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:8
msgid "Close window"
msgstr "Lukk vindu"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:9
msgid "Hide window"
msgstr "Skjul vindu"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:10
msgid "Move window"
msgstr "Flytt vindu"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:11
msgid "Resize window"
msgstr "Endre størrelse på vindu"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:12
msgid "Toggle window on all workspaces or one"
msgstr "Slå av/på om vinduet skal vises på alle arbeidsområder eller bare ett"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:13
msgid "Raise window if covered, otherwise lower it"
msgstr "Hev vindu hvis skjult av et annet vindu, senk det ellers"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:14
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Hev vinduet over andre vinduer"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:15
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Senk vinduet under andre vinduer"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:16
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Maksimer vinduet vertikalt"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:17
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Maksimer vinduet horisontalt"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:18
msgid "View split on left"
msgstr "Visning delt til venstre"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:3
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:19
msgid "View split on right"
msgstr "Visning delt til høyre"
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
#: ../src/compositor/compositor.c:492
#: ../src/compositor/compositor.c:512
#, c-format
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display \"%s"
......@@ -70,17 +246,17 @@ msgstr "_Vent"
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Tvungen nedstenging"
#: ../src/core/display.c:396
#: ../src/core/display.c:394
#, c-format
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Mangler utvidelsen %s som kreves for komposittfunksjon"
#: ../src/core/display.c:493
#: ../src/core/display.c:491
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Feil under åpning av X Window System skjerm «%s»\n"
#: ../src/core/keybindings.c:853
#: ../src/core/keybindings.c:876
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
......@@ -148,7 +324,7 @@ msgstr "Skriv versjonsnummer"
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Mutter-tillegg som skal brukes"
#: ../src/core/prefs.c:1079
#: ../src/core/prefs.c:1087
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
......@@ -156,12 +332,12 @@ msgstr ""
"Funksjonalitet for å gå rundt ødelagte programmer er deaktivert. Noen "
"programmer vil kanskje ikke oppføre seg korrekt.\n"
#: ../src/core/prefs.c:1154
#: ../src/core/prefs.c:1162
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GSettings key %s\n"
msgstr "Kunne ikke tolke skriftbeskrivelsen «%s» fra GSettings-nøkkel %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1220
#: ../src/core/prefs.c:1228
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
......@@ -170,7 +346,7 @@ msgstr ""
"«%s» funnet i konfigurasjonsdatabasen er ikke en gyldig verdi for endring av "
"musknapp\n"
#: ../src/core/prefs.c:1747
#: ../src/core/prefs.c:1780
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -179,17 +355,17 @@ msgstr ""
"«%s» funnet i konfigurasjonsdatabasen er ikke en gyldig verdi for "
"tastaturbinding «%s»\n"
#: ../src/core/prefs.c:1844
#: ../src/core/prefs.c:1877
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbeidsområde %d"
#: ../src/core/screen.c:652
#: ../src/core/screen.c:658
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Skjerm %d på display «%s» er ugyldig\n"
#: ../src/core/screen.c:668
#: ../src/core/screen.c:674
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
......@@ -198,19 +374,19 @@ msgstr ""
"Skjerm %d på display «%s» har allerede en vindushåndterer; prøv å bruke "
"flagget --replace for å erstatte aktiv vindushåndterer.\n"
#: ../src/core/screen.c:695
#: ../src/core/screen.c:701
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"Kunne ikke hente utvalg fra vinduhåndterer på skjerm %d, display «%s»\n"
#: ../src/core/screen.c:750
#: ../src/core/screen.c:770
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Skjerm %d på display «%s» har allerede en vinduhåndterer\n"
#: ../src/core/screen.c:935
#: ../src/core/screen.c:955
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunne ikke slippe skjerm %d på display «%s»\n"
......@@ -307,7 +483,7 @@ msgid "Window manager error: "
msgstr "Feil i vindushåndterer: "
#. first time through
#: ../src/core/window.c:7237
#: ../src/core/window.c:7287
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -323,7 +499,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/core/window.c:7902
#: ../src/core/window.c:7953
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
......@@ -492,10 +668,20 @@ msgstr ""
"kanter legges til for å imøtekomme denne verdien."
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:17
msgid "Auto maximize nearly monitor sized windows"
msgstr ""
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:18
msgid ""
"If enabled, monitor nearly monitor sized windows automatically get maximized "
"when mapped."
msgstr ""
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:19
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Fjern vindu fra tabulatordialog"
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:18
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:20
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Avbryt tabulatordialog"
......@@ -703,48 +889,48 @@ msgstr "Mod5"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
#: ../src/ui/theme.c:234
#: ../src/ui/theme.c:235
msgid "top"
msgstr "topp"
#: ../src/ui/theme.c:236
#: ../src/ui/theme.c:237
msgid "bottom"
msgstr "bunn"
#: ../src/ui/theme.c:238
#: ../src/ui/theme.c:239
msgid "left"
msgstr "venstre"
#: ../src/ui/theme.c:240
#: ../src/ui/theme.c:241
msgid "right"
msgstr "høyre"
#: ../src/ui/theme.c:268
#: ../src/ui/theme.c:269
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "rammegeometrien spesifiserer ikke «%s»-dimensjon"
#: ../src/ui/theme.c:287
#: ../src/ui/theme.c:288
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "rammegeometri spesifiserer ikke dimensjon «%s» for kant «%s»"
#: ../src/ui/theme.c:324
#: ../src/ui/theme.c:325
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Aspektrate %g for knapp er ikke fornuftig"
#: ../src/ui/theme.c:336
#: ../src/ui/theme.c:337
#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Rammegeometrien spesifiserer ikke størrelse på knapper"
#: ../src/ui/theme.c:1049
#: ../src/ui/theme.c:1050
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Gradienter må ha minst to farger"
#: ../src/ui/theme.c:1201
#: ../src/ui/theme.c:1202
#, c-format
msgid ""
"GTK custom color specification must have color name and fallback in "
......@@ -753,7 +939,7 @@ msgstr ""
"Egendefinert GTK-fargespesifikasjon må ha fargenavn og reserve i parantes, f."
"eks gtk:custom(foo,bar); kunne ikke lese «%s»"
#: ../src/ui/theme.c:1217
#: ../src/ui/theme.c:1218
#, c-format
msgid ""
"Invalid character '%c' in color_name parameter of gtk:custom, only A-Za-z0-9-"
......@@ -762,7 +948,7 @@ msgstr ""
"Ugyldig tegn «%c» i parameter color_name for gtk:custom, kun A-Za-z0-9-_ er "
"gyldig"
#: ../src/ui/theme.c:1231
#: ../src/ui/theme.c:1232
#, c-format
msgid ""
"Gtk:custom format is \"gtk:custom(color_name,fallback)\", \"%s\" does not "
......@@ -771,7 +957,7 @@ msgstr ""
"Gtk:custom-format er «gtk:custom(color_name,fallback)», «%s» passer ikke i "
"formatet"
#: ../src/ui/theme.c:1276
#: ../src/ui/theme.c:1277
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
......@@ -780,7 +966,7 @@ msgstr ""
"GTK-fargespesifikasjon må ha tilstand i klammer, f.eks. gtk:fg[NORMAL], hvor "
"NORMAL er tilstanden; kunne ikke lese «%s»"
#: ../src/ui/theme.c:1290
#: ../src/ui/theme.c:1291
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
......@@ -789,17 +975,17 @@ msgstr ""
"GTK-fargespesifikasjon må ha en avsluttende klamme etter tilstanden, f.eks. "
"gtk:fg[NORMAL], hvor NORMAL er tilstanden; kunne ikke lese «%s»"
#: ../src/ui/theme.c:1301
#: ../src/ui/theme.c:1302
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Forsto ikke tilstand «%s» i fargespesifikasjonen"
#: ../src/ui/theme.c:1314
#: ../src/ui/theme.c:1315
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Forsto ikke fargekomponent «%s» i fargespesifikasjonen"
#: ../src/ui/theme.c:1343
#: ../src/ui/theme.c:1344
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
......@@ -808,56 +994,56 @@ msgstr ""
"Blandingsformat er «blend/bg_color/fg_color/alpha», «%s» passer ikke i "
"formatet"
#: ../src/ui/theme.c:1354
#: ../src/ui/theme.c:1355
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Kunne ikke lese alpha-verdi «%s» i blandet farge"
#: ../src/ui/theme.c:1364
#: ../src/ui/theme.c:1365
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Alpha-verdi «%s» i blandet farge er ikke mellom 0.0 og 1.0"
#: ../src/ui/theme.c:1411
#: ../src/ui/theme.c:1412
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"Skyggeformatet er «shade/base_color/factor», «%s» passer ikke i formatet"
#: ../src/ui/theme.c:1422
#: ../src/ui/theme.c:1423
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Kunne ikke lese skyggefaktor «%s» i skyggelagt farge"
#: ../src/ui/theme.c:1432
#: ../src/ui/theme.c:1433
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Skyggefaktor «%s» i skyggelagt farge er negativ"
#: ../src/ui/theme.c:1461
#: ../src/ui/theme.c:1462
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Kunne ikke lese farge «%s»"
#: ../src/ui/theme.c:1778
#: ../src/ui/theme.c:1779
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder tegn «%s» som ikke er tillatt"
#: ../src/ui/theme.c:1805
#: ../src/ui/theme.c:1806
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder flyttall «%s» som ikke kunne tolkes"
#: ../src/ui/theme.c:1819
#: ../src/ui/theme.c:1820
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder heltall «%s» som ikke kunne tolkes"
#: ../src/ui/theme.c:1940
#: ../src/ui/theme.c:1941
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
......@@ -866,39 +1052,39 @@ msgstr ""
"Koordinatuttrykket inneholdt en ukjent operator ved begynnelsen av denne "
"teksten: «%s»"
#: ../src/ui/theme.c:1997
#: ../src/ui/theme.c:1998
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinatuttrykket var tomt eller ble ikke forstått"
#: ../src/ui/theme.c:2110 ../src/ui/theme.c:2120 ../src/ui/theme.c:2154
#: ../src/ui/theme.c:2111 ../src/ui/theme.c:2121 ../src/ui/theme.c:2155
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrykket resulterer i divisjon med null"
#: ../src/ui/theme.c:2162
#: ../src/ui/theme.c:2163
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrykket prøver å bruke mod-operator på et flyttall"
#: ../src/ui/theme.c:2218
#: ../src/ui/theme.c:2219
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrykket har en operator «%s» hvor en operand var ventet"
#: ../src/ui/theme.c:2227
#: ../src/ui/theme.c:2228
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en operand hvor en operator var ventet"
#: ../src/ui/theme.c:2235
#: ../src/ui/theme.c:2236
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Koordinatuttrykket sluttet med en operator i stedet for en operand"
#: ../src/ui/theme.c:2245
#: ../src/ui/theme.c:2246
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
......@@ -907,38 +1093,38 @@ msgstr ""
"Koordinatuttrykket har en operator «%c» etter en operator «%c» og ingen "
"operand mellom dem."
#: ../src/ui/theme.c:2396 ../src/ui/theme.c:2441
#: ../src/ui/theme.c:2397 ../src/ui/theme.c:2442
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrykket haddeen ukjent variabel eller konstant «%s»"
#: ../src/ui/theme.c:2495
#: ../src/ui/theme.c:2496
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Tolkeren for koordinatuttrykk oversteg buffergrensen."
#: ../src/ui/theme.c:2524
#: ../src/ui/theme.c:2525
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en parantes slutt uten parantes start"
#: ../src/ui/theme.c:2588
#: ../src/ui/theme.c:2589
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en åpen parantes uten en avsluttende parantes"
#: ../src/ui/theme.c:2599
#: ../src/ui/theme.c:2600
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr ""
"Koordinatuttrykket ser ikke ut til å ha noen operatorer eller operander"
#: ../src/ui/theme.c:2812 ../src/ui/theme.c:2832 ../src/ui/theme.c:2852
#: ../src/ui/theme.c:2813 ../src/ui/theme.c:2833 ../src/ui/theme.c:2853
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Tema inneholdt et uttrykk som resulterte i en feil: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:4498
#: ../src/ui/theme.c:4499
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
......@@ -947,25 +1133,25 @@ msgstr ""
"<button function=«%s» state=«%s» draw_ops=«ett-eller-annet»/> må "
"spesifiseres for denne rammestilen"
#: ../src/ui/theme.c:5009 ../src/ui/theme.c:5034
#: ../src/ui/theme.c:5010 ../src/ui/theme.c:5035
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Mangler <frame state=«%s» resize=«%s» focus=«%s» stil=«ett-eller-annet»/>"
#: ../src/ui/theme.c:5082
#: ../src/ui/theme.c:5083
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Klarte ikke å laste tema «%s»: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:5218 ../src/ui/theme.c:5225 ../src/ui/theme.c:5232
#: ../src/ui/theme.c:5239 ../src/ui/theme.c:5246
#: ../src/ui/theme.c:5219 ../src/ui/theme.c:5226 ../src/ui/theme.c:5233
#: ../src/ui/theme.c:5240 ../src/ui/theme.c:5247
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "<%s> er ikke satt for tema «%s»"
#: ../src/ui/theme.c:5254
#: ../src/ui/theme.c:5255
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
......@@ -974,14 +1160,14 @@ msgstr ""
"Ingen rammestil satt for vindutype «%s» i tema «%s», legg til et <window "
"type=«%s» style_set=«ett-eller-annet»/>-element"
#: ../src/ui/theme.c:5650 ../src/ui/theme.c:5712 ../src/ui/theme.c:5775
#: ../src/ui/theme.c:5662 ../src/ui/theme.c:5724 ../src/ui/theme.c:5787
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Brukerdefinerte konstanter må begynne med stor bokstav; «%s» gjør ikke det"
#: ../src/ui/theme.c:5658 ../src/ui/theme.c:5720 ../src/ui/theme.c:5783
#: ../src/ui/theme.c:5670 ../src/ui/theme.c:5732 ../src/ui/theme.c:5795
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstant «%s» er allerede definert"
......@@ -1493,31 +1679,31 @@ msgstr "Feil under lasting av tema: %s\n"
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Lastet tema «%s» på %g sekunder\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:870
#: ../src/ui/theme-viewer.c:871
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Normal tittelskrift"