Commit 84fe920f authored by Martin Willemoes Hansen's avatar Martin Willemoes Hansen
Browse files

Updated Danish translation.

        * da.po: Updated Danish translation.
parent 987514c7
2005-02-21 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2005-02-21 Priit Laes <plaes@cvs.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Tõivo Leedjärv.
......
......@@ -4,14 +4,14 @@
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2002
# Keld simonsen <keld@dkuug.dk>, 2002
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-24 10:50-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-23 13:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-21 14:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-21 14:10+0100\n"
"Last-Translator: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -62,7 +62,7 @@ msgstr ""
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Kunne ikke skaffe værtsnavn: %s\n"
#: src/display.c:312
#: src/display.c:316
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke åbne X Window System-terminalen '%s'\n"
......@@ -206,12 +206,12 @@ msgstr "_Luk"
#. separator
#: src/menu.c:66
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "Placér på _alle arbejdsområder"
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Altid på synligt arbejdsområde"
#: src/menu.c:67
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Kun på de_tte arbejdsområde"
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Kun på dette arbejdsområde"
#: src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
......@@ -229,7 +229,7 @@ msgstr "Flyt til arbejdsområde _op"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Flyt til arbejdsområde _ned"
#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1942
#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1996
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbejdsområde %d"
......@@ -369,7 +369,7 @@ msgstr ""
"Disse vinduer understøtter ikke gemning af deres opsætning og skal "
"genstartes manuelt næste gang du logger på."
#: src/metacity-dialog.c:323
#: src/metacity-dialog.c:325
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
......@@ -506,13 +506,16 @@ msgid ""
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
"otherwise be impractical."
"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
msgstr ""
"Hvis sand, vil Metacity give brugeren mindre feedback og mindre fornemmelse "
"af direkte manipulering ved at bruge rammelinjer, undgå animeringer og "
"af \"direkte manipulering\" ved at bruge rammelinjer, undgå animeringer og "
"andet. Dette er en betydelig formindskelse af brugbarheden for mange "
"brugere, men kan sætte gamle programmer og terminalservere i stand til at "
"fungere når de ellers ville være umulige."
"fungere hvor de ellers ville være upraktiske. Rammelinje-faciliteten er "
"deaktiveret når tilgængelighed er slået til for at undgå underlige "
"skrivebordsfejl."
#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
......@@ -1203,7 +1206,6 @@ msgstr ""
"der ikke være nogen tastaturgenvej til denne handling."
#: src/metacity.schemas.in.h:109
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
......@@ -1963,17 +1965,17 @@ msgstr "Vinduesfokuseringstilstand"
msgid "Window title font"
msgstr "Skrifttype til vinduestitel"
#: src/prefs.c:476 src/prefs.c:492 src/prefs.c:508 src/prefs.c:524
#: src/prefs.c:540 src/prefs.c:560 src/prefs.c:576 src/prefs.c:592
#: src/prefs.c:608 src/prefs.c:624 src/prefs.c:640 src/prefs.c:656
#: src/prefs.c:672 src/prefs.c:689 src/prefs.c:705 src/prefs.c:721
#: src/prefs.c:737 src/prefs.c:753 src/prefs.c:768 src/prefs.c:783
#: src/prefs.c:798
#: src/prefs.c:501 src/prefs.c:517 src/prefs.c:533 src/prefs.c:549
#: src/prefs.c:565 src/prefs.c:585 src/prefs.c:601 src/prefs.c:617
#: src/prefs.c:633 src/prefs.c:649 src/prefs.c:665 src/prefs.c:681
#: src/prefs.c:697 src/prefs.c:714 src/prefs.c:730 src/prefs.c:746
#: src/prefs.c:762 src/prefs.c:778 src/prefs.c:793 src/prefs.c:808
#: src/prefs.c:823 src/prefs.c:839
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nøglen '%s' er sat til en ugyldig type\n"
#: src/prefs.c:843
#: src/prefs.c:884
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
......@@ -1982,17 +1984,17 @@ msgstr ""
"\"%s\" fundet i konfigurationsdatabasen er ikke en gyldig værdi som "
"museknapsmodifikation\n"
#: src/prefs.c:867 src/prefs.c:1277
#: src/prefs.c:908 src/prefs.c:1318
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nøglen '%s' er sat til en ugyldig værdi\n"
#: src/prefs.c:994
#: src/prefs.c:1035
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunne ikke fortolke skrifttypebeskrivelsen '%s' fra GConf-nøglen %s\n"
#: src/prefs.c:1179
#: src/prefs.c:1220
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
......@@ -2001,7 +2003,7 @@ msgstr ""
"%d lagret i GConf-nøgle %s er ikke et fornuftigt antal arbejdsområder, "
"aktuelt maksimum er %d\n"
#: src/prefs.c:1239
#: src/prefs.c:1280
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
......@@ -2009,17 +2011,17 @@ msgstr ""
"Omgåelser for ødelagte programmer deaktiveret. Nogle programmer opfører sig "
"måske ikke korrekt.\n"
#: src/prefs.c:1304
#: src/prefs.c:1345
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d lagret i GConf-nøgle %s er uden for intervallet 0 til %d\n"
#: src/prefs.c:1425
#: src/prefs.c:1479
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Fejl under sætning af antallet af arbejdsområder til %d: %s\n"
#: src/prefs.c:1669
#: src/prefs.c:1723
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -2028,7 +2030,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" fundet i konfigurationsdatabasen er ikke en gyldig værdi for "
"tastebindingen \"%s\"\n"
#: src/prefs.c:2023
#: src/prefs.c:2077
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Fejl under sætning af navnet for arbejdsområde %d til \"%s\": %s\n"
......@@ -3159,7 +3161,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Program angav en ugyldig _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
#: src/window.c:4829
#: src/window.c:5051
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -3175,7 +3177,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: src/window.c:5500
#: src/window.c:5722
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
......@@ -3213,6 +3215,9 @@ msgstr ""
"Egenskaben %s for vinduet 0x%lx indeholdt ugyldig UTF-8 for element %d i "
"listen\n"
#~ msgid "Put on _All Workspaces"
#~ msgstr "Placér på _alle arbejdsområder"
#~ msgid "Select how to give focus to windows"
#~ msgstr "Vælg hvordan vinduer skal fokuseres"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment