Commit 6fa00967 authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka Committed by Marcel Telka
Browse files

Updated Slovak translation.

2005-11-22  Marcel Telka  <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.
parent 35925d1c
2005-11-22 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-11-22 Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* bg.po: Updated Bulgarian translation by
......
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-17 06:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-17 06:27+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-22 23:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-23 00:07+0100\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr ""
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Použitie: %s\n"
#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:129
#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:130
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity bol skompilovaný bez podpory zobrazovania informácií\n"
......@@ -83,27 +83,27 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Kritická chyba V/V %d (%s) na displeji '%s'\n"
#: ../src/frames.c:1122
#: ../src/frames.c:1123
msgid "Close Window"
msgstr "Zavrieť okno"
#: ../src/frames.c:1125
#: ../src/frames.c:1126
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"
#: ../src/frames.c:1128
#: ../src/frames.c:1129
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizovať okno"
#: ../src/frames.c:1131
#: ../src/frames.c:1132
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximalizovať okno"
#: ../src/frames.c:1134
#: ../src/frames.c:1135
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"
#: ../src/keybindings.c:995
#: ../src/keybindings.c:996
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
......@@ -111,17 +111,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"
#: ../src/keybindings.c:2655
#: ../src/keybindings.c:2494
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Chyba pri spustení dialógu metacity pre zobrazenie chyby príkazu: %s\n"
#: ../src/keybindings.c:2760
#: ../src/keybindings.c:2599
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Nedefinovaný príkaz %d.\n"
#: ../src/keybindings.c:3610
#: ../src/keybindings.c:3461
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Nebol definovaný terminálový príkaz.\n"
......@@ -181,83 +181,87 @@ msgstr ""
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Nepodarilo znovu spustiť: %s\n"
#: ../src/menu.c:54
#: ../src/menu.c:55
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Minimalizovať"
#: ../src/menu.c:55
#: ../src/menu.c:56
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ximalizovať"
#: ../src/menu.c:56
#: ../src/menu.c:57
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Odmaximalizovať"
#: ../src/menu.c:57
#: ../src/menu.c:58
msgid "Roll _Up"
msgstr "_Zabaliť"
#: ../src/menu.c:58
#: ../src/menu.c:59
msgid "_Unroll"
msgstr "_Rozbaliť"
#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
#: ../src/menu.c:60 ../src/menu.c:61
msgid "On _Top"
msgstr "Na_vrch"
#: ../src/menu.c:61
#: ../src/menu.c:62
msgid "_Move"
msgstr "_Presunúť"
#: ../src/menu.c:62
#: ../src/menu.c:63
msgid "_Resize"
msgstr "Zmeniť _veľkosť"
#. separator
#: ../src/menu.c:64
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "Presunúť titulok na _obrazovku"
#. separator
#: ../src/menu.c:66
msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"
#. separator
#: ../src/menu.c:66
#: ../src/menu.c:68
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Vždy na viditeľnej pracovnej ploche"
#: ../src/menu.c:67
#: ../src/menu.c:69
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Len na tejto pracovnej ploche"
#: ../src/menu.c:68
#: ../src/menu.c:70
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Presunúť na pracovnú plochu _vľavo"
#: ../src/menu.c:69
#: ../src/menu.c:71
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Presunúť na pracovnú plochu v_pravo"
#: ../src/menu.c:70
#: ../src/menu.c:72
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Presunúť na pracovnú plochu _hore"
#: ../src/menu.c:71
#: ../src/menu.c:73
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Presunúť na pracovnú plochu _dole"
#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2106
#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2112
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Pracovná plocha %d"
#: ../src/menu.c:171
#: ../src/menu.c:173
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Pracovná plocha 1_0"
#: ../src/menu.c:173
#: ../src/menu.c:175
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Pracovná plocha %s%d"
#: ../src/menu.c:368
#: ../src/menu.c:370
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Presunúť na inú _pracovnú plochu"
......@@ -507,16 +511,16 @@ msgid ""
"a window during drag and drop (because that results in the application "
"grabbing the mouse)"
msgstr ""
"Ak je true a režim aktivácie je buď \"sloppy\" alebo \"mouse\", aktívne "
"okno sa automaticky po danej dobe posunie dopredu (čakanie je nastavené v "
"kľúči auto_raise_delay). Táto predvoľba je zle pomenovaná, ale je ponechaná "
"pre spätnú kompatibilitu. Aby to bolo viac jasné (aspoň po technickej stránke), "
"Ak je true a režim aktivácie je buď \"sloppy\" alebo \"mouse\", aktívne okno "
"sa automaticky po danej dobe posunie dopredu (čakanie je nastavené v kľúči "
"auto_raise_delay). Táto predvoľba je zle pomenovaná, ale je ponechaná pre "
"spätnú kompatibilitu. Aby to bolo viac jasné (aspoň po technickej stránke), "
"jej význam je \"automaticky presunúť okno nad ostatné po uplynutí časového "
"limitu, ktorý je spustený nezachyteným vstupom myši v režimoch aktivácie 'sloppy' "
"alebo 'mouse'\". Nemá to vzťah k správaniu sa klikania (t.j. nemá to vzťah k "
"posunúť-dopredu-pri-kliknutí/ortogonálne-posunutie-dopredu). Nemá to vzťah k "
"vstupu do okna počas 'presuň a pusť' (pretože to má za následok zachytenie myši "
"aplikáciou)"
"limitu, ktorý je spustený nezachyteným vstupom myši v režimoch aktivácie "
"'sloppy' alebo 'mouse'\". Nemá to vzťah k správaniu sa klikania (t.j. nemá "
"to vzťah k posunúť-dopredu-pri-kliknutí/ortogonálne-posunutie-dopredu). Nemá "
"to vzťah k vstupu do okna počas 'presuň a pusť' (pretože to má za následok "
"zachytenie myši aplikáciou)"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
......@@ -1999,12 +2003,12 @@ msgstr ""
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "Hodnota %d uložená v GConf kľúči %s nie je v rozsahu od 0 do %d\n"
#: ../src/prefs.c:1589
#: ../src/prefs.c:1595
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní počtu pracovných plôch na %d: %s\n"
#: ../src/prefs.c:1833
#: ../src/prefs.c:1839
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -2013,7 +2017,7 @@ msgstr ""
"V konfiguračnej databázi nájdené \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
"klávesovú skratku \"%s\".\n"
#: ../src/prefs.c:2187
#: ../src/prefs.c:2193
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní mena pracovnej plochy %d na \"%s\": %s\n"
......@@ -2023,12 +2027,12 @@ msgstr "Chyba pri nastavovaní mena pracovnej plochy %d na \"%s\": %s\n"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
#: ../src/screen.c:409
#: ../src/screen.c:403
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' nie je platná\n"
#: ../src/screen.c:425
#: ../src/screen.c:419
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
......@@ -2037,7 +2041,7 @@ msgstr ""
"Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien. Skúste použiť prepínač "
"--replace, aby sa aktuálny správca predefinoval.\n"
#: ../src/screen.c:449
#: ../src/screen.c:443
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
......@@ -2045,80 +2049,80 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa získať výber správcu okien pre obrazovku %d na displeji \"%s"
"\".\n"
#: ../src/screen.c:507
#: ../src/screen.c:501
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien\n"
#: ../src/screen.c:717
#: ../src/screen.c:712
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
#: ../src/session.c:885 ../src/session.c:892
#: ../src/session.c:844 ../src/session.c:851
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok '%s': %s\n"
#: ../src/session.c:902
#: ../src/session.c:861
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor sedenia '%s' pre zápis: %s\n"
#: ../src/session.c:1054
#: ../src/session.c:1013
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zápise súboru sedenia '%s': %s\n"
#: ../src/session.c:1059
#: ../src/session.c:1018
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zatváraní súboru sedenia '%s': %s\n"
#: ../src/session.c:1134
#: ../src/session.c:1093
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať uložený súbor sedenia %s: %s\n"
#: ../src/session.c:1169
#: ../src/session.c:1128
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať uložený súbor sedenia: %s\n"
#: ../src/session.c:1218
#: ../src/session.c:1177
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "Nájdený atribút <metacity_session>, ale ID sedenia už je nastavené"
#: ../src/session.c:1231
#: ../src/session.c:1190
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Neznámy atribút %s v elemente <metacity_session>"
#: ../src/session.c:1248
#: ../src/session.c:1207
msgid "nested <window> tag"
msgstr "vnorená značka <window>"
#: ../src/session.c:1306 ../src/session.c:1338
#: ../src/session.c:1265 ../src/session.c:1297
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <window>"
#: ../src/session.c:1410
#: ../src/session.c:1369
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Neznámy atribút %s v elemente <maximized>"
#: ../src/session.c:1470
#: ../src/session.c:1429
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <geometry>"
#: ../src/session.c:1490
#: ../src/session.c:1449
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Neznámy element %s"
#: ../src/session.c:1962
#: ../src/session.c:1921
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
......@@ -3113,34 +3117,34 @@ msgstr "Používateľské konštanty musia začítať veľkým písmenom, \"%s\"
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konštanta \"%s\" už je definovaná"
#: ../src/util.c:94
#: ../src/util.c:95
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť záznam pre ladenie: %s\n"
#: ../src/util.c:104
#: ../src/util.c:105
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor so záznamom pomocou fdopen() %s: %s\n"
#: ../src/util.c:110
#: ../src/util.c:111
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Otvorený súbor so záznamom %s\n"
#: ../src/util.c:218
#: ../src/util.c:219
msgid "Window manager: "
msgstr "Správca okien:"
#: ../src/util.c:364
#: ../src/util.c:365
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Chyba v správcovi okien:"
#: ../src/util.c:393
#: ../src/util.c:394
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Varovanie správcu okien:"
#: ../src/util.c:417
#: ../src/util.c:418
msgid "Window manager error: "
msgstr "Chyba správcu okien:"
......@@ -3150,7 +3154,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikácia nastavila neplatné _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
#: ../src/window.c:5209
#: ../src/window.c:5238
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -3166,7 +3170,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/window.c:5880
#: ../src/window.c:5878
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment