Commit 18f7f5f7 authored by Pauli Virtanen's avatar Pauli Virtanen Committed by Pauli Virtanen
Browse files

Fix a small mistranslation.

2005-04-17  Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>

	 * fi.po: Fix a small mistranslation.
parent 9c4d95d9
2005-04-17 Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>
* fi.po: Fix a small mistranslation.
2005-04-09 Christopher Orr <chris@protactin.co.uk>
* en_GB.po: Updated British English translation.
......
......@@ -8,46 +8,46 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-05 15:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-05 20:03+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-11 12:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-17 19:34+0300\n"
"Last-Translator: Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/tools/metacity-message.c:150
#: ../src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Käyttö: %s\n"
#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity on käännetty ilman tukea monisanaisille ilmoituksille\n"
#: src/delete.c:63 src/delete.c:90 src/metacity-dialog.c:70
#: src/theme-parser.c:467
#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
#: ../src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "\"%s\" ei jäsentynyt kokonaisluvuksi"
#: src/delete.c:70 src/delete.c:97 src/metacity-dialog.c:77
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Perässä olevat merkit \"%s\" merkkijonossa \"%s\" eivät ole järkeviä"
#: src/delete.c:128
#: ../src/delete.c:128
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Valintaikkunaprosessilta tullut viesti \"%s\" ei jäsenny\n"
#: src/delete.c:263
#: ../src/delete.c:263
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Virhe valintaikkunan näyttämisprosessilta lukemisessa: %s\n"
#: src/delete.c:344
#: ../src/delete.c:344
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
......@@ -55,17 +55,17 @@ msgstr ""
"Virhe metacity-dialogin käynnistämisessä sovelluksen tappamisesta kysymistä "
"varten: %s\n"
#: src/delete.c:452
#: ../src/delete.c:452
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Isäntänimen haku epäonnistui: %s\n"
#: src/display.c:312
#: ../src/display.c:316
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X-ikkunointijärjestelmän näytön \"%s\" avaaminen epäonnistui\n"
#: src/errors.c:231
#: ../src/errors.c:231
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
......@@ -76,32 +76,32 @@ msgstr ""
"todennäköisesti X-palvelin sammutettiin tai tapoit\n"
"ikkunointiohjelman.\n"
#: src/errors.c:238
#: ../src/errors.c:238
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Vakava IO-virhe %d (%s) näytöllä \"%s\".\n"
#: src/frames.c:1020
#: ../src/frames.c:1020
msgid "Close Window"
msgstr "Sulje ikkuna"
#: src/frames.c:1023
#: ../src/frames.c:1023
msgid "Window Menu"
msgstr "Ikkunavalikko"
#: src/frames.c:1026
#: ../src/frames.c:1026
msgid "Minimize Window"
msgstr "Pienennä ikkuna"
#: src/frames.c:1029
#: ../src/frames.c:1029
msgid "Maximize Window"
msgstr "Suurenna ikkuna"
#: src/frames.c:1032
#: ../src/frames.c:1032
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Palauta ikkuna"
#: src/keybindings.c:994
#: ../src/keybindings.c:994
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
......@@ -109,23 +109,23 @@ msgid ""
msgstr ""
"Jokin muu ohjelma käyttää jo näppäintä %s muunnoksin %x pikanäppäimenään\n"
#: src/keybindings.c:2559
#: ../src/keybindings.c:2561
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Virhe metacity-dialogin käynnistämisessä komennon virheen tulostamista "
"varten: %s\n"
#: src/keybindings.c:2664
#: ../src/keybindings.c:2666
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Mitään komentoa %d ei ole määritelty.\n"
#: src/keybindings.c:3494
#: ../src/keybindings.c:3511
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Mitään päätteen komentoa ei ole määritelty.\n"
#: src/main.c:69
#: ../src/main.c:69
msgid ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
......@@ -133,7 +133,7 @@ msgstr ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=TIEDOSTO] [--"
"display=NÄYTTÖ] [--replace] [--version]\n"
#: src/main.c:76
#: ../src/main.c:76
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
......@@ -148,12 +148,12 @@ msgstr ""
"Ei MINKÄÄNLAISTA takuuta: ei edes takuuta MYYNTIKELPOISUUDESTA tai\n"
"SOPIVUUDESTA JOHONKIN KÄYTTÖÖN.\n"
#: src/main.c:443
#: ../src/main.c:443
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Teemakansion lukeminen epäonnistui: %s\n"
#: src/main.c:459
#: ../src/main.c:459
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
......@@ -161,88 +161,88 @@ msgstr ""
"Teemaa ei löydy! Varmista, että %s on olemassa, ja sisältää tavalliset "
"teemat."
#: src/main.c:521
#: ../src/main.c:521
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Uudelleenkäynnistys epäonnistui: %s\n"
#: src/menu.c:54
#: ../src/menu.c:54
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Pienennä"
#: src/menu.c:55
#: ../src/menu.c:55
msgid "Ma_ximize"
msgstr "_Suurenna"
#: src/menu.c:56
#: ../src/menu.c:56
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Palauta"
#: src/menu.c:57
#: ../src/menu.c:57
msgid "Roll _Up"
msgstr "_Rullaa ylös"
#: src/menu.c:58
#: ../src/menu.c:58
msgid "_Unroll"
msgstr "_Rullaa alas"
#: src/menu.c:59 src/menu.c:60
#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
msgid "On _Top"
msgstr "_Päällimmäisenä"
#: src/menu.c:61
#: ../src/menu.c:61
msgid "_Move"
msgstr "S_iirrä"
#: src/menu.c:62
#: ../src/menu.c:62
msgid "_Resize"
msgstr "_Muuta kokoa"
#. separator
#: src/menu.c:64
#: ../src/menu.c:64
msgid "_Close"
msgstr "_Sulje"
#. separator
#: src/menu.c:66
#: ../src/menu.c:66
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "Näytä _aina tässä työtilassa"
#: src/menu.c:67
#: ../src/menu.c:67
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "Näytä vain _tässä työtilassa"
#: src/menu.c:68
#: ../src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Siirrä _vasempaan työtilaan"
#: src/menu.c:69
#: ../src/menu.c:69
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Siirrä _oikeaan työtilaan"
#: src/menu.c:70
#: ../src/menu.c:70
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Siirry _ylläolevaan työtilaan"
#: src/menu.c:71
#: ../src/menu.c:71
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Siirrä _alla olevaan työtilaan"
#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1996
#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:1996
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Työtila %d"
#: src/menu.c:171
#: ../src/menu.c:171
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Työtila 1_0"
#: src/menu.c:173
#: ../src/menu.c:173
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Työtila %s%d"
#: src/menu.c:368
#: ../src/menu.c:368
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Siirrä toiseen t_yötilaan"
......@@ -251,7 +251,7 @@ msgstr "Siirrä toiseen t_yötilaan"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:105
#: ../src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "Vaihto"
......@@ -260,7 +260,7 @@ msgstr "Vaihto"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:111
#: ../src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
......@@ -269,7 +269,7 @@ msgstr "Ctrl"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:117
#: ../src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
......@@ -278,7 +278,7 @@ msgstr "Alt"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:123
#: ../src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
......@@ -287,7 +287,7 @@ msgstr "Meta"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:129
#: ../src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "Super"
......@@ -296,7 +296,7 @@ msgstr "Super"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:135
#: ../src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
......@@ -305,7 +305,7 @@ msgstr "Hyper"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:141
#: ../src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
......@@ -314,7 +314,7 @@ msgstr "Mod2"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:147
#: ../src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
......@@ -323,7 +323,7 @@ msgstr "Mod3"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:153
#: ../src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
......@@ -332,35 +332,35 @@ msgstr "Mod4"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:159
#: ../src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
#: src/metacity-dialog.c:110
#: ../src/metacity-dialog.c:110
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Ikkuna \"%s\" ei vastaa."
#: src/metacity-dialog.c:118
#: ../src/metacity-dialog.c:118
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Tämän sovelluksen sulkeminen väkisin saa tallentamattomat muutokset "
"katoamaan."
#: src/metacity-dialog.c:128
#: ../src/metacity-dialog.c:128
msgid "_Force Quit"
msgstr "Sulje _väkisin"
#: src/metacity-dialog.c:225
#: ../src/metacity-dialog.c:225
msgid "Title"
msgstr "Otsikko"
#: src/metacity-dialog.c:237
#: ../src/metacity-dialog.c:237
msgid "Class"
msgstr "Luokka"
#: src/metacity-dialog.c:262
#: ../src/metacity-dialog.c:263
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -368,7 +368,7 @@ msgstr ""
"Nämä ikkunat eivät ymmärrä \"tallenna nykyinen tila\"-komentoa, ja ne täytyy "
"käynnistää käsin uudelleen kun kirjaudut seuraavan kerran sisään."
#: src/metacity-dialog.c:325
#: ../src/metacity-dialog.c:328
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
......@@ -377,15 +377,15 @@ msgstr ""
"Komentoa \"%s\" suorittaessa tapahtui virhe:\n"
"%s."
#: src/metacity.desktop.in.h:1
#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
#: src/metacity.schemas.in.h:1
#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr "(Ei toteutettu) Navigointi toimii sovelluksittain, ei ikkunoittain."
#: src/metacity.schemas.in.h:2
#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
......@@ -401,19 +401,19 @@ msgstr ""
"asettamaton, minkä vuoksi Metacity käyttää työpöydän kirjasinta, vaikka "
"titlebar_uses_desktop_font olisi epätosi."
#: src/metacity.schemas.in.h:3
#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Toiminto otsikkopalkkia kaksoisnapsautettaessa"
#: src/metacity.schemas.in.h:4
#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
msgstr "Aktivoi ikkunavalikko"
#: src/metacity.schemas.in.h:5
#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Otsikkopalkin painikkeiden järjestys"
#: src/metacity.schemas.in.h:6
#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
......@@ -429,11 +429,11 @@ msgstr ""
"kokonaan huomiotta, joten uusia painikkeita voi lisätä tuleviin Metacityn "
"versioihin rikkomatta yhteensopivuutta vanhojen kanssa."
#: src/metacity.schemas.in.h:7
#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Nosta kohdistettu ikkuna itsestään"
#: src/metacity.schemas.in.h:8
#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
......@@ -445,23 +445,23 @@ msgstr ""
"(oikea painike). Muunnosnäppäintä merkitään esimerkiksi \"&lt;Alt&gt;\" tai "
"\"&lt;Super&gr;\"."
#: src/metacity.schemas.in.h:9
#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close window"
msgstr "Sulje ikkuna"
#: src/metacity.schemas.in.h:10
#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Komennot, jotka käynnistyvät pikanäppäimin"
#: src/metacity.schemas.in.h:11
#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Current theme"
msgstr "Nykyinen teema"
#: src/metacity.schemas.in.h:12
#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Viive (millisekunteina) automaattista nostoa varten"
#: src/metacity.schemas.in.h:13
#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
......@@ -470,21 +470,21 @@ msgstr ""
"\"piippauksia\". Tätä voi käyttää yhdessä \"näkyvien piippausten\" kanssa ja "
"sallia \"hiljaiset piippaukset\"."
#: src/metacity.schemas.in.h:14
#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Poista käytöstä \"ominaisuuksia\", joita vanhat tai rikkinäiset sovellukset "
"vaativat toimiakseen"
#: src/metacity.schemas.in.h:15
#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Käytä näkyviä piippauksia"
#: src/metacity.schemas.in.h:16
#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Piilota kaikki ikkunat ja kohdista työpöytä"
#: src/metacity.schemas.in.h:17
#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
......@@ -494,7 +494,7 @@ msgstr ""
"kohdistettu ikkuna nousee itsestään viiveen jälkeen (viive määritelty "
"avaimessa auto_raise_delay)."
#: src/metacity.schemas.in.h:18
#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
......@@ -502,7 +502,7 @@ msgstr ""
"Jos tosi, jätä titlebar_font-asetus huomiotta, ja käytä sovellusten "
"tavallista kirjasinta ikkunoiden otsikoissa."
#: src/metacity.schemas.in.h:19
#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
......@@ -519,7 +519,7 @@ msgstr ""
"Kehyksiä ei kuitenkaan piirretä viivoina, jos esteettömyysominaisuudet ovat "
"käytössä, jotta kummallisia ongelmia ei ilmene."
#: src/metacity.schemas.in.h:20
#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
......@@ -541,143 +541,143 @@ msgstr ""
"välittyminen, olisi oma asetuksensa. Sovellustilaa ei ole suurimmaksi osaksi "
"vielä toteutettu."
#: src/metacity.schemas.in.h:21
#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr "Jos tosi, käytä vähemmän resursseja käytettävyyden kustannuksella"
#: src/metacity.schemas.in.h:22
#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Laske ikkuna muiden alle"
#: src/metacity.schemas.in.h:23
#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
msgid "Maximize window"
msgstr "Suurenna ikkuna"
#: src/metacity.schemas.in.h:24
#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Suurenna ikkuna vaakasuunnassa"
#: src/metacity.schemas.in.h:25
#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Suurenna ikkuna pystysuunnassa"
#: src/metacity.schemas.in.h:26
#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Minimize window"
msgstr "Pienennä ikkuna"
#: src/metacity.schemas.in.h:27
#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Muunnosnäppäin ikkunoiden muunnettuja napsautustoimintoja varten"
#: src/metacity.schemas.in.h:28
#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Siirry heti taapäin paneelien ja työpöydän välillä"
#: src/metacity.schemas.in.h:29
#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Siirry taapäin paneeleiden ja työtilan välillä (selausikkuna)"
#: src/metacity.schemas.in.h:30
#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Siirry heti taapäin ikkunoiden välillä"
#: src/metacity.schemas.in.h:31
#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Siirry heti paneeleiden ja työtilan välillä"
#: src/metacity.schemas.in.h:32
#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Siirry paneeleiden ja työpöydän välillä (selausikkuna)"
#: src/metacity.schemas.in.h:33
#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Siirry heti ikkunoiden välillä"
#: src/metacity.schemas.in.h:34
#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Siirry ikkunoiden välillä (selausikkuna)"
#: src/metacity.schemas.in.h:35
#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Siirry taapäin ikkunoiden välillä (selausikkuna)"
#: src/metacity.schemas.in.h:36
#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move window"
msgstr "Siirrä ikkunaa"
#: src/metacity.schemas.in.h:37
#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Siirrä ikkunaa yksi työtila alas"
#: src/metacity.schemas.in.h:38
#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Siirrä ikkunaa yksi työtila vasemmalle"
#: src/metacity.schemas.in.h:39
#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Siirrä ikkunaa yksi työtila oikealle"
#: src/metacity.schemas.in.h:40
#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Siirrä ikkunaa yksi työtila ylös"
#: src/metacity.schemas.in.h:41
#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 1"
#: src/metacity.schemas.in.h:42
#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 10"
#: src/metacity.schemas.in.h:43
#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 11"
#: src/metacity.schemas.in.h:44
#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 12"
#: src/metacity.schemas.in.h:45
#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 2"
#: src/metacity.schemas.in.h:46
#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 3"
#: src/metacity.schemas.in.h:47
#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window to workspace 4"